Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyen_leo1230
#652807

Download Tiểu luận Hệ thống Tính và Chi lương miễn phí

Chức năng : Tính toán tiền lương phải trả cho nhân viên, in séc thanh toán lương và các nghiệp vụ liên quan tới thu nhập cá nhân. Với hệ thống lương riêng biệt cho phép thực hiện khấu trừ các khoản phải trừ vào lương và thuế thu nhập và tổng hợp nó trong báo cáo thu nhập, đồng thời cho phép kiểm soát tốt hơn các nghiệp vụ lương.
 
Chứng từ : Bảng chấm công (đối với nhân viên làm việc theo giờ) hay hợp đồng lao động (đối với nhân viên hưởng lương), thẻ đếm sản phẩm và các bút toán kế toán tính lương, bút toán kế toán lương, bút toán chi tiền khi phát hành séc thanh toán.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

I. Khái quát chung
Những năm gần đây, vai trò của hệ thông thông tin trong kinh doanh đã ngày càng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ được sử dụng để hỗ trợ một số hoạt động trong văn phòng, hệ thống thông tin đã trở nên có vai trò chiến lược trong doanh nghiệp. Đặc biệt, những thành tựu về công nghệ thông tin và ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực đa dạng khác nhau của doanh nghiệp đã khiến cho doanh nghiệp ngày càng chú ý nhiều hơn tới việc áp dụng những thành tựu của công nghệ thông tin nhằm gia tăng ưu thế cạnh tranh và tạo cơ hội cho mình. Do đó trào lưu ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp lớn tầm cỡ đa quốc gia mà đang lan rộng trong tất cả các doanh nghiệp kể các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển
Hệ thống thông tin quản lý là những hệ thống thông tin trợ giúp các hoạt động quản lý của tổ chức , điều khiển quản lý hay lập kế hoạch chiến lược .Chúng được tạo ra chủ yếu nhờ vào các dữ liệu sản sinh từ các hệ thống giao dịch cũng như các dữ liệu từ ngoài tổ chức do vậy chất lượng thông tin mà chúng sản sinh ra phụ thuộc rất nhiều vào việc vận hành tốt hay xấu của hệ thống giao dịch.Qua đó chúng ta có thể hiểu hệ thống thông tin quản lý là hệ thống phân tích năng lực bán hàng ,theo dõi chi tiêu,theo dõi năng suất bán hàng của nhân viên ,nghiên cứu thị trường ....và tính hiệu quả của nó được đánh giá bằng chất lượng thông tin do chính các hệ thống thông tin đó sản sinh ra.
II. Giới thiệu về Hệ thống Tính và Chi lương
1.1 Tổng quan về hệ thống
Chức năng : Tính toán tiền lương phải trả cho nhân viên, in séc thanh toán lương và các nghiệp vụ liên quan tới thu nhập cá nhân. Với hệ thống lương riêng biệt cho phép thực hiện khấu trừ các khoản phải trừ vào lương và thuế thu nhập và tổng hợp nó trong báo cáo thu nhập, đồng thời cho phép kiểm soát tốt hơn các nghiệp vụ lương.
Chứng từ : Bảng chấm công (đối với nhân viên làm việc theo giờ) hay hợp đồng lao động (đối với nhân viên hưởng lương), thẻ đếm sản phẩm và các bút toán kế toán tính lương, bút toán kế toán lương, bút toán chi tiền khi phát hành séc thanh toán.
Báo cáo : Ghi chép lương (liệt kê các nhân viên sẽ được thanh toán, tổng lương, các khoản khấu trừ và tiền thực lĩnh cho mỗi nhân viên), báo cáo kiểm tra séc phát hành và cáo thu nhập.
Sổ sách : Ghi chép lương (ghi những tính toán cho tổng lương, các khoản khấu trừ và tiền lương thực ghi)
Yêu cầu và mục đích của hệ thống
Xác định hệ thống tiền lương cho phù hợp với doanh nghiệp.
Xây dựng hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành công việc và tính thưởng cho cán bộ công nhân viên.
Xây dựng Bảng mô tả công việc cho các vị trí công việc trong doanh nghiệp.
Xây dựng Hệ thống đánh giá vị trí công việc.
Xây dựng Thang bảng lương theo Lương vị trí công việc.
Có khả năng tính và chi trả lương cho CBCNV trong doanh nghiệp.
Lập các báo cáo tổng hợp lương, thuế thu nhập, bảo hiểm, bảng phân bổ lương, phiếu lương cá nhân…
Cho phép người quản lý thay đổi nhân sự giữa các bộ phận khi có biến động
Hệ thống cho phép kết nối với Phần mềm Chấm công để nhận số liệu tổng hợp công của nhân viên trong tháng.
III. Mô hình Dữ liệu
Đầu Vào
Các giao dịch
- Số liệu từ bảng chấm công
- Các tiêu thức của bảng chấm công
- Hình thức tiền lương
- Danh sách cán bộ CNV
Chương trình xử lý
Các chương trình xử lý
- Ghi vào tệp
- Tìm và xem lại
- Xắp xếp
- Lọc
- Trộn
- Lập báo cáo tổng hợp
- Lập báo cáo theo tháng
- Lập báo cáo theo năm
Đầu Ra
- Báo cáo Tháng
- Báo cáo Quý, Năm
Cơ sở Dữ liệu
Cơ sở dữ liệu phục vụ việc tính và chi lương
1. Dữ liệu đầu vào của hệ thống
Dữ liệu đầu vào gồm : các chứng từ phản ánh các giao dịch đã hoàn thành trong kỳ kinh doanh của đơn vị hay doanh nghiệp.
Bảng chấm công sẽ được kế toán nhập trực tiếp thủ công, hay kết nối với phần mềm chấm công tự động.
Nhập trực tiếp
Nhập bán tự động
Nhập tự động
Cập nhật bảng chấm công sản phẩm theo các tiêu thức khác nhau như :
Số lượng sản phẩm.
Kích cỡ
Công đoạn sản xuất.
Trong các doanh nghiệp nước ta hiện nay, các hình thức tiền lương chủ yếu được áp dụng là :
Hình thức tiền lương theo thời gian.
Hình thức tiền lương theo sản phẩm.
Hình thức khoán sản phẩm.
Danh sách cán bộ công nhân viên bao gồm :
Nhân viên văn phòng
Trực tiếp sản xuất
Nhân viên quản lý
Dữ liệu đầu ra của hệ thống
Dữ liệu đầu ra của hệ thống bao gồm các báo cáo theo tháng, quý và năm
Báo cáo theo tháng :
Phiếu lương nhân viên
Bảng thanh toán lương
Bảng thanh toán tạm ứng
Bảng thanh toán trợ cấp
Bảng thanh toán tiền ngoài giờ
Bảng tổng hợp tiền lương
Bảng tổng hợp thuế thu nhập cá nhân
Danh sách nhân viên đóng thuế thu nhập
Danh sách thưởng lễ, tết
Thống kê nghỉ phép
Danh sách nhân viên nghỉ không lương
Danh sách lao động nộp BHXH
Danh sách lao động nộp BHYT
Báo cáo theo Quý và Năm :
Quyết toán thuế thu nhập theo năm
Danh sách lao động nộp BHXH
Danh sách lao động nộp BHYT
Tổng hợp lương năm
Tổng hợp phụ cấp năm
Tổng hợp tiền thưởng năm
IV. Giới thiệu một số phần mềm cho hệ thống
Có nhiều phần mềm kế toán khác nhau được ứng dụng trong công tác kế toán ở các tổ chức kinh tế với các hình thái sở hữu, hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh và các phần mềm phù hợp với hoàn cảnh và đặc điểm của từng tổ chức doanh nghiệp. Chúng ta có thể liệt kê một số phần mềm dùng để tính và chi lương như :
AsiaHRM là một phân hệ nằm trong hệ thống AsiaERP, nó có thể được cài đặt độc lập hay cùng với hệ thống AsiaERP, có thể hoạt động độc lập hay liên kết thống nhất với các phân hệ kế toán tổng hợp và chi phí giá thành, nó có thể liên kết số liệu với các thiết bị chấm công điện tử để lấy dữ liệu vào bảng chấm công, tính lương.
FlexHrm là hệ quản trị nguồn nhân lực hiệu quả kết hợp nhiều phân hệ mạnh mẽ như Quản lý nhân viên, Quản lý tiền lương, Báo cáo cải tiến, Tuyển dụng & đào tạo, v.v...
Mỗi chức năng của FlexHrm được thiết kế cẩn thận và xây dựng một cách linh hoạt, đảm bảo thực thi được những yêu cầu tinh vi, đa dạng của những mô hình quản trị nguồn nhân lực phức tạp như các tập đoàn đa quốc gia, công ty liên doanh, công ty sản xuất và thương mại.
FlexHrm 3.0 có bảy phân hệ chính, bao gồm phân hệ Thiết lập thông số chính giúp thiết lập môi trường làm việc, Quản lý tuyển dụng, Quản lý nhân sự, Quản lý tiền lương, Quản lý đào tạo, Hệ thống báo cáo và phân hệ Quản trị hệ thống để kiểm soát hệ thống. Dưới đây là một vài thông tin về các chức năng trong các phân hệ đó.
NSS Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương ghi nhận và theo dõi toàn bộ quá trình liên quan đến nhân sự bao gồm việc tuyển dụng, quản lý hồ sơ, lý lịch, hợp đồng lao động, quá trình công tác, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cũng như cung cấp các chức năng cần thiết về theo dõi tổng hợp ngày công, tính lương và các thu nhập khác và kết xuất tự động các báo cáo về nhân sự ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement