Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lehuynhngocnhu_hironsame
#651545

Download Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1 Cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh trong doanh nghiệp 3
1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 3
1.1.2. Vai trò của cạnh tranh 4
1.2.Các loại hình cạnh tranh 5
1.2.1.Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường 5
1.2.2. Căn cứ theo phạm vi ngành kinh tế. 6
1.2.3 Căn cứ vào mức độ tính chất của cạnh tranh trên thị trường. 7
1.3. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp 8
1.3.1.Giá cả 8
1.3.2 Chất lượng và đặc tính sản phẩm 10
1.3.3 Hệ thống kênh phân phối 10
1.3.4 Các công cụ cạnh tranh khác 11
1.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 12
1.4.1 Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 12
1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 13
1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 14
1.5 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 19
1.5.1 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh 19
1.5.2 Thị trường ngách 20
1.5.3 Quảng cáo 20
1.5.4 Phân công lao động 21
CHƯƠNG II 22
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG 22
2.1 Khái quát về công ty cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng. 22
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty 22
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 24
2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của công ty. 26
2.1.4 Môi trường kinh doanh của công ty 27
2.1.5 Kêt quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2007-2010 31
2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 35
2.1.2 Đánh giá môi trường cạnh tranh của công ty 35
2.2.2 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty 36
2.3 Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của công ty 42
2.3.1 Những thành tựu đã đạt được 42
2.3.2 Những hạn chế tồn tại 43
3.3 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty 44
CHƯƠNG III 45
MỐT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC 45
CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 45
3.1 Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2011, mục tiêu đến năm 2015 45
3.1.1 Định hướng phát triển 45
3.1.2 Mốt số mục tiêu chủ yếu công ty phấn đấu đạt vào năm 2015 45
3.1.3 Doanh thu đến 2015 45
3.1.4 Mục tiêu cơ cấu bộ máy, nhà cơ quan văn phòng đến 2015 45
3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 48
3.2.1 Hạ giá vé 48
3.2.2 Đa dạng hóa các tuyến 48
3.2.3 Hoàn thiên hệ thống kênh phân phối 49
3.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ 49
3.2.5 Chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 50
3.2.6 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh 50
3.2.7 Tạo ra sự khác biệt để dành lợi thế trong cạnh tranh 51
3.3 Một số biện pháp khác 51
3.4 Một số kiến nghị 52
3.4.1 Đối với nhà nước 52
3.4.2 Đối với tỉnh 52
3.4.3 Đối với ngành giao thông vận tải. 53
KẾT LUẬN 53
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Bộ máy quản lý doanh nghiệp cũng có tầm quan trọng như bộ óc của con người, muốn chiến thắng được đối thủ trong cuộc cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải nhạy bén, chủ động trước tình huống thị trường, phải đi trước các đối thủ trong việc đáp ứng nhu cầu mới…
Tất cả những hoạt động đó đều phụ thuộc vào bộ máy quản lý của doanh nghiệp.
* Vị trí địa lý
Việc lựa chọn mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp là điều cần thiết quan trọng, nó có thể tạo thuận lợi hay khó khăn cho quá trình cung ứng nguyên vật liệu đầu vào quá trình tiêu thụ sản phẩm.
1.5 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Để đưa ra phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp luôn phải dựa vào và bám sát các.
- Công cụ cạnh tranh
- Các chỉ tiêu
Những phần này đã được trình bày ở trên trong phần này chỉ đề cập tới một số phương hướng có tác động tích cực tới doanh nghiệp.
1.5.1 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh
1.5.1.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại
Xuất phát từ quy luật cơ chế của thị trường, cạnh tranh đó là đào thải những cái lạc hậu và thừa nhận những cái tiến bộ để thúc đẩy phát triển nhằm mục đích thỏa mãn người tiêu dùng một cách tốt nhất.
Trong nền kinh tế thị trường thì cạnh tranh là một quy luật tất yếu nó luôn luôn tồn tại cho dù con người có muốn hay không các doanh nghiệp muốn trụ vững trên thị trường thì đều phải cạnh tranh gay gắt với nhau, cạnh tranh để dành giật khách hàng. Muốn vậy thì họ phải tạo ra được điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu khách hàng, làm thế nào để khách hàng tin tưởng vào sản phẩm của doanh nghiệp, ưa thích và tiêu dùng nó. Doanh ngiệp nào đáp ứng tốt nhu cầu khach hàng cung cấp cho khách hàng những dịch vị thuận tiện và tốt nhất với giá phù hợp thì doanh nghiệp đó mới tồn tại lâu dài được.
1.5.1.2 Nâng cao khả năng để phát triển
Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một điều kiện và là yếu tố kích thích kinh doanh. Quy luật cạnh tranh là động lực phát triển sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Số lượng cung ứng ngày càng nhiều thì cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kết quả cạnh tranh là loại bỏ những doanh nghiêp làm ăn kém hiệu quả và sự lớn mạnh của những doanh nghiệp làm ăn tốt. Do vậy muốn tồn tại phát triển thì doanh nghiệp cần cạnh tranh cần tìm mọi cách để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, các doanh nghiệp cần tìm ra những biện pháp đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu của khách hàng bằng cách sản xuất, kinh doanh những dịch vụ có chất lượng cao, giá cả phù hợp. Có như vậy doanh nghiệp mới kinh doanh có lãi và ngày một phát triển.
1.5.1.3 Nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện mục tiêu
Mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều đặt ra cho mình những mục tiêu nhất định. Tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển mà doanh nghiệp đạt mục tiêu nào lên hàng đầu. Chính vì vậy doanh nghiệp luôn phải tìm mọi cách để bán được sản phẩm, dịch vụ của mình nhiều nhất trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận, cạnh tranh là con đường tốt nhất để doanh nghiệp có thể tự đánh giá được mình, đánh giá được đối thủ từ đó tìm ra được những lỗ hổng của thị trường và đó là phần thưởng là con đường để đạt được mục tiêu.
1.5.2 Thị trường ngách
Để có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình các doanh nghiệp không chỉ tập trung vào những thị trường lớn mà cần quan tâm tới những thị trường này nhiều hơn, bởi tuy nó không phải là thị trường chính nhưng nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường của doanh nghiệp. Từ đó tăng được khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời những thị trường này còn có thể là thị trường tiềm năng có thể sẽ phát triển trong tương lai.
1.5.3 Quảng cáo
Phân biệt giữa sản phẩm này với sản phẩm khác là yếu tố rất quan trọng trong cạnh tranh, và quảng cáo là một trong những cách chính giúp khách hàng có thể phân biệt được các sản phẩm này. Thông qua giới thiệu sản phẩm bằng hình ảnh quảng cáo có sức thuyết phục cao hơn, tạo được lòng tin cho khách hàng và sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình.
1.5.4 Phân công lao động
Bằng cách phân công lao động theo từng công đoạn sẽ tạo ra một lượng hàng hóa dịch vụ lớn hơn, qui trình này sẽ giúp tăng lợi nhuận, bởi vì dây truyền này sẽ tạo ra lượng sản phẩm cao hơn.
Ưu điểm chính của phân công lao động là tăng sản lượng theo đầu người từ đó dẫn tới tăng năng xuất. Đối với các doanh nghiệp dịch vụ yếu tố này còn góp phần làm tăng chất lượng dịch của doanh nghiệp.
CHƯƠNG II
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG
2.1 Khái quát về công ty cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng.
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty
Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng bắt đầu hoạt động chính thức vào ngày 25/03/2008. Tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng được thành lập ngày 14/12/2004. Vốn điều lệ ban đầu tại công ty là 3,5 tỷ đồng, khi chuyển sang công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng, số vốn điều lệ đã tăng 60 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính thức của công ty là vận chuyển hành khách bằng ô tô ( Bus, taxi, xe khách, hợp dồng du lịch…). Bắt đầu mới thành lập, công ty chỉ có 30 xe và 200 cán bộ công nhân, loại xe nhỏ 24 chỗ ngồi và đã khai thác được các tuyến xe: Hưng Yên – Hải Dương; Hưng Yên – Quảng Ninh; Hưng Yên – Thái Bình; Hưng Yên – Hà Nội. Năm 2005 ban lãnh đạo công ty đã nhận thấy nhu cầu đi lại của người dân ngày một cao, người dân cũng quen dần với loại hình dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe Bus , xe khách… Bởi vậy công ty đã đề ra phương hướng mở thêm các tuyến xe Bus nội tỉnh, các tuyến kế cận và đầu tư mua thêm nhiều xe.
Ngày 19/08/2005 Công ty đã mở thêm tuyến xe Bus kế cận 205 đầu tiên ( Hưng Yên – Lương Yên – Hà Nội). Đây là thời gian đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng của công ty và được đánh giá là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Hưng Yên và được Bộ giao thông vận tải công nhận là đơn vị đầu tiên trong cả nước khai thác Bus kế cận.
Năm 2006 tiếp tục khai thác thêm Bus nội tỉnh tuyến 01: Hưng Yên – Như Quỳnh; tuyến 02: Hưng Yên – La Tiến, đồng thời mở thêm tuyến Bus kế cận: Hưng yên – Giáp Bát – Hà Nội. Đầu năm 2007, số lượng cán bộ công nhân viên của công ty đã tăng lên 350 người, số đầu xe tại công ty cũng tiếp tục tăng lên tổng số 150 chiếc. Đến tháng 8/2008 trước thực tế yêu cầu trong kinh doanh vận chuyển hành khách đòi hỏi phải có đầu tư, mở rộng hơn nữa công ty đã đi đến một quyết định mang tính bước ngoặt đó là đầu tư mua mới 8 xe giường nằm, loại 38 giường. Sau 2 năm hoạt động có hiệu quả. Cuối năm 2010 công ty đã quyết đinh đầu tư thêm 20 xe giường nằm tăng cường cho tuyến Bắc Nam.Cùng với sự mở rộng các tuyến xe, số lượng cán bộ công nhân viên tăng lên 400 người đảm ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement