Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By fly_into_the_dream_91
#651614

Download Đề tài Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng miễn phí

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC VIẾT TẮT v
DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
LỜI MỞ ĐẦU vii
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG 1
1.1. Giới thiệu chung 1
1.2. Sự hình thành của Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng 1
1.2.1. Nhà máy Cơ khí Ô tô Đà Nẵng 1
1.2.2. Công ty Cơ khí và thiết bị điện Đà Nẵng 2
1.3. Nhà máy Cơ khí điện cơ Đà Nẵng 2
1.4. Thành lập Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng 3
1.5. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 4
1.5.1. Chức năng 4
1.5.2. Nhiệm vụ 4
1.6. Cơ cấu tổ chức của Công ty, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 4
1.6.1. Cơ cấu tổ chức của công ty. 4
1.6.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban 6
1.6.2.1. Ban giám đốc: 6
1.6.2.2. Các phòng tham mưu 7
1.6.2.3. Các đơn vị trực thuộc 8
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG 9
2.1 Môi trường kinh doanh của công ty 9
2.1.1. Môi trường vĩ mô 9
2.1.1.1. Môi trường kinh tế 9
2.1.1.2. Môi trường chính trị pháp luật 10
2.1.1.3. Môi trường văn hóa xã hội 10
2.1.1.4. Môi trường công nghệ 10
2.1.1.5. Môi trường tự nhiên 11
2.1.2. Môi trường vi mô 11
2.1.2.1. Khách hàng 11
2.1.2.2. Đối thủ cạnh tranh 12
2.1.2.3. Nhà cung cấp 12
2.1.2.4. Các trung gian 13
2.1.2.5. Văn hóa của Công ty 13
2.2. Nguồn lực của công ty 13
2.2.1. Cơ sở vật chất 13
2.2.2. Tình hình tài chính 14
2.2.3. Tình hình lao động 17
2.3. Kết quả kinh doanh 18
2.4. Các thông số tài chính 20
2.4.1. Nhóm thông số khả năng thanh toán 21
2.4.1.1. Khả năng thanh toán hiện thời (RC) 21
2.4.1.2. Khả năng thanh toán nhanh (Rq) 21
2.4.1.3. Vòng quay phải thu khách hàng 21
2.4.1.4. Kỳ thu tiền bình quân 21
2.4.1.5. Vòng quay hàng tồn kho(RI) 22
2.4.2. Nhóm các thông số nợ 22
2.4.2.1. Thông số nợ trên vốn chủ 22
2.4.2.2. Tỷ lệ nợ trên tài sản 22
2.4.2.3. Thông số nợ trên vốn dài hạn 23
2.4.3. Nhóm thông số khả năng sinh lợi 23
2.4.3.1. Khả năng sinh lợi trên doanh số 23
2.4.3.2. Khả năng sinh lợi trên vốn đầu tư 23
2.5. Phân tích thực trạng kinh doanh của công ty thông qua ma trận SWOT 24
2.5.1. Điểm mạnh 24
2.5.2. Điểm yếu 24
2.5.3. Cơ hội 25
2.5.4. Thách thức 25
2.6. Thực trạng hoạt động Marketing của công ty 26
2.6.1. Thực trạng tổ chức bộ máy thực hiện chức năng Marketing 26
2.6.2. Thực trạng hoạt động marketing – mix 26
2.6.2.1. Chính sách về sản phẩm 26
2.6.2.2. Chính sách giá 27
2.6.2.3. Kênh phân phối 27
2.6.2.4. Chính sách truyền thông cổ động 27
2.7. Tình hình hoạt động hệ thống kênh phân phối của công ty. 28
2.7.1. Sơ đồ hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty 28
2.7.2. Các loại kênh phân phối 29
2.7.2.1. Kênh trực tiếp 29
2.7.2.2. Kênh phân phối cấp 1 29
2.7.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian qua 29
KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nh, Huế, Quảng Trị…, thi công lan can cầu Thuận Phước, bên cạnh đó còn sản xuất đồ điện như: chấn lưu, quạt điện, quạt công nghiệp, quạt trần, quạt bàn..., sản xuất các thiết bị phụ tùng như: chân chống, hộp xích, ống xả.
- Nhà máy cơ khí ô tô: có chức năng, nhiệm vụ sản xuất, đóng mới ô tô chở khách từ 24 đến 50 chỗ ngồi và xe tải các loại.
- Xí nghiệp sửa chữa – bảo dưỡng: Đại tu ô tô các loại, đồng thời tiến hành bảo hành bảo dưỡng các loại ô tô trên thị trường. Thực hiện cứu hộ 24/24 và các dịch vụ về ô tô khác.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG
2.1 Môi trường kinh doanh của công ty
Môi trường kinh doanh hay có thể gọi là môi trường marketing mà công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài công ty có tác động tới hoạt động hay các quyết định marketing cũng như tình hình kinh doanh của công ty. Trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường như hiện nay, Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng cũng như các đơn vị kinh doanh khác đã dần dần nhận thức được tầm quan trọng sống còn của việc không ngừng theo dõi và thích nghi với môi trường kinh doanh luôn biến đổi không ngừng. Phần trình bày sau là một số phân tích về môi trường kinh doanh mà cụ thể là môi trường vĩ mô và môi trường vi mô ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động kinh doanh, tới hoạt động marketing của Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng.
2.1.1. Môi trường vĩ mô
2.1.1.1. Môi trường kinh tế
Sau gần 25 năm đổi mới, bộ mặt kinh tế, xã hội Việt Nam đã thay đổi. So với 10 năm trước, đời sống của người dân chúng đã được cải thiện nhiều, vị trí của VN trên thế giới cũng tăng lên đáng kể. Nền kinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng cao ở mức 6,8% vào năm 2010 trong bối cảnh hồi phục kinh tế toàn cầu và điều tiết chính sách tiền tệ. Tăng trưởng tiêu dùng mạnh ở mức 9,7% đã kích thích đầu tư cho khu vực tư nhân, cùng với lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng ở mức 7,7% và dịch vụ tăng 7,5%.
Tuy nhiên, hiện nay tình hình kinh tế trên thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, thách thức, tình hình lạm phát đang tăng cao, thiên tai lũ lụt gây thiệt hại lớn, giá cả tăng khá cao (cả năm 2010 là 11,75%), lạm phát năm 2010 tới 11,75%, sự biến động với việc bùng nổ cơn sốt lãi suất huy động với việc chạy đua tăng lãi suất của các ngân hàng và trong năm 2010 cũng là năm thị trường vàng có những cơn sốt đột biến.
Đồng thời với mức lãi suất hiện nay là khá cao vì thế càng khó khăn hơn trong việc chống lạm phát. Trong thời gian qua tình hình kinh tế thế giới không thuận lợi, nguy cơ tăng giá dầu, giá lương thực thực phẩm dẫn đến việc tiềm ẩn các cơn sốt giá nhiều hơn nữa.
Ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nói chung cũng như nền kinh tế đang trên đà phát triển của Việt Nam hiện nay đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn cho các doanh nghiệp và trong đó có Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng.
2.1.1.2. Môi trường chính trị pháp luật
Với hình thức là một doanh nghiệp nhà nước, công ty chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường chính trị. Môi trường này bao gồm luật pháp, các công cụ, chính sách của nhà nước, tổ chức bộ máy và cơ chế hành chính của chính phủ và các tổ chức chính trị - xã hội. Việt nam có môi trường chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Sự ổn định đó là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế cũng như thu hút sự đầu tư từ nước ngoài.
Hệ thống luật pháp kinh tế ngày càng được nhà nước chú trọng hoàn thiện. Các luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật công ty… tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn so với trước kia. Nhờ đó mà công ty dễ dàng hơn đối với việc huy động vốn cho kinh doanh, cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hiện liên doanh, liên kết để tăng cường sức mạnh cho mình.
Đối với ngành cơ khí, nhà nước đặc biệt quan tâm hỗ trợ rất nhiều trong việc tạo nguồn vốn đầu tư mua sắm thiết bị, công nghệ tiên tiến hiện đại cũng như có các chính sách hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cơ khí nói chung và Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng nói riêng.
2.1.1.3. Môi trường văn hóa xã hội
Khi kinh doanh trên bất kỳ thị trường nào, công ty cũng luôn phải tính đến yếu tố văn hóa. Đó là những niềm tin, giá trị cũng như các chuẩn mực đạo đức thường xuyên tác động tới đời sống, nhu cầu con người và hoạt động kinh doanh của công ty. Đối với sản phẩm của Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng thì khách hàng thường chú ý hơn tới độ bền, tính an toàn nhiều hơn là kiếu dáng (ví dụ các thiết bị y tế, lan can, xe tải…). Với tính chất về điều kiện khác nhau giữa các vùng miền, phong tục tập quán cũng như thói quen mua sắm khác nhau điều này cũng ảnh hưởng đến việc thiết lập kênh phân phối, đặc điểm hình thức quảng bá sản phẩm của công ty.
2.1.1.4. Môi trường công nghệ
Công nghệ ngày càng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc tu bảo, bổ sung các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ trong quá trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
2.1.1.5. Môi trường tự nhiên
Chi phí năng lượng tăng: trái đất ngày càng nóng lên, nguồn nguyên liệu ngày càng cạn kiệt. Không chỉ riêng Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng mà tất cả các doanh nghiệp đều đang gặp phải vấn đề nan giải này.
Mức ô nhiễm tăng, dân số tăng nhanh, ý thức con người chưa cao vì vậy công ty đang phải chung sức với nhà nước góp phần vào việc bảo vệ môi trường.
2.1.2. Môi trường vi mô
2.1.2.1. Khách hàng
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao, đồng thời với sự phát triển đó nhu cầu của con người ngày càng cao hơn nữa: nhu cầu về đi lại, sự tiện lợi, sự an toàn, giải trí vì thế hàng loạt các doanh nghiệp tổ chức dịch vụ ra đời. Tuy nhiên để có thế đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đó phải kể đến các sản phẩm thuộc ngành cơ khí, việc sản xuất rađáp ứng nhu cầu đó
Khách hàng là đối tượng mà công ty phục vụ, là người có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của công ty. Khách hàng của Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng bao gồm các khách hàng là cá nhân, là các doanh nghiệp, tổ chức…trong cả nước.
Khách hàng là cá nhân mua trực tiếp sản phẩm của công ty để tiêu dùng phục vụ cho cá nhân họ. Thị hiếu của khách hàng này có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, lượng khách hàng đối với công ty là không lớn.
Khách hàng là các tổ chức thương mại bao gồm các đại lý, họ có vai trò quan trọng trong việc thiết lập một hệ thống kênh phân phối hiệu quả. Bên cạnh đó họ còn tạo những thuận lợi hay bất lợi cho công ty trong việc phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu.
Khách hàng là các doanh nghiệp du lịch, các công ty xe khách trên cả nước, c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement