Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Raymund
#651177

Download Tiểu luận Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời mở đầu
 
I-Các yếu tố cấu thành sắc thuế.
 
1-Tên gọi của thuế
2-Đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế
3-Đối tượng nộp thuế, đối tượng không phải nộp thuế
4-Cơ sở tính thuế
5-Thuế suất, mức thuế, biểu thuế
6-Chế độ miễn giảm thuế
7-Trách nhiệm, nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế
 
II-Hệ thống chính sách thuế
 
1-Thuế GTGT
2- Thuế tiêu thụ đặc biệt
3-Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
4-Thuế thu nhập doanh nghiệp
5-Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
6-Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7-Thuế nhà đất
8-Thuế chuyển quyền sử dụng đất
9-Thuế tài nguyên
10-Thuế môn bài
 
III-Thuế GTGT
 
1-Khái niệm
2-Sự cần thiết áp dụng thuế GTGT ở Việt Nam
3-Đối tượng chịu thuế
4- Đối tượng nộp thuế
5-Đối tượng không chịu thuế
6-Nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện luật thuế GTGT
7-Căn cứ tính thuế
8-Phương pháp tính thuế
9-Nộp thuế
10-Quyết toán thuế
11-Hoàn thuế
12-Việc thực hiện thuế GTGT ở Việt Nam giai đoạn 1999-2000
13-Bàn về hoàn thuế GTGT
14-Ưu nhược điểm của thuế GTGT
15-Tác dụng của thuế GTGT
 
III- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 
1-Khái niệm
2-Đối tượng nộp thuế
3-Đối tượng không thuộc diện nộp thuế
4-Căn cứ tính thuế
5-Miễn giảm thuế
6-Tác dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp
7-Tính công bằng của thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Kết luận
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

chưa chế biến thành các sản phẩm khác hay chỉ qua sơ chế.
-Sản phẩm muối
Hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không phải nộp thuế GTGT ở khâu đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
-Thiết bị máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được mà cơ sở có dự án đầu tư nhập khẩu để làm tài sản cố định theo dự án đó
-Chuyển quyền sử dụng đất thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất
-Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do nhà nước bán cho người đang thuê
-Dịch vụ tín dụng, quỹ đầu tư
Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm vật nuôi cây trồng và các loại bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh.
-Dịch vụ y tế
-Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục thể thao không nhằm mục đích kinh doanh, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, phát hành chiếu phim nhựa, phim tài liệu
-Dạy học, dạy nghề
-Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn ngân sách của nhà nước
-In xuất bản, phát hành báo chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách in bằng tiếng dân tộc thiểu số, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, in tiền.
-Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư duy trì vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng và dịch vụ tang lễ.
-Duy trì, sửa chữa, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo.
-Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe bus
-Điều tra thăm dò địa chất, đo đạt, lập bản đồ thuộc loại điều tra cơ bản của nhà nước.
-Tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sạch do tổ chức, cá nhân tự khai thác để phục vụ cho sinh hoạt ở nông thôn, hải đảo, vùng sâu vùng xa
-Vũ khí tài nguyên chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
-Hàng nhập khẩu tronh các trường hợp: viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, đồ dùng của các tổ chức, các nhân, các cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao, hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.
-Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập.
-Hàng hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế và đối tượng tiêu dùng nguời Việt Nam.
-Chuyển giao công nghệ
-Vàng nhập khẩu dạng thỏi chưa qua chế tác
-Một số sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa qua chế biến do chính phủ quy định
-Hàng hóa dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập thấp do chính phủ quy định
6- Nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện luật thuế GTGT
Cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ đúng hạn
Cơ quan thuế trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của luật này
Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình giám sát, phối hợp với cơ quan thuế trong việc thi hành luật thuế GTGT
Công dân Việt Nam có trách nhiệm giúp cơ quan thuế, cán bộ thuế trong việc thi hành
7- Căn cứ tính thuế
Là giá trị tính thuế và thuế suất
-Giá tính thuế
+Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước giá tính thuế là giá bán chưa có thuế GTGT
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu, giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu (CIF) + thuế nhập khẩu
- Thuế suất có 4 thuế xuất : 0%, 5%, 10%, 20%
+Thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu
+Thuế suất 5% đối với mặt hàng thiết yếu hiện đang chịu thuế doanh thu với thuế suất thấp như nước, phân bón,thuốc chữa bệnh, công cụ y tế, đồ chơi,...
+ Thuế xuất 20% đối với hàng hóa, dịch vụ chưa khuyến khích tiêu dùng, hiện đang chịu thuế doanh thu với mức thuế suất cao như vàng, bạc, đá quý, khách sạn, du lịch...
+Thuế xuất 10% đối với các loại hàng hóa dịch vụ khác
8- Phương pháp tính thuế: gồm 2 phương pháp
a) Phương pháp khấu trừ: phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh đã thực hiện tốt chế độ sổ sách kế toán, mua bán có hóa đơn .
VAT phải nộp= thuế VAT đầu ra - VAT đầu vào
b) Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng với cơ kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hóa đơn và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý
VAT=GTGT X thuế suất
9- Nộp thuế
Cơ sở tự nộp thuế GTGT theo thông báo thuế, chậm nhất là ngày 25 hàng tháng.
Người nhập khẩu nộp thuế theo từng lần nhập khẩu cùng với nộp thuế nhập khẩu.
Nếu thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra thì khấu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau.
10-Quyết toán thuế
VAT quyết toán hàng năm theo dương lịch trong 60 ngày kể từ khi kết thúc năm. Nếu còn thiếu phải nộp trong 10 ngày từ ngày nộp báo cáo quyết toán nếu nộp thừa thì được trừ vào kỳ sau. Sáp nhập , giải thể, chia tách phải báo cáo quyết toán trong 45 ngày kể từ khi có quyết định sáp nhập, chia tách, giải thể .
11-Hoàn thuế
Hoàn thuế hàng quý nếu có thuế đầu vào lớn hơn thuế đẩu ra. Hoàn thuế với tài sản cố định theo quy định chính phủ. Quyết toán thuế khi sáp nhập, giải thể, chia tách khi có thuế dư thừa.
VÍ DỤ:Công ty kính mắt Hà Nội mở dịch vụ khám và chữa các bệnh về mắt. vậy việc do và khám chữa bệnh của công ty này không thuộc diện chịu thuế GTGT. Nhưng công ty lại mở một quầy bán các loại thuốc và kính phục vụ chữa bệnh về mắt thì dịch vụ này của công ty thuộc diện chịu thuế GTGT. Tháng 10 vừa qua, công ty đã bán được 100 cặp kính, giá chưa có thuế GTGT là 100.000/cặp. Vậy giá tính thuế là:
Thuế suất là 10%
Thuế GTGT phải nộp là:
Công ty có dự án đầu tư 60 tỷ đồng trong thời gian 3 năm. Năm đầu đã thanh toán cho bên nhận thầu 18 tỷ đồng vả nhập máy móc thiết bị 8 tỷ đồng. Vậy số thuế GTGT đầu vào là 2 tỉ đồng được hoàn vào đầu năm tiếp theo.
12-Việc thực hiện thuế GTGTở Việt Nam trong giai đoạn 1999-2000
Sau 2 năm thực hiện luật thuế GTGT, tình hình kinh tế- thị trường có nhiều những chuyển biến rõ rệt: việc sử dụng hóa đơn, chứng từ giao dịch,mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã tăng cường, công tác hạch toán kinh tế của doanh nghiệp được thúc đẩy... đồng thời đã dáp ứng được các yêu cầu ổn định sản xuất, không làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thu ngân sách và ổn định thị trường. Có được kết quả tích cực như vậy là do sự chỉ đạo sát sao của Đảng, công tác triển khai thực hiện của Chính phủ và Bộ tài chính, nắm bắt kịp thời vướng mắc phát sinh và đề ra các giải pháp thực tiễn. Ngay từ khi mới bắt đầu thựcc hiện, thuế GTGT đã trở thành nguồn thu quan trọng. Chỉ trong 2 năm chúng ta đã thu được hơn 70.000 tỷ đồng và đảm bảo 20%-25% trong cơ cấu thu của ngân sách Nhà nước. Đồng thời nó đã góp phần khuyến khích đầu tư, xuất khẩu và bảo vệ sản x...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement