Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By daophuc1982
#651214

Download Chuyên đề Thực trạng vấn đề quản lý nguồn nhân lực của công ty dệt may xuất khẩu Thành Công miễn phí

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ 3
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG I 6
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 6
1.1.Khái niệm, vai trò quản lý nguồn nhân lực 6
1.1.1.Khái niệm nguồn nhân lực 6
1.1.2.Khái niệm về quản lý nguồn nhân lực 7
1.1.3 Vai trò của quản lý nguồn nhân lực 7
1.1.4.Mục tiêu quản lý nguồn nhân lực 8
1.2.Nội dung quản lý nguồn nhân lực 9
1.2.1.Tuyển mộ 9
1.2.2. Tuyển chọn nhân lực 11
1.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 13
1.2.4 Đề bạt thăng tiến 14
1.2.5 Chính sách đãi ngộ nhân sự 15
1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực 16
1.3.1 Nhân tố môi trường kinh doanh 16
1.3.2. Nhân tố con người 17
1.3.3. Nhân tố nhà quản trị 18
1.4. Những chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý nguồn nhân lực 19
1.4.1. Chỉ tiêu định lượng 19
1.4.1.1. Doanh thu bình quân 20
1.4.1.2. Lợi nhuận bình quân ( N ) 20
1.4.1.3. Thời gian lao động 21
1.4.2. Chỉ tiêu định tính 22
CHƯƠNG II 24
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG 24
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty dệt may xuất khẩu Thành Công 24
2.1.1. Sơ lược về công ty 24
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 26
2.2 Những đặc điểm ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực 28
2.2.1. Đặc điểm về máy móc thiết bị 28
2.2.2. Quy trình công nghệ 30
2.2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 31
Bảng2.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 - 2010 31
Chỉ tiêu 31
2.3 Thực trạng quản lý và sử dụng lao động tại công ty 32
2.3.1 Đánh giá chung 32
2.3.2 Thực trạng sử dụng lao động của công ty 32
2.3.3 Công tác tuyển dụng 34
2.3.4. Công tác đào tạo nguồn nhân lực của công ty 38
2.3.4.1. Một số biện pháp quản lý nguồn nhân lực của công ty 38
2.3.3.2. Các hình thức đào tạo của công ty 39
2.4 Những thành công và tồn tại của công tác quản lý nhân lực tại công ty 43
2.4.1Những điểm mạnh của công tác quản lý nhân lực tại công ty 43
2.4.2. Một số điểm yếu tồn tại trong công tác quản lý nhân lực trong công ty 44
CHƯƠNG III 45
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG 45
3.1. Phương hướng, mục tiêu hoạt động quản lý nhân lực của công ty trong thời gian tới. 45
3.1.1. Phương hướng hoạt độngcủa công tác quản lý nhân lực 45
3.1.2. Mục tiêu công tác quản lý nhân lực 47
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực trong công ty 47
3.2.1. Tăng cường công tác tuyển chọn nguồn nhân lực 47
3.2.2. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động 48
3.2.3. Công tác tổ chức cán bộ 48
3.2.4. Sản xuất kinh doanh 49
3.2.5. Chính sách đãi ngộ 50
3.3. Một số kiến nghị 51
3.3.1. Đối với nhà nước 51
3.3.2. Đối với bộ ban ngành 52
3.3.3. Đối với doanh nghiệp 52
KẾT LUẬN 53
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

c tiễn trong cuộc sống luôn thay đổi, nhà quản trị phải thường xuyên quan tâm đến việc tạo bầu không khí thân mật, cởi mở trong doanh nghiệp, phải làm cho công nhân tự hào về doanh nghiệp, có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình.
Ngoài ra nhà quản trị phải biết khéo léo kết hợp hai mặt của doanh nghiệp, một mặt nó là một tổ chức tạo ra lợi nhuận, mặt khác nó là một cộng đồng đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, tạo ra các cơ hội cần thiết để mỗi người nếu tích cực làm việc thì đều có cơ hội tiến thân và thành công.
Nhà quản trị phải thu thập xử lý thông tin một cách khách quan tránh tình trạng bất công vô lý gây nên sự hoang mang và thù ghét trong nội bộ doanh nghiệp. Nhà quản trị đóng vai trò là phương tiện thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của nhân viên. Để làm được điều này phải nghiên cứu nám vững quản trị nhân lực vì quản trị nhân lực giúp nhà quản trị học được cách tiếp cận nhân viên, biết lắng nghe ý kiến của họ, tìm ra được tiếng nói chung với họ.
Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp có đem lại kết quả như mong muốn hay không phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của nhà quản trị với lợi ích chính đáng của người lao động.
1.4. Những chỉ tiêu đánh giá tình hình quản lý nguồn nhân lực
1.4.1. Chỉ tiêu định lượng
Việc đánh giá hiệu quả sử dụng trong mỗi doanh nghiệp là cần thiết, thông qua chỉ tiêu về hiệu quả lao độngcủa doanh nghiệp mình so với kỳ trước, so sánh các doanh nghiệp khác trong ngành, các doanh nghiệp trong cùng địa bàn, để thấy việc sử dụng lao động của doanh nghiệp mình đã tốt hay chưa, từ đó phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu trong việc tổ chức, quản lý và sử dụng lao động để đạt được hiệu quả sử dụng lao động cao hơn. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong từng doanh nghiệp không thể nói một cách chung chung mà phải thông qua một hệ thống các chỉ tiêu đánh giá năng suất lao động bình quân, lợi nhuận bình quân trên một nhân viên, hiệu quả sử dụng lao động ngoài các chỉ tiêu trên ta còn có hiệu quả sử dụng lao động qua các chỉ tiêu doanh thu trên 1000đ tiền lương, lợi nhuận thu được trên 1000đ tiền lương.
1.4.1.1. Doanh thu bình quân
Trong đó: : Doanh thu bình quân
TR: Tổng doanh thu
T : Tổng số lao động
Doanh thu bình quân là một chỉ tiêu tổng hợp cho phép đánh giá một cách chung nhất của hiệu quả sử dụng lao động của toàn bộ doanh nghiệp. Qua năng suất lao động bình quân ta có thể so sánh giữa các kỳ kinh doanh với nhau.
Chỉ tiêu doanh thu bình quân cho ta thấy trong một thời gian nhất định ( tháng, quý, năm ) thì trung bình một lao động tạo ra doanh thu là bao nhiêu.
1.4.1.2. Lợi nhuận bình quân ( N )
Trong đó: N: Lợi nhuận bình quân một lao động
LN: Tổng lợi nhuận
T: Tổng số lao động
Đây là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng lao động ở doanh nghiệp, nó cho ta thấy một lao động của doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận ( tháng, quý, năm ) nó phản ánh mức độ cống hiến của mỗi người lao động trong đơn vị và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Chỉ tiêu này có thể tính cho toàn bộ doanh nghiệp hay là từng bộ phận để có thể đánh giá, so sánh sử dụng hiệu quả lao động ở từng bộ phận, từ đó có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở từng bộ phận.
1.4.1.3. Thời gian lao động
Việc sử dụng lao động được thực hiện như sau:
Các phòng ban phân xưởng làm việc theo giờ hành chính (8h/ngày ): Sáng từ 8h -> 12h, chiều từ 13h -> 17h. Riêng bộ phận bảo vệ làm việc theo 3 ca: từ 7h -> 15h, 15h -> 23h, 23h -> 7h sáng hôm sau. Việc sử dụng ngày công của doanh nghiệp chủ yếu dựa trên cơ sở pháp lý của Bộ luật lao động.
Phần lớn các doanh nghiệp có lịch làm việc gồm cả ngày thứ bảy và chủ nhật trừ một số doanh nghiệp nhà nước được phép nghỉ vào thứ bảy theo quy định của bộ luật lao động.
Chính vì thế thứ bảy vẫn coi như ngày làm việc bình thường còn chủ nhật là ngày nghỉ cố định.
Ngoài ra theo Bộ luật lao động thì người lao động được nghỉ chin ngày lễ của đất nước ( Điều 73 Bộ luật lao động )
Tết dương lịch: 1 ngày
Tết âm lịch: 4 ngày
Giỗ tổ Hùng Vương ( 10/03 âm lịch ): 1 ngày
Ngày chiến thắng ( 30/04 ): 1 ngày
Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày
Ngày Quốc khánh: 1 ngày
Nếu ngày nghỉ nói riêng trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngay tiếp theo.
Nếu nghỉ việc riêng, nghỉ không lương được quy tại điều 78, 79 Bộ luật lao động, chế độ thai sản ( điều 114, 141 ), chế độ con ốm mẹ nghỉ dành cho nữ có con nhỏ hơn 3 tuổi là 20 ngày và con từ 3 – 7 tuổi là 15 ngày/năm.
Về chế độ nghỉ phép, các doanh nghiệp áp dụng theo điều 74, 75 Bộ luật lao động quy định người làm việc đủ 12 tháng thì được nghỉ 1 ngày và được hưởng nguyên lương 1+12 ngày làm việc đối với lao động bình thường, 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.
Để sử dụng tốt hơn nữa quỹ thời gian làm việc các doanh nghiệp cần áp dụng nghiêm túc chế độ kỷ luật lao động đối với bất cứ ai vi phạm thời gian lao động.
1.4.2. Chỉ tiêu định tính
Các nhà quản trị gia nên tỏ thái độ quan tâm chân thành tới các nhân viên trong công ty: nắm vững tên tuổi, hoàn cảnh gia đình, thường xuyên thăm hỏi động viên cấp dưới, giảm bớt sự phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới. Tạo điều kiện để cùng sinh hoạt, nghỉ mát, vui chơi, giải trí tránh sự phân biệt thái quá trong lĩnh vực đãi ngộ.
Để đánh gia hiệu quả sử dụng lao động được cụ thể hóa sâu sắc cần có các chi tiết mang tính đặc thù cho từng bộ phận lao động, qua các phong trào năng suất lao động, thái độ làm việc, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật…
Đối với lao động gián tiếp như các phòng kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng kế toán…việc đánh giá hiệu quả đúng ở bộ phận này rất khó khăn và phức tạp vì kết quả của hoạt động này phụ thuộc vào rất nhiều các nhân tố khác và sự biểu hiện của nó phải qua một thời gian dài, chi phí lao động ở bộ phận này mang tính trí óc. Do đó hiệu quả sử dụng lao động được đánh giá trước tiên ở kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đối với lao động trực tiếp như bộ phận sản xuất các phân xưởng thì hiệu quả lao động ở bộ phận này được đánh giá khá đơn giản thông qua năng suất lao động bình quân của mọi công nhân một ngày, tháng, quý, năm…thông qua thái độ lao động ý thức chấp hành nội quy, tham gia phong trào do công ty phát động.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty dệt may xuất khẩu Thành Công
2.1.1. Sơ lược về công ty
Tên công ty: Công ty dệt may xuất khẩu Thành Công
Trụ sở chính: Tổ 16 – Phường Bồ Xuyên – Tp Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất các loại khăn mặt và phụ liệu ngành may, xuất khẩu các loại bong sợi, nguyên liệu...
Hình đại diện của thành viên
By bibibabybaby
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement