Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By redmonster171086
#651761

Download Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Bảo Việt Hà Nội miễn phí

Trong năm 2007,mặc dù nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng,ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam khiến rất nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn,thậm chí phải phá sản. Tuy nhiên,công ty vẫn duy trì được sự phát triển của mình. Có được những kết quả như vậy là do tập thể công ty đã cố gắng duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng,hoàn thành tốt công việc của mình,đem lại hiệu quả cao trong công việc và nguồn doanh thu lớn cho công ty. Cụ thể trong năm vừa qua phòng Hàng Hải đã đạt được những kết quả như sau:
- Nghiệp vụ tàu biển tăng trên 5,600 triệu đồng là do phòng vẫn duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng nên đã triển khai và khai thác them được một số tàu mới,tăng so với năm 2006 là 21%.
- Nghiệp vụ hàng hóa tăng trên 4,700 triệu đồng do phòng đã phối hợp cùng các quận huyện đưa ra các điều kiện,điều khoản cùng tỷ lệ phí bảo hiểm phù hợp,đồng thời mở rộng khai thác được một số khách hàng mới,tăng so với năm 2006 là 26,7%.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nh tế hùng mạnh với đội ngũ gần 160 cán bộ bảo hiểm,trụ sở chính khang trang,12 văn phòng thay mặt ở tất cả các quận huyện,cùng với mạng lưới đại lý,cộng tác viên phủ kín các địa bàn dân cư của thành phố. Công ty sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhân dân trở thành một trong những đơn vị chủ lực của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. Trong quá trình hoạt động,công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của tổng công ty,và nhà nước giao cho. Năm nào công ty cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh,đạt tốc độ tăng trưởng cao về doanh số,và tỷ lệ tích lũy,đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam nói riêng và của ngành bảo hiểm nói chung.
Công ty bảo hiểm Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn thủ đô Hà Nội gồm tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm đang triển khai tại Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam:
Bảo hiểm tai nạn con người.
Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật
Bảo hiềm tai nạn khách du lịch
Bảo hiểm tai nạn hành khách
Bảo hiểm ô tô,xe máy ( trách nhiệm dân sự,vật chất xe)
Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa ( xuất nhập khẩu và trong nước)
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu
Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt
Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt
Bảo hiểm học sinh
Bảo hiểm vận chuyển tiền
Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba
Bảo hiểm trộm cắp
Bảo hiểm thăm dò và khai thác dầu khí
Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện…
Công ty không trực tiếp tham gia các hoạt động tái bảo hiểm mà tái bảo hiểm thông qua Tổng công ty,nhưng thực tế Tổng công ty chỉ là chỉ đạo gián tiếp có chất vĩ mô,tạo điều kiện cho Công ty hoạt động. Thực chất công ty bảo hiểm Hà Nội là một tổ chức kinh doanh lớn, có đầy đủ tư cách pháp nhân có quyền quyết định cách kinh doanh,quy trình nghiệp vụ.
Về tổ chức công ty có quyền quyết định thành lập hay bãi bỏ các phòng ban,bổ nhiệm phụ trách phòng,được phân cấp quản lý cán bộ. Được áp dụng các hình thức tiền lương,tiền thưởng theo chế độ chính sách quy định của nhà nước.
Cơ cấu tổ chức công ty
Bước vào thời kì đổi mới,Công ty bảo hiểm Hà Nội đã phải liên tục kiện toàn,củng cố lại đội ngũ của mình,sắp xếp đào tạo lại cán bộ. Đến nay,bộ máy của công ty đã tương đối hoàn chỉnh,đáp ứng được nhu cầu công việc trong tình hình hiện nay. Cụ thể bao gồm:
+ Ban giám đốc: gồm có một giám đốc và hai phó giám đốc cùng điều hành kinh doanh theo từng mức độ khác nhau.
+ Năm phòng ban cùng chức năng:
Phòng kế toán tài vụ: chịu trách nhiệm quản lý tài chính của công ty,điều hành các hoạt động đầu tư,tổ chức hạch toán theo các chế độ nhà nước cố định.
Phòng máy tính: tổ chức hệ thống thông tin chung của từng cơ quan,thực hiện công tác thống kê nghiệp vụ,thiết lập các báo cáo thống kê,quản lý các thiết bị tin học trong công ty.
Phòng giám định bồi thường: thực hiện các công tác giám định bồi thường trên phân cấp theo quy định của các phòng nghiệp vụ và văn phòng đại diện.
Phòng kiểm tra nội bộ: đảm bảo việc chấp hành các nội quy quy định của nhà nước,của công ty,của ngành,triển khai hoạt động bảo hiểm được nghiêm chỉnh. Đồng thời ngăn chặn những hành vi gian lận,trục lợi bảo hiểm.
Phòng tổng hợp hành chính: trực tiếp tiến hành công tác tổ chức cán bộ,quảng cáo,tuyên truyền,hành chính quản trị,pháp chế,quản lý tài sản,… tạo các điều kiện tốt nhất cho các phòng nghiệp vụ tiến hành công việc.
+ Ba phòng nghiệp vụ:
Phòng bảo hiểm phi hàng hải: triển khai các nghiệp vụ phi hàng hải,chịu trách nhiệm về các chế độ chính sách trong việc triển khai các nghiệp vụ. Tổ chức và điều hành công tác xác minh,giám định,bồi thường tại phòng và tại các văn phòng.
Phòng bảo hiểm đầu tư,cháy và các rủi ro kĩ thuật: triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm cháy,các nghiệp vụ phục vụ đầu tư và nghiệp vụ bảo hiểm các rủi ro khác.
Phòng bảo hiểm hàng hải: triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải,chịu trách nhiệm về các chế độ,chính sách trong việc triển khai các nghiệp vụ. Tổ chức công tác xác minh,giám định bồi thường của các nghiệp vụ hàng hải.
+ Mười hai văn phòng đại diện: tại tất cả các quận huyện cùng với mạng lưới đại lý,cộng tác viên trên các địa bàn.
Ba phòng nghiệp vụ và mười hai văn phòng thay mặt là các đơn vị trực tiếp tiến hành triển khai nghiệp vụ bảo hiểm. Các đơn vị này không thực hiện hành toán độc lập nhưng có toàn quyền quyết định các hoạt động kinh doanh của mình ở mức phân cấp cho phép và được hưởng lương và các chế độ khác nhau theo doanh thu.
Năm phòng chức năng và ba phòng nghiệp vụ có quan hệ mật thiết với nhau và cùng phối hợp với Ban giám đốc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh,đưa ra các quy định nghiệp vụ,đề ra các biện pháp,đối sách kịp thời với tình hình.
Hầu hết các cán bộ của công ty đều có trình độ đại học,sử dụng được một trong hai ngoại ngữ Nga,Anh. Lãnh đạo các phòng và các văn phòng thay mặt là những cán bộ có năng lực,có kinh nghiệm lâu năm trong nghề,nhiệt huyết với nghề nghiệp,năng động quyết đoán trong công việc. Ở mỗi phòng,văn phòng đều có đội ngũ vững mạnh,hầu hết là các cán bộ trẻ tuổi thông minh nhanh nhẹn,tốt nghiệp đại học bằng ưu của các trường đại học hàng đầu cả nước,ngoài ra đội ngũ cán bộ lớn tuổi kinh nghiệm lâu năm cũng giúp cho các phòng có những sự kết hợp hoàn hảo. Công tác tổ chức đội ngũ cán bộ đến nay vẫn tiếp tục được xem xét,điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
Nhiệm vụ phòng bảo hiểm Hàng hải
Phòng bảo hiểm hàng hải được thành lập theo quyết định số: 66/TCCB-97 ngày 17/04/1997 của Giám đốc Công ty bảo hiểm Hà Nội. Trước đây từ năm 1989 đến năm 1994 Bảo hiểm Hà Nội có triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải. Nhưng sau đó,nghiệp vụ này được chuyển hết lên Tổng công ty để thực hiện. Trong thời gian này tính cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm chưa lành mạnh,Bảo Việt lúc đó gần như độc quyền. Đến nay,trên thị trường đã có mười công ty bảo hiểm khác nhau đang hoạt động – thị trường bảo hiểm trở nên sôi động hơn,tính cạnh tranh trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn.
Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam đã thành lập lại phòng bảo hiểm hàng hải tại Bảo Việt Hà Nội theo yêu cầu củng cố và tăng vị thế của Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm. Ngoài ra còn phải kể tới mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận của Bảo Việt cùng với nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm nhằm phát triển và mở rộng quy mô của công ty. Thị trường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu thường có giá trị lớn hứa hẹn nguồn thu phí lớn,đây cũng chính là sự quan tâm của người làm công tác lãnh đạo.
Đến nay,phòng Bảo hiểm hàng hải của Công ty bảo hiểm Hà Nội đã đi vào hoạt động được 2 năm. Với vị trí là một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Bảo Việt Hà Nội,phòng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
Tuyên truyền,v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement