Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mytamfansmytamfans
#651803 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương I : Tổng quan vềcảng hàng không sân bay
I.1.2 Những đặc điểm kinh tếchủyếu của cảng hàng không
I.2. Sơlược vềsựhình thành và phát triển của cảng hàng không
I.3. Đặc đi ểm quản lí và khai thác cảng hàng không
I.4.Các hoạt động trong cảng hàng không.
I.4.1. Các hoạt động hàng không:
I.4.2. Các hoạt động phi hàng không
I.5. Các chỉtiêu đánh giá hiệu quả, khai thác cảng hàng không
I.5.1. Giá thành tổng hợp
I.5.2. Năng suất lao động
I.5.3. Hiệu quảvốn đầu tư đã sửdụng
I.5.4. Năng lực tạo thu nhập
I.5.5. Tổng doanh lợi
I.6. Vai trò của cảng hàng không đối với nền kinh tế
I.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến khai thác cảng hàng không
I.7.1. Các nhân tốthuộc môi trường vĩmô
I.7.2. Các nhân tốthuộc môi trường vi mô
I.8. Xu hướng phát triển cảng hàng không trong tương lai
I.8.1. Khai thác ưu thếvịtrí địa lý của cảng:
I.8.2. Thu hút hãng vận chuyển, hành khách thông qua cảng:
I.8.3.Đầu tư, xây dựng mởrộng cảng hàng không
2
I.8.3.Đầu tư, xây dựng mởrộng cảng hàng không
I.8.4. Tổchức kinh doanh khai thác cảng
I.8.5. Điều phối hoạt động tại cảng hàng không
I.8.6.Thực tếtại một sốcảng hàng không trên thếgiới
3
Chương ii: Thực trạng quản lí và khai thác
cảng hàng không quốc tếNội Bài
II.1. Sựhình thành và phát triển cảng hàng không quốc tếNội Bài
II.1.1. Cơsởpháp lý đểtriển khai công tác quản lý Nhà nước chuyên
ngành hàng không đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Cảng bao
gồm:
II.1.2. Quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không đối với hoạt động
của các Doanh nghiệp
II.2. Cơsởhạtầng và năng lực thông qua tại cảng hàng không quốc tế
Nội Bài.
II.2.1.Hệthống các công trình khu bay
II.2.2.Hệthống các công trình khu nhà ga :
II.2.3.Hệthống các công trình giao thông tại cảng
II.3. Thực trạng quản lí và khai thác cảng hàng không quốc tếNội Bài
trong 3 năm (1998-1999-2000)
II.3.1. Thực trạng quản lí cảng hàng không quốc tếNội Bài trong 3 năm
(1998-1999-2000)
II.3.2. Thực trạng khai thác cảng hàng không quốc tếNội Bài
II.3.3. Một sốnội dung chính trong quy định vềgiá tại Cảng hàng
không quốc tếNội Bài hiện nay
II.3.4. Một sốnội dung chính trong quy định vềgiá tại Cảng hàng
không quốc tếNội Bài hiện nay
II.3.5. Thực tiễn hoạt động kinh doanh của một sốcảng hàng không
II.3.6. Một sốkết luận vềthực trạng quản lý và khai thác Cảng hàng
không quốc tếNội Bài những năm qua:
4
II.4. Phân tích kết quảcác hoạt động khai thác cảng hàng không quốc
tếNội Bài trong 3 năm (1998-1999-2000)
II.5. Đánh giá hiệu quảtrong quản lý và khai thác cảng hàng không
quốc tếNội Bài
II.6. Những tồn tại cần khắc phục trong thực hiện quản lý và khai thác
cảng hàng không quốc tếNội Bài
Chương iii: một sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quảquản lý và khai
thác cảng hàng không quốc tếNội Bài.
III.Cảng phải có cơcấu tổchức hợp lý theo mô hình thương mại
III.1/ Cảng cần khai thác hết công suất
III.2/ Nâng cao chất lượng dịch vụ– yêu cầu không thểthiếu của CHK.
III.3/ Cảng HKQT Nội Bài nên đẩy mạnh công tác Marketing:
III.4./ Một sốkiến nghịvềhệthống văn bản pháp lý:
III.4.1 Phương hướng:
III.4.2 Hệthống văn bản quản lý cảng khai thác nhà ga (thuộc thẩm
quyền
III.4.2.1 Lĩnh vực điều hành khai thác
III.4.2.2 Lĩnh vực quản lý khai thác kỹthuật
III. 4.2.3 Qui định vềquản lý khai thác thương mại
III.4.3 Phương pháp tiến hành :
III. 5 Một sốkiến nghịvềtổchức quản lý của cảng
III. 5.1 Cơchếtổchức và quản lý:
5
III.5.2 Tổchức hoạt động điều hành khai thác:
III. 6. Các giải pháp đồng bộkhác.
Kết luận chung.
phần Mở đầu
Trong mấy năm gần đây cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền
kinh tế, ngành hàng không dân dụng Việt Nam đã và đang từng bước khẳng
định vai trò kinh tế mũi nhọn của mình trong tiến trình công nghiệp hoá
hiện đại hoá đất nước.
Ngành hàng không dân dụng Việt Nam hiện là chiếc cầu nối liền các
vùng kinh tế, xã hội văn hoá của đất nước và cũng là chiếc cầu nối giữa Việt
Nam với các nước khác trên thế giới với tốc độ nhanh nhất, đảm bảo an toàn
và thuận tiện, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của của các lĩnh
vực khác như du lịch, đầu tư, thương mại.
Ngành hàng không dân dụng Việt Nam được cấu thành từ 3 bộ phận :
cảng hàng không, quản lý bay và các hãng hàng không, trong đó cảng hàng
không là điểm đầu và điểm cuối của tất cả các hành trình trên không, giúp
các hãng hàng không thực hiện vận chuyển hành khách một cách an toàn,
hiệu quả và liên tục. Để tồn tại và phát triển, cảng hàng không nói chung và
cảng hàng không Việt Nam nói riêng phải liên tục đa dạng hóa và hoàn
thiện các hoạt động của mình dù dưới hình thức thương mại hay phi thương
mại. Chúng vừa cho phép cảng phục vụ ngày càng tốt hơn các đối tượng sử
dụng cảng hàng không vừa kích thích được tính hiệu quả trong công tác
quản lý và khai thác cảng nhằm thúc đẩy doanh thu cho cảng hàng không.
Nội Bài là một trong ba cảng hàng không quốc tế ở Việt Nam, là cửa
ngõ quan trọng của thủ đô Hà Nội cũng như của các nước, với lợi thế vị trí
là đứng ở trung tâm châu á - Thái bình dương có thể coi như là một trạm
trung chuyển hàng không quan trọng giữa các quốc gia trong khu vực và
trên thế giới. Hàng năm cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp nhận khoảng
30% số lượng khách nước ngoài đến Việt Nam và phục vụ hơn 1 triệu công dân Việt Nam có nhu cầu đi lại trong nước và ngoài nước. Tuy có tầm quan
trọng như vậy, nhưng hiện nay Nội Bài vẫn chưa thể hiện được tầm cỡ quốc
tế của mình bởi khả năng phục vụ hành khách và công tác quản lý và khai
thác cảng hàng không đang trong tình trạnh quá yếu kém. Điều đó không
chỉ ảnh hưởng uy tín đến doanh thu của cảng mà còn kìm hãm sự phát triển
của các đơn vị khác các tổ chức xung quanh cảng và đặc biệt là sự kìm hãm
sự phát triển của ngành dự án lịch một ngành kinh tế mũi nhọn có khả năng
đem lại một khoản ngoại tệ lớn cho đất nước.
Trước tình hình thực tế của cảng hàng không Nội Bài ,vậy vấn đề đặt
ra là nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cảng hàng không Nội Bài nhằm
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của cảng nói riêng và nền kinh tế đất nước nói
chung, tui nhận thấy vấn đề tồn tại ở trên có thể là hướng nghiên cứu thích
hợp cho luận văn tốt nghiệp của mình vì vậy tui đã lựa chọn đề tài: “Một số
giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cảng hàng không Nội Bài”.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài xung quanh khía cạnh nhằm đưa ra
những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cảng hàng
không Nội Bài, những vấn đề chung về quản lý và khai thác cảng hàng
không sẽ là cơ sơ để đi vào tìm hiểu cụ thể về thực trạng quản lý và khai
thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ đó tìm ra các mặt yếu kém trong
công tác quản lý và khai thác cảng và có những giải pháp gợi mở nhằm khắc
phục tình trạng đó.
Đề tài bao gồm 78 trang, ngoài phần mở đầu và kết luận được chia
thành ba chương:
- Chương I : Tổng quan về cảng hàng không sân bay.
- Chương II : Thực trạng quản lý và khai thác cảng hàng không quốc tế
Nội Bài.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1014355 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement