Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lop05c1
#651662

Download Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần Diana miễn phí

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Diana 3
1.1.Giới thiệu công ty 3
1.2. Tên, Trụ sở, ngành nghề kinh doanh của Công ty 3
1.3. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Diana. 4
2. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản trị của Công ty Diana 6
3. Các đặc điểm về kinh tế_ kỹ thuật của công ty cổ phần Diana 10
3.1. Đặc điểm cơ sở vật chất, máy móc thiết bị 10
3.2 Đặc điểm về lao động 10
3.3. Đặc điểm về vốn 11
3.4. Đặc điểm về sản phẩm và dịch vụ: 12
3.5. Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh: 13
3.6. Các kết quả đạt được: 14
4. Đánh giá các hoạt động quản trị 15
4.1. Quản trị chiến lược 15
4.1.1. Giai đoạn hoạch định chiến lược 15
4.1.2 Giai đoạn thực thi chiến lược 17
4.1.3. Giai đoạn đánh giá, điều chỉnh chiến lược 19
4.2. Quản trị công nghệ 20
4.2.1. Lựa chọn công nghệ và đổi mới công nghệ 20
4.3. Quản trị nhân lực 20
4.4. Quản trị tiêu thụ sản phẩm 21
4.4.1. Nghiên cứu thị trường 21
4.4.2. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm. 22
5. Đánh giá chung. 22
5.1. Thuận lợi 22
5.2.Khó khăn 23
6. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 23
KẾT LUẬN 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

từ 0.7 đến 1.5 độ C. Ngoài ra sản phẩm còn cho bé cảm giác mềm mại, không thô ráp, có độ thuần khiết cao và đặc biệt rất dễ chịu cho da bé khi tiếp xúc. Từ khi ra đời đến nay, tã giấy Bobby được các bà mẹ tín nhiệm lựa chọn khi mua sản phẩm chăm sóc sức khoẻ cho con em
2. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản trị của Công ty Diana
Công ty có tổ chức bộ máy quản lý quản trị và các phòng ban tương ứng phù hợp với chức năng nhiệm vụ cũng như đặc điểm kinh doanh của Công ty. Bộ máy tổ chức quản lý được sắp xếp theo hình thức cấp bậc từ cao xuống thấp nhằm làm cho hoạt động quản lý chi nhánh hoạt động quản lý được chặt chẽ xác thực. Các bộ phận trong doanh nghiệp có chức năng tham mưu giúp việc cho ban giám đốc thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
Phòng kinh doanh
Phòng mua hàng
Phòng hành chính nhân sự
Phòng kế toán
Phòng sản xuất
Phòng marketing
Phòng chất lượng
BAN GIÁM ĐỐC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Ban Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Là người có quyền hành cao nhất Công ty phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty như:
+ Công tác cán bộ, lao động tiền lương
+ Công tác kế toán tài chính, sản xuất
+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và Phương án đầu tư của Doanh nghiệp
+Ban hành các quy chế nội bộ
-Phòng chất lượng
Có nhiệm vụ quản lý, kiểm tra chất lượng kiểu dáng sản phẩm. Nghiên cứu từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm. Và do tính chất đặc thù của công nghệ sản xuất sản phẩm là công nghệ tiên tiến hàng bậc nhất nên Phòng kỹ thuật lại càng có vai trò quan trọng hơn trong việc đưa ra sản phẩm đúng tiêu chuẩn, quy cách, kiểu dáng phù hợp, làm hài lòng người tiêu dùng
Phòng kinh doanh
Có các chức năng nhiệm vụ:
+ Xây dựng phương án phát triển thị trường và lập kế hoạch kinh doanh thông qua việc giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng và trình duyệt Giám đốc phê duyệt
+ Thực hiện hợp đồng và đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm
+ Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa
+ Giải quyết các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng
+ Lập kế hoạch kinh doanh
Phòng kế toán
Có nhiệm vụ tổ chức tốt công tác tài chính góp phần bảo tồn và phát triển kinh doanh. Giám sát đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp lệnh thống kê tài chính kế toán và tài chính cho nhà nước.
+ Tham mưu cho giám đốc điều hành về kế hoạch thu chi, cập nhật chứng từ, theo dõi sổ sách và kiểm tra các chế độ tài chính kế toán.
+ Cung cấp số liệu cho việc điều hành và phát triển kinh doanh phân tích hoạt động kinh tế phục vụ cho việc lập kế hoạch và công tác thống kê.
Phòng marketing
Có chức năng nhiệm vụ:
Nghiên cứu thị trường, phân tích tiềm năng nhu cầu tiêu dùng, đoán triển vọng thu trường
Thoả mãn ngày càng cao nhu cầu của tngười tiêu dùng
Tăng cường hiệu quả kinh doanh
Tham gia vào việc thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu dài hạn hay ngắn hạn theo yêu cầu của khách hàng, tạo ra kết quả và đảm bảo sự phát triển của nhãn hiệu một cách có trách nhiệm, đảm bảo về sự hiện diện, sự sẵn có và doanh số bán hàng.
Tiếp xúc với khách hàng mục tiêu bằng những cách hiệu quả nhất để tiếp cận được với họ
cung cấp những hỗ trợ tối ưu và toàn diện trong tất cả các họat động của Marketing như là chống lại các hoạt động của đối thủ cạnh tranh hay là gia tăng thị phần của mình.
Phòng mua hàng
Có chức nhăng nhiệm vụ
Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư như giấy, băng keo, bao bì,.....với giá cả hợp lý và chất lượng tốt nhất nhằm tiết kiệm và giảm chi phí trong hoạt động lưu thông
Lên các kế hoạch mua hàng phù hợp với sản xuất
Kiểm kê hàng hoá định kỳ, lạpcacs hồ sơ, chứng từ nhập kho
Tuân thủ tuyệt đối các qquy định của công ty về công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao động
Cán bộ nghiệp vụ phòng mua hàng có trách nhiệmnthông báo tới bộ phận kho về kế hoạch nhập hàng của công ty, cung cấp các thông tin: loại mặt hàng, số lượng, thời gian nhập.... để bộ pận kho chủ động bố trí mặt bằng và các điều kiện môi trường bảo quản hàng hoá tại kho
Xuất vật tư và vật liệu phụphục vụ sản xuất
Xuất kho giao cho khách hàng
- Phòng hành chính nhân sự
Bố trí nhân sự, tham gia lập kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch lao động... đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Lập quy hoạch cán bộ trước mắt và lâu dài. Lập kế hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán bộ và lao động.
-   Bảo đảm chế độ cho người lao động theo chế độ chính sách hiện hành.
Phối hợp với các đơn vị, phòng ban liên quan để soạn thảo các quy chế hoạt động của Công ty và của các đơn vị.
-   Quản lý văn phòng, trang thiết bị văn phòng, xe con, điện nước phục vụ cho mọi hoạt động của văn phòng Công ty và Công ty.
-   Chăm lo sức khoẻ đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV
-   Bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan và chỉ đạo công tác bảo vệ đối với các đơn vị.
-   Phục vụ lễ tân cho hội nghị, tiếp khách và các hoạt động khác của Công ty.
-   Quan hệ chặt chẽ với địa phương trong việc tham gia thực hiện các phong trào và thực hiện trách nhiệm của Công ty đối với địa bàn khu vực.
-   Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, ...
- Phòng sản xuất
Lên kế hoạch sản xuất, điều độ sản xuất
Kiểm tra máy móc, định kỳ sửa chữa
Tổ chức hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, hằng năm, hằng quý của công ty, xây dựng kế hoạch tác nghiệp hàng tháng của toàn công ty.
Tổ chức xây dựng giá thành sản phẩm và các phương án khoán giá thành sản phẩm. Tham mưu cho tổng giám đốc công ty về giá bán sản phẩm, mua vật tư nguyên liệu của công ty và thông tin thị trường về giá cả, về vật tư nguyên liệu của công ty.
Tổ chức công tác quản lý thiết bị cơ điện, chất lượng sản phẩm, sang kiến tiết kiệm, quản lý công tác kỹ thuật và bảo hộ lao động.
Tham mưu giúp tổng giám đốc công ty tổ chức công tác kỹ thuật, công nghệ sản xuất
Tổ chức công tác quản lý công tác tiến bộ kỹ thuật, chế thử sản phẩm, đầu tư chiều sâu và mở rộng năng lực sản xuất công ty.
3. Các đặc điểm về kinh tế_ kỹ thuật của công ty cổ phần Diana
3.1. Đặc điểm cơ sở vật chất, máy móc thiết bị
Hiện Diana đang tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại xã Tân Chi-Huyện Tiên Du- Bắc Ninh, do các nhà cung cấp công nghệ và thiết bị hàng đầu tại Ý (Over Mechanica) và Áo (Andritz) cung cấp, có công suất sản xuất 20.000 tấn/năm.
Hiện tại công ty có 2 nhà máy sản xuất ở Lĩnh Nam_Hà Nội và Tiên Du_Bắc Ninh
Một chi nhánh ở 186 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Công nghệ sản xuất được công ty sử dụng:vvvv
+Công nghệ ép chân không
+Công nghệ màng đáy thoát ẩm
3.2 Đặc điểm về lao động
Bảng 1: Bảng cơ cấu lao động của doanh nghiệp:
Chỉ tiêu
Năm 2006...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement