Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By PhimCuoiTuan_vn
#651289

Download Ngân hàng đề thi môn tài chính quốc tế miễn phí

1. Giả sử tỷ giá giao ngay của đôla Canada là 0.76 USD / CAD và tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là 0.74 USD/CAD sẽ khác biệt tỷ giá kỳ hạn và giao ngay hàm ý :
a. Lạm phát của đôla Mỹ thấp hơn tỷ lệ lạm phát của đôla Canada
b. Lãi suất của đôla Canada cao hơn lãi suất của đôla Mỹ
c. Giá cả hàng hoá ở Canada đắt hơn ở Mỹ
d. Đồng CAD kỳ vọng sẽ giảm giá giao ngay 180 ngày so với đôla Mỹ
2. Giả sử tỷ giá giao ngay GBP/USD =1.25. sau 1 năm GBP/USD =1.0. Tỷ lệ lạm phát trong năm của Anh là 15% và Mỹ là 5%. Chênh lệch giữa tỷ giá thực và tỷ giá danh nghĩa sẽ là :
a. – 0.1413 USD/GBP
b. + 0.1413 USD/GBP
c. – 0.3690 USD/GBP
d. + 0.3690 USD/GBP
3. Giả sử tỷ giá giao ngay tại thời điểm t : USD/JPY=120.7; tại thời điểm t+1 : USD/JPY=135.00. Tỷ lệ lạm phát của USD là 5%, JPY là 10%. Đồng yên sẽ được định giá?
a. Định giá cao
b. Định giá thấp
c. Ngang giá
d. Nâng giá
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

/USD = 1.6727 / 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết : GDP / USD = 1.6735 / 40. Bán ở ngân hàng B với giá 1.6735. Giả sử chi phí giao dịch = 0 thì lợi nhuận từ ng/vụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là :
500 USD
1300 USD
800 USD
1000 USD
Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GBP /USD = 1.7281 / 89 và JPY /USD = 0.0079/82. Vậy tỷ giá GBP / JPY sẽ là :
210,74 / 218,85
218.75 / 210.84
210.7439 / 218.8481
210.8415 / 218.7484
Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là :
90 ngày
60 ngày
1 năm
Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là bất cứ ngày nào phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng
Tỷ giá giao ngay của Fran Thuỵ Sỹ là 0.9 USD / CHF. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 0.88 USD/CHF .Đồng Fran Thuỵ sỹ sẽ bán được với :
Điểm kỳ hạn gia tăng 2.22%
Điểm kỳ hạn khấu trừ : - 2.22%
Điểm kỳ hạn khấu trừ : - 9.09%
Điểm kỳ hạn gia tăng : 9.09%
Tại thời điểm t, số giao dịch niêm yết giá EUR/USD = 1.3223/30. F1/12 ( EUR/USD)=1.3535/40. F1/6 (EUR/USD) = 1.4004/40. F1/4 (EUR/USD)=1.4101/04
Đồng EUR chắc chắn sẽ gia tăng so với đôla trong 6 tháng tới
Đồng EUR chắc chắn sẽ giảm giá so với đôla trong 6 tháng tới
Đồng EUR được giao dịch với điểm kỳ hạn gia tăng
Đồng EUR được giao dịch với điểm khấu trừ kỳ hạn
Đối với hoạt động mua tiền tệ kỳ hạn :
Khách hàng chấp nhận mua ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định hôm nay
Khách hàng chấp nhận bán ngoài tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định ngày hôm nay
Các bên tham gia thực hiện tính toán ngay hôm nay cho 1 số lượng ngoại tệ được chấp nhận trong tương lai
Các bên tham gia thực hiện số lượng ngoại tệ với tỷ giá giao dịch nay được duy trì trong tương lai.
Ông A mua GBP kỳ hạn 6 tháng với tỷ giá kỳ hạn 1 GBP =1.75 USD. Hợp đồng là 62500 GBP. Tại thời điểm giao hạn hợp đồng kỳ hạn tỷ giá giao ngay GBP /USD = 1.65
Lỗ 625 USD
Lỗ 6250 USD
Lãi 6250 USD
Lỗ 66.28788 USD
Một hợp đồng quyền chọn tiền tệ giữa 1 ngân hàng và khách hàng. Anh ta phải trả phí quyền chọn là :
Cho nhà môi giới cho dù có thực hiện hợp đồng hay không
Cho ngân hàng cung ứng hợp đồng chỉ khi khách hàng thực hiện hợp đồng
Cho nhà môi giới khi khách hàng thực hiện hợp đồng
Cho ngân hàng cho dù anh ta có thực hiện hợp đồng hay không
Tại thời đỉêm t, ngân hàng niêm yết : S (USD /CAD)=1.6461/65. F1/4 (USD /CAD) = 10/20. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của USD / CAD sẽ là :
1.6451/35
1.6441/35
1.6471/85
1.6481/75
Nếu tỷ giá USD/ CHF = 2.2128/30. USD / SGD= 2.7227/72 thì tỷ giá CHF /SGD là :
1.2303/25
1.2303/24
0.8114/23
0.8127/15
Giả sử Mỹ và Anh đang ở trong chế độ bản vị vàng và giá vàng ở Mỹ được cố định ở mức 100 USD = 1 ounce và ở Anh là 50 GBP/1 ounce. Tỷ giá giữa đôla Mỹ và bảng Anh là :
GBP/ USD =2
2 GBP = 1 USD
1 GBP = 0.5 USD
5 GBP = 10 USD
Giả sử giá trị bảng Anh được cố định ở mức : 20 GBP = 1 ounce vàng. Giá trị đôla Mỹ được cố định ở mức 35 = 1 ounce vàng. Nếu tỷ giá hiện tại trên thị trường 1 GBP = 1.8 USD bán sẽ khai thác cơ hội này như sau :
Bắt đầu với 35 USD,mua 1 ounce vàng sau đó chuyển đổi vàng sang bảng Anh được 20 GBP. Đổi 20 GBP sang đôla với giá 1 GBP =1.8 USD thu được 36 USD
Bắt đầu với 35 USD mua 1.75 ounce vàng sau đó chuyển đổi vàng đến bảng Anh được 20 GBP , 1 ounce sau đó chuyển đổi sang GBP với giá 20 GBP một ounce. Đổi vàng lấy đôla với giá 35 USD/ ounce. Đổi USD sang bảng Anh với tỷ giá hiện tại 1 GBP =1.8 USD
Cả 2 câu trên đều đúng
Cả 2 câu trên đều sai
đồng tiền của Liên Minh Châu Âu được gọi là :
đôla Châu Âu
Đồng EURO
Đơn vị tiền tệ
SDR
Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được gọi là :
Cán cân mậu dịch
Tài khoản vãng lai
Cán cân thanh toán quốc tế
Cán cân vốn
Thu nhập ròng là một khoản mục của :
Cán cân vốn
Cán cân thương mại
Cán cân hoạt động
Cán cân vãng lai
Những yếu tố nào sau đây tác động đến dòng vốn đầu tư trực tiếp quốc tế :
Hạn chế của chính phủ
Rủi ro, chính trị
Chiến tranh
Tất cả
Yếu tố nào sau đây là một trong những động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia khi các yếu tố khác không đổi :
Lãi suất cao
Thuế suất thuế thu nhập cao
Kỳ vọng đầu tư giảm giá
Không phải các yếu tố trên
…..là 1 khoản mục trên cán cân vốn, khoản mục này thể hiện các khoản đầu tư vào TSCĐ ở nước ngoài và được sử dụng để điều hành hoạt động kinh doanh :
Khoản chuyển giao một chiều
Đầu tư gián tiếp
Thu nhập ròng
Đầu tư trực tiếp
Giả sử, một công ty của Mỹ nhập khẩu xe đạp từ Trung Quốc. Trên BOP của Mỹ sẽ phát sinh :
Một bút toán ghi có trên cán cân vãng lai và bút toán nợ trên cán cân vãng lai
Một bút toán ghi nợ trên cán cân thương mại và một bút toán ghi nợ trên cán cân vãng lai.
Một bút toán ghi có trên cán cân dịch vụ và một bút toán ghi nợ bên cán cân vãng lai
Một bút toán ghi có trên cán cân vãng lai và một bút toán ghi nợ trên cán cân thu nhập.
Khoản mục vô hình :
Bao gồm những giao dịch, không hợp pháp
Là cách gọi khác của sai số thống kê
Là cách gọi khác của khoản mục dịch vụ
Là cách gọi khác của dự trữ quốc gia
Các giao dịch du lịch được ghi chép trên :
Cán cân thương mại
Cán cân vãng lai
Cán cân vốn
Cán cân thu nhập
Cán cân thanh toán thặng dư hay thâm hụt, điều này hàm ý :
Sự thặng dư thâm hụt của cán cân tổng thể
Sự thặng dư thâm hụt của cán cân vãng lai
Sự thặng dự thâm hụt của cán cân vốn
Sự thặng dư thâm hụt của một hay một nhóm cán cân bộ phận nhất định trong cán cân thanh toán
Trong chế độ tỷ giá thả nổi, nếu cán cân vãng lai thặng dư:
Cán cân thanh toán quốc tế sẽ thâm hụt
Cán cân vốn sẽ thâm hụt
Cán cân thu nhập sẽ thặng dư
Cán cân vốn sẽ thặng dư
Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân thì :
Tiết kiệm > đầu tư nội địa
Thặng dư cán cân vãng lai
Thâm hụt cán cân vốn
Tất cả các câu trên đúng
Nếu quốc gia thâm hụt tiết kiệm thì :
Hạ chi tiêu những gì sản xuất ra
Đầu tư nội địa nhiều hơn tiết kiệm
Dòng vốn thuần chảy ra
A & B
Để giảm thâm hụt vãng lai mọi quốc gia sẽ phải thực hiện chính sách :
Giảm thâm hụt ngân sách
Tổng sản phẩm quốc dân trong mối tương quan với chỉ tiêu quốc dân
Thúc đẩy tăng trưởng tiết kiệm
Tất cả đều đúng
Việc nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá đến cán cân vãng lai thông qua hệ số co giãn có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu được gọi là :
Phương pháp tiếp cận chỉ tiêu
Hiệu ứng đường cong J
Hiệu ứng điều kiện ngoại thương
Phương pháp tiếp cận hệ số co giãn
Hệ số co giãn xuất khẩu η biểu diễn % thay đổi của …..khi tỷ giá thay đổi 1% :
Số lượng hàng hoá xuất khẩu
Thị phần hàng hoá trong nước trên thị trường quốc tế
Giá trị của hàng hoá xuất khẩu
Giá cả của hàng hoá xuất khẩu
Hệ số co giãn nhập khẩu ηM biểu diễn % thay đổi của giá trị nhập khẩu khi tỷ giá :
Không đổi
Thay đổi 10 %
Thay đổi 1%
Thay đổi 20 %
Theo phương pháp tiếp cận hệ số co giãn XK, NK, khi thực hiện phá giá nội tệ trạng thái của cán cân vãng la...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement