Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoc_ngoc198701
#651231

Download Tiểu luận Chi phí thay mặt miễn phí

Trong các DNNN, đặc biệt là các tổng công ty lớn, ngoài ba vai diễn chính là nhà nước, hội đồng quản trị và các nhà quản lý, còn xuất hiện thêm nhiều vai diễn khác như đảng ủy công đoàn, các đoàn thể khác. Những vai diễn này nhiều khi lại làm mờ đi nhân vật chính. Mỗi vai diễn trong DNNN phải thỏa mãn mục tiêu của tất cả các vai diễn còn lại. Nếu gộp cả chi phí thay mặt bằng tiền và chi phí thay mặt “ẩn” thì con số sẽ vô cùng lớn. Vì thế, không có gì lạ khi giá thành ở các DNNN luôn cao hơn so với các doanh nghiệp ở khu vực tư nhân và hầu như không thể nào đảo ngược được tình trạng này. Giá cả sản phẩm, dịch vụ của các DNNN thuộc các lĩnh vực cấp nước, điện lực. có một điều lạ là luôn đi theo một lộ trình tăng giá.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ý là người trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp nên họ có thể thực hiện những hành vi hay quyết định nhằm tối đa hoá lợi ích cho cá nhân mình nhưng lại làm tổn hại đến lợi ích của nhà đầu tư.
¬ Xung đột cũng nằm trong việc phân chia phần lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra. Chủ sở hữu và nhà đầu tư, một cách hợp lý, hưởng phần lớn lợi nhuận. Đội ngũ điều hành, hưởng một mức lương nhất định, phụ cấp, tiền thưởng và họ có thể không hài lòng với điều này khi lý luận rằng ngoài lượng tư bản ban đầu bỏ ra, nhóm cung cấp tài chính không còn đóng góp gì thêm cho doanh nghiệp. Trong khi đó, chính họ, những người quản lý với năng lực và danh tiếng của mình, đang ngày đêm gắn bó với hoạt động vận hành và làm nên thành công cho doanh nghiệp. Từ đó, ban quản lý doanh nghiệp không nổ lực hết mình, gian lận, nghỉ việc tạo ra những thất lớn trong doanh nghiệp.
¬ Chính sách về tiền lương, tiền thưởng nhưng vẫn chưa thật sự động viên, chưa khuyến khích Ban giám đốc cũng như các thành viên Ban kiểm soát.
¬ Dòng tiền tự do của doanh nghiệp khá cao vượt mức cần thiết và sự mất cân đối trong dòng tiền của doanh nghiệp.
¬ Sự minh bạch và công bố thông tin chưa được thực hiện tốt. Mặc dù các báo cáo tài chính đều được kiểm toán theo quy định, tuy nhiên thông tin mà doanh nghiệp cung cấp cho bên kiểm toán chưa thật sự đầy đủ, còn khuất lấp.
1.3/ Cách tính chi phí thay mặt :
¬ Mô hình Tobin’s Q :
- Đây là tỷ số đo lường mức độ ảnh hưởng như thế nào của sự quản lý công ty nhằm làm tăng giá trị thị trường của nó bằng việc thu nhận nhiều vốn tới doanh nghiệp. Nó được xem là thay mặt cho chi phí đại diện. Những công ty với những vấn đề thay mặt sẽ làm phát sinh chi phí đại diện, một khi sự thừa tiền mặt và những cơ hội đầu tư kém sẽ được phản chiếu ở công ty có tỷ số Tobin’s Q thấp.
Q = (MVE + DEBT)/TA
Ÿ MVE : Là tích số của giá 1 cổ phần công ty với số lượng cổ phần tồn tại
Ÿ DEBT : Là tổng số nợ công ty
Ÿ TA : Là giá trị sổ sách tổng tài sản của công ty
+ Nếu Q > 1, khi đó thị trường chứng khoán đã định giá lớn hơn giá trị sổ sách của nó à các nhà quản lý sẽ tăng giá thị trường của công ty bằng cách đạt được nhiều vốn hơn.
+ Nếu Q < 1, thị trường chứng khoán đã định giá vốn nhỏ hơn giá trị sổ sách à các nhà quản lý sẽ không thu hồi được phần vốn đã mất đi.
à Đây là tỷ số đơn giản, dễ tính toán, đo lường chi phí thay mặt tương đối chính xác, số liệu dễ thu thập,… tuy nhiên số liệu có được đòi hỏi phải minh bạch, chính xác thì mới có thể đưa ra kết luận chính xác về chi phí đại diện
¬ Mô hình doanh số hàng năm với tổng tài sản :
- Đây là tỷ số đo lường mức độ ảnh hưởng như thế nào của việc quản lý về sử dụng tài sản của công ty. Ang, Cole, và Wuh Lin áp dụng tỷ số này để đo lường chi phí đại diện. Nó được tính toán bằng tỷ số doanh số hàng năm với tổng tài sản. Tỷ số này của một công ty thì thấp hơn một công ty có nhiều kinh nghiệm về chi phí đại diện
- Nếu tỷ số này thấp, công ty đã không sử dụng hết công suất của tài sản và phải hay tăng doanh số hay bố trí lại một vài tài sản.
- Nếu tỷ số này cao, công ty đã sử dụng tài sản có hiệu quả.
à Đây là tỷ số đơn giản dễ tính toán…Tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề sau đây :
+ Nó sẽ cực đại khi sử dụng tài sản cũ hơn bởi vì giá trị sổ sách của chúng sẽ thấp so với các tài sản mới hơn.
+ Các công ty với việc đầu tư tương đối nhỏ cho tài sản cố định, như các công ty bán lẻ hay bán buôn, khuynh hướng có tỷ số này cao khi so sánh với các công ty đầu tư lớn vào tài sản cố định.
¬ Mô hình hồi quy :
- Theo như mô hình của Jacky Chow So thì các biến được sử dụng trong mô hình bao gồm các biến sau :
+ Biến chi phí đại diện, có 3 loại biến : biến tỷ số chi phí, tỷ số hữu dụng của tài sản và dòng tiền trên tài sản. Tỷ số chi phí đo bằng tổng chi phí hoạt động chia cho doanh thu, nó phản ánh khả năng kiểm soát chi phí của người quản lý doanh nghiệp; tỷ số hữu dụng của tài sản được đo bằng doanh thu trên tổng tài sản. Trong khi tỷ số chi phí thì tương quan thuận với chi phí thay mặt thì tỷ số hữu dụng của tài sản tương quan ngược với chi phí đại diện. Khi mà những nhà quản lý đưa ra những quyết định đầu tư xấu, mua những tài sản không hữu dụng, hay là chăm lo quá mức đến tiền lương bổng thì doanh nghiệp có một tỷ số hữu dụng tài sản thấp à Chi phí thay mặt cao .
+ Biến kiểm soát nội bộ, có 2 loại biến : quyền sở hữu và tỷ số nợ trên tài sản được sử dụng để nghiên cứu tác động của việc điều hành doanh nghiệp. Trong khi đó tỷ số nợ cho biết được cơ cấu vốn của doanh nghiệp có phù hợp với tình hình của doanh nghiệp hay không, điều này rất quan trọng vì khi doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả nhưng tỷ số nợ quá cao, lúc này doanh nghiệp gánh chịu rủi ro rất lớn, có thể bị phá sản.
+ Biến điều khiển bên ngoài, có 3 loại biến : thời gian doanh nghiệp giao dịch với ngân hàng lâu nhất; số lượng ngân hàng doanh nghiệp đang giao dịch và tuổi của công ty. Thời gian dài nhất doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng và số lượng ngân hàng được dùng như sự thay mặt giám sát việc điều hành doanh nghiệp của các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Các ngân hàng thường xuyên yêu cầu các nhà quản lý doanh nghiệp nộp báo cáo kết quả một cách trung thực. Kết quả là các nhà quản lý sẽ bị thúc đẩy điều hành doanh nghiệp một cách có lợi và hiệu quả à Giảm trực tiếp chi phí thay mặt giữa người chủ doanh nghiệp và người quản lý.
2/ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN PHÁT SINH TRONG MỘT SỐ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CỤ THỂ :
2.1/ Trong Công Ty Cổ Phần :
ĐHĐCĐ
¬ Sơ đồ quản lý trong công ty cổ phần:
HĐQT
Ban kiểm soát
Giám đốc, TGĐ
- Công ty cổ phần được sở hữu bởi các cổ đông, đó là những nhà đầu tư đã góp vốn thông qua việc nắm giữ cổ phần, giấy chứng nhận góp vốn của các công ty này. Mặc dù các cổ đông là những người nắm quyền sở hữu công ty nhưng không hẳn là người trực tiếp quản lý hết. Thay vì tham gia quản lý trực tiếp thì những cổ đông này sẽ bỏ phiếu để lựa chọn một hội đồng quản trị. Một trong số thành viên hội đồng quản trị có thể làm chức danh quản lý cao nhất là tổng giám đốc hay tổng giám đốc có thể chọn từ bên ngoài không phải là cổ đông của công ty. Hội đồng quản trị thay mặt quyền lợi cho các cổ đông và bổ nhiệm các chức danh quản lý cao nhất của công ty. Sự mâu thuẫn giữa mục tiêu của các cổ đông từ nhà quản lý đã tạo ra những vấn đề về người chủ - người đại diện. Các cổ đông là người chủ còn các nhà quản lý chuyên nghiệp là người thay mặt cho họ. VD : Các cổ đông sẽ yêu cầu các nhà quản lý chuyên nghiệp làm sao để gia tăng giá trị của công ty nhưng các nhà quản lý không làm theo yêu cầu đó và đôi lúc thu vén riêng để làm giàu cho mình chứ không làm giàu cho công ty và các cổ đông.
- Chi phí thay mặt có th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement