Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ken_88
#651602

Download Tiểu luận Tìm hiểu về chính sách sản phẩm mới của nhãn hiệu nước xả vải Comfort miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2
1. Bản chất của Marketing 2
1.1 Định nghĩa về Marketing 2
1.2 Chức năng của marketing 2
1.3. Các thành phần cơ bản của maketing 3
1.4 Quản trị Marketing 3
2.Chính sách sản phẩm 3
2.1 Sản phẩm theo quan điểm của Marketing 3
2.1.1 Sản phẩm 3
2.1.2 Phân loại sản phẩm hàng hóa 3
2.1.2.1 Phân loại theo thời hạn sử dụng và hình thái tồn tại 3
2.1.2.2 Phân loại hàng tiêu dùng theo thói quen mua hàng 3
2.1.2.3 Phân loại hàng tư liệu sản xuất 3
2.2 Danh mục sản phẩm 3
2.3 Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm 3
2.4 Quyết định về bao gói sản phẩm 3
2.5 Chính sách sản phẩm mới 3
PHẦN II:THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU 3
2.1 Sơ lược về công ty Unilever Việt Nam: 3
2.2Thương hiệu Comfort: 3
2.3 Chính sách sản phẩm của Công ty Unilever đối với sản phẩm nước xả vải Comfort. 3
2.4. Mục tiêu kinh doanh của công ty đối với sản phẩm Comfort khi đưa ra thị trường sản phẩm mới: 3
2.5 Đánh giá chiến lược (kết quả về doanh số, mức độ nhận biết của khách hàng, so sánh với chiến lược tại thời điểm đó, so sánh) 3
PHẦN III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM. 3
3.1 Giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đồng thời đa dạng hóa sản phẩm: 3
3.2 Giải pháp cho hình thức quảng cáo sản phẩm Comfort: 3
KẾT LUẬN 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO.22
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Chính sách sản phẩm
2.1 Sản phẩm theo quan điểm của Marketing
2.1.1 Sản phẩm
Khi nói về sản phẩm người ta thường quy nó về một hình thức tồn tại vật chất cụ thể và do đó nó chỉ bao hàm những thành phần hay yếu tố có thể quan sát được. Đối với các chuyên gia marketing, họ hiểu sản phẩm ở một phạm vi rộng lớn hơn nhiều.
Với họ: Sản phẩm là tất cả những cái, những yếu tố có thể thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng.
Theo quan điểm này sản phẩm hàng hóa bao hàm cả những vật thể hữu hình hay vô hình (các dịch vụ), bao hàm cả những yếu tố vật chất và phi vật chất. Ngay cả trong những sản phẩm hữu hình thì cũng bao hàm cả yếu tố vô hình. Trong thực tế, người ta thường xác định sản phẩm thông qua đơn vị sản phẩm.
2.1.2 Phân loại sản phẩm hàng hóa
Hoạt động và chiến lược marketing khác nhau vì nhiều lý do, trong đó có lý do tùy thuộc vào loại hàng hóa. Điều đó cũng có nghĩa là muốn có chiến lược marketing thích hợp và hoạt động marketing có hiệu quả các nhà quản trị marketing cần biết hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh thuộc loại nào. Trong hoạt động marketing các cách phân loại có ý nghĩa đáng chú ý là:
2.1.2.1 Phân loại theo thời hạn sử dụng và hình thái tồn tại
Theo cách phân loại này, thế giới hàng hóa có:
Hàng hóa lâu bền: là những vật phẩm thường được sử dụng nhiều năm
Hàng hóa sử dụng ngắn hạn: là những vật phẩm được sử dụng một lần hay một vài lần
Dịch vụ: là những đối tượng được bán dưới dạng hoạt động, ích lợi, hay sự thỏa mãn
2.1.2.2 Phân loại hàng tiêu dùng theo thói quen mua hàng
Thói quen mua hàng là yếu tố rất cơ bản ảnh hường đến cách thức hoạt động marketing. Theo đặc điểm này hàng tiêu dùng được phân thành các loại sau:
Hàng hóa sử dụng thường ngày: đó là hàng hóa mà người tiêu dùng mua cho việc sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt. Đối với hàng hóa này, vì được sử dụng và mua sắm thường xuyên nên nó là nhu cầu thiết yếu, khách hàng hiểu biết hàng hóa và thị trường nói chung.
Hàng hóa mua kiểu ngẫu hứng: đó là hàng hóa được mua không có kế hoạch trước và khách hàng cũng không chủ ý tìm mua. Đối với hàng hóa này khi gặp cộng với khả năng thuyết phục của người bán khách hàng mới nảy sinh ý định mua.
Hàng hóa mua khẩn cấp: đó là những hàng hóa được mua khi xuất hiện những nhu cầu cấp bách vì một lý do bất thường nào đó. Việc mua những hàng hóa này không suy tính nhiều.
Hàng hóa mua có lựa chọn: đó là hàng hóa mà việc mua diễn ra lâu hơn, đồng thời khi mua khách hàng thường lựa chọn, so sánh, cân nhắc về công dụng, kiểu dáng, chất lượng, giá cả của chúng.
Hàng hóa cho các nhu cầu đặc thù: đó là những hàng hóa có tính chất đặc biệt hay hàng hóa đặc biệt mà khi mua người ta sẵn sàng bỏ thêm sức lực và thời gian để tìm kiếm và lựa chọn chúng.
Hàng hóa cho các nhu cầu thụ động: đó là những hàng hóa mà người tiêu dùng không hay biết và thường cũng không nghĩ đến việc mua chúng. Trong trường hợp này thường là những hàng hóa không có liên quan trực tiếp, tích cực đến nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như bảo hiểm…
2.1.2.3 Phân loại hàng tư liệu sản xuất
Tiêu liệu sản xuất là những hàng hóa được mua bởi các doanh nghiệp hay các tổ chức. Chúng cũng bao gồm nhiều thứ, loại có vai trò và mức độ tham gia khác nhau vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức đó. Người ta chia chúng thành các loại như sau:
Vật tư và chi tiết: đó là những hàng hóa được sử dụng thường xuyên và toàn bộ vào cấu thành sản phẩm được sản xuất ra bởi các nhà sản xuất. Thuộc nhóm này có rất nhiều mặt hàng khác nhau: có loại có nguồn gốc từ nông nghiệp, từ trong thiên nhiên hay vật liệu đã qua chế biến.
Tài sản cố định: đó là những hàng hóa tham gia toàn bộ, nhiều lần vào quá trình sản xuất và giá trị của chúng được dịch chuyển dần vào giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sử dụng chúng tạo ra.
Vật tư phụ và dịch vụ: đó là những hàng hóa dùng để hỗ trợ cho quá trình kinh doanh hay hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp.
2.2 Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm là một tập hợp tất cả những loại sản phẩm và mặt hàng mà một người bán cụ thể đưa ra để bán cho những người mua. Danh mục sản phẩm của một Doanh nghiệp thường bao gồm:
Chiều rộng: chiều rộng danh mục sản phẩm thể hiện Doanh nghiệp có bao nhiêu loại sản phẩm khác nhau
Chiều dài: chiều dài danh mục sản phẩm là tổng số mặt hàng trong danh mục sản phẩm
Chiều sâu: chiều sâu danh mục sản phẩm thể hiện có bao nhiêu phương án (dạng) của mỗi sản phẩm trong loại
Mật độ: mật độ danh mục sản phẩm thể hiện mối quan hệ mật thiết đến mức độ nào giữa các loại sản phẩm khác nhau xét theo cách sử dụng cuối cùng
2.3 Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm
Nhãn hiệu sản phẩm là tên gọi , thuật ngữ , biểu tượng, hình vẽ hay sự phối hợp giữa chúng, được dùng để xác nhận sản phẩm của một người bán hay một nhóm người bán và để phân biệt chúng với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
Quyết định về nhãn hiệu cho những sản phẩm cụ thể là một trong những quyết định quan trong khi soạn thảo chiến lược marketing cho chúng. Quyết định đó có liên quan trực tiếp tới ý đồ định vị sản phẩm và xây dựng hình ảnh sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường.
2.4 Quyết định về bao gói sản phẩm
Một số sản phẩm đưa ra thị trường không cần bao gói. Đa số sản phẩm, bao gói là yếu tố rất quan trọng về các phương diện khác nhau
Bao gói thường có bốn yếu tố cấu thành điển hình: lớp tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm, lớp vỏ bảo vệ tiếp xúc, bao bì vận chuyển, nhãn hiệu và các thông tin mô tả sản phẩm trên bao gói
Ngày nay bao gói trở thành công cụ đắc lực của hoạt động marketing, bởi vì:
Một là, sự phát triển của hệ thống cửa hàng tự phục vụ, tự chọn ngày càng tăng
Hai là, mức giàu sang và khả năng mua sắm của người tiêu dùng càng tăng
Ba là, bao bì góp phần tạo ra hình ảnh về công ty và nhãn hiệu
Bốn là, tạo ra khả năng và ý niệm về sự cải tiến sản phẩm
2.5 Chính sách sản phẩm mới
Khái quát về sản phẩm mới:
Do những thay đổi nhanh chóng về thị hiếu, công nghệ, tinh hình cạnh tranh, công ty không thể tồn tại và phát triển nếu chỉ dựa vào sản phẩm hiện có. Vì vậy, mỗi công ty đều phải quan tâm đến chương trình phát triển sản phẩm mới nếu muốn tồn tại và phát triển vơi uy tín ngày càng tăng.
Để có được sản phẩm mới công ty có thể có 2 cách: mua toàn bộ công ty nào đó, mua bằng sang chế hay giấy phép sản xuất sản phẩm của người khác, hay tự thành lập bộ phận nghiên cứu marketing và thiết kế sản phẩm mới.
Theo quân điểm marketing, sản phẩm mới có thể là những sản phẩm mới về nguyên tắc, sản phẩm mới cải tiến từ các sản phẩm mới hiện có hay những nhãn hiệu mới do kết quả nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm của công ty. Nhưng dấu hiệu quan trọng nhất đánh giá sản phẩm đó là sản phẩm ...
Hình đại diện của thành viên
By xemay1992
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#882395
xemay1992 đã viết:Add down dùm mình bài này


Bạn download tại đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement