Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuyentinhdemtrang77640
#650971

Download Chuyên đề Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty cổ phần Việt Nox miễn phí

MỤC LỤC
 
 
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NOX 3
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Việt Nox 4
1.3 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NOX 5
1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Việt Nox 8
1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 8
1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần Việt Nox 9
1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán 11
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NOX. 13
2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng và XĐKQ bán hàng tại Công ty CP Việt Nox 13
2.1.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng 13
2.1.2 Đặc điểm nghiệp vụ XĐKQ bán hàng tại Công ty 15
2.2 Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Việt Nox. 17
2.2.1 Kế toán bán hàng. 17
2.2.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng 69
Phần III:Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết toán bán hàng 72
3.1: Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần việt Nox: 72
3.2 Một số ý kiến đóng góp 72
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Tỉ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá, quý):………………………………
Biểu 01
Đơn vị: CÔNG TYCỔ PHẦN VIỆT NOX
Địa chỉ: 30 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG
Tháng 09 năm 2007
ĐVT: Đồng
NT ghi sổ
Chứng Từ
Diễn giải
Đơn giá
Tài khoản ghi nợ
Phải trả người bán (ghi có)
Số hiệu
Ngày tháng
201
304
430
Tài khoản khác
Số lượng
Thành tiền
Số lượng
Thành tiền
Số lượng
Thành tiền
Số hiệu
Số tiền
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Số trang trước chuyển sang
04/09
PN42
04/09
Mua hàng Cty Thực phẩm Miền Bắc
23,376
19,835
463,662,960
-
-
133.1
23,183,148
486,846,108
13/09
PN43
13/09
Mua hàng Cty XNK NS TP Hà Nội
25,985
-
-
5,774
150,039,064
133.1
7,501,953
157,541,018
14/09
PN44
14/09
Mua hàng Cty Gaet
57,619
-
14,000
806,666,000
-
133.1
40,333,300
846,999,300
17/09
PN45
17/09
Mua hàng Cty HAPRO
25,796
12,000
309,552,000
-
-
133.1
15,477,600
325,029,600
20/09
PN46
20/09
Mua hàng Cty CP ĐT XNK Da giầy H.Nội
34,571
17,000
587,703,430
-
-
133.1
29,385,172
617,088,602
22/09
PN47
22/09
Mua hàng Cty XNK NS TP Hà Nội
27,982
-
-
7,600
212,663,200
133.1
10,633,160
223,296,360
26/09
PN48
26/09
Mua hàng Cty XNK NS TP Hà Nội
32,400
8,200
265,680,000
-
-
133.1
13,284,000
278,964,000
27/09
PN49
27/09
Mua hàng Cty CP ĐT XNK Da giầy H.Nội
25,463
30,000
763,889,880
-
-
133.1
38,194,494
802,084,374
Cộng chuyển trang sau
87,035
2,390,488,270
14,000
806,666,000
13,374
362,702,264
177,992,827
3,737,849,361
Sổ này có……….trang, đánh từ số 01 đến trang…….
Ngày mở sổ:……….
Ngày 29 tháng 09 năm 2007
Người ghi sổ
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Diễn giải sổ nhật ký mua hàng:
- Căn cứ lập: Hàng ngày hay định kỳ căn cứ vào phiếu nhập kho và hoá đơn GTGT kế toán lên sổ nhật ký mua hàng.
- Kết cấu cách lập bảng: Bảng gồm có 14cột chia làm 4 phần:
Phần 1: gồm 4 cột :+Cột A ghi ngày tháng kế toán ghi sổ
+ Cột B, cột C: ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ
+ Cột D: Ghi diễn giải nội dung chứng từ
Phần 2: gồm Cột 1: Ghi phần đơn giá hàng mua là giá chưa có thuế. Căn cứ vào phần đơn giá trên hoá đơn hay trên phiếu nhập để ghi.
Phần 3: Phần TK ghi nợ gồm 08 cột và có thể có nhiều cột tuỳ vào số lượng mặt hàng của từng Công ty
+ Cột 2: ghi số lượng hàng mua.
+ Cột 3: Cột thành tiền = Cột 1 x Cột 3
+ Cột 4, cột 5, cột 6, cột 7 tương tự như cột 2,3
+ Cột 8, 9 ghi số hiệu. số tiền của các tài khoản ghi nợ khác và ở đây là TK 133.1. Căn cứ vào hoá đơn hay phiếu nhập kho để ghi .
Phần 4: gồm 1 cột: Căn cứ vào số tiền phải thanh toán trên hoá đơn để ghi hay cột 4 = cột 3 + cột 5 + cột 7 + cột 9.
Cuối sổ là dòng tổng cộng của các cột số lượng, thành tiền.
Biểu 02
Đơn vị: CÔNG TYCỔ PHẦN VIỆT NOX
Địa chỉ: 30 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà nội
SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Tháng 09 năm 2007
ĐVT: ĐồngViệt Nam
NT ghi sổ
Chứng Từ
Diễn giải
Phải thu từ khách hàng (ghi nợ Tk131)
Đơn giá
Ghi có TK doanh thu
Ghi có Tài khoản khác
Số hiệu
Ngày tháng
Hàng 201
Hàng 304
Hàng 430
Số tiền
Số hiệu
Số lượng
Thành tiền
Số lượng
Thành tiền
Số lượng
Thành tiền
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Số trang trước chuyển sang
03/09
PX1
03/09
Bán cho C.ty Inox Hoà Phát
185,567,197
29,524
5,986
176,730,664
-
8,836,533
333.1
04/09
PX2
04/09
Bán cho 19 Hàng thiếc
29,215,817
30,476
913
27,824,588
-
1,391,229
333.1
04/09
PX3
04/09
Bán cho 496 Trường Chinh
11,507,983
65,238
-
-
168
10,959,984
-
547,999
333.1
06/09
PX4
06/09
Bán cho C.ty Inox Phúc Hưng
63,382,473
63,810
-
-
946
60,364,260
-
3,018,213
333.1
06/09
PX5
06/09
Bán cho Cty Inox Mạnh Hùng
6,104,076
26,667
-
-
218
5,813,406
290,670
333.1
06/09
PX6
06/09
Bán cho C.ty Inox Gia Phát
94,791,499
27,143
-
-
3,326
90,277,618
4,513,881
333.1
06/09
PX7
06/09
Bán cho C.ty Inox Bình Minh
29,047,187
29,524
937
27,663,988
-
-
1,383,199
333.1
08/09
PX8
08/09
Bán cho C.ty Inox M&E
108,143,324
22,857
-
-
4,506
102,993,642
5,149,682
333.1
08/09
PX9
08/09
Bán cho CH Chí Đức Thắng
6,379,989
27,619
-
-
220
6,076,180
303,809
333.1
10/09
PX10
10/09
Bán cho C.ty Inox Đại Việt
93,843,838
27,619
-
-
3,236
89,375,084
4,468,754
333.1
10/09
PX11
10/09
Bán cho C.ty Inox Thuận Hưng
17,983,888
30,476
562
17,127,512
-
856,376
333.1
10/09
PX12
10/09
Bán cho C.ty Inox Đại Việt
73,078,904
28,571
-
-
2,436
69,598,956
3,479,948
333.1
12/09
PX13
12/09
Bán cho C.ty Inox Phúc Hưng
612,560,811
28,571
20,419
583,391,249
-
-
29,169,562
333.1
14/09
PX14
14/09
Bán cho C.ty Inox Đại Việt
95,743,822
30,952
2,946
91,184,592
-
-
4,559,230
333.1
17/09
PX15
17/09
Bán cho C.ty Inox Tín Đạt
80,097,862
27,619
-
-
2,762
76,283,678
3,814,184
333.1
17/09
PX16
17/09
Bán cho C.ty Inox M&E
11,216,205
22,825
-
-
468
10,682,100
534,105
333.1
17/09
PX17
17/09
Bán cho C.ty Inox Đại Việt
75,206,485
29,524
2,426
71,625,224
-
-
3,581,261
333.1
18/09
PX18
18/09
Bán cho C.ty Inox Mạnh Hùng
26,911,954
27,619
-
-
928
25,630,432
1,281,522
333.1
19/09
PX19
19/09
Bán cho C.ty Inox Bình Minh
55,931,526
28,095
1,896
53,268,120
-
-
2,663,406
333.1
19/09
PX20
19/09
Bán cho C.ty Inox Mạnh Hùng
15,904,199
26,667
-
-
568
15,146,856
757,343
333.1
19/09
PX21
19/09
Bán cho C.ty Inox Bình Minh
35,168,440
26,667
-
-
1,256
33,493,752
1,674,688
333.1
20/09
PX22
20/09
Bán cho C.ty Inox Bình Yên
6,835,500
35,000
186
6,510,000
-
-
325,500
333.1
21/09
PX23
21/09
Bán cho 45 Hàng Thiếc
35,402,228
29,524
1,142
33,716,408
-
-
1,685,820
333.1
22/02
PX24
22/02
Bán cho C.ty Inox Bình Minh
104,167,820
27,619
3,592
99,207,448
-
-
4,960,372
333.1
24/09
PX25
24/09
Bán cho C.ty Inox Hưng Thịnh
138,176,203
64,762
-
-
2,032
131,596,384
-
-
6,579,819
333.1
24/09
PX26
24/09
Bán cho C.ty Inox Bình Minh
173,003,269
64,286
-
-
2,563
164,765,018
-
-
8,238,251
333.1
24/09
PX27
24/09
Bán cho C.ty Inox Hoà Phát
90,891,192
29,048
2,980
86,563,040
-
-
-
4,328,152
333.1
25/09
PX28
25/09
Bán cho 45 Hàng Thiếc
6,042,032
27,143
-
-
-
212
5,754,316
287,716
333.1
25/09
PX29
25/09
Bán cho C.ty Inox Bình Minh
15,619,716
26,190
568
14,875,920
-
-
-
743,796
333.1
26/09
PX30
26/09
Bán cho C.ty Inox Tín Đạt
70,862,692
65,714
-
-
1,027
67,488,278
-
-
3,374,414
333.1
27/09
PX31
27/09
Bán cho C.ty Inox Gia Phát
31,837,205
29,524
-
-
-
1,027
30,321,148
1,516,057
333.1
27/09
PX32
27/09
Bán cho C.ty Inox Quang Minh
202,965,204
65,238
-
-
2,963
193,300,194
-
-
9,665,010
333.1
28/09
PX33
28/09
Bán cho C.ty Inox Hoà Phát
77,238,000
30,000
2,452
73,560,000
-
-
-
-
3,678,000
333.1
29/09
PX34
29/09
Bán cho C.ty Inox Tín Đạt
42,749,359
28,571
-
-
-
-
1,425
40,713,675
2,035,684
333.1
29/09
PX35
29/09
Bán cho C.ty Inox Mạnh Hùng
69,378,448
29,524
-
-
-
-
2,238
66,074,712
3,303,736
333.1
29/09
PX36
29/09
Bán cho C.ty Inox Bình Minh
53,866,544
28,095
1,826
51,301,470
-
-
-
-
2,565,074
333.1
Cộng chuyển trang sau
2,846,822,891
48,831
1,414,550,223
9,699
628,474,118
668,235,555
135,562,995
Sổ này có……….trang, đánh từ số 01 đến trang…….
Ngày mở sổ:……….
Ngày 29 tháng 09 năm 2007
Người ghi sổ
Kế toán trưởng
Giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Diễn giải sổ nhật ký bán hàng:
- Căn cứ lập: Hàng ngày hay định kỳ căn cứ vào phiếu xuất kho và biên bản xác nhận công nợ k

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement