Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nh0cc0ndeptrai
#651430

Download Tiểu luận Quản lý hợp đồng và hỗ trợ đấu thầu xây dựng miễn phí

Mục Lục
 
I. Giới thiệu chung 1
II. Khảo sát thực trạng những vấn đề phục vụ cho đề tài.2
1.Bất cập . .2
2.Yêu cầu . 2
3. Dữ liệu vào ra .3
III. Phân tích đặc tả yêu cầu phần mềm .4
A.Biểu đồ dòng dữ liệu của hệ thống .4
B.Biểu diễn chi tiết .5
C.Chức năng của phần mềm chính . .7
IV. Thiết kế phần mềm.8
1.Thiết kế kiến trúc phần mềm .8
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu .8
3. Thiết kế giải thuật . .11
4. Thiết kế giao diện 12
V. Triển khai kế hoạch . .15
1. Mã hóa . .15
2. Kiểm thử . 16
3.Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng . .17
4. Đào tạo người sử dụng . .17
5. Kế hoạch bảo trì . 17
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Đề tài
Quản lý hợp đồng và hỗ trợ đấu thầu xây dựng
I. Giới thiệu chung.
Đề tài: Quản lý hợp đồng và hỗ trợ đấu thầu xây dựng.
Cũng như bất kì một sản phẩm công nghệ cao nào khác, mỗi phần mềm đều được đặt ra những yêu cầu rất cao về tính khoa học, hệ thống, chính xác và tính ứng dụng trong thực tế. Thiết kế là cái lõi của kỹ thuật kỹ nghệ phần mềm. Trong khi thiết kế người ta sẽ phát triển, xét duyệt và làm tư liệu cho việc làm mịn dần các chi tiết thủ tục, cấu trúc chương trình, cấu trúc dữ liệu. Việc thiết kế nảy sinh trong việc biểu diễn cho phần mềm và chất lượng phần mềm có thể được xác nhận.
Xuất phát từ các yêu cầu thực tế và được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn Hoàng Nghĩa Tý, nhóm em chọn đề tài: Quản lý hợp đồng và hỗ trợ đấu thầu xât dựng.
Chương trình quản lý hợp đồng và hỗ trợ đấu thầu xây dựng là chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào lưu trữ và xử lý hợp đồng làm giảm bớt khó khăn trong việc lưu trữ thông tin về hợp đồng lao động và hỗ trợ tối đa cho công tác dự thầu. Để đảm bảo phù hợp với những yêu cầu với phần mềm, cần có sự chuẩn bị kĩ càng trong công tác thiết kế phần mềm và đưa ra bản thiết kế tối ưu nhất.
Đây là một đề tài mang tính thực tế, nhưng với kinh nghiệm chưa nhiều và kiến thức có hạn nên khó tránh khỏi sai sót, tui mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp và chỉ bảo của các thầy cô, các bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank của thầy đã giúp đỡ tận tình để chúng em hoàn thành bài tập này.
II. Khảo sát thực trạng những vấn đề phục vụ cho đề tài.
Những bất cập của cách quản lý hợp đồng bằng phương pháp thông thường:
Khối lượng công việc quá lớn, việc quản lý chồng chéo gây bất lợi lớn cho công tác quản lý.
Khó khăn trong việc sửa đổi và cập nhập thông tin hợp đồng.
Khi cần tra cứu thông tin một hợp đồng bất kì hay làm thống kê ta cần tìm, ra soát danh sách hợp đồng bằng phương pháp thủ công. Công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực.
Tốn kém.
Những yêu cầu đối với phần mềm quản lý hợp đồng và hỗ trợ đấu thầu xây dựng:
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
Hỗ trợ đầy đủ các công việc quản lý và thống kế
Không đòi hỏi cao về cấu hình, dễ cài đặt, sử dụng được trên nhiều loại máy.
Khả năng lưu trữ cao, thư viện người dùng lớn, lưu trữ được lượng thông tin khổng lồ.
Có khả năng thay đổi thông tin, phân quyền người dùng, đảm bảo tính đúng đắn của kết quả.
Hỗ trợ in ra kết quả.
Chương trình phải đảm bảo về tốc độ, thường xuyên nâng cấp để phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Dễ sửa chữa, dễ bảo trì,
Dữ liệu vào, ra.
Dữ liệu vào (input)
Dữ liệu vào bao gồm:
Hợp đồng : + Ngày kí kết
+ Đối tác
+ Loại hợp đồng.
+ Ngày thực hiện
+ Có hiệu lực
+ Bảng chi tiết
+ Địa điểm thực thi
+ Trách nhiệm
- Vật liệu: + Tên vật liệu
+ Giá
- Đối tác: + Tên
+ Địa chỉ
+ Số điện thoại
+ Tài khoản
+ Mã số thuế.
Dữ liệu ra:
Tổng giá trị hợp đồng
Chi tiết đối tác
Chi tiết hợp đồng
Kết quả thống kê, tra cứu.
Kiểm tra tính khả dụng của hợp đồng
Thêm hợp đồng
III. Phân tích đặc tả yêu cầu phần mềm
A.Biểu đồ dòng dữ liệu của hệ thống
Thêm đối tác
Quản lý hợp đồng
Dữ liệu đối tác
Dữ liệu hợp đồng
Thêm hợp đồng
Đưa ra thông tin
Quản lý đối tác
Lấy thông tin đối tác
Đơn giá vật liệu
Quản lý vật liệu
Lấy đơn giá vật liệu
Thêm loại vật liệu
Nhập thông tin đối tác
Dữ liệu vật liệu
B. Biểu diễn chi tiết
1. Tiếp nhận hợp đồng
Bộ nhớ phụ
Tiếp nhận hợp đồng
Người dùng
Thiết bị xuất
Thiết bị nhập
D6
D1
D5
D2
D4
D3
D1: Tên hợp đồng, mã hợp đồng, loại hợp đồng, mã đối tác, chi tiết vật liệu, ngày thực hiện, ngày hết hiệu lực, địa điểm thực thi, trách nhiệm
D2:Không có
D3: D1
D4: Danh sách hợp đồng
D5: D1+ ngày lập hợp đồng
D6: D5
2. Xuất ra hợp đồng
Bộ nhớ phụ
Xuất ra hợp đồng
Người dùng
Thiết bị xuất
Thiết bị nhập
D6
D1
D5
D2
D4
D3
D1: Mã hợp đồng
D2:Không có
D3: D1
D4: Danh sách hợp đồng
D5: Tên hợp đồng, mã hợp đồng, loại hợp đồng, mã đối tác, chi tiết vật liệu, ngày thực hiện, ngày hết hiệu lực, địa điểm thực thi, trách nhiệm, thông tin đối tác
D6: D5
3. Thống kê hợp đồng trong tháng
Bộ nhớ phụ
Báo cáo hợp đồng
Người dùng
Thiết bị xuất
Thiết bị nhập
D6
D1
D5
D2
D4
D3
D1: Tháng
D2: Không có
D3: Không có
D4: Danh sách các hợp đồng hiện có, chi tiết hợp đồng
D5: D4+ Tháng
D6: D5
C. Chức năng của phần mềm chính
1. Chức năng hệ thống
Có khả năng phân quyền và theo dõi từng loại hợp đồng khác nhau.
Có khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.
Có khả năng thông báo các hợp đồng sắp sửa đến hạn và đã hết hạn để người quản lý đưa ra các phương án giải quyết phù hợp
Có khả năng đánh chỉ số hợp đồng, phục vụ cho công tác tìm kiếm.
Có khả năng thêm và xóa đơn vị sử dụng, thêm và xóa người sử dụng trong hệ thống
2. Chức năng nghiệp vụ
- Cập nhật đấy đủ thông tin về một hợp đồng ở nhiều loại khác nhau.
- Tìm kiếm và cập nhật hợp đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng và lấy các thông tin liên quan đến hợp đồng.
- Hệ thống báo cáo, thống kê đa dạng đầy đủ, đáp ứng được các yêu cầu truy vấn trong thực tế.
- Người dùng có khả năng thêm bớt các điều khoản của hợp đồng, thêm bớt các tiêu chí của báo cáo tùy theo yêu cầu phát sinh.
IV. Thiết kế phần mềm
Thiết kế kiến trúc phần mềm.
Đăng nhập hệ thông
Khác
Giám đốc
Nhân viên QL
Quản trị HT
Thay đổi quy định
Tra cứu
Lập báo cáo hàng tháng
Chỉnh sửa, xóa dữ liệu
Thêm dữ liệu
Chỉnh sửa phần mềm
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Tổng quan về cấu trúc dữ liệu
Mã hợp đồng
Mã đối tác
Ngày kí kết
Ngày thực hiện
Địa điểm
Tổng giá trị
Mã vật liệu
Trách nhiệm
Mã đối tác
Tên đối tác
Địa chỉ
Mã số thuế
Tài khoản
Mã vật liệu
Tên
Giá
b. Thiết kế bảng
Lựa chọn ngôn ngữ lập trình : Access
Ưu điểm:
- Với người lập trình: + Chương trình có sẵn trong Window
+ Viết chương trình đơn giản bằng cách sử dụng các lệnh có sẵn.
+ Dễ dàng sửa chữa
- Với người dùng: + Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
+ Đáp ứng các yêu cầu tra cứu, thống kê, tính toán chính xác.
+ Không cần cài đặt chương trình, chương trình gọn nhẹ, không đòi hỏi yêu cầu cao về trang thiết bị
+ Hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu về phân quyền bảo mật.
Danh sách các bảng- chi tiết
- Danh sách vật liệu
Đối tác
Hợp đồng
Vật liệu
Thiết kế giải thuật
Nhập dữ liệu
Bước 1: Nhận thông tin từ người dùng.
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 3:Đọc dữ liệu từ bộ nhớ phụ.
Bước 6: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.
Bước 7:Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu).
Bước 8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 9:Kết thúc.
Xuất dữ liệu
Bước 1: Nhận yêu cầu từ người dùng
Bước 2: Tìm dữ liệu tương ứng với yêu cầu nhập vào
Bước 3: X...
Hình đại diện của thành viên
By luukeu
#685235 Chào Bạn, bạn có thể cho mình xin bản full này không, mình đang rất cần. email: [email protected]

Thanks bạn rất nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#685238
luukeu đã viết:Chào Bạn, bạn có thể cho mình xin bản full này không, mình đang rất cần. email: [email protected]

Thanks bạn rất nhiều.


Bạn download ở file đính kèm nhé:
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By luukeu
#685244
tctuvan đã viết:
luukeu đã viết:Chào Bạn, bạn có thể cho mình xin bản full này không, mình đang rất cần. email: [email protected]

Thanks bạn rất nhiều.


Bạn download ở file đính kèm nhé:Bạn có file phần mềm này không cho mình xin luôn.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#685285 Mình không rõ, nhưng thấy trong bài viết có dùng Access. Bạn cài Office là sẽ có Access.
Bộ Office bao gồm Access, Word, Excel mà..
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement