Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By haiga9109
#651546

Download Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần may Sông Hồng miễn phí

MỤC LỤC
Nội dung Trang
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 4
I- Lý thuyết cạnh tranh 4
1. Khái niệm cạnh tranh 4
2. Vai trò và tầm quan trọng của cạnh tranh 6
2.1. Đối với nền kinh tế quốc dân 6
2.2. Đối với doanh nghiệp 6
2.3. Đối với ngành 7
2.4. Đối với sản phẩm 8
3. Các hình thức cạnh tranh 8
3.1. Căn cứ vào các chủ thể tham gia cạnh tranh 8
3.2. Căn cứ theo tính chất và mức độ cạnh tranh 9
3.3. Căn cứ vào phạm vi kinh tế 10
4. Các công cụ cạnh tranh 10
4.1. Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm 11
4.2. Cạnh tranh bằng giá cả 12
4.3. Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối 13
4.4. Cạnh tranh bằng chính sách Marketing 14
5. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh 14
II- Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 16
1. Khái niệm về khả năng cạnh tranh 17
2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh 20
2.1. Thị phần 20
2.2. Năng suất lao động 21
2.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 22
2.4. Uy tín của doanh nghiệp 22
2.5. Năng lực quản trị 23
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 24
3.1. Các nhân tố chủ quan 24
3.1.1. Khả năng tài chính 24
3.1.2. Nguồn lực vật chất kỹ thuật 24
3.1.3. Nguồn nhân lực 25
3.2. Các nhân tố khách quan 26
3.2.1. Nhà cung cấp 26
3.2.2. Khách hàng 27
3.2.3. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm ẩn 28
3.2.4. Sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế 29
PHẦN II: THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG 31
I- Đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần may Sông Hồng 31
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần may Sông Hồng 31
2. Lĩnh vực hoạt động và mục tiêu phát triển 31
2.1. Lĩnh vực hoạt động 31
2.2. Quy trình sản xuất sản phẩm 32
2.3. Mục tiêu phát triển 33
2.3.1. Về thị trường 33
2.3.2. Chính sách và giải pháp 34
3. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân phối cấp quản lý của Công ty cổ phần may Sông Hồng 34
3.1. Mô hình 34
3.2. Chức năng 35
3.2.1. Hội đồng quản trị 35
3.2.2. Giám đốc 35
3.2.3. Phòng kế hoạch 36
3.2.4. Phòng hành chính 36
3.2.5. Phòng kế toán - tài vụ 36
3.2.6. Phòng kỹ thuật 36
3.2.7. Phòng KCS 36
3.2.8. Phòng cơ điện. 37
3.2.9. Phân xưởng sản xuất 37
4. Môi trường kinh doanh của Công ty 37
4.1. Môi trường kinh doanh trong nước 37
4.2. Môi trường kinh doanh quốc tế 38
4.3. Môi trường cạnh tranh của Công ty 38
II- Thực trạng và khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần may Sông Hồng 39
1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 39
2. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua các yếu tố nội lực 42
2.1. Nguồn lực tài chính vật chất 42
2.2. Nguồn nhân lực 42
2.3. Chiến lược kinh doanh 43
2.4. Uy tín của Công ty 44
3. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua các công cụ 45
3.1. Chất lượng sản phẩm 45
3.2. Chính sách giá cả 45
3.3. Hệ thống phân phối 46
3.4. Giao tiếp, khuếch trương 47
4. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty thông qua một số chỉ tiêu 47
4.1. Thị phần 47
4.2. Năng suất lao động 50
4.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 51
III- Những kết luận rút ra từ việc đánh giá thực trạng của Công ty 52
1. Những thành tựu đã đạt được và khả năng cạnh tranh của công ty 52
2. Những mặt còn tồn tại 55
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN MAY SÔNG HỒNG 58
I- Xu hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam nói chung và của Công ty cổ phần may Sông Hồng nói riêng 58
1. Tình hình phát triển kinh tế trong nước 58
2. Tình hình phát triển kinh tế thế giới 59
3. Phương hướng phát triển của ngành 61
4. Phương hướng phát triển của Công ty cổ phẩn may Sông Hồng 63
II- Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần may Sông Hồng 65
Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng sản phẩm 65
Giải pháp 2: Chính sách giá cả hợp lý 65
Giải pháp 3: Phát triển các kênh phân phối sản phẩm của Công ty 67
Giải pháp 4: Nâng cao hoạt động Marketing 68
Giải pháp 5: Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên 68
Giải pháp 6: Giải pháp về mẫu, mốt 70
Giải pháp 7: Giải pháp về phát triển thị trường 70
Giải pháp 8: Giải pháp về công nghệ 72
Giải pháp 9: Giải pháp huy động vốn 73
Giải pháp 10: Tăng năng suất lao động 73
III- Một số kiến nghị với các ngành chức năng 74
1. Đối với Nhà nước 74
2. Đối với ngành 76
KẾT LUẬN 78
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

g và vệ sinh công nghiệp đối với máy móc thiết bị và người lao động. Hướng dẫn, kiểm tra các phân xưởng trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng quy định, quy trình đề ra.
3.2.7. Phòng KCS
- Công tác thí nghiệm và kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Công tác kỹ thuật chất lượng vải, sợi và sản phẩm may, trả lời khiếu nại - kiến nghị của khách hàng về chất lượng sản phẩm
3.2.8. Phòng cơ điện.
- Thực hiện các công việc liên quan đến vận hành và bảo trì máy móc và các thiết bị điện phục vụ sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
3.2.9. Phân xưởng sản xuất
- Tổ chức sản xuất và các hoạt động của các phân xưởng
- Xây dựng lịch xích tu sửa vật tư, phụ tùng, quản lý công nghệ và chất lượng sản phẩm may.
- Sản xuất các loại sản phẩm hàng may mặc .
4. Môi trường kinh doanh của Công ty
4.1. Môi trường kinh doanh trong nước
Thời gian trước, thị trường hàng may mặc trong nước là một thị trường rất tổng hợp, thời trang không theo một xu hướng nào. Hàng dệt may nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, hàng Secondhand nhập lậu tràn vào thị trường Việt Nam gây cản trở cho các nhà sản xuất may mặc trong nước. Mặt khác sản phẩm của các Công ty may trong nước cũng cạnh tranh với nhau. Bên cạnh những yếu tố tích cực là động lực thúc đẩy hàng dệt may Việt Nam phát triển, nó còn là nhân tố cạnh tranh không tích cực làm lũng đoạn thị trường hàng dệt may Việt Nam vì chưa có sự quản lý nhất quán, Công ty nào cũng muốn bán được hàng nên họ có thể sẵn sàng bán phá giá với biểu hiện như đại hạ giá gây thiệt hại cho các doanh nghiệp khác.
Nhưng cũng phải thấy rằng, tập quán tiêu dùng của người Việt Nam đang thay đổi. Trước năm 1992 hàng may sẵn công nghiệp chỉ chiếm 20% thị phần tại các thành phố lớn nhưng hiện nay theo đánh giá của các chuyên gia nhu cầu này chiếm khoảng 60-70% trong cả nước. Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, đời sống của con người ngày càng được nâng cao, kéo theo sự đòi hỏi phong phú hơn của nhu cầu, nhất là ở các thành phố lớn, các khu đô thị, xu thế mặc mốt ngày càng nhiều và ưa chuộng đồ ngoại, phong phú hơn về mẫu mã chủng loại.
Với sự thay đổi như vậy, ngành dệt may Việt Nam đã gặp phải không ít những khó khăn, nhất là trong việc thu hút vốn đầu tư về vốn để mở rộng thị trường, cải tiến chất lượng mẫu mã, vừa để định được mức giá phù hợp với thu nhập của người dân, vừa bù đắp được chi phí trang trải chi phí và thu được lợi nhuận tái sản xuất. Tuy nhiên ngành dệt may trong nước đang trên đà phát triển, sản phẩm được sản xuất ra không chỉ để đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài với một khối lượng lớn. Đây là lợi thế để hàng dệt may Việt Nam có điều kiện giao lưu hội nhập, học hỏi kinh nghiệm và tiếp nhận những công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm phục vụ cho sản xuất trong nước.
4.2. Môi trường kinh doanh quốc tế
Hiện nay, công ty sản xuất và kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng may mặc xuất khẩu, gia công các sản phẩm về may mặc cho các đối tác nước ngoài. Thị trường chủ yếu là Mỹ (90%) và EU (10%). Với thị trường EU, đây là một thị trường được quản lý bằng hạn ngạch, hàng hoá muốn xâm nhập và được thị trường này chấp nhận phải có Quota, nhưng nhờ có hiệp định buôn bán hàng dệt may giữa Việt Nam và EU đã được ký kết nên việc xuất khẩu hàng dệt may của Công ty vào thị trường này cũng gặp nhiều thuận lợi: kim ngạch xuất khẩu của Công ty sang thị trường này tăng qua các năm, hứa hẹn một thị trường có nhiều triển vọng và tiềm năng. Tuy nhiên hàng hoá nhập vào EU có mức độ cạnh tranh tương đối gay gắt do mức độ tập trung của các nhà sản xuất và xuất khẩu trên thế giới ngày càng quan tâm tới thị trường tiềm năng này. Hơn thế nữa, bởi là một thị trường đa quốc gia phát triển với mức sống của người dân ngày càng được nâng cao. Do vậy yêu cầu về sản phẩm khá cao, không chỉ phát triển theo chiều rộng mà còn phát triển theo chiều sâu của sản phẩm. Điều này nghĩa là sản phẩm nhập khẩu vào EU không những đòi hỏi sự hợp lý về giá cả, chất lượng tốt mà sâu xa hơn nữa chính là lợi ích đem lại trong quá trình sử dụng thậm chí là sau khi kết thúc việc sử dụng sản phẩm đó. Trong tương lai Mỹ và các nước Đông Âu sẽ là những thị trường mới với những hướng phát triển cho ngành may của Công ty. Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn, người dân Việt Nam cư trú ở đây cũng khá đông đặc biệt là Hiệp định thương mại Việt - Mỹ đã được ký kết và hiệu lực sẽ tạo ra một tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Công ty.
4.3. Môi trường cạnh tranh của Công ty
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh luôn là vấn đề diễn ra sôi động, cấp bách và gay gắt. Bất cứ một doanh nghiệp nào để tồn tại trước tiên phải có vốn, nguồn lao động và kỹ thuật nhưng phải biết sử dụng và quản lý một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó các doanh nghiệp luôn phải có các công cụ và phương pháp cạnh tranh thì mới có thể đứng vững và phát triển. Khi đóng vai trò là yếu tố tích cực cạnh tranh chính là bước tạo đà, là động lực để các doanh nghiệp vươn lên phát triển, theo kịp với xu thế phát triển kinh tế thế giới, đem lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh, đóng góp vào ngân sách nhà nước, đem lại cuộc sống ấm no cho người lao động. Cạnh tranh được coi là yếu tố tiêu cực khi nó gây ra áp lực, dẫn đến phương lối làm ăn vi phạm chuẩn mực xã hội. Cạnh tranh là biểu hiện của tính hai mặt đối lập nhau tuy nhiên nó không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường. Đối với Công ty cổ phần may sông Hồng, là Công ty có thâm niên hoạt động chưa dài nên có nguồn vốn tích luỹ chưa cao, kinh nghiệm kinh doanh còn chưa có nhiều song bước đầu Công ty đã khẳng định được sức mạnh của mình trong ngành dệt may Việt Nam, sản phẩm của Công ty không chỉ phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu nhiều khách hàng trên thế giới. Điều đó đã khẳng định được về chất lượng sản phẩm của Công ty trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường mà các đơn vị cùng ngành khác như Công ty may Thăng Long, Công ty may 10, Công ty may Việt Tiến, Công ty may Chiến Thắng…và các sản phẩm nhập khẩu khác như Trung Quốc, Thái Lan, Singapo. Việt Nam có một môi trường chính trị ổn định, được Nhà nước quan tâm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh đấy chính là điểm thuận lợi để các doanh nghiệp trong nước nói chung và các công ty may nói riêng có cơ hội và điều kiện phát huy và khai thác những điểm mạnh, những lợi thế của mình của mình đồng thời hạn chế những rủi ro và bất lợi mang đến cho bản thân doanh nghiệp.
II- Thực trạng và khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần may Sông Hồng
1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây (2008 ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement