Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhox_woany_thix_nhox_hok
#651260

Download Tiểu luận Phân tích chiến lược Marketing - Mix trong dịch vụ Internet tại viễn thông huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu miễn phí

 Để nâng cao chất lượng dịch vụ Viễn thông nói chung và dịch vụ Internet nói riêng, Viễn thong Long Điền đã chú ý hơn trong công tác quản lý mạng của Trung Tâm . Nhận thấy công tác quản lý mạng là công tác chính yếu để quản lý và khai thác hiệu quả năng lực mạng lưới, đơn vị đã tiến hành tổ chức thường xuyên kiểm tra sự đấu nối trên mạng của công nhân dây máy; những công trình cáp mạng ngoại vi được thi công ngoài việc giám sát chặt chẻ còn được cập nhật kịp thời của các trạm và chịu trách nhiệm quản lý kiểm tra độ chính xác của số liệu là cán bộ kỹ thuật mạng, cập nhật kịp thời mọi sự thay đổi mạng ngoại vi. Hiện nay VTĐN đã hoàn chỉnh việc viết số hiệu cột, số hiệu tủ hộp cáp; và vẽ đầy đủ các bản vẽ kỹ thuật quản lý mạng cáp đồng : bản vẽ tổng thể hiện trạng mạng cáp, bản vẽ chi tiết các tuyến cột treo cáp, các tuyến cống bể của từng trạm để tiện quản lý, từ đó xử lý nhanh được những hư hỏng trên mạng. Thực hiện tương đối tốt theo quy định 119, tận dụng năng lực mạng lưới và có hướng đầu tư mới để đáp ứng việc phát triển thuê bao.
 Đối với tình hình an toàn mạng lưới : Tuy trong năm xảy ra nhiều vụ trộm căp cáp, điển hình có 12 vụ trộm cắp cáp chủ yếu thuộc khu vực huyện Định Quán có chiều hướng gia tăng do giá kim loại đồng tăng, kẻ gian trộm cắp cáp lấy lõi đồng bán phế liệu. Các vụ việc xảy ra nằm trên địa bàn đường vắng, đường rẫy, trong khu vực khu công nghiệp vắng người chưa khai thác. VTĐN đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn, lắp đặt các thiết bị giám sát và phối hợp với lực lượng công an để truy tìm xử lý. Nhìn chung, trong năm qua VTĐN đã đảm bảo được thông tin liên lạc phục vụ cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và khách hàng trên địa bàn.Đối với công tác đầu tư - xây dựng cơ bản, các công trình phân cấp đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng . Tất cả các công trình thi công đều được giám sát chặt chẻ chất lượng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng và khai thác có hiệu quả.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

N
Khái quát về Viễn Thông Long Điền:
Quá trình hình thành :
Viễn thông Long Điền được thành lập trên cơ sở tách ra từ Bưu điện tỉnh Long Đất cũ và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 20/05/2005. Viễn thông Long Điền là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc VNPT, có chức năng: Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng sửa chữa mạng viễn thông, cung cấp các dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh... Các dịch vụ mà Viễn thông Long Điền cung cấp là: điện thoại cố định, dịch vụ Internet, điện thoại di động, dịch vụ 1080 và 1088, dịch vụ điện thoại VoIP.
Tên chi nhánh :       VIỄN THÔNG LONG ĐIỀN
- Địa chỉ chi nhánh : 268A, Võ Thị Sáu, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT
- Điện thoại : 064 – 3842…...               - Fax : 064 – 3824……
Ngành nghề kinh doanh :
Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sữa chữa mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh
Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin
Sản xuất kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng
Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông – công nghệ thông tin
Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng
Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên
Kinh doanh các ngành nghề khác khi được Tập đoàn cho phép.
Viễn thông Long Điền bao gồm:
Trung tâm Dịch vụ khách hàng
Trung tâm Viễn thông 1
Trung tâm Viễn thông 2
Trung tâm Viễn thông 3
Trung tâm Viễn thông 4
Trung tâm Viễn thông 5
Trung tâm Tin học.
Các trung tâm này được quản lý chung bởi Ban Giám đốc Viễn thông Long Điền . Ở mỗi trung tâm sẽ vận hành theo một mô hình cơ cấu tổ chức thống nhất của Viễn thông Long Điền .
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KINH DOANH TẠI VIỄN THÔNG LONG ĐIỀN
Công tác tổ chức hoạt động tại Viễn Thông Long Điền:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Viễn Thông Long Điền
Tình hình phát triển số lượng thuê bao viễn thông tại Viễn Thông Huyện Long Điền
Các chỉ tiêu
Đơn vị tính
Năm
Tỷ lệ so sánh thực hiện 2007/2006
Tỷ lệ so sánh thực hiện 2008/2007
2006
2007
2008
Kế hoạch phát triển
Máy
44000
43800
Thực hiện chủ yếu
Máy
57807
78156
78428
1.4
1.0
So với kế hoạch tăng
%
37.6
79.9
76.1
Tổng số máy điện thoại
Máy
366462
445634
522764
1.2
1.17
Số thuê bao Internet phát triển
1000 máy
15.5
17.3
22.4
1.12
1.29
Bảng 2.1: Bảng tình hình kế hoạch - thực hiện của Viễn Thông Long Điền qua các năm_Nguồn :P.KT-TK-TC
Nhận xét: Số lượng thuê bao của Viễn thông Long Điền qua các năm tăng, số lượng trong thực hiện so với số lượng trong kế hoạch đều hoàn thành vượt kế họach. Năm 2006 tăng 37.6 %, năm 2007 tăng 79.9%, năm 2008 tăng 76.1%. Số máy thực hiện trong năm 2007 tăng 1.4 lần so với năm 2006. Số máy thực hiện trong năm 2008 tăng 100% so với năm 2007. Tổng số máy điện thoại qua các năm tăng nhanh. Tổng số máy điện thoại trong năm 2007 tăng 1.2 lần so với năm 2006; tổng số máy điện thoại trong năm 2008 tăng 1.17 lần so với năm 2007. Số thuê bao Internet trong năm 2007 tăng 1.12 lần so với năm 2006. Số thuê bao Internet trong năm 2008 tăng 1.29 lần so với năm 2007
Tình hình phát triển doanh thu dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Long Điền 
Các chỉ tiêu
Đơn vị tính
Năm
Tỷ lệ so sánh thực hiện 2007/2006
Tỷ lệ so sánh thực hiện 2008/2007
2006
2007
2008
Kế hoạch doanh thu phát triển
Tỷ đồng
732
753.9
729.3
Doanh thu thực hiện
Tỷ đồng
741.1
775.1
736.4
1.05
0.95
So với kế hoạch tăng
%
1.2
2.8
0.97
Bảng 2.2: Bảng tình hình thực hiện doanh thu qua các năm tại Viễn Thông Long Điền_Nguồn: P.KT-TK-TC
Nhận xét: Doanh thu qua các năm đều tăng, so với kế hoạch thì doanh thu thực hiện các năm đều hoàn thành vượt mức: Năm 2006 tăng 1.2%, năm 2007 tăng 2.8%, năm 2008 tăng 0.97%. Doanh thu năm 2007 tăng 1.05lần so với năm 2006. Doanh thu năm 2008 tăng 0.95 lần so với năm 2007.
Tình hình kinh doanh dịch vụ Internet tại Viễn Thông Long Điền: Thị trường dịch vụ Internet là một thị trường hấp dẫn. Trước đây dịch vụ này chủ yếu tập trung vào Tỉnh BRVT, nhưng từ khi được mở rộng trong tòan tỉnh thì dịch vụ này đã có ảnh hưởng đến sự phát triển chung của Viễn thông Long Điền, đặc biệt là đối với các trung tâm Viễn thông. Dưới đây là tình hình khảo sát kinh doanh tại Trung tâm Viễn Thông 4 về dịch vụ Internet, để minh chứng rõ sự phát triển của dịch vụ này khi được mở rộng trong từng khu vực một tại Tỉnh BRVT, và qua đó cũng cho ta thấy rõ sự ảnh hưởng của nó tới sản lượng và doanh thu tại Viễn Thông Long Điền như đã nêu ở mục trên.
Tình hình doanh thu của dịch vụ Internet qua các năm tại Trung Tâm Viễn Thông 4 - Viễn Thông Long Điền
Các chỉ tiêu
Đơn vị tính
Năm
Tỷ lệ so sánh 2007/2006
Tỷ lệ so sánh 2008/2007
2006
2007
2008
Doanh thu từ dịch vụ Internet
Triệu đồng
1.4
72.1
168.5
51.5
2.34
Bảng 2.3: Thống kê doanh thu của dịch vụ Internet qua các năm tại Trung Tâm Viễn Thông 4 - Viễn Thông Long Điền_Nguồn: P.KT-TK-TC
Nhận xét: Doanh thu qua năm tại trung tâm Viễn Thông 4 tăng mạnh qua các năm. Năm 2006 doanh thu chỉ đạt 1.4 triệu đồng.Doanh thu năm 2007 tăng 70.7 triệu đồng so với năm 2006. Tỷ lệ so sánh giữa năm 2007 với năm 2006 là: 51.5 lần. Doanh thu năm 2008 tăng 96.4 triệu đồng so với năm 2007. Tỷ lệ so sánh giữa năm 2008 với năm 2007 là 2.34 lần.
Tình hình số lượng thuê bao qua các năm
Các chỉ tiêu
Đơn vị tính
Năm
Tỷ lệ so sánh 2007/2006
Tỷ lệ so sánh 2008/2007
2006
2007
2008
Số lượng thuê bao Internet
Máy
5
212
1236
42.4
5.83
Bảng 2.4: Thống kê số lượng thuê bao dịch vụ Internet qua các năm tại Trung Tâm Viễn Thông 4 - Viễn Thông Long Điền_Nguồn: P.KT-TK-TC
Nhận xét : Dựa vào bảng trên cho thấy số lượng thuê bao Internet qua các năm tại trung tâm này có sự tăng trưởng mạnh. Số lượng thuê bao năm 2007 tăng 207 máy so với năm 2006. Đặc biệt số thuê bao trong năm 2008 tăng nhanh so với năm 2007 tăng 1024 máy - do nhu cầu sử dụng Internet và đời sống người dân trên địa bàn ngày càng tăng cao. Chính vì thế đã làm cho số lượng thuê bao trong năm 2008 tăng 5.83 lần so với năm 2007. Số lượng máy năm 2007 tăng 42.4 lần so với năm 2006. Do dịch vụ Internet mới được triển khai trong những năm gần đây nên dẫn đến sự phát triển mạnh tại các trung tâm cả về số lượng lẫn doanh thu. Số lượng thuê bao Internet và doanh thu của dịch vụ Internet trong năm 2006 của Trung tâm Viễn thông 4 tập trung chủ yếu tại Đài Viễn thông 4 trước đây.
Tình hình thực hiện chất lượng dịch vụ Internet tại Viễn Thông Long Điền
Để đảm bảo chất lượng phục vụ dịch vụ Internet được tốt hơn, Viễn thông Long Điền đã cố gắng thực hiện đúng chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ Internet được đính kèm theo bản công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông số 3449/VT-DV ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam .
Bên cạnh đó nhằm tăng lưu lượng sử dụng thì việc lắp đặt các tổng đài cung cấp cũng là ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement