Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Wegland
#651697

Download Báo cáo Tổng hợp tại công ty may 19/5 Bộ công an miễn phí

Bộ máy kế toán của công ty may 19/5 được tổ chức theo hình thức tập trung, theo hình thức này phòng kế toán công ty thực hiện toàn bộ công tác kế toán phát sinh ở văn phòng công ty và quyết toán tài chính với các xí nghiệp thành viên. Ở mỗi xí nghiệp thành viên đều có bộ máy kế toán. Bộ phận kế toán ở mỗi xí nghiệp có nhiệm vụ hạch toán đầy đủ, chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại xí nghiệp. Định kỳ gửi báo cáo kèm chứng từ gốc về công ty để phòng TC-KT công thích hợp làm báo cáo tổng hợp.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY MAY 19/5 BỘ CÔNG AN
I-TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MAY 19/5 BỘ CÔNG AN
1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty may 19/5 Bộ Công an
a/ Quá trình hình thành.
- Tên Công ty : Công ty may 19/5 Bộ Công an
- Tên giao dịch : Garment company No 19/5
- Trụ sở chính : Phường Thanh Xuân Bắc – Quận Thanh Xuân - Hà Nội
- Điện thoại:
- Fax:
- Mã số thuế:
Vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 khi mà nền kinh tế chuyển từ tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, lực lượng Công an nhân dân vốn được nhà nước bao cấp hoàn toàn bằng hiện vật cũng được cơ cấu lại theo hớng giảm dần về hiện vật, tăng tỷ lệ tiền tệ hoá để các đơn vị tự mua sắm trang thiết bị. Mặt khác do yêu cầu về sắp xếp lại tổ chức công tác giảm biên chế tạo sức ép giải quyết việc làm chi chiến sỹ cán bộ dư thừa trong toàn lực lượng, con em cán bộ chiến sỹ không có việc làm, đồng thời đòi hỏi trang bị ngày càng chính quy và hiện đại. Bộ Công an đã nghiên cứu đề xuất và được Chính phủ chấp nhận cho ra đời một số đơn vị, một số loại hình kinh doanh mang tính đặc thù. Công ty may 19/5 ra đời trong hoàn cảnh đó.
b/Quá trình phát triển
Từ khi ra đời Công ty may 19/5 đã trải qua các giai đoạn sau :
*Giai đoạn 1 :
Năm 1988 Xí nghiệp may 19/5 được thành lập theo quyết định của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) do Tổng cục hậu cần Công an nhân dân quản lý. Do gặp nhiều khó khăn về vật chất ban đầu chỉ là một khu nhà cũ của Xí nghiệp xây lắp 69 bàn giao với 30 máy khâu đạp chân và chỉ có 34 cán bộ công nhân viên. Xí nghiệp chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của ngành, sau đó được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện khuyến khích từ lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục hậu cần, Xí nghiệp đã từng bước phát triển mở rộng quy mô, vôn được bổ sung máy móc thiết bị từng bước được hiện đại, đội ngũ cán bộ quản lý công nhân được củng cố về trình độ chuyên môn, tay nghề, vì vậy chất lượng sản phẩm được nâng cao, tỷ trọng sản phẩm may mặc trang phục cho ngành tăng lên, tạo việc làm ổn định cho ngàn người lao động.
*Giai đoạn 2 :
Do nhu cầu sắp xếp lại tổ chức,hợp lý hoá trong các doanh nghiệp nhà nước nói chung, nội bộ ngành Công an nói riêng, thực hiện Nghị định số 338/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Xí nghiệp may 19/5, xí nghiệp sản xuất trang phục đã được thành lập theo Quyết định số 302/QĐ-BNV (H11) và Quyết định 310/QĐ-BNV (H11) ngày 09/7/1993 và trở thành 2 doanh nghiệp nhà nước khoán độc lập.
*Giai đoạn 3 :
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp lại doanh nghiệp ngày 20/10/1996 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số : 727QĐ-BNV (H11) thành lập Công ty may 19/5 trên cơ sở hợp nhất 2 xí nghiệp trên. Từ đây lực lượng CAND đã có 1 doanh nghiệp thống nhất, quy mô đảm nhận về cơ bản nhu cầu của ngành. Có một vị trí tương đối vững chắc trên thị trường, tuy nhiên do cơ sở vật chất còn hạn chế nên Công ty chưa đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của ngành.
*Giai đoạn 4 :
Đề khắc phục tình trạng trên và đảm bảo thống nhất quân phục trong toàn ngành, Bộ Công an thấy cần thiết phải nâng cấp Công ty may 19/5 lên một quy mô lớn hơn về mọi mặt. Sau khi được Chính phủ phê duyệt ngày 23/11/1999 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 736/QĐ-BCA (X13) về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trên cơ sở giữ nguyên pháp nhân doanh nghiệp nhà nước Công ty may 19/5 tổ chức làm nhiệm vụ sản xuất cung cấp trang phục và nhu yếu phẩm trực tiếp phục vụ ngành Công an.
Tình hình tăng trưởng kinh tế của Công ty trong những năm gần đây được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau :
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
1. Doanh thu (triệu đồng)
75.797
88.865
90.971
2. Lợi nhuận (triệu đồng)
3.203
3.525
3.726
3. Thuế TNDN (triệu đồng)
500,8
501,9
854,6
4. Số lượng CNV (người)
1.259
1.265
1.350
5. Thu nhập BQ/1người (ngđ/người)
1.152
1.440
1.694
2.Chức năng,nhiệm vụ sản xuất của Công ty may 19/5 Bộ Công an
Công ty may 19/5 Bộ Công an là doanh nghiệp nhà nước phục vụ Tổng cục hậu cần, có nhiệm vụ :
- Sản xuất gia công hàng may mặc, quân trang phục : Quần áo, sao, mũ, quân hàm, giày… cung cấp cho toàn ngành Công an.
- Sản xuất các thiết bị nhu yếu phẩm phục vụ ngành Công an.
- Sản xuất gia công quần áo cho phạm nhân, hàng may mặc tham gia thị trường phục vụ dân sinh, tham gia xuất khẩu khi được Bộ giao hạn ngạch.
- Nhập khẩu các thiết bị, vật tư nguyên liệu chuyên ngành may mặc và sản phẩm nhu yếu phẩm.
Do đó hoạt động của Công ty chủ yếu mang tính chính trị, không mang tính chất cạnh tranh như các doanh nghiệp hiện nay đang phải đối mặt, nhu cầu sản xuất của Công ty tăng lên phụ thuộc vào yêu cầu trang bị trang phục của ngành tăng lên hay khi sản lượng của ngành tăng lên.
3.Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty may 19/5 Bộ Công an
3.1.Cơ cấu bộ máy quản lý
Công ty may 19/5 Bộ Công an là một doanh nghiệp nhà nước có đủ tư cách pháp nhân, là đơn vị khoán độc lập, Công ty tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng.
SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
Giám đốc công ty
Phó Giám đốc 3
Phó Giám đốc 1
Phó Giám đốc 2
Phòng kế hoạch – vật tư
Phòng kỹ thuật
Phòng TC-KT
VP Công ty
XN 4
XN 3
XN 2
XN 1
Ghi chú: Mối quan hệ trực tiếp
Tổng số cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý tại công ty là 30 người, ngoài ban giám đốc số còn lại chia thành 4 phòng ban.
Giám đốc côn ty chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ bộ máy quản lý doanh nghiệp. Ngoài việc uỷ quyền cho các phó giám đốc khi có việc đột xuất, giám đốc công ty còn trực tiếp chỉ đạo phòng TC-KT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Phó giám đốc là người trực tiếp giúp việc cho giám đốc gồm:
+ Phó giám đốc 1: là người phụ trách sản xuất kinh doanh của công ty
+ Phó giám đốc 2: là người phụ trách phòng kỹ thuật
+Phó giám đốc 3: là người phụ trách phòng kế hoạch vật tư
-Văn phòng công ty : 8 người thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, BHXH, BHYT… và công tác quản lý hành chính quản trị.
-Phòng TC –KT: 7 người có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện công tác khoán quản lý tổ chức của công ty cùng phòng kế hoạch dự toán tổng sản phẩm, giám sát, kiểm tra việc tính tổng sản phẩm, thanh toán, báo cáo quyết toán tổ chức tập hợp toàn công ty theo quy định, đồng thời còn hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán ở các xí nghiệp trực thuộc.
-Phòng kỹ thuật: 5 người có nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế xây dựng các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật cho mỗi sản phẩm.
-Phòng Kế hoạch vật tư làm kế hoạch sản xuất hàng năm đăng ký với cấp trên để được duyệt kế hoạch sản xuất của Công ty khi được cấp trên duyệt thì phân bổ kế hoạch sản xuất cho từng xí nghiệp theo kế hoạch cấp phát quân trang cho từng đơn vị do cấp trên giao.
-Dưới các phòng ban của công ty là các xí nghiệp thành viên, ở các xí nghiệp thành viên có các giám đốc và phó giám đốc xí nghi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement