Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By traudennhinhanh
#651584 Download Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn giai đoạn 2008-2013 miễn phíMỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU.4 U
1. Sựcần thiết lựa chọn đềtài nghiên cứu.7
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.8
3. Mục đích nghiên cứu.8
4. Phương pháp nghiên cứu.8
5. Cam kết của tác giả.8
6. Bốcục luận văn.9
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN SÀI GÒN (SCB) .10
1.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN.10
1.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển.10
1.1.2 Cơcấu tổchức và bộmáy quản lý:.12
1.1.3 Sản phẩm, dịch vụ:.13
1.1.4 Kết quảhoạt động kinh doanh trong thời gian qua.15
1.1.4.1 Tình hình nguồn vốn.15
1.1.4.2 Hoạt động tín dụng.18
1.1.4.3 Khảnăng sinh lời.18
1.2 SỰCẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO
SCB VÀ CƠSỞTHỰC TẾCỦA ĐỀTÀI.21
Kết luận chương I.22
CHƯƠNG II: CƠSỞLÝ LUẬN VỀCHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP .23
2.1 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.23
2.1.1 Khái niệm.23
2.1.2 Các chiến lược kinh doanh trong thực tiễn :.25
2.1.2.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung.25
2.1.2.2 Chiến lược phát triển hội nhập.25
2.1.2.3 Chiến lược đa dạng hoá.25
2.1.2.4 Chiến lược suy giảm.26
2.2 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.26
2.2.1 Xác định nhiệm vụkinh doanh.27
2.2.2 Phân tích các yếu tốbên ngoài.27
2.2.3 Phân tích tình hình nội bộ(ma trận IFE).28
2.2.4 Phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh.28
2.3 CÁC CÔNG CỤXÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.29
2.3.1 Giai đoạn nhập vào.29
2.3.1.1 Ma trận EFE (Ma trận các yếu tốbên ngoài).29
2.3.1.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh.30
2.3.1.3 Ma trận IFE (Ma trận các yếu tốnội bộ).30
2.3.2 Giai đoạn kết hợp.31
2.3.2.1 Ma trận SWOT.31
2.3.2.2 Ma trận SPACE (ma trận vịtrí chiến lược và đánh giá hoạt động).32
2.3.2.3 Ma trận BCG.35
2.3.2.4 Ma trận IE.36
2.3.2.5 Ma trận Chiến lược chính.37
2.3.3 Giai đoạn quyết định: Ma trận QSPM.38
Kết luận chương II :.39
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA SCB .40
3.1 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐBÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT
ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN.40
3.1.1 Môi trường kinh tế.40
3.1.2 Môi trường văn hoá, xã hội.44
3.1.3 Môi trường chính trịtrong nước :.45
3.1.4 Môi trường công nghệ.45
3.1.5 Môi trường cạnh tranh.46
3.1.6 Đánh giá Cơhội, Thách thức.47
3.1.7 Ma trận đánh giá các yếu tốbên ngoài (EFE) của SCB.48
3.1.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh.51
3.2 PHÂN TÍCH YẾU TỐNỘI BỘSCB:.55
3.2.1 Nguồn nhân lực và phát triển sản phẩm:.55
3.2.2 Năng lực tài chính:.56
3.2.3 Hoạt động Marketing.57
3.2.4 Cơcấu tổchức:.58
3.2.5 Ứng dụng công nghệtin học trong quản lý và điều hành.59
3.2.6 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu.59
3.2.7 Ma trận đánh giá nội bộ(IFE) của SCB.60
Kết luận chương III.63
CHƯƠNG IV: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN
HÀNG TMCP SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 2008 - 2013.65
4.1 MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2013.65
4.1.1 Mục tiêu của SCB đến năm 2013:.65
4.1.2 Các mục tiêu cụthểgiai đoạn 2008 - 2013:.65
4.2 PHÂN TÍCH CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH KHẢTHI ĐỂ ĐẠT
ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐẶT RA.66
4.2.1 Phân tích ma trận SWOT của SCB.67
4.2.2 Phân tích ma trận SPACE của SCB.68
4.2.3 Phân tích ma trận chiến lược chính của SCB.70
4.2.4 Xác định chiến lược kinh doanh có khảnăng thay thế:.71
4.3 PHÂN TÍCH MA TRẬN QSPhần mềm ĐỂLỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH
DOANH PHÙ HỢP NHẤT CỦA SCB.72
4.4 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂTHỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.74
4.4.1 Giải pháp tăng năng lực tài chính:.74
4.4.2 Giải pháp cơcấu tài sản có:.77
4.4.3 Giải pháp phát triển thương hiệu SCB :.79
4.4.4 Giải pháp phát triển mạng lưới và hoạt động bán lẻ.81
4.4.5 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực:.82
4.4.5.1 Vềtuyển dụng:.82
4.4.5.2 Vềcông tác đào tạo:.83
4.4.5.3 Vềquản lý nhân sự, lương, đãi ngộ:.84
4.4.5.4 Đềbạt bốtrí nguồn nhân lực:.84
4.4.6 Giải pháp phát triển công nghệ.85
4.4.6.1 Hệthống công nghệ.85
4.4.6.2 Nhân sựcông nghệthông tin (IT):.85
4.4.7 Giải pháp Marketing.86
4.4.7.1 Vềthịtrường:.87
4.4.7.2 Vềsản phẩm:.88
4.4.7.3 Vềkênh phân phối:.89
4.4.7.4 Vềgiá cảvà xúc tiến bán hàng:.89
4.4.8 Giải pháp nghiên cứu và phát triển:.90
4.4.9 Thành lập các đơn vịtrực thuộc:.90
4.4.10 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra.91
4.5 CÁC KIẾN NGHỊ.91
4.5.1 Kiến nghịvới Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.91
4.5.2 Kiến nghịvới Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Công ty Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam.92
4.5.3 Kiến nghịvới Ngân hàng TMCP Sài Gòn.92
Kết luận chương IV:.93
KẾT LUẬN.95


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Killerberr
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement