Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By razvanvoicu79
#651235 Download Tiểu luận Tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập có thu miễn phíMỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG
1.1. Khái niệm cơ bản 2
1.1.1. Cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu 2
1.1.2. Khái niệm đơn vị sự nghiệp có thu 3
1.2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp có thu 3
1.3. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu 4
1.4. Nguồn thu, nội dung chi của đơn vị sự nghiệp có thu 6
1.4.1. Nguồn thu 6
1.4.2. Nhiệm vụ chi của đơn vị sự nghiệp có thu 8
CHUƠNG II: NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2002/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 43/2006/NĐ-CP
2.1. Thực trạng về đơn vị hành chính sự nghiệp trước năm 2002 10
2.2. Nghị đinh 10/2002/NĐ-CP 13
2.2.1. Nội dung 13
2.2.2. Kết quả 14
2.2.3. Hạn chế nghị định số 10 và sự ra đời của nghị định số 43 14
2.2.4. Ưu điểm nghị định số 43 15
2.2.5. Thành tựu đạt được sau khi nghị định ra đời 16
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VIỆT NAM
Phần 1: Cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện công, cơ sở y tế công Việt Nam . 18
3.1. Lịch sử ra đời của Y học 18
3.1.1. Khái quát lịch sử y học thế giới 18
3.1.2. Khái quát lịch sử y học Việt Nam 19
3.2. Cơ cấu tổ chức và tình hình quản lý Ngành y tế 21
3.2.1. Quy mô cơ cấu tổ chức của ngành y tế Việt Nam hiện nay 21
3.2.2. Việc phân cấp quản lý các cơ sở y tế hiện nay 22
3.2.3. Mô hình cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế ngoài công lập 23
3.3. Một số kinh nghiệm quản lý hoạt động và quản lý tài chính tại một số nước phát triển trên thế giới 25
3.3.1. Hệ thống bệnh viện công lập thuộc các nước Đông Âu 25
3.3.2. Mô hình bệnh viện công của Trung Quốc 26 3.3.3. Hệ thống bệnh viện của Mỹ 27
3.4. Thực trạng vấn đề tự chủ tài chính ở các bệnh viện công lập Việt Nam 29
3.4.1. Tình hình thu chi tại các bện viện 29
3.4.2. Kết quả đạt được 36
3.4.3. Hạn chế 41
Phần 2: Một số kiến nghị đối với vấn đề tự chủ tài chính các bệnh viện công lập hiện nay. 42
1. Quan điểm định hướng của nhà nước 42
2. Những điều kiện cần thiết để bệnh viện công lập hiện nay có thể tự chủ về tài chính 44
3. Những kiến nghị và giải pháp mà nhóm đưa ra 46
3.1. Giải pháp khai thác nguồn tài chính. 46
3.2. Thay đổi trong phân bổ ngân sách 49
KẾT LUẬN 51
Như vậy ta có thể thấy việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính áp dụng với đơn vị sự nghiệp có thu trong quá trinh đổi mới cơ chế quản lý tài chính công nói riêng và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nói chung la hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy sau một giai đoạn thực hiện đã thu được những kết quả đáng khích lệ, chứng minh cho việc cải cách cơ chế mà Đảng, Nhà nước tiến hành là đúng hướng, phù hợp yêu cầu quản lý, yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay, cũng thấy được rằng thực hiện tự chủ tài chính là điều kiện quan trọng và cần thiết để các đơn vị sự nghiệp phát huy được nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động sự nghiệp phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển của đất nước, góp phần nâng cao đời sống cán bộ viên chức và người lao động. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp phát huy chức năng động, sáng tạo trong hoạt động và trong quản lý.

Một lần nữa chúng em xin chân thành Thank thầy TS. Nguyễn Thanh Dương, thấy đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em nhiều trong quá trình thực hiện bài tiểu luận này.

Mặc dù bài tiểu luận còn nhiều hạn chế, nhưng sau cùng người viết mong rằng bài tiểu luận sẽ góp phần làm cho người đọc hiểu rõ hơn về:

“TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ THU”

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994669 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement