Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lehong5948
#651175 Download miễn phí luận vănChương I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG VÀ NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM 1
1.1 Tổng quát về công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang 1
1.2 Lịch sử hoạt động của công ty 1
1.2.1 Quá trình hình thành 1
1.2.2 Quá trình phát triển 1
1.3 Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Dược Hậu Giang 2
1.3.1 Tình hình doanh thu và lợi nhuận của công ty từ 2006 – 2009: 2
1.3.2 Tỷ trọng doanh thu thuần của ngành dược theo cơ cấu 3 nhóm hàng: Dược phẩm, thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm qua 3 năm 2007 đến 2009. 3
1.3.3 Tình hình doanh thu của ngành hàng Dược phẩm từ 2007 – 2009: 3
1.4 Tình hình phát triển của ngành Dược Việt Nam 4
1.5 Những thuận lợi và khó khăn của ngành hàng Dược phẩm: 4
Chương II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG 6
2.1 Phân tích môi trường vĩ mô của ngành hàng Dược phẩm 6
2.1.1 Yếu tố kinh tế 6
2.1.2 Yếu tố văn hóa xã hội 7
2.1.3 Yếu tố chính trị pháp luật: 7
2.1.4 Yếu tố tự nhiên 8
2.1.5 Yếu tố nhân khẩu 9
2.1.6 Yếu tố công nghệ 9
2.2 Phân tích môi trường tác nghiệp ngành hàng Dược phẩm 10
2.2.1 Khách hàng: 11
2.2.1.1 Nhóm khách hàng gián tiếp 11
2.2.1.2 Khách hàng trực tiếp 12
2.2.2 Đối thủ cạnh tranh: 12
2.2.2.1 Các yếu tố quyết định mức độ cạnh tranh giữa các công ty trong ngành 12
2.2.2.2 Nội dung phân tích đối thủ cạnh tranh 13
2.2.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 15
2.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 16
2.2.4 Nhà cung cấp 16
2.2.5 Sản phẩm thay thế 16
2.2.6 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 16
2.3 Phân tích môi trường nội bộ ngành hàng Dược phẩm công ty CP DHG 17
2.3.1 Các hoạt động chủ yếu 18
2.3.1.1 Hậu cần đầu vào 18
2.3.1.2 Vận hành 19
2.3.1.3 Hậu cần đầu ra 19
2.3.1.4 Marketing và bán hàng: 20
2.3.1.5 Dịch vụ khách hàng 21
2.3.2 Các hoạt động hỗ trợ 21
2.3.2.1 Thu mua: 21
2.3.2.2 Phát triển công nghệ 22
2.3.2.3 Quản trị nguồn nhân lực 22
2.3.2.4 Cơ sở hạ tầng 23
2.3.3 Ma trận đánh giá nội bộ ngành hàng Dược phẩm 25
Chương III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM 26
3.1 Xây dựng mục tiêu phát triển cho ngành hàng dược phẩm công ty CP Dược Hậu Giang đến năm 2015 26
3.1.1 Mục tiêu: 26
3.1.2 Căn cứ xác định mục tiêu: 26
3.2 Xây dựng chiến lược cấp đơn vị kinh doanh cho ngành hàng Dược phẩm 26
3.2.1 Đề ra chiến lược kinh doanh tổng quát cho ngành hàng Dược phẩm 26
3.2.1.1 Ma trận phạm vi hoạt động và lợi thế cạnh tranh 26
3.2.1.2 Ma trận lưới sự nhạy cảm vế giá và mức qua tâm đến sự khác biệt: 27
3.2.2 Đề ra chiến lược kinh doanh cụ thể cho ngành hàng Dược phẩm của DHG 27
3.2.2.1 Ma trận SPACE 27
3.2.2.2 Ma trận SWOT 29
3.2.2.3 Lưa chọn phương án chiến lược tối ưu 30
3.2.3 Hoạch định tài chính cho chiến lược cụ thể 32
3.2.3.1 Hoạch định tài chính cho chiến lược thâm nhập thị trường 32
3.2.3.2 Hoạch định tài chính cho chiến lược phát triển sản phẩm 32
3.2.3.3 Hoạch định tài chính cho chiến lược tích hợp dọc về phía sau 32
3.2.4 Đề ra các giải pháp để thực hiện chiến lược 32
3.2.4.1 Thâm nhập thị trường nội địa 32
3.2.4.2 Chiến lược phát triển sản phẩm 33
3.2.4.3 Tích hợp dọc về phía sau: 33
Chương IV: KẾT LUẬN 34
4.1 Kết luận 34
4.2 Hạn chế của đề tài 34

Chương I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG VÀ NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM
 - 
1.1 Tổng quát về công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
Tên viết tắt: DHG PHARMA
Ngày thành lập:02/09/1974
Địa chỉ trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3891433-890802-890074. Fax:0710895209
Email: dhgpharma.com.vn. Website: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Mã số thuế: 1800156801
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chế biến; xuất khẩu dược liệu, dược phẩm; nhập khẩu trang thiết bị sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế, dược liệu, dược phẩm .
1.2 Lịch sử hoạt động của công ty
1.2.1 Quá trình hình thành
Tiền thân của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Xí Nghiệp Dược phẩm 2/9 thành lập ngày 02/09/1974. Tháng 11/1975, Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 chuyển thành Công ty Dược phẩm Tây Cửu Long, vừa sản xuất vừa cung ứng thuốc phục vụ nhân dân Tây Nam Bộ. Đến năm 1976, Công ty Dược phẩm Tây Cửu Long đổi tên thành Công ty Dược thuộc công ty Y tế tỉnh Hậu Giang. Công ty Dược thuộc công ty Y tế Hậu Giang tách thành 03 đơn vị độc lập: Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 , Công ty Dược Phẩm và Công ty Dược liệu. Ngày 19/09/1979, 03 đơn vị hợp nhất thành Xí Nghiệp Liên Hợp Dược Hậu Giang. Năm 1992 Xí Ngiệp Liên hợp dược Hậu Giang chuyển đổi thành DNNN xí nghiệp liên hợp Dược Hậu Giang và hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Sở Y Tế TP. Cần Thơ. Ngày 02/09/2004 xí nghiệp liên hợp Dược Hậu Giang TP. Cần Thơ chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP Dược Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 80 tỷ đồng.
1.2.2 Quá trình phát triển
Từ năm 1988, khi nền kinh tế các nước chuyển sang kinh tế thị trường, công ty vẫn còn hoạt động trong những điều kiện khó khăn: máy móc thiết bị còn lạc hậu, công xuất thấp, sản xuất không ổn định, áp lực làm việc gay gắt,… Tổng vốn kinh doanh năm 1988 là 895 triệu đồng, công ty chưa có khả năng tích luỹ, tái sản xuất mở rộng. Doanh số bán hàng năm 1988 đạt 12.339 triệu đồng, trong đó giá trị sản phẩm do Công ty sản xuất chỉ đạt 3.181 triệu đồng ( chiếm tỷ trọng 25% trong tổng doanh thu).
Trước tình hình này, Ban lãnh đạo Dược Hậu Giang đã thay đổi chiến lược “ đầu tư có trọng điểm”. Nguyên lý 20/80 được DHG vận dụng trong tất cả các mặt hoạt động (chiến lược sản phẩm, khách hàng và đội ngũ nhân sự,… nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty. Cụ thể DHG chuyển đổi hợp lý cơ cấu sản phẩm, tập trung vào nhóm sản xuất mang lại doanh thu và lợi nhuận cao. Đồng thời, tập trung chăm sóc khách hàng như sứ mệnh của công ty đã đề ra : “ Làm hài lòng khách hàng là nên tảng tiếp bước, thành công là giá trị khách hàng mang lại”. Dựa trên chiến lược công ty đã thực hiện, đến nay Xí nghiệp Dược Hậu Giang đã trở thành công ty dẫn đầu ngành Dược Việt nam.
Tầm nhìn của công ty Dược Hậu Giang: “Khẳng định chất lượng Dược Hậu Giang bằng lòng tin của khách hàng”.
1.3 Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Dược Hậu Giang
1.3.1 Tình hình doanh thu và lợi nhuận của công ty từ 2006 – 2009:


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm
Tiểu luận Phân tích ngành dược Việt Nam
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement