Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#651263 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu: . 1
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu. 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu . 3
1.4.1. Không gian . 3
1.4.2. Thời gian. 3
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 3
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 3
CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận. 5
2.1.1 Những lý luận chung về tài chính doanh nghiệp . 5
2.1.2 Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính . 8
2.1.3.Các hệ số sử dụng trong phân tích. 10
2.2. Phương pháp nghiên cứu . 18
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu . 18
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu . 18
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY HẢI SẢN 404
3.1. Lịch sử hình thành . 20
3.1.1 Vị trí địa lý . 20
3.1.2 Lịch sử hình thành . 20
3.1.3 Lĩnh vực hoạt động . 21
3.2 Cơ cấu tổ chức. 23
3.3 Thuận lợi và khó khăn . 24
3.3.1 Thuận lợi. 23
3.3.2 Khó khăn . 23
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY HẢI SẢN 404
4.1 Phân tích tình hình tài chính của công ty Hải sản 404 qua các báo cáo
tài chính .26
4.1.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán. 26
4.1.2 Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 35
4.1.3 Phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ. 41
4.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty 404 thông qua các chỉ số . 43
4.2.1. Chỉ số về quản trị nợ. 43
4.2.2 Cân bằng tài chính . 46
4.2.3 Chỉ số thanh toán . 47
4.2.4 Chỉ số hoạt động. 50
4.2.5 Chỉ số rủi ro. 58
CHƯƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HẢI SẢN 404
5.1 Tồn tại và nguyên nhân. 62
5.1.1 Tồn tại . 62
5.1.2 Nguyên nhân. 63
5.2. Giải pháp . 64
5.2.1. Về tình hình huy động vốn: . 64
5.2.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán: . 65
5.2.3. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời của công ty. 66
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận . 69
6.1 Kiến nghị . 71
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
Trong hoạt động của doanh nghiệp vấn đề tài chính luôn là vấn đề được chú
trọng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và
nó cũng là một phần quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, để có thể đạt được hiệu quả kinh tế cao các
doanh nghiệp cần hiểu rõ về tình hình tài chính của doanh nghiệp mình.
Quản lý về tài chính giúp cho doanh nghiệp cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro, có
sức chịu đựng thích nghi tốt với các biến động trên thị trường. Phân tích tài chính sẽ
làm rõ được xu hướng và tốc độ tăng trưởng, thực trạng tài chính của đơn vị. Đồng
thời chỉ ra những thế mạnh và những bất ổn giúp cho nhà quản trị có thể đề ra những
biện pháp đúng đắn và kịp thời để phát huy các nguồn lực trong đơn vị một cách hiệu
quả nhất. Một doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh không những có thể đảm
bảo an toàn cho hoạt động mà còn mở ra cơ hội về các nguồn tài chính để phát triển
trong tương lai. Và công cụ hỗ trợ không thể thiếu cho việc này là phân tích tài chính
doanh nghiệp.
Phân tích tình hình tài chính giúp ta thấy được tình hình sử dụng vốn, hiệu quả
sử dụng vốn đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động vốn và thuận lợi hơn
trong việc dự trữ cần thiết cho việc sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Việc phân
tích tình hình tài chính và đề ra các biện pháp thích hợp có ý nghĩa quan trọng không
những đối với nhà quản lý doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với những đối tượng
quan tâm đến doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình doanh nghiệp trên
mỗi góc độ khác nhau, song nhìn chung đều cùng một mục đích là muốn biết khả Phân tích tình hình tài chính công ty Hải sản 404

GVHD:Vũ Thuỳ Dương SVTH: Đỗ Thanh Xuân

15
năng sinh lời, khả năng thanh toán và hiệu quả quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
Với tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của việc phân tích tài chính cùng với
thời gian thực tập tại Công ty Hải sản 404 nên tui quyết định chọn đề tài “Phân tích
tình hình tài chính tại Công ty Hải Sản 404 ” làm đề tài tốt nghiệp
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.1.2.1. Căn cứ khoa học:
Đề tài được thực hiện có sự vận dụng kiến thức từ các môn học: Phân tích hoạt
động kinh tế, Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp…
1.1.2.2 Căn cứ thực tiễn:
Trong nền kinh tế thi trường đầy biến động hiện nay, bất kỳ một doanh nghiệp
nào khi tiến hành đầu tư hay sản xuất họ đều mong muốn đồng tiền của họ bỏ ra sẽ
mang lại lợi nhuận cao nhất. Bên cạnh những lợi thế sẵn có thì nội lực tài chính của
doanh nghiệp là cơ sở cho hàng loạt các chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công.
Việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp doanh nghiệp xác định đầy đủ và đúng đắn
nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính của công ty.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích tình hình tài chính tại công ty Hải sản 404 qua 3 năm 2006-2008,
đánh giá mặt mạnh mặt yếu về tình hình tài chính của đơn vị. Trên cơ sở đó đề ra
những giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện hơn nữa tình hình tài chính của đơn vị.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By bunlope
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement