Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By o0omyluvo0o
#651309 Link tải miễn phí luận văn
Lời mở đầu 1
Chương I Những vấn đề lí luận về công nghệ marketing bán buôn 3
I. Khái niệm và bản chất của marketing 3
II. Khái niệm và đặc trưng của công nghệ marketing bán buôn 7
1. Bản chất và phân loại bán buôn hàng hoá 7
2. Khái niệm và đặc trưng của công nghệ marketing bán buôn 9
III. Nội dung và quy trình của công nghệ marketing bán buôn ở công ty thương mại bán buôn 11
1. Hệ thống thông tin thị trường bán buôn 11
2. Marketing mục tiêu bán buôn của công ty thương mại bán buôn 13
3. Tạo lập phối thức marketing bán buôn hỗn hợp (marketing -Mix) 14
4. Công nghệ marketing bán buôn và dịch vụ khách hàng 26
5. Yếu tố lực lượng bán và hậu cần cho bán buôn hàng hoá 28
IV. Sự cần thiết và nguyên tắc đảm bảo thực hiện có hiệu quả công nghệ marketing bán buôn ở công ty kinh doanh xuất nhập khẩu 30
1. Sự cần thiết của công nghệ marketing ở công ty kinh doanh xuất nhập khẩu 30
2. Nguyên tắc đảm bảo thực hiện có hiệu quả công nghệ marketing bán buôn 31
Chương II. Thực trạng vận dụng công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại côngty xây lắp, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng (CONSTREXIM) 33
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 33
1. Khái quát sự hình thành công ty 33
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 34
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 34
4. Tình hình hoạt động và một số chỉ tiêu phản ảnh kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 37
II. Thực trạng vận dụng công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng tại công ty CONSTREXIM. 40
1. Quá trình nghiên cứu thị trường bán buôn 40
2. Lựa chọn thị trường bán buôn trọng điểm của công ty 44
3. Tạo lập và triển khai phối thức marketing bán buôn với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu của công ty 44
4. Triển khai công nghệ - Nghiệp vụ hậu cần bán buôn và dịch vụ khách hàng ở công ty 50
5. Yếu tố cơ sở vật chất và lực lượng bán hàng 54
III. Đánh giá chung về công nghệ marketing bán buôn hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu của công ty CONSTREXIM 54
1. Những thành công của công ty 55
2. Những tồn tại của công ty 56
3. Nguyên nhân của những tồn tại 57
Chương III. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) 58
I. Xu thế vận động và phát triển của nhu cầu thị trường vật liệu ở các đô thị lớn nước ta 58
II. Định hướng chiến lược phát triển của công ty CONSTREXIM 59
1. Chiến lược hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhânlực của công ty. 59
2. Chiến lược tài chính và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty CONSTREXIM. 60
3. Chiến lược marketing của công ty Constrexim 60
III. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vậtliệu xây dựng nhập khẩu ở công ty Constrexim 62
1. Vận dụng mô hình công nghệ marketing bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng ở công ty Constrexim 62
2. Hoàn thiện công nghệ thông tin thị trường bán buôn nhóm hàng vật liệu xây dựng ở công ty Constrexim 63
3. Hoàn thiện phối thức marketing mặt hàng bán buôn và dịch vụ khách hàng 64
4. Hoàn thiện chính sách giá kinh doanh 66
5. Hoàn thiện kênh phân phối bán buôn mặt hàng vật liệu xây dựng 66
6. Hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp 67
7. Hoàn thiện kiểm soát marketing bán buôn 68
8. Một số kiến nghị với Nhà nước 69
Kết luận 70
Tài liệu tham khảo 71
LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước do đó nhu cầu về trao đổi hàng hoá và công nghệ là rất cần thiết. Đặc biệt khi nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, cạnh tranh ngày càng gay gắt thì thuật ngữ marketing ngày càng trở nên quen thuộc, đặc biệt là marketing-mix được xem như là một công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp phát triển, nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thương trường.
Là môn khoa học bổ trợ cho hoạt động kinh doanh, thế giới của marketing rất rộng lớn và phức tạp. Marketing hiện đại bắt đầu từ nhu cầu thị trường đến sản xuất, phân phối và bán hàng hoá để thoả mãn nhu cầu đó- “bán cái mà thị trường cần”. Marketing hiện đại cũng đòi hỏi nhiều thứ hơn là tạo ra hàng hoá tốt, định giá hấp dẫn và thiết kế kênh phân phối hợp lý. Để hiểu và áp dụng được marketing chúng ta cần hiểu bản chất của marketing từ đó mới có thể đi đến áp dụng các phương pháp marketing vào thực tế được đúng đắn và mang tính khoa học. Tuy nhiên, marketing không chỉ là một môn học mà nó còn có thể xem như một nghệ thuật. Do đó, các nhà kinh doanh không thể và không nên áp dụng một cách cứng nhắc những gì được học mà phải biết kết hợp tính sáng tạo, sự mềm dẻo của nghệ thuật kinh doanh cũng như những cảm nhận và kinh nghiệm bản thân. Trên cơ sở những kiến thức về bản chất của marketing, phương pháp tiến hành marketing, nhà kinh doanh lập kế hoạch, đề ra đường lối marketing thích ứng với tình hình môi trường kinh doanh hiện tại.
Trong những năm gần đây khi Việt Nam đang hoà mình vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đã không ngừng đổi mới tư duy đến vận hành trong tổ chức quản lý và kinh doanh. Các doanh nghiệp đã biết vận dụng marketing vào hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng do công nghệ marketing mới được du nhập vào nước ta nên cần có những nghiên cứu để có nhận thức đúng đắn và giúp cho việc vận hành marketing có hiệu quả.
Từ những nhận thức trên, qua thời gian thực tập tại công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM, được sự cổ vũ động viên của các cô chú trong phòng Nhập khẩu và sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo TS Lê Công Hoa, em mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp-xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng CONSTREXIM’’ làm đề tài tốt nghiệp của mình.

- Bố cục đề tài được trình bày thành 3 chương như sau:
Chương I: Cơ sở lý luận của công nghệ marketing bán buôn tại công ty thương mại bán buôn
Chương II: Thực trạng vận dụng công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM)
Chương III: Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại công ty xây lắp- xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM)


Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CÔNG NGHỆ
MARKETING BÁN BUÔN
I-KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT MARKETING
Cho đến nay có rất nhiều quan điểm khác nhau về marketing, rất nhiều người đã nhầm lẫn khi đồng nhất marketing với việc tiêu thụ và kích thích tiêu thụ. Không có gì đáng ngạc nhiên bởi lẽ chúng ta thường xuyên bị quấy rầy bởi những mục quảng cáo trên TV, báo chí, những tờ quảng cáo gửi trực tiếp qua bưu điện, những chuyến viếng thăm của người chào hàng. Mọi người luôn luôn tìm cách bán một thứ gì đó, cứ như là chuyện ta không làm sao tránh khỏi cái chết và thuế khoá.
Nhưng đó chỉ là quan điểm theo marketing cổ điển "marketing là hoạt động kinh tế trong đó hàng hoá được đưa từ nhà sản xuất đến ngườt tiêu dùng". Như vậy marketing cổ điển chỉ diễn ra trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm và mặt hạn chế là hoạt động marketing chỉ bắt đầu từ nhà sản xuất.
Ngày nay, lĩnh vực marketing đã phát triển rất rộng buộc các nhà quản trị phải thay đổi nhận thức của mình. Nếu như trước đây nhà kinh doanh bán “cái mình có” thì nay phải bán “ cái thị trường cần”. Nhờ nhận thức này, marketing đã bao hàm ý nghĩa rộng hơn, đối tượng và phạm vi nghiên cứu rộng hơn, ứng dụng cũng rộng hơn trong thực tiễn, từ marketing riêng biệt đến marketing hỗn hợp.
Marketing đem lại những hiệu quả kinh tế lớn lao trên nhiều mặt, nó là công cụ có vai trò và ý nghĩa quan trọng về mặt lí luận và thực tiễn, là một môn khoa học không ngừng được phát triển và hoàn thiện.
Cách hiểu về marketing hết sức phong phú và đa dạng, cụ thể là:
• Marketing là làm thị trường, là môn tiếp thị, là môn nghiên cứu và tìm kiếm thị trường.
• Marketing là môn nghệ thuật kinh doanh, là một quá trình cung ứng hàng hoá và dịch vụ theo đúng kênh, luôn đúng thời hạn và địa điểm tiêu thụ.
• Marketing là việc tìm kiếm người mua hàng, phân phối hàng cho người mua và thu tiền về hay marketing là tìm mọi cách để tăng số hàng bán ra nhiều nhất. Vì vậy không thể đợi đơn đặt hàng mà phải trả lời bằng được khách hàng cần gì  và sự đáp ứng của ta.
• Định nghĩa được nhiều người người sử dụng của Ph.Kotter: "Marketing là sự phân tích, tổ chức, kế hoạch hoá và kiểm tra những khả năng thu hút khách hàng, cơ cấu khách hàng của một doanh nghiệp cũng như chính sách và hoạt động với quan điểm thoả mãn nhu cầu và mong muốn của nhóm khách hàng đã lựa chọn".
Khoa học marketing là môn khoa học nghiên cứu tính quy luật và những đặc trưng nhu cầu về hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ trên thị trường và hệ thống các phương pháp, nghệ thuật nhằm thoả mãn nhu cầu và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trong các giai đoạn sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng.
Hoạt động marketing được thực hiện bởi các đặc trưng chủ yếu sau:
- Marketing là môn khoa học kinh tế có đặc trưng liên ngành, điểm xuất phát của marketing bắt đầu từ người tiêu dùng, lấy người tiêu dùng và nhu cầu của họ làm mục tiêu và tâm điểm của mọi hoạt động, mọi hàng vi thị trường. Maketing không dừng lại ở việc tiếp cận người tiêu dùng để tìm hiểu mong muốn và sở thích, thị hiếu của họ về sản phẩm mà còn nghiên cứu soạn thảo chiến lược, chính sách, kế hoạch hoá và tổ chức mà nguồn tiềm năng, xây dựng các biện pháp kỹ thuật, hình thành, duy trì và phát triển một cách cân đối hài hoà các mối quan hệ chủ yếu của quá trình tái sản xuất nhằm tạo ra phản ứng mong muốn đối với một đối tượng nào đó từ phía khách hàng mục tiêu.
- Quan điểm marketing trong qua trình chuyển sang định hướng thị trường ngày càng được các doanh nghiệp tuân thủ và chấp nhận. Marketing làm việc với thị trường những vụ trao đổi với mục đích thảo mãn nhu cầu và mong muốn của con người. Như vậy, chìa khoá để đạt được những mục tiêu của tổ chức là xác định được nhu cầu và mong muốn của các thị trường mục tiêu và đảm bảo mức độ thoả mãn nó bằnh những phương tiện hiệu quả so với đối thủ cạnh tranh.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#979269 Chào bạn, mình đang cần mấy số liệu để phục vụ cho đồ án tốt nghiệp của mình liên quan đến mảng VLXD. Bạn có thể vui lòng gửi cho mình xin tài liệu này được chứ. Email mình là [email protected].

Tks bạn trước
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#979288 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement