Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vi_vu_thangngay
#651704

Download Chuyên đề Các biện pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Hàm long miễn phí

MỤC LỤC
Lời nói đầu 3
Chương I:Tổng quan về lợi nhuận của doanh nghiệp 5
1.1.Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp 5
1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận 5
1.1.2. Kết cấu của lợi nhuận 6
1.1.3. Vai trò của lợi nhuận 8
1.2.Phương pháp xác định lợi nhuận 10
1.2.1. Xác định theo số tuyệt đối 10
1.2.1.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa-dịch vụ . 10
1.2.1.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 13
1.2.1.3. Lợi nhuận từ hoạt động khác 14
1.2.1.4. Tổng mức lợi nhuận 14
1.2.2. Xác định theo số tương đối (tỉ suất lợi nhuận) 15
1.2.2.1. Hệ số sinh lợi doanh thu 16
1.2.2.2. Hệ số sinh lợi trên tổng vốn 16
1.2.2.3. Hệ số sinh lợi tài sản 16
1.2.2.4. Hệ số sinh lợi vốn CSH 17
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp 19
1.3.1. Thị trường và sự cạnh tranh 19
1.3.2. Chính sách của nhà nước 20
1.3.3. Giá bán 21
1.3.4. Chi phí 22
1.3.5. Nhân tồ con người 22
1.3.6. Vốn 22
1.3.7. Cơ cấu mặt hàng 23
1.3.8. Khối lượng hàng hóa tiêu thụ 23
1.3.9. Chất lượng hàng hóa dịch vụ 24
Chương II: Thực trạng tình hình thực hiện lợi nhuận tại công
ty cổ phần thiết bị điện Hàm long .25
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần thiét bị điện Hàm long 25
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 25
2.1.2. Cơ cấu tổ chức 26
2.1.3. Tình hình tài chính của công ty cổ phần tiết bị điện Hàm long.29
2.2. Thực trạng về thực hiện lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị điện
Hàm long .33
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . . .33
2.2.2. Cơ cấu lợi nhuận 35
2.2.3. Phân tích khả năng sinh lời 36
2.3. Đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị điện Hàm long . .44
2.3.1. Kết quả đạt được 44
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 45
Chương III:Một số biện pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần thiết bị điện Hàm long . 47
3.1. Nhóm các giải pháp về tăng doanh thu 47
3.2. Nhóm các giải pháp về tiết kiêm chi phí . . 50
3.3. Nhóm các giải pháp về tài chính 51
3.4. Nhóm các giải pháp về nguồn nhân lực . .51
 
KẾT LUẬN . 53
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nhuậnsau thuế(0)
x
Doanh thuthuần(0)
x
1
Doanh thuthuần(0)
Tổng TS(0)
1- Hệ số nợ(0)
Hệ số sinh lợi của vốn CSH năm phân tích (KROE(1)) :
KROE(1) =
Lợi nhuậnsau thuế(1)
x
Doanh thuthuần(1)
x
1
Doanh thuthuần(1)
Tổng TS(1)
1- Hệ số nợ(1)
Dùng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định ảnh hưởng của từng chỉ tiêu đến sự biến động của hệ số sinh lợi của vốn CSH :
DK1 =
Lợi nhuậnsau thuế(1)
-
Lợi nhuậnsau thuế(0)
x
Doanh thuthuần(0)
x
1
Doanh thuthuần(1)
Doanh thuthuần(0)
Tổng TS0
1- Hệ số nợ0
DK2 =
Lợi nhuậnsau thuế(1)
x
Doanh thuthuần(1)
-
Doanh thuthuần(0)
x
1
Doanh thuthuần(1)
Tổng TS1
Tổng TS0
1- Hệ số nợ0
DK3 =
Lợi nhuậnsau thuế(1)
x
Doanh thuthuần(1)
x
1
-
1
Doanh thuthuần(1)
Tổng TS1
1- Hệ số nợ1
1- Hệ số nợ0
Tổng hợp lại ta có :
DK = DK1 + DK2 + DK3
Dựa trên cơ sở những số liệu tính toán ở trên, ta sẽ đánh giá được mức độ ảnh hưởng của từng chỉ tiêu đến sự biến động của chỉ tiêu hệ số sinh lợi của vốn CSH. Từ đó, tìm biện pháp nâng cao hệ số sinh lợi của vốn CSH cho Công ty trong những năm tiếp theo.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp có những nhân tố thuộc về bên trong, có những nhân tố bên ngoài không thuộc tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Tất cả những nhân tố đó có thể tác động có lợi hay bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một số nhân tố chính ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp như sau:
1.3.1. Thị trường và sự cạnh tranh
Vấn đề mà các doanh nghiệp luôn quan tâm là thị trường, thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp thương mại, bởi lẽ doanh nghiệp thương mại cung cấp hàng hoá dịch vụ ra thị trường nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng để kiếm lời. Dựa vào thị trường các chủ doanh nghiệp xem xét để đi đến quyết định nên dừng lại hay mở rộng hơn nữa quy mô kinh doanh.
Sự biến động của cung – cầu trên thị trường ảnh hưởng đến khối lượng hàng hoá bán ra của doanh nghiệp. Nếu cung lớn hơn cầu chứng tỏ nhu cầu về mặt hàng kinh doanh đã được đáp ứng tương đối đầy đủ, người tiêu dùng không còn ham tiêu thụ mặt hàng đó, dù doanh nghiệp có biện pháp khuyến khích mua hàng nhưng lúc này việc tăng khối lượng hàng hoá bán ra là rất khó khăn và dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giảm. Ngược lại nếu cung nhỏ hơn cầu, chứng tỏ mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp được người tiêu dùng quan tâm và ưa thích. Hay nói cách khác doanh nghiệp chưa đáp ứng hết nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường. Nếu nhạy bén trong kinh doanh thì đây là lúc doanh nghiệp dễ dàng đẩy mạnh hoạt động bán ra tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp
Khi nhắc đến thị trường ta không thể bỏ qua yếu tố cạnh tranh. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh là một yếu tố khách quan được xảy ra giữa các nhà kinh doanh cùng bán một loại mặt hàng, những loại hàng hoá có thể thay thế lẫn nhau làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
1.3.2. Chính sách kinh tế của nhà nước
Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường được thể hiện thông qua việc điều tiết hoạt động kinh tế ở tầm vĩ mô. Nhà nước định hướng, khuyến khích hay hạn chế hoạt động của các tổ chức kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng bằng các chính sách, luật lệ và các công cụ tài chính. Trong đó thuế là một công cụ giúp cho nhà nước thực hiện tốt việc điều tiết vĩ mô của mình. Thuế và các chính sách kinh tế khác của nhà nước ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề đầu tư, tiêu dùng xã hội và giá cả hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Như vậy chính sách kinh tế của nhà nước tác động đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
Sự biến động của giá trị tiền tệ cũng là nhân tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
Khi giá trị đồng tiền trong nước thay đổi thì tỷ giá hối đoái giữa ngoại tệ với đồng tiền đó sẽ biến động tăng hay giảm và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Nếu tỷ giá hối đoái tăng thì lợi nhuận của nhà nước nhập khẩu giảm và ngược lại. Mặt khác giá trị đồng tiền thay đổi sức mua của đồng tiền thay đổi dẫn đến năng lực phục vụ sản xuất kinh doanh của đồng vốn cũng thay đổi và nếu các nhà quản lý không chú ý đến việc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh thì rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng lãi giả, lỗ thất trong kinh doanh.
1.3.3. Giá bán hàng hóa
Giá bán vừa tác động đến khối lượng hàng hóa bán ra vừa tác động trực tiếp đến doanh thu mà doanh thu chỉ là một chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Về nguyên tắc theo quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu khi giá cả giảm thì mức tiêu thụ tăng và ngược lại.
Khi các yếu tố khác không thay đổi, gía bán tăng sẽ làm cho doanh thu tăng và ngược lại. Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp không thể kiểm soát được mức giá trên thị trường. Nếu doanh nghiệp bán hàng hoá và dịch vụ với mức giá cao hơn giá thị trường thì theo quy luật cạnh tranh hàng hoá sẽ không tiêu thụ được hay tiêu thụ với khối lượng nhỏ. Ngược lại, nếu doanh nghiệp bán với mức giá thấp hơn giá thị trường thì hàng hoá tiêu thụ nhanh chóng, lượng khách hàng tăng. Vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp nói chung là giảm bán nhưng vẫn đảm bảo bù đắp chi phí bỏ ra và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hơn nữa mức giá bán phải được thị trường chấp nhận. Đây là yếu tố mang tính sống còn đối với doanh nghiệp vì doanh nghiệp có tồn tại hay không là phụ thuộc vào hàng hoá có tiêu thụ được hay không.
1.3.4. Chi phí
Như đã phân tích ở trên, Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí. Do đó để tăng lợi nhuận thì tiết kiệm chi phí là một biện pháp rất quan trọng. Tăng doanh thu phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài, đó là tăng giá bán sản phẩm hay tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ. Giảm chi phí phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của Doanh nghiệp. Nếu Doanh nghiệp sử dụng hợp lý các nguồn lực về lao động, vật tư, về vốn thì chi phí sẽ giảm mà không chịu sự tác động của bên ngoài. Do đó giảm chi phí là nhân tố sống còn trong việc nâng cao lợi nhuận.
1.3.5. Nhân tố con người
Có thể nói rằng con người luôn đóng vai trò trung tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp cạnh tranh nhau một cách gay gắt thì con người lại càng khẳng định được mình là yếu tố quyết định tạo ra lợi nhuận. Trong cơ chế này, trình độ quản lý, trình độ chuyên môn cũng như sự nhanh nhạy của người lãnh đạo ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, với một phương án kinh doanh khả thi, trình độ tổ chức thực hiện phương án một cách linh hoạt, mềm dẻo sẽ giúp doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối ưu. Bên cạnh đó trình độ chuyên môn và ý thức trách nhiệm của ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement