Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By leave_me_leave_me_leave_me.alone
#651556

Download Đề tài Áp dụng 7P để giải quyết các vấn đề trong Marketing của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV miễn phí

MỤC LỤC
1.GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIDV . 3
1.1. Nhiệm vụ, mục tiêu, phương châm hoạt động và chính sách kinh doanh . 3
1.1.1. Nhiệm vụ: . . . 3
1.1.2. Phương châm hoạt động: . . . 3
1.1.3. Mục tiêu hoạt động: . . . 3
1.1.4. Chính sách kinh doanh . . . 3
1.2. Khách hàng- đối tác . . . 3
1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh . . . 4
1.4. Lịch sử hình thành và phát triển của BIDV. . 4
1.5. Văn hóa Doanh nghiệp . . . 5
1.6. Thương hiệu BIDV . . . 6
2.CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG TỚI
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIDV . . 7
2.1. Cơ hội . . . . 7
2.2. Rủi ro . . . . 7
2.3. Điểm mạnh. . . . 8
2.4. Điểm yếu. . . . 8
3.CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIDV . . 10
3.1. Sản phẩm (Products) . . . 10
3.2. Giá (Price) . . . 10
3.3. Phân phối (Place) . . . 11
3.4. Xúc tiến (Promotion) . . . 12
3.5. Con người (People) . . . 13
3.6. Quy trình (Process) . . . 14
3.7. Cơ sở vật chất (Physical Evidence) . . 14++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

....... 10
3.1. Sản phẩm (Products) ................................................................................ 10
3.2. Giá (Price) ................................................................................................ 10
3.3. Phân phối (Place) ..................................................................................... 11
3.4. Xúc tiến (Promotion) ................................................................................ 12
3.5. Con người (People) .................................................................................. 13
3.6. Quy trình (Process) .................................................................................. 14
3.7. Cơ sở vật chất (Physical Evidence) .......................................................... 14
3
1. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIDV
Sơ lược về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV
Tên đầy đủ: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Tên giao dịch quốc tế: Bank for Investment and Development of Vietnam.
Tên gọi tắt: BIDV
Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Slogan: Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công
Điện thoại: 04.2220.5544 Fax: 04. 2220.0399
Website: www.bidv.com.vn Email: [email protected]
Chủ sở hữu: Chính phủ Việt Nam (100%)
Chủ quản: Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Giấy phép đăng kỳ kinh doanh số: 0106000439
Mã số thuế: 0100150619
1.1. Nhiệm vụ, mục tiêu, phương châm hoạt động và chính sách kinh doanh
1.1.1. Nhiệm vụ:
Kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân
hàng và phi ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao lợi
nhuận của ngân hàng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển
kinh tế Đất nước
1.1.2. Phương châm hoạt động:
Hiệu quả kinh doanh của khách hàng là mục tiêu hoạt động của BIDV.
Chia sẻ cơ hội- Hợp tác thành công.
1.1.3. Mục tiêu hoạt động:
Trở thành ngân hàng chất lượng – uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
1.1.4. Chính sách kinh doanh
Chất lượng – tăng trưởng bền vững – hiệu quả an toàn
1.2. Khách hàng- đối tác
Là cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, công ty tài chính…
Có quan hệ hợp tác kinh doanh với hơn 800 ngân hàng trên thế giới;
Là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, Hiệp hội ngân hàng ASEAN, Hiệp
hội các định chế tài chính phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (ADFIAP), Hiệp hội
Ngân hàng Việt Nam.
4
1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
Ngân hàng: là một ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ các sản
phảm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích.
Bảo hiểm: cung cấp các sản phẩm Bảo hiểm phi nhân thọ được thiết kế phù hợp
trong tổng thể các sản phẩm trọn gói của BIDV tới khách hàng.
Chứng khoán: cung cấp đa dạng các dịch vụ môi giới, đầu tư và tư vấn đầu tư
cùng khả năng phát triển nhanh chóng hệ thống các đại lý nhận lệnh trên toàn quốc.
Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư các dự án, trong đó
nổi bật là vai trò chủ trì điều phối các dự án trọng điểm của đất nước như: Công ty Cổ
phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư
sân bay Quốc tế Long Thành…
BIDV đã đang và ngày càng nâng cao được uy tín về cung ứng sản phẩm dịch vụ
ngân hàng đồng thời khẳng định giá trị thương hiệu trong lĩnh vực phục vụ dự án, chương
trình lớn của Đất nước.
Các đơn vị thành viên:
Công ty chứng khoán BIDV (BSC)
Công ty bảo hiểm BIDV (BIC)
Công ty cho thuê tài chính I
Công ty cho thuê tài chính II
Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản BIDV (BAMC)
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC)
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Campuchia (IDCC)
Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế BIDV tại Hồng Kông (BIDVI)
- Các đơn vị liên doanh:
Ngân hàng liên doanh (VID – Public Bank)
Ngân hàng liên doanh Lào Việt (LVB)
Ngân hàng liên doanh Việt Nga (RVB)
Công ty quản lý đầu tư BIDV – Vietnam Partner (BVIM)
Công ty liên doanh tháp ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV
TOWER)
Công ty liên doanh bảo hiểm Lào Việt (LVI)
Công ty liên doanh bảo hiểm Campuchia – Việt Nam (CVI)
1.4. Lịch sử hình thành và phát triển của BIDV
- Giai đoạn 1957 – 1980: Thành lập ngày 26/4/1957 với tên gọi là Ngân
hàng Kiến thiết Việt Nam - tiền thân của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam –
được thành lập với qui mô ban đầu gồm 11 chi nhánh, 200 nhân viên với nhiệm vụ chủ
5
yếu là cấp phát, quản lý vốn kiến thiết cơ bản từ nguồn vốn ngân sách cho tất cả các lĩnh
vực kinh tế, xã hội.
- Giai đoạn 1981 – 1989: Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được đổi tên thành
Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam trực thuộc ngân hàg nhà nước Việt Nam với
nhiệm vụ là cấp phát, cho vay và quản lý vốn dầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch nhà
nước tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.
- Giai đoạn 1990 – 1994: Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam được
đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với nhiệm vụ được thay
đổi về cơ bản: Ngoài việc tiếp nhận vốn ngân sách để cho vay các dự án thuộc chỉ tiêu
nhà nước thì BIDV đã thực hiện huy động các nguồn vốn trung dài hạn để cho vay đầu tư
phát triển; kinh doanh tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng chủ yếu trong lĩnh vực xây
lắp phục vụ đầu tư phát triển.
- Giai đoạn từ 1995 – 2000: BIDV được phép kinh doanh đa năng tổng hợp
như một ngân hàng thương mại, phục vụ chủ yếu cho đầu tư và phát triển đất nước. Đây
là thời kỳ BIDV đã khẳng định được vị trí, vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu tại
Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với danh hiệu đơn vị
Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
- Giai đoạn từ 2001 đến nay: BIDV đã triển khai đồng bộ Đề án cơ cấu lại
được chính phủ phê duyệt và dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán do
Ngân hàng thế giới tài trợ tiến tới phát triển thành một ngân hàng đa năng hàng đầu của
Việt Nam hoạt động ngang tầm với các ngân hàng khu vực.
- Những thành tựu: Ghi nhận những đóng góp của Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển Việt Nam qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã tặng BIDV
nhiều danh hiệu và phần thưởng cao qúy: Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba;
Huân chương Lao động Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ
đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh,…
1.5. Văn hóa Doanh nghiệp
Đối với khách hàng, đối tác: BIDV luôn nỗ lực để xây dựng mối quan hệ hợp tác
tin cậy và lâu dài, cùng chia sẻ lợi ích, thực hiện đầy đủ các cam kết đã được thống nhất.
Đối với cộng đồng xã hội: BIDV dành sự quan tâm và chủ động tham gia có trách
nhiệm các chương trình, hoạt động xã hội, cống hiến cho lợi ích và sự phát triển của cộng
đồng.
6
Đối với người lao động: Với quan điểm “Mỗi cán bộ BIDV là một lợi thế cạnh
tranh”, BIDV cam kết tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội làm việc và
phát triển nghề nghiệp bình đẳng, đồng thời thúc đẩy năng lực và niềm đam mê, gắn bó
trong mỗi người lao động.
1.6. Thương hiệu BIDV
Là sự lựa chọn, t
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement