Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhOx_hon3y
#651570

Download Tiểu luận Hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường sản phẩm Omo của tập đoàn Unilever miễn phí

MỤC LỤC
 
 
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 2
1.1 Khái quát chung: 2
1.1.1 Khái niệm về thị trường 2
1.1.2 Phân loại thị trường 2
1.2 Phân đoạn thị trường 3
1.2.1 Khái niệm đoạn thị trường và phân đoạn thị trường 3
1.2.2 Yêu cầu của phân đoạn thị trường 3
1.2.3 Các tiêu thức phân đoạn thị trường 3
1.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu 5
1.3.1 Khái niệm thị trường mục tiêu và lựa chọn thị trường mục tiêu 5
1.3.2 Đánh giá các khúc thị trường 5
1.3.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu 5
1.3.4 Căn cứ xác định cách lựa chọn thị trường 7
1.4 Định vị thị trường 7
1.4.1 Khái niệm định vị thị trường 7
1.4.2 Các mức độ định vị 7
1.4.3 Chiến lược định vị sản phẩm 8
1.4.4 Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị 8
1.4.5 Các bước của quá trình định vị 8
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG CỦA OMO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 10
2.1 Phân tích thị trường 10
2.1.1 Thực trạng 10
2.1.2 Thị hiếu 10
2.1.3 Khả năng đáp ứng 11
2.2 Phân tích về khách hàng 11
2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh 13
2.4 Tiến hành phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu 16
2.5 Định vị thị trường 17
2.6 Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 19
2.6.1 Điểm mạnh của công ty: 19
2.6.2. Điểm yếu của công ty 20
2.6.3. Cơ hội các yếu tố môi trường bên ngoài 20
CHƯƠNG III: CÁC ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 23
3.1 Định hướng 23
3.2 Giải pháp, khuyến nghị 23
KẾT LUẬN 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

rketing hướng tới đại đa số khách mua.
- Trông cậy vào kiểu phân phối hàng loạt, quảng cáo tràn lan.
- Tạo một hình ảnh hảo hạng trong ý nghĩ công chúng.
- Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí.
Khúc thị trường 1
Khúc thị trường 2
Khúc thị trường 3
Marketing mix 1
Marketing mix 2
Marketing mix 3
1.3.3.2 Marketing phân biệt
- Hoạt động trong nhiều khúc thị trường và tung ra ở mỗi khúc những sản phẩm khác nhau.
- Ưu điểm: Doanh số cao hơn marketing không phân biệt, tuy nhiên, nó làm tăng thêm nhiều loại chi phí.
Marketing mix
Khúc thị trường 1
Khúc thị trường 2
Khúc thị trường 3
1.3.3.3 Marketing tập trung
- Công ty, thay vì theo đuổi một phần nhỏ chiếm được trong một thị trường lớn thì nên theo đuổi chiếm lấy một phần lớn của một hay vài tiểu thị trường.
- Marketing tập trung có thể gặp bất trắc hơn hai trường hợp trên, chẳng hạn thị trường đó có thể bị mất trắng.
1.3.4 Căn cứ xác định cách lựa chọn thị trường
- Nguồn lực của công ty: Nguồn lực hạn chế => Marketing tập trung.
- Tính đồng nhất của sản phẩm:
Sản phẩm đồng nhất => Marketing không phân biệt ;
Sản phẩm không đồng nhất => Marketing phân biệt hay tập trung.
- Mức thâm niên của SP:
Sản phẩm mới => Marketing không phân biệt hay tập trung,
Sản phẩm có thời gian tồn tại trên thị trường lâu hơn => Marketing phân biệt.
- Tính đồng nhất thị trường: Khách hàng đồng nhất => Marketing không phân biệt.
- Các chiến lược Marketing của đối thủ cạnh tranh: Đối thủ dùng Marketing không phân biệt => Marketing phân biệt.
1.4 Định vị thị trường
1.4.1 Khái niệm định vị thị trường
Định vị thị trường là việc tạo dựng cho sản phẩm một thế đứng trong tương quan cạnh tranh trên cơ sở tạo ra một hỗn hợp marketing thích hợp.
1.4.2 Các mức độ định vị
- Định vị địa điểm
- Định vị ngành
- Định vị công ty
- Định vị sản phẩm.
1.4.3 Chiến lược định vị sản phẩm
- Định vị dựa trên một thuộc tính của sản phẩm.
- Định vị dựa trên lợi ích của sản phẩm đem lại cho khách hàng .
- Định vị dựa trên công dụng của sản phẩm.
- Định vị dựa trên tầng lớp người sử dụng .
- Định vị so sánh với đối thủ cạnh tranh .
- Định vị tách biệt hẳn các đối thủ cạnh tranh.
- Định vị so sánh với các loại sản phẩm khác.
1.4.4 Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị
- Tạo được một hình ảnh cụ thể cho sản phẩm, thương hiệu trong tâm trí khách hàng ở thị trường mục tiêu.
- Lựa chọn vị thế của sản phẩm, của doanh nghiệp trên thị trường mục tiêu.
- Tạo được sự khác biệt cho sản phẩm, thương hiệu.
+ Tạo điểm khác biệt cho sản phẩm vật chất.
+ Tạo điểm khác biệt cho dịch vụ.
+ Tạo điểm khác biệt về nhân sự.
+ Tạo sự khác biệt về hình ảnh.
- Lựa chọn và khuếch trương những điểm khác biệt có ý nghĩa.
1.4.5 Các bước của quá trình định vị
Bước 1: Xác định mức độ định vị (quốc gia, ngành, công ty, sản phẩm).
Bước 2: Xác định các đặc điểm cốt lõi quan trọng cho các khúc thị trường đã lựa chọn.
Bước 3: Xác định các thuộc tính quan trọng trên một bản đồ định vị.
Bước 4: Đánh giá các lựa chọn định vị.
Các đặc điểm định vị cần hơn hẳn đối thủ cạnh tranh.
- Xác định vị trí thị trường chưa bị xâm chiếm bới các đối thủ cạnh tranh để tấn công.
- Định vị lại để cạnh tranh có hiệu quả.
Muốn định vị thành công phải đạt được các yêu cầu sau:
- Các đặc điểm định vị phải thõa mãn đầy đủ nhu cầu của khách hàng mục tiêu
- Các yếu tố định vị cần đúng sự thật,phù hợp với cảm nhận của khách hàng mục tiêu.
- Các yếu tố định vị cần độc đáo, không trùng lắp với đối thủ cạnh tranh.
Bước 5: Thực hiện định vị và marketing mix.
Định vị cần được thông tin tới khách hàng bằng tất cả các phương tiện truyền thông. Tất cả các thành phần trong công ty, nhân viên, các chính sách, các hoạt động truyền thông cần được xây dựng thành các hình ảnh đặc sắc nhằm thể hiện chiến lược định vị.
Marketing mix là chìa khóa quan trọng để thực hiện chiến lược định vị góp phần tạo rặ đặc sắc và khác biệt.
Lựa chọn các chiến lược định vị công ty:
ĐỊNH VỊ
THỂ HIỆN CỤ THỂ
1. Dẫn đầu thị phần
2. Dẫn đầu chất lượng
3. Dẫn đầu dịch vụ
4. Dẫn đầu công nghệ
5. Dẫn đầu về đổi mới
6. Dẫn đầu về sự năng động
7. Dẫn đầu về mối quan hệ
8. Dẫn đầu về sự kính trọng
9. Dẫn đầu về sự hiểu biết
10. Dẫn đầu toàn cầu
11. Dẫn đầu về giá cả rẻ
12. Dẫn đầu về giá trị
1. Doanh số lớn nhất
2. Chất lượng tốt nhất
3. Chăm sóc tốt nhất KH.
4. Phát triển công nghệ mới đầu tiên
5. Sáng tạo nhất trong áp dụng các công nghệ mới.
6. Thích ứng nhất.
7. Gắn liền sự thành công đối với khách hàng
8. Hoàn hảo nhất
9. Chuyên nghiệp nhất
10. Vị trí kinh doanh toàn cầu
11. Giá thấp nhất
12. SP có giá trị tốt nhất
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG CỦA OMO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
2.1 Phân tích thị trường
2.1.1 Thực trạng
Đứng trứơc cơn lốc cạnh tranh của nền kinh tế thời hội nhập WTO, các doanh nghiệp luôn ý thức được về sự sống còn của sản phẩm là do người tiêu dùng quyết định. Tại Việt Nam những năm gần đây sức cạnh tranh giữa hàng hoá trong nước và hàng hoá nước ngoài diễn ra hết sức quyết liệt đặc biệt là những sản phẩm có xuất xứ từ những công ty đa quốc gia và Unilever Việt Nam cũng là một trong những đại gia lớn trên thị trường hàng tiêu dùng, hàng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam như bột giặt Omo. Omo đến với Việt Nam khi thị trường hàng tiêu dùng ở đây còn mới nên có nhiều đất để kinh doanh và tốc độ tăng trưởng của Việt Nam còn thấp nên khả năng tiêu thụ cao. Hiện nay thị phần của bột giặt Omo khá rộng và có uy tín đối với người tiêu dùng trên cả nước nhưng thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện những thương hiệu bột giặt khác như: Tide, Viso, Surf, Vì Dân…đe doạ thị phần của bột giặt Omo.
Bên cạnh đó, nạn hàng nhái, hàng giả nhãn mác bột giặt Omo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và lợi nhuận của công ty.
2.1.2 Thị hiếu
Gắn với nhu cầu thường xuyên, bột giặt trở thành mặt hàng thiết yếu và không thể thiếu trong mỗi gia đình. Với công việc bận rộn và có ít thời gian vì vậy bột giặt Omo tạo ra những tâm lý thích giặt trắng, giặt sạch, tẩy vết bẩn nhanh…đã đưa vào những sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu, sở thích , thị hiếu của người tiêu dùng. Tại nước ta thị phần của bột giặt Omo chiếm khá cao và được người tiêu dùng tin tưởng về cả chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Omo kết hợp 3 yếu tố: độ an toàn cho da tay, độ giặt tẩy trắng và hương thơm của bột giặt vào cùng một sản phẩm tung ra thị trường đã thu hút được sư yêu thích sản phẩm.
Bột giặt Omo là một trong những mặt hàng giặt tẩy được các bà nội trợ Việt Nam rất tin dùng và ưa chuộng. Đồng thời nhắm vào tâm lý người Việt luôn đ
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online