Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trongtimanhco_tujhok
#650984

Download Đề án Tìm hiểu công tác tổ chức kế toán trong công ty cổ phần Nam Việt miễn phí

MỤC LỤC
Phần 1: Giới thiệu đề án 2
1.1 Thành viên nhóm: 2
1.2 Giới thiệu sơ lược về đề án: 3
1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của CTY CP Nam Việt: 4
1.3.1 Giới thiệu công ty: 4
1.3.2 Lịch sử hình thành: 5
1.3.3 Sự phát triển: 6
Phần 2: Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 10
2.1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT 10
2.1.1 Loại hình kinh doanh 10
2.1.2 Đặc điểm kinh doanh: 11
2.1.2.1 Mạng lưới kinh doanh: 11
2.1.2.2 Cách thức mua bán 11
2.1.2.3 Hạch toán người mua – người bán 12
2.1.2.4 Vận chuyển hàng hóa: 13
2.1.2.4.1 Giao hàng nhanh chóng: 13
2.1.2.4.2 Giao hàng trong nước: 14
2.1.2.5 Nhà cung cấp: 15
2.1.2.6 Các quy định về hoa hồng- tiền thưởng 15
2.1.3 Đặc điểm hàng hóa. 15
2.1.3.1 Mặt hàng kinh doanh: 15
2.1.3.2 Đặc điểm của sản phẩm: 17
2.1.3.3 Tình hình tiêu thụ: 17
2.1.4 Tổ chức bộ máy kinh doanh: 19
2.1.4.1 Đại hội đồng cổ đông 20
2.1.4.2 Hội đồng quản trị : 20
2.1.4.3 Ban kiểm soát: 20
2.1.4.4 Ban Tổng Giám Đốc: 20
2.1.4.5 Phòng hành chánh: 21
2.1.4.6 Phòng kế toán tài chính: 22
2.1.4.7 Phòng nghiên cứu và phát triển: 22
2.1.4.8 Phòng đầu tư: 23
2.1.4.9 Phòng quản lý chất lượng : 23
2.1.4.10 Phòng thiết kế công nghệ : 23
2.1.4.11 Phòng xuất nhập khẩu và Marketing : 23
2.1.4.12 Phòng tổ chức nhân sự và quản trị sản xuất : 24
2.1.4.13 Các xí nghiệp trong công ty: 25
2.1.5 Mục tiêu, phương hướng phát triển trong thời gian tới. 27
2.1.6 Yêu cầu quản lý: 28
2.2 Đ ẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG KẾ TOÁN 30
2.2.1 Hình thức tổ chức: 30
2.3 YÊU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN 34
2.3.1 Niên độ kế toán 34
2.3.2 Các chế độ kế toán áp dụng: 34
2.3.3 Trình bày về yêu cầu thông tin: 38
2.3.3.1 các loại thông tin, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng loại thông tin: 38
2.4 ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN VÀ ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ CHI TIẾT 42
2.4.1 Danh mục đối tượng kế toán 42
2.4.2 Danh mục đối tượng quản lý chi tiết 44
2.5 HỆ THỐNG CHỨNG TỪ 45
2.5.1 Danh mục chứng từ 45
2.5.1.1 Bảng danh sách các chứng tư sử dụng 45
2.5.1.2 Phiếu nhập kho 48
2.5.1.2.1 Mục đích lập 48
2.5.1.2.2 Phương pháp lập 48
2.5.1.2.3 Biểu mẫu 48
2.5.2 Quy trình lập và luân chuyển chứng từ: 49
2.5.2.1 Giới thiệu và phân tích khái quát về nghiệp vụ bán hàng: 49
2.5.3 quy trình và luân chuyển chứng từ 53
2.6 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 63
2.7 Nhận Xét. 73
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

h.
- Chịu trách nhiệm về an toàn lao động sản xuất và công tác phòng cháy chữa cháy.
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động sãn xuất kinh doanh của đơn vị.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ hay đột xuất về tình hình sản xuất cho công ty.
NAVI 5
- Kinh doanh sản phẩm gỗ dùng trang trí nội thất gia đình và văn phòng như : kệ, tủ hồ sơ, bàn ghế làm việc…
- Giới thiệu sản phẩm của Công ty ra thị trường.
- Thực hiện kinh doanh do Công ty giao.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Mục tiêu, phương hướng phát triển trong thời gian tới.
- Xây dựng thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm.
- Tập trung cũng cố và phát triễn hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty:
* Tấm lợp và các sản phẩm xi măng sợi : nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dây chuyền sản xuất tám phẳng xi măng sợi.
* Sản xuất chế biến gỗ : tăng cường hoạt động xuất khẩu đồng thời phát triển thị trường nội địa.
- Đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án Khu Kỹ Nghệ Gỗ Navifico.
- Chuẩn bị và tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc khai thác mặt bằng nhà máy hiện hữu thành khu chung cư kết hợp thương mại.
- Xây dựng các liên kết với các đối tác chiến lược thông qua việc liên kết đầu tư vốn , chuyển giao công nghệ, liên kết thị trường.
Yêu cầu quản lý:
Bộ phận kế toán là bộ phận quan trọng trong một công ty . Đó là một bộ phận mang tính chất đặc thù riêng biệt và có nhiều ảnh hưởng của công ty không những vậy bộ phận kế toán còn chịu trách nhiệm về cung cấp thông tin : bao gồm các đối tượng bên trong cho nên việc xây dựng tổ chức công tác kế toán trong công ty phải thoả các yêu cầu quản lý đó là:
Tuân thủ luật pháp và các định chế tài chính kế toán vì kế toán là một chuỗi, một dây chuyền chịu sự chi phối của nhiều bộ luật nhiều quy phạm pháp luật cùng một lúc. Ví dụ như luật thống kê , luật kế toán, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế GTGT…
Cung cấp thông tin cho bên tronng và bên ngoài doanh nghiệp theo đúng luật.
Ví dụ: cung cấp thông tin tài chính cho đối tượng bên ngoài như nhà cung cấp, cổ đông, đối tác… qua báo cáo tài chính.
Cung cấp thông tin cho đối tượng bên trong doanh nghiệp như cho ra báo cáo quản trị để báo cáo lên ban giám đốc của công ty
Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin này yêu cầu phải chính xác, trung thực, kịp thời và phải thoả mãn chế độ kế toán chuẩn mực kế toán và thảo mãn kiểm soát nội bộ.
Trong hạch toán kế toán, kế toán Việt Nam phải sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam, đây là quy định bắt buộc của luật kế toán. Mọi đơn vị tiền tệ ngoại tệ đều phải quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá thời điểm.
Bộ phận kế toán của công ty Việt Nam phải được xây dựng và hoạt động thoả mãn quan điểm, đường lối, cách thức quản lý, phương thúc sử dụng nguồn nhân lực của công ty.
Đối với công ty sản xuất như các công ty Việt Nam thì việc tính giá khi cung cấp thông tin là một việc rất quan trọng nó không những ảnh hưởng đến vấn đề lợi nhuận mà còn ảnh hưởng tới chiến lược lâu dài
Cuối mỗi năm kế toán phải cho ra báo cáo tài chính hợp nhất.
Bộ phận kế toán cón làm chức năng hỗ trợ, cung cấp thông tin cho bộ phận nhân sự trong việc ra quyết định về vấn đề nhân sự, tính toán tiền lương và các khoản ưu đãi cho nhân viên theo yêu cầu của cấp quản lý.
Bộ phận kế toán phải hỗ trợ cho các cấp quản lý trung gian như các trưởng phòng, phó phòng các phòng ban trong công ty.
Đ ẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG KẾ TOÁN
Hình thức tổ chức:
Là công ty cổ phần hoạt động trên 5 lĩnh vực;
- Chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
- Cơ khí chế tạo máy
- Thiết kế, thi công xây lắp các công trình công nghiệp dân dụng
- Kinh doanh địa ốc
- Kinh doanh du lịch
Có 5 xí nghiệp trực thuộc là:
+ Xí nghiệp sản xuất tấm lợp và cấu kiện bê tông (NAVI 1)
Ngành nghề hoạt động : sản xuất tấm lợp, tấm vách xi măng sợi, gạch block,gạch lát vỉa hè.
+ Xí nghiệp cơ khí chế tạo (NAVI 2)
Ngành nghề hoạt động : chế tạo máy và thiết bị sản xuất tấm lợp công nghệ seo, hệ thống hút bụi Optiflow, máy móc chế biến gỗ, nhập khẩu và kinh doanh thiết bị chế biến gỗ, thi công lắp đặt hệ thống khi nén, thang cáp điện công nghiệp.
+ Xí nghiệp kinh doanh (NAVI 3)
Ngành nghề hoạt động: hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
+ Xí nghiệp NAVI – FURNITURE (NAVI 4)
Ngành nghề hoạt động: sản xuất công nghiệp, sản phẩm gỗ nội thất.
+ Xí nghiệp NAVI – DÉCOR (NAVI 5)
Ngành nghề hoạt động: sản xuất sản phẩm gỗ nội thất công trình, trang trí nội thất.
Chính vậy mà đơn vị có tổ chức công tác kế toán với đặc thù kinh doanh của công ty.
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán:
Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần NAVIFICO
Kế toán trưởng (Trưởng phòng).
Thủ quỹ
Kế toán Tài sản cố định.
Kế toán công nợ
Kế toán tổng hợp (Phó phòng)
Kế toán thanh toán tiền lương
Kế toán tiền.
Kế toán hàng hóa.
Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
Kế toán trưởng:
- Xét duyệt các phiếu xuất nhập nguyên vật liệu
- Quản lý và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận kế toán viên
- Xét duyệt sổ sách của kế toán viên
- Trình bày báo cáo tài chính trước hôi đồng quản trị cuối niên độ
Kế toán tổng hợp:
-Thực hiện các nhiệm vụ do kế toán trưởng phân công
-Thay mặt cho kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt
Kế toán tài sản cố định:
-Ghi chép, theo dõi về tình hình tăng tăng giảm tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định, báo hỏng tài sản cố định.
Kế toán thanh toán và tiền lương:
- Lập bảng chấm công
- Lập bảng thanh toán lương
- Lập các khoản trích theo lương
Kế toán bán hàng:
- Quản lý các nghiệp vụ phát sinh về mua bán bán hàng hóa
- Theo dõi tình hình tiêu thụ của công ty
Kế toán tồn kho:
- Lập thẻ kho
- Quản lý hàng tồn kho
- Kiểm kê hàng tồn
Kế toán công nợ:
-Theo dõi các khoản thu chi
-Các khoản phải thu khach hàng
-Các khoản phải trả nhà cung cấp
-Các khoản phát sinh khác
Thủ quỹ:
-Quản lý tiền của công ty
-Chịu trách nhiệm về việc thu chi tiền theo quyết định của giám đốc, kế toán trưởng.
Kế toán tiền:
- Tạm ứng lương, chi tiền mặt, chuyển khoản, thu hồi các khoản tạm ứng, các khoản chi phí phát sinh bằng tiền mặt.
Hình thức kế toán công ty áp dụng
Hình thức kế toán trên máy tính
Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung
Chính sách kế toán
Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/1/1995 và quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ Tài chính.
YÊU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN
Niên độ kế toán
Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc niên độ ngày 31 tháng 12.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác là Đồng Việt Nam Trong hạch toán kế toán, kế toán Việt Nam phải sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam, đây là quy định bắt buộc của luật kế to
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement