Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kotori_test
#651096

Download Báo cáo Thực tập tại công ty cấp nước Yên Bái miễn phí

MỤC LỤC
 
I. Khái quát chung về công ty Cấp nước Yên Bái. 1
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cấp nước Yên Bái 1
1.1 Đặc điểm chung của công ty. 1
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1
2. Nhiệm vụ của công ty Cấp nước Yên Bái. 2
3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 3
II. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty cấp nước Yên Bái. 3
1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 3
2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước Yên Bái 5
2.1 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước Yên Bái. 5
2.2 Chức năng cụ thể của các phòng ban trong công ty. 5
III. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty cấp nước Yên Bái 6
1. Tổ chức công tác kế toán tại công ty câp nước Yên Bái 6
1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 6
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên trong phòng kế toán. 7
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty cấp nước Yên Bái. 9
2.1 Các chính sách kế toán chung. 9
2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản trong công ty. 9
2.2.1 Hệ thống chứng từ. 9
2.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán: 9
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán: 9
2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán: 10
3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 11
3.1 Kế toán tài sản cố định. 11
3.2 Kế toán vật tư và công cụ, dụng cụ. 14
3.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 15
3.4 Kế toán thành phẩm tiêu thụ. 16
IV. Đánh giá và kiến nghị. 18
1. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến công tác kế toán của Công ty cấp nước Yên Bái. 18
1.1 Ưu điểm. 18
1.2 Nhược điểm. 19
2. Đề xuất kiến nghị. 19
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ng tầm nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước máy của thành phố Yên Bái . Dự án đổi nguồn nước sông Hồng bằng nguồn nước hồ Thác Bà đã được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 67 tỷ nâng công suất nhà máy lên 11.500m3/ngày đêm và đã hoàn thành giai đoạn I vào tháng 11/2001 với tổng giá trị tài sản trên 45 tỷ .Đây là một công trình có vốn đầu tư hạ tầng lớn của Tỉnh ngoài việc có vai trò cải thiện chất lượng nước trong và sạch đảm bảo yêu cầu chất lượng Quốc gia, ngoài ra nó còn là một trong những công trình quan trọng để chuẩn bị bước vào thế kỷ 21 trong kế hoạch nâng cấp thị xã Yên Bái lên cấp Thành phố Yên Bái sau này.
Đến nay số lượng khách hàng của công ty đã có trên 5.000 hộ , sử dụng chủ yếu là nước sinh hoạt với giá trị bán bình quân là 2.940,3đ/m3 chưa bao gồm thuế GTGT.
Công ty cấp nước Yên Bái là doanh nghiệp nhà nước mang tính phục vụ công cộng hoạt động kinh doanh lấy thu bù chi , SXKD có hiệu quả vốn được bảo toàn, lợi nhuận năm sau cao hơn năm truớc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nộp ngân sách hàng năm, thu nhập của người lao động ổn định .
Với lực lượng lao động hơn 70 người ( trong đó nhân viên quản lý là 17 người) được đào tạo cơ bản , có trình độ quản lý và trình độ chuyên môn vững vàng, có dây chuyền sản xuất khá hiện đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty, tập thể CNVC luôn đoàn kết nâng cao tinh thần làm chủ doanh nghiệp, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ , liên tục trong nhiều năm vừa qua đơn vị đựơc UBND Tỉnh Yên Bái, Bộ xây dựng tặng bằng khen.
2. Nhiệm vụ của công ty Cấp nước Yên Bái.
- Sản xuất và cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, khối cơ quan trong tỉnh và cung cấp nước phục vụ sản xuất công nghiệp cho các nhà máy đường,rượu, giấy…
- Lắp đặt đường ống nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, khối cơ quan, nhà máy trong tỉnh.
3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.
Chỉ tiêu
Đơn vị
Năm 2004
Năm 2005
1.Tổng doanh thu
Đồng
4.192.751.326
4.236.184.124
2.Lợi nhuận trước thuế
Đồng
152.321.601
169.648.009
3.Tổng tài sản
Trong đó: TSLĐ
: TSCĐ
Đồng
55.563.303.284
3.239.324.875
52.323.978.409
55.369.486.376
3.725.562.655
51.643.913.721
4.Các khoản thuế phải nộp NSNN.
Đồng
42.650.048
47501.442
5.Tổng số cán bộ công nhân viên
Người
75
77
6.Thu nhập bình quân của 1 người/ tháng
Đồng/Tháng
1.284.917
1.389.516
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CẤP NƯỚC YÊN BÁI.
1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty
Nước từ hồ thác bà được bơm qua trạm bơm số 1 về bể sơ lắng đê giảm lượng cặn trong nước đưa sang bể lắng ngang bằng hệ thống đường ống, có đưa thêm phèn chua vào trong nước. Tại bể lắng ngang các chất cạn được tạo bông kết tủa lắng xuống dưới, nước bề mặt tại bể lắng ngang được thu vào đuờng ống dẫn sang bể lọc.
Tại bể lọc nước được lọc qua các lớp chất liệu lọc đẩy từ dưới lên trên qua đường ống dẫn về bể chứa, trước khi nứơc vào bể chứa được pha thêm Clo khử trùng từ nhà hoá chất đưa vào. Tại đây nước đã đảm bảo tiêu chuẩn quy định được dẫn vào bể chứa.
Nước từ bể chứa được trạm bơm cấp 2 bơm vào mạng lưới đường ống phân phối đến các điểm tiêu thụ.
Do địa hình miền núi các điểm trên thu ở vị trí cao cần qua trạm bơm tăng áp trung gian nhằm tăng áp lực đẩy nước đến vị trí tiêu thụ.
*Sơ đồ quy trình công nghệ.
Nước thô hồ Thác Bà
Trạm bơm số 1
Bể sơ lắng
Bể lắng ngang
Bể lọc
Bể chứa
Trạm bơm số 2
Tuyến ống phân phối
Các đối tượng sử dụng
Trạm bơm tăng áp
Tuyến ống phân phối
Các đối tượng sử dụng
Nhà bơm hoá chất (Clo)
Trạm đèn pha
2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước Yên Bái
2.1 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước Yên Bái.
Đội KTBC
P.Kế hoạch kỹ thuật
P. Tổ chức hành chính
P.Tài chính kế toán
Đội
XL
Đội TN
Đội QLSL
PXN
Phó giám đốc
Giám đốc
2.2 Chức năng cụ thể của các phòng ban trong công ty.
Giám đốc: Là người thay mặt pháp nhân của công ty, người có quyền hành cao nhất trong tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo chế độ thủ truởng là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Pháp luật về hoạt động ,tồn tại và phát triển của công ty.
Phó giám đốc: Là người tham mưư trực tiếp cho Giám đốc, điều hàh một số lĩnh vực được Giám đốc phân công, uỷ quyền và thay mặt cho Giám đốc khi giám đốc đi vắng.
Phòng tài chính kế toán: Thu thập, phản ánh, xử lý các thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý.Ghi chép, phản ánh một cách chính xác, kịp thời, liên tục và hệ thống tình hình sử dụng các nguồn vốn,lập kế hoạch tài chính, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, lỗ, lãi theo đúng chế độ kế toán.Ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị, tính toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, theo dõi và thực hiện chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ công nhân viên trong đơn vị.
Phòng kế hoạch kỹ thuật: Lập kế hoạch sản xuất và thực hiện công tác tổ chức hoạt động sản suất có hiệu quả, kiểm tra và giám sát về kỹ thuật toàn bộ quy trình công nghệ thiết bị máy móc trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Phòng tổ chức hành chính: tham mưu cho lãnh đạo công ty về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, tuyển chon và bố trí lao động trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tổ chức quản lý nhân sự, quản lý lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Duy trì hế độ nội vụ và các công tác hành chính văn thư lưu trữ.
Phân xưởng sản xuất nước:Có nhiệm vụ sản xuất và phân phối, cung cấp nước máy tới khách hàng sử dụng. Thực hiện các công đoạn trong quy trình công nghệ sản suất, sử dụng máy móc thiết bị và bảo trì ,bảo dưỡng máy móc thiết bị hoạt động liên tục, cung cấp nước đủ số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định, tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm.
Đội quản lý sản lượng - Đội thu ngân: Điều tiết phân phối nước cho khách hàng, đọc chỉ số đồng hồ đo nước tiêu thụ và tổ chức thu tiền sử dụng nước kịp thời đầy đủ.
Đội kiểm tra bảo vệ: có chức năng bảo vệ cơ quan, kiểm tra bảo vệ tuyến mạng, kịp thời phát hiện hỏng hóc,dò rỉ đường ống để báo cáo sửa chữa kịp thời nhằm hạn chế thất thoát. Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng cung cấp nước giữa công ty và khách hàng.
Đôị xây lắp: Là đơn vị sản xuất phụ của công ty chuyên thi công xây lắp hệ thống đường ống cấp nước, mở rộng thị trường tiêu thụ nước máy.
III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CẤP NƯỚC YÊN BÁI
1. Tổ chức công tác kế toán tại công ty câp nước Yên Bái
1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty.
Công ty cấp nước Yên Bái là đơn vị sản xuất kinh doanh có quy không lớn, xuất phát từ yêu c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement