Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sir_thanh.loveyou
#651238

Download Đồ án Phân tích tài chính công ty cổ phần bánh kẹo Biên Bòa Bibica (BBC) miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời mở đầu Trang 4
Phần 1: Phân tích tổng quan Trang 5
1.1 Tổng quan nền kinh tế Việt Nam Trang 5
1.2 Tổng quan về ngành bánh kẹo Việt Nam Trang 6
1.3 Tổng quan về Bibica Trang 7
1.3.1 Giới thiệu sơ lược về Bibica Trang 7
1.3.2 Phân tích SWOT Trang 8
 
Phần 2: Phân tích dòng tiền CTCP Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica) Trang 10
2.1 Phân tích dòng tiền từ hoạt động của Bibica Trang 10
2.1.1 Xem xét tổng quan dòng tiền qua các thời kỳ Trang 10
2.1.2 Xem xét tỷ trọng của các dòng tiền qua các năm Trang 11
2.1.3 Xem xét các thành phần của dòng tiền hoạt động Trang 11
2.1.4 Phân tích các yếu tố quan trọng cấu thành dòng tiền hoạt động Trang 13
2.1.5 Các chỉ số đánh giá dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp Trang 16
2.2 Phân tích dòng tiền từ hoạt động đầu tư Trang 18
2.2.1 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư Trang 18
2.2.2 Các thành phần chính của dòng tiền đầu tư Trang 18
2.3 Phân tích dòng tiền từ hoạt động tài trợ Trang 19
2.3.1 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài trợ Trang 19
2.3.2 Các thành phần chính của dòng tiền tài trợ Trang 20
2.3.3 Xét các tỷ số thanh toán của công ty Trang 21
2.4 Kết luận chung từ phân tích dòng tiền Trang 21
 
Phần 3:Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư Trang 22
3.1 Tầm quan trọng của tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư Trang 22
3.2 Các thành phần của tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư Trang 23
3.3 Tính toán tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư Trang 23
3.3.1. Tỷ suất sinh lợi trên tài sản Trang 24
3.3.2 Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường Trang 25
3.3.3 Tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư Trang 26
3.4 Phân tích tỷ suất sinh lợi trên tài sản Trang 27
3.5 Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường Trang 29
3.6 Kết luận chung từ phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư Trang 30
 
Phần 4: Phân tích khả năng sinh lợi của CTCP Bánh Kẹo Biên Hòa Bibica
4.1 Phân tích doanh thu Trang 32
4.1.1 Phân tích các nguồn doanh thu chủ yếu của Bibica Trang 32
4.1.2 Phân tích tính ổn định của doanh thu Trang 34
4.1.3 Phân tích tính xu hướng của doanh thu trong thời gian tới Trang 36
4.1.4 Quan hệ giữa doanh thu, khoản phải thu và hàng tồn kho Trang 37
4.1.4.1 Doanh thu và các khoản phải thu Trang 37
4.1.4.2 Doanh thu và hàng tồn kho Trang 38
4.2 Phân tích giá vốn hàng bán Trang 39
4.2.1 Phân tích thay đổi trong lợi nhuận gộp của Bibica Trang 39
4.3 Phân tích chi phí Trang 42
4.3.1 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Trang 42
4.3.2 Các chi phí khác Trang 43
Kết luận phần 4 Trang 44
 
Phần 5: Phân tích triển vọng Trang 45
5.1 Dự phóng báo cáo tài chính của Bibica Trang 45
5.2 Dự phóng bảng cân đối kế toán Trang 51
5.3 Định giá công ty Bibica Trang 58
5.4 Nhận xét phần phân tích dự phóng Trang 59
Kết luận chung Trang 60
Phụ lục Trang 61
Tài liệu tham khảo Trang 72
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

với dòng sản phẩm bánh kẹo thông thường việc công ty triển khai dự án dây truyền Layer cake tại Bình Dương hoàn tất vào 10/07 đã góp phần gia tăng doanh số của sản phẩm này từ 21% năm 2006 lên 31% năm 2008. Đồng thời khẳng định vị trí hàng đầu của nhãn hàng Hura trong những năm hiện nay.
Đặc biệt từ năm 2004, trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các công ty bánh kẹo trong và ngoài nước, Bibica đã phối hợp với Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia để nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm ăn kiêng không đường. Và hiện tại mặt hàng này ngày càng hiệu quả và tỷ trọng có dấu hiệu tăng lên trong những năm tiếp theo. Với tỷ suất lợi nhuận gộp rất cao từ 35-40% đây thực sự sẽ là sản phẩm chiến lược giúp gia tăng doanh số trong những năm tới của Bibica.
Trước đây, Bibica vốn có thế mạnh truyền thống trong sản xuất kẹo. Tuy nhiên sau khi đầu tư vào dây chuyền sản xuất bánh bông lan mới ở Bibica Miền Đông, Bibica cũng đã trở thành một thương hiệu mạnh về sản phẩm bánh trong những năm gần đây. Hiện nay Bibica cung cấp cho thị trường các sản phẩm bánh như bích quy, snack, cookies, layer cake và bánh trung thu, bánh bông lan . Trong năm 2008 , đây là mảng sản phẩm có cơ cấu tiêu thụ lớn nhất với 57,56%, hiện nay các loại sản phẩm này được tiêu thụ tại thị trường trong nước.
Theo biểu đồ trên ta thấy so với các năm trước thì cơ cấu doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2009 có những chuyển biến tích cực: Mặt hàng bánh với sản phẩm chính là bánh bông lan Hura, chiếm khoảng 40% tổng doanh thu công ty với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 25-30%. Sản phẩm kẹo chiếm 35% doanh số với tỷ suất lợi nhuận 25-28%. Thực phẩm dinh dưỡng 15% với tỷ suất lợi nhuận 35-40%. Và sản phẩm bánh trung thu 10% doanh số với tỷ suất lợi nhuận khoảng 40%
Theo số liệu từ thực tế năm 2009, Bibica cung cấp ra thị trường 400 tấn bánh trung thu (tăng hơn năm 2008 là 20% và không phải thuê ngoài sản xuất).Tỷ lệ lãi gộp từ bánh Trung thu khoảng 40%. Tính đến thời điểm hiện tại, BBC đã đạt được 70% kế hoạch doanh số bán bánh Trung thu năm 2009.Theo tính toán của CafeF, lợi nhuận từ Bánh trung thu dự kiến mang lại cho BBC khoảng 6 ~ 9 tỷ đồng (tỷ suất lợi nhuận khoảng 13 -15%) trong năm 2009
Bánh trung thu của Bibica tập trung vào hai nhóm chính là bánh truyền thống và bánh dinh dưỡng dành cho người ăn kiêng, người mắc bệnh tiểu đường. Với luồng phân loại này hy vọng trong năm tới Bibica sẽ tiếp tục thành công với những sản phẩm đặc trưng này.
4.1.2.Phân tích tính ổn định của doanh thu:
Bảng biến đổi doanh số theo năm từ 2005- lũy kế quí III/2009 của BIBICA:
Đơn vị tính (triệu đồng)
Năm
2005
2006
2007
2008
QúiIII/09
Doanh thu thuần
285,362
341,331
453,975
544,419
400.491
Phần trăm thay đổi
16.9%
19.6%
33%
19.92%
Năm 2009: lũy kế đến quí III
Năm 2005, doanh thu của Bibica đạt 285 tỷ đồng, năm 2006 đạt hơn 341 tỷ đồng, tăng 19,6%, tương ứng với khoảng 56 tỷ đồng. Năm 2007, doanh thu đột nhiên tăng cao hơn gần gấp rưỡi, khoảng 453 tỷ đồng, tăng 33,17% so với năm 2006, tương ứng với 112 tỷ đồng. Có thể nói, doanh thu của công ty có sự tăng trưởng tương đối nhanh. Điều này một phần là tăng trưởng và phát triển vượt bậc của nền kinh tế chung trong năn này ngoài ra còn chứng tỏ công ty đã không ngừng nỗ lực đàm phán, tìm kiếm mở rộng các mối quan hệ kinh tế nhằm làm tăng doanh thu, đồng thời cũng thể hiện chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, tạo dựng được uy tín trên thị trường.
2005 còn là năm Bibica hoàn tất các công việc chuẩn bị và chính thức xuất khẩu lô hàng bánh trung thu đầu tiên sang thị trường Mỹ. Việc xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Mỹ, một thị trường nổi tiếng khắt khe về yêu cầu chất lượng cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm một lần nữa khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm của Bibica. Nhờ bước tiến về mặt xuất khẩu này, doanh thu của Bibica sang năm 2006 đã tăng 19,5%. Thêm một lý do nữa khiến doanh thu không ngừng tăng trường là do Bibica rất chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu của khách hàng để tung ra các sản phẩm mới vào các ngày lễ đặc biệt.
Không những thế, các sản phẩm của Bibica cũng không ngừng đổi mới về mẫu mã nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Valentine năm 2006, công ty Bibica lần đầu tiên đưa ra thị trường Việt Nam sản phẩm Choco Bella Light sử dụng đường Isomalt thay thế hoàn toàn cho đường Sacharose bình thường, nhờ đó nhắm tới được đối tượng khách hàng là những người ăn kiêng, người e ngại thừa cân béo phì – những người tưởng chừng không bao giờ chạm tới thỏi socola.
Năm 2007, doanh thu của công ty là 453,975 triệu VNĐ, tăng hơn 112 tỷ tương ứng với 33,17% so vời năm 2006. Lý giải điều này, bên cạnh những lý do đã nêu trên, còn phải kể đến việc Bibica chính thức khởi công xây dựng nhà máy Bibica Bình Dương vào ngày 22/01/07. Dự án Nhà máy Bibica Bình Dương trên diện tích 40.000 m2, trong đó gồm 79 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư giai đoạn 1, gồm xây dựng nhà xưởng và đầu tư dây chuyền sản xuất bánh bông lan kem cao cấp từ Ý, Châu Âu có năng suất 2.500 tấn sản phẩm/năm. Việc đầu tư giai đoạn 1 Nhà máy Bibica Bình Dương dự kiến sẽ góp phần tăng thêm doanh thu bình quân hàng năm của Bibica hơn 90 tỷ đồng/năm và thực tế là doanh thu năm 2007 đã tăng thêm tới hơn 112 tỷ so với năm 2006.
Trong năm 2008 lạm phát tăng cao dẫn đến lãi suất vay vốn ngân hàng tăng rất cao lên đến 21%, đẩy tất cả các doanh nghiệp Việt Nam vào tình huống vô cùng khó khăn. Trong tình hình đó Cty Bibica đã sử dụng hợp lý nguồn vốn có được trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Lotte vào đầu năm 2008, nhờ đó đã giúp Công ty Bibica ổn định sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng và đạt được kết quả gia tăng doanh số 19.92% so với năm 2007. Với mức doanh thu thuần đạt trên 544 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất của BBC trong 4 năm qua.
Bảng biến đổi doanh số theo quí từ quí III/2007 đến quí III/2009 của BIBICA:
Qúi III
III/2007
III/2008
QúiIII/09
Doanh thu thuần
126,452
146,135
162,040
Phần trăm thay đổi
15.56%
10.9%
Tính riêng quý III/2009, đạt 162.040 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 10.9% so với cùng kì 2008 Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2009, Bibica đạt hơn 400 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,04% so với cùng kỳ năm 2008 (380,42 tỷ đồng) và hoàn thành 67,51% kế hoạch cả năm (597,5 tỷ đồng). Trong nửa cuối năm 2009, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) kỳ vọng lợi nhuận của Bibica sẽ tăng mạnh từ mặt hàng bánh trung và 2 dòng sản phẩm cao cấp mới đưa ra thị trường.
Chín tháng đầu năm 2009, Bibica đạt 400 tỷ doanh thu và hơn 34 tỷ lợi nhuận sau thuế, tương ứng ghi nhận sự tăng trưởng 6% và 1081% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể tăng hơn 6,5% lên gần 30% từ mức 23,2% của cùng kỳ. Điều này có được nhờ:
Chi phí tài chính giảm 80% do công ty không phải thực hiện dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.
Danh mục sản phẩm được thu gọn hiệu quả hơn cùng với sự giảm giá của nguyên liệu đầu vào giúp tỷ suất lợi nhuận được cải...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement