Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#652685 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
Lời Thank
Mục lục
Danh sách các bảng biểu và hình vẽ
TỔNG QUAN
1. Giới thiệu lý do chọn đềtài . 1
2. Mục tiêu của đềtài .3
3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu .3
4. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu .4
5. Cấu trúc nghiên cứu .4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀCÔNG TY INTERNATIONAL SOS
VIỆT NAM & BỘPHẬN ĐIỀU HÀNH CẤP CỨU (nơi được chọn đểminh
họa cho việc xác định KPI - Key Performance Indicatorcó nghĩa là “chỉsố đánh
giá kết quảthực hiện công việc”).
1.1 Khái quát hoạt động SXKD của công ty International SOS Vietnam .5
của tổchức công ty.8 1.2 Đặc trưng
1.3 Giới thiệu vềbộphận Điều hành cấp cứu (Alarm Center) .9
1.4 Đặc trưng công việc của nhân viên phòng Điều hành cấp cứu . 11
CHƯƠNG 2. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Cơsởlý luận .15
2.1.1 Các khái niệm vềsựthoảmãn trong công việc .15
2.1.2 Đánh giá kết quảthực hiện công việc của nhân viên.22
2.1.3 Các Kpi đánh giá kết quảthực hiện công việc theo cá nhân
( minh họa cho nhân viên bộphận Điều hành cấp cứu ) .26
2.2 Mô hình nghiên cứu .35
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾNGHIÊN CỨU, TRÌNH BÀY VÀ
THẢO LUẬN KẾT QUẢ
3.1 Thiết kếqui trình nghiên cứu .38
3.2 Phương pháp nghiên cứu và xửlý sốliệu .40
3.3 Cơcấu của mẫu nghiên cứu .41
3.4 Kiểm định độtin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha .42
3.5 Phân tích nhân tốkhám phá (EFA) .46
3.6 Hiệu chỉnh mô hình .49
3.7 Phân tích tương quan tuyết tính.50
3.8 Phân tích hồi qui tuyến tính bội.52
3.9 Kết quảthống kê vềmức độthỏa mãn với công việc và kết quảthực hiện
công việc theo từng nhóm yếu tố.56
3.10 Thảo luận kết quả.62
CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰTHỎA MÃN VÀ KẾT QUẢ
LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY INTERNATIONAL SOS VN
4.1 Thực tiễn mức độthỏa mãn với công việc tại công ty
International SOS Vietnam và kết quảthực hiện công việc.63
4.2 Giải pháp.64
KẾT LUẬN
Hạn chếtrong nghiên cứu .73
Hướng nghiên cứu tiếp theo.74
Tài liệu tham khảo
Phụlục
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Đề tài luận văn tốt nghiệp “Đo lường mức độ thỏa mãn với công việc và kết quả
thực hiện công việc của nhân viên công ty International SOS Việt Nam” được thực
hiện nhằm:
- Đo lường mức độ thỏa mãn đối với công việc của nhân viên đối với tổ chức.
- Đo lường ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn đối với công việc đến kết quả
thực hiện công việc của nhân viên đối với tổ chức.
- Đề nghị một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn của nhân viên và
kết quả làm việc của họ trong điều kiện các nguồn lực có giới hạn.
Dựa trên việc kế thừa kết quả nghiên cứu trước của Trần Kim Dung (2005,2007) và
trao đổi với cấp trên các phòng ban, giám đốc nhân sự cũng như đồng nghiệp trong
cùng công ty. Đề tài đã xác định được 7 thành phần cần thiết đối với sự thỏa mãn
trong công việc của nhân viên công ty International SOS Việt Nam, đó là: 1. Tính
chất công việc ; 2. Lương/Thưởng ; 3. Hợp tác với đồng nghiệp 4. Lãnh đạo ; 5. Cơ
hội thăng tiến ; 6. Phúc lợi công ty ; 7. Môi trường làm việc.
Nghiên cứu kết quả thực hiện công việc của nhân viên theo Kpi (Key Performance
Indicator) được thực hiện thông qua việc lấy ý kiến nhận xét và đánh giá của các
Trưởng bộ phận đơn vị công ty.
Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua
phương pháp thu thập số liệu là sử dụng bảng câu hỏi điều tra – trả lời viết kích
thước mẫu là 219. Song song đó là việc tham khảo ý kiến đánh giá kết quả làm việc
từ các Trưởng bộ phận, Giám đốc nhân sự dựa vào các tiêu chí đánh giá theo Kpi.
Toàn bộ dữ liệu hồi đáp sẽ được xử lý với phần mềm SPSS.
Thang đo được đánh giá thông qua phân tích Cronbach alpha và phân tích nhân tố
để kiểm tra độ tin cậy và độ giá trị. Các giả thuyết nghiên cứu được kiểm định thông
qua phương pháp phân tích tương quan với hệ số Pearson và hồi qui tuyến tính bội.
Kết quả tìm thấy chỉ có 3 khía cạnh của sự thỏa mãn với công việc là ảnh hưởng
tích cực và có ý nghĩa thống kê đến kết quả thực hiện công việc của nhân viên là
phúc lợi của công ty (ß = 0.119), môi trường làm việc - đồng nghiệp (ß = 0.112), cơ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By hilary
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement