Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tri_ctyflp
#651366

Download Chuyên đề Quản trị kênh phân phối tại công ty Coxiva Đà Nẵng miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN:QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 3
I. TỔNG QUAN KÊNH PHÂN PHỐI : 3
1.1.Khái niệm kênh phân phối 3
1.2.Các chức năng kênh phân phối : 3
1.3. Dòng dịch chuyển kênh phân phối: 4
II. MÔI TRƯỜNG KÊNH : 4
2.1 Môi trường kinh tế 4
2.2. Môi trường kỹ thuật và công nghệ 5
2.3. Môi trường luật pháp 6
2.4. Môi trường văn hóa – xã hội 6
2.5 Quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong kênh. 7
III. CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI 8
3.1 Cấu trúc kênh hàng tiêu dùng: 8
3.2 Kênh marketing kỹ nghệ: 8
3.3 Hệ thống marketing dọc VMS(Vertical Marketing System) 8
3.4. Các thành viên kênh phân phối 9
3.4.1 Người sản xuất 9
3.4.2 Người trung gian bán buôn 9
3.4.3 Trung gian bán lẻ: 10
IV. QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI: 10
4 .1 Bản chất kênh phân phối: 13
4.2. Những nội dung và đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối : 13
4. 3. Nhận diện thực tế xung đột trong kênh 15
4 .3.1 Phát hiện mâu thuẫn: 15
4.3.2 Các kiểu xung đột trong kênh 15
4.3.3 Những nguyên nhân tiềm tàng gây xung đột trong kênh 15
4.3.4 Gải quyết mâu thuẫn : 16
4.5 Đánh giá các thành viên và điều chỉnh hệ thống kênh phân phối 17
4.5.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất của các đánh giá 17
Kiến nghị các hoạt động đúng đắn nhằm giảm các hoạt động sai lệch. 18
4.5.2 Kiểm tra hoạt động của các thành viên kênh: 18
4.5.3 Áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động: 20
4.5.4 Đề xuất các điều chỉnh kênh phân phối: 21
4.5.5 Vận dụng các yếu tố marketing mix trong quản trị kênh 22
PHẦN II GIỚI THIỆU CÔNG TY 26
I. Lịch sử công ty 26
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 26
1.2 Giới thiệu công ty 28
1.3. Ngành nghề kinh doanh : 28
1.4 . Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 29
1.5. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 30
1.5.1.Vị thế của công ty trong ngành. 30
1.5.2 Triển vọng phát triển của ngành: 30
1.5.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà Nước. 31
1.6. Nguồn lực công ty: 32
1.6.1 Cơ cấu lao động trong Công ty 32
1.6.2 Cơ sở hạ tầng: 32
1.6.3 Máy móc thiết bị: 33
1.6.4. Nguồn lực tài chính: 34
II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 37
2.1 Hoạt động Marketing 37
2.2 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm 39
2.3. Biểu đồ cơ cấu doanh thu và lợi nhuận công ty qua các năm 39
2.4. Chi phí 46
III THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI XIMĂNG CÔNG TY CÔXIVA 46
3.1 Phân tích ảnh hưởng từ môi trường kinh tế: 46
3.2. Hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty: 47
3.3 Hệ thống tiêu thụ và các điểm bán 48
3.4 Một số vấn đề trong quản trị kênh phân phối của công ty: 48
3.5 Một số đánh giá chung về hệ thống kênh và quản trị kênh : 49
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI 50
4.1. Phương hướng kinh doanh của công ty: 50
4.2 Mục tiêu: 50
4.3 Phân tích điểm mạnh,điểm yếu, cơ hội,đe dọa: 51
4.3.1Điểm mạnh: 51
4.3.2Điểm yếu: 51
4.3.3 Cơ hội: 52
4.3.4 Thách thức: 52
4.4 Những tiền đề nghiên cứu 52
4.4.1 Nghiên cứu thi trường 52
4.4.2. Phân đoạn thị trường : 53
4.4.3 Dự báo sản nhu cầu thị trường: 54
4.5 Một số giải pháp cho quản trị hệ thống kênh phân phối 59
4.5.1 Mở rộng kênh phân phối: 59
4.5.1.1: lựa chọn thị trường mục tiêu: 59
4.5.1.2 Định vị sản phẩm: 61
4.5.1.3 Lựa chọn các nhà phân phối: 62
4.5.1.4 Một số tiêu chuẩn chọn nhà phân phối: 63
4.5.2 Đưa công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý bán hàng 64
4.5.2.1 Tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin: 64
4.5.2.2 Thực hiện: 65
4.5.3 Chính sách tồn kho 66
KẾT LUẬN
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ênh liên kết dọc đối với tất cả các thành viên đồng thời lại cho phép họ duy trì hoạt động như các hãng kinh doanh độc lập
PHẦN II
GIỚI THIỆU CÔNG TY
I. Lịch sử công ty
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng tiền thân là Công ty Vật tư xây dựng số 2. Được thành lập theo quyết định số 503/BXD-TCCB ngày 28/10/1975 của Bộ Xây dựng.
Đến năm 1979 công ty được đổi tên và thành lập Nhà máy gạch ngói Quảng Đà - trực thuộc Bộ xây Dựng theo quyết định số 417/BXD-TCCB ngày 07/04/1979 của Bộ xây dựng.
Từ khi mới được thành lập công ty luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ giao, tổ chức hoạt động của đơn vị luôn được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất của công ty ngày càng lớn mạnh và giữ vững bảo toàn được vốn và hoạt động ngày càng có hiệu quả qua các năm.
Do yêu cầu xắp xếp tổ chức để đáp ứng kịp tốc độ phát triển của ngành vật liệu xây dựng ở miền trung và nhu cầu càng lớn cho các công trình Nhà nước sau này. Năm 1980 công ty tách ra làm 3 công ty theo 3 lĩnh vực khai thác sản xuất vật liệu xây dựng:
+ Xí nghiệp đá Hoà Phát tách ra nhập vào liên hiệp đá cát sỏi Hà Nội.
+ Xí nghiệp gạch ngói số 2 tách ra nhập vào liên hiệp gạch ngói sành sứ Hà Nội.
+ Công ty cung ứng số 2 trực thuộc bộ xây dựng
Năm 1981 được Bộ xây Dựng đổi tên: Xí nghiệp liên hợp gạch ngói miền Trung – Trung bộ và đặt tên là : Xí nghiệp liên hợp gạch ngói số 2 trực thuộc Bộ xây Dựng. Được thành lập theo quyết định số 82/BXD-TCCB ngày 21/01/1981.
Năm 1984 được đổi tên : Xí nghiệp liên hợp cung ứng và sản xuất VLXD gọi tắt là Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 – Trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 1470/BXD-TCCB ngày 30/10/1984 của Bộ Xây Dựng.
Năm 1990 Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 được chuyển giao trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng Việt Nam. Theo quyết định số 871/BXD-TCLĐ ngày 10/12/1990.
Đến năm 1991 nhập xí nghiệp vật liệu xây dựng số 2 nhập vào liên hiệp các xí nghiệp xi măng Việt Nam (nay là tổng công ty xi măng Việt Nam) với nhiệm vụ kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng trên 9 tỉnh miền Trung
Năm 1993 : Bộ xây Dựng quyết định thành lập lại doanh nghiệp : Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng – Bộ xây dựng. Theo quyết định số 020A/BXD-TCLĐ ngày 12/02/1993. Tháng 9/1993 được Bộ xây Dựng đổi tên thành Công ty xi măng – VLXD Đà Nẵng trực thuộc Liên hợp các Xí nghiệp xi măng Việt Nam theo Quyết định số 446/BXD-TCLD ngày 30/09/1993.
Tháng 7 năm 1996 Công ty được bổ sung tên gọi chính thức là Công ty xi măng - Vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam theo quyết định số 662/BXD-TCLĐ ngày 29/07/1996
Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/06/2007 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203001458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà nẵng cấp ngày 01/06/2007.
Một số thành tích mà COXIVA đã đạt được:
Năm 1998 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1998
Năm 1999 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1999
Năm 1992 được Chủ tịch Hội đồng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thưởng Huân chương lao động hạng 3 “ Vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1986-1991”
Năm 1993 được Bộ Xây Dựng tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 1993
Năm 1995 được Chính Phủ tặng bằng khen vì “ đã có nhiều thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh từ năm 1989 – 1994”
Năm 2002 được Bộ lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa từ năm 1997 -2001”
Năm 2004 được Uỷ ban ND Thành phố Đà NẴng tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc
Năm 2004 được Chính Phủ tặng cờ thi đua “ Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2004”
Năm 2004 được Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) tặng bằng khen “ Vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp năm 2004
Năm 2005 được Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng bằng khen “ Vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp năm 2005”
1.2 Giới thiệu công ty
Tên công ty : Công ty cổ phần xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng.
Tên giao dịch quốc tế: Da Nang construction building materials and cement joint stock company.
Tên viết tắt : COXIVA
Biểu tượng công ty :
Trụ sở chính : Số 15, Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng.
Điện thoại : (84-0511) 382 2832/ 356 2509
Fax : (84-0511) 382 2338/ 383 4984.
Website :
Vốn điều lệ : 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng).
Các đơn vị trực thuộc:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng tại Quảng Nam 
Chi nhánh Công ty Cổphần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng tại Quảng Ngãi 
Chi nhánh Công ty Cổphần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng tại Bình Định.
Chi nhánh Công ty Cổphần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng tại Phú Yên
Chi nhánh Công ty Cổphần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng tại Khánh Hòa 
Chi nhánh Công ty Cổphần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng tại Ninh Thuận
Chi nhánh Công ty Cổphần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng tại Gia Lai
Chi nhánh Công ty Cổphần Xi măng VLXD XL tại Đắc Lắc
Trạm tiếp nhận Đầu nguồn Hoàng Mai
Xí nghiệp KDXM VLXD Đà Nẵng
Xí nghiệp gạch Lai Nghi
Nhà máy gạch An Hòa
Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng
Xí nghiệp đá ốp lát và Xây dựng 
Ban QLDA nhà máy xi măng Cam Ranh 
1.3. Ngành nghề kinh doanh :
Sản xuất kinh doanh xi măng, các sản phẩm từ xi măng và các chủng loại vật liệu xây dựng khác ;
Sản xuất vỏ bao xi măng, bao bì các loại ;
Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng ;
Kinh doanh và kinh doanh XNK vật tư, phụ tùng, thiết bị, vật liệu xây dựng.
Kinh doanh vận tải đường sắt, đường bộ và đường thủy ;
Đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà và văn phòng ;
1.4 . Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
Sơ đồ 1: MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC SXKDCÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VLXD XÂY LẮP ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
P. GIÁM ĐỐC KINH DOANH
P. GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
P. GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
PHÒNG KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG
PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
Ban QL DA XM Cam Ranh
Nhà máy gạch An Hòa
XN đá ốp lát và XD
XN SX vỏ bao XM ĐN
XN gạch Lai Nghi
XN KDXM
VLXD
Đà Nẵng
Chi nhánh Quảng Nam
Chi nhánh Quảng Ngãi
Chi nhánh Bình Định
Chi nhánh Phú Yên
Chi nhánh Khánh Hòa
Chi nhánh Ninh Thuận
Chi nhánh Gia Lai
Chi nhánh Đắc Lắc
Trạm đầu nguồn Hoàng Mai
1.5. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
1.5.1.Vị thế của công ty trong ngành.
Công ty xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng là đơn thành viên thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam với chức năng và nhiệm vụ chính của Công ty là kinh doanh các loại xi măng của Tổng công ty trên thị trường Miền Trung và Tây Nguyên, là đơn vị chủ lực của Tổng công ty về kinh doanh xi măng tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, cung cấp đầy đủ, kịp thời ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement