Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#650969

Download Chuyên đề Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chuẩn bị thực hiện thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà và đô thị VINACONEX miễn phí

MỤC LỤC
 
CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ Ở 1
1.1 . DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở 1
1.1.1 Khái niệm 1
1.1.2. Đặc điểm dự án đầu tư xây dựng nhà ở 2
1.1.3. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình 3
1.2. VỊ TRÍ VÀ NỘI DUNG CỦA GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THI CÔNG DỰ ÁN TRONG CHU KỲ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở 5
1.2.1. Vai trò của giai đoạn chuẩn bị thực hiện thi công dự án trong chu kỳ dự án đầu tư 5
1.2.2. Quy trình giai đoạn thực hiện dự án : 6
1.3. NỘI DUNG CỦA GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THI CÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN : 8
1.3.1. Đăng ký đầu tư, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư 8
1.3.2. Thuê, giao nhận đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng 9
1.3.3. Khảo sát xây dựng 10
1.3.4. Thiết kế trong xây dựng 12
1.3.5. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM) 15
1.3.6. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư 15
1.3.7. Đấu thầu 18
1.3.8. Cấp giấy phép xây dựng công trình 24
1.3.9. Hợp đồng tư vấn, mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp 25
1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THI CÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 26
1.4.1 Nhân tố khách quan 26
1.4.2. Nhân tố chủ quan 28
CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX 31
2.1. GIỚI THIỆU 31
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty 31
2.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 3 năm gần đây ( 2004 – 2006 ) 35
2.1.3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở của Công ty trong những năm qua 39
2.2. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN N05 – CỤM NHÀ Ở HỖ TRỢ CHUNG CƯ KẾT HỢP VĂN PHÒNG DỊCH VỤ TẠI KHU ĐÔ THI ĐÔNG NAM TRẦN DUY HƯNG 41
2.2.1. Sự cần thiết phải xây dựng Khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng 42
2.2.2. Giới thiệu về dự án N05 44
2.2.3. Quy mô của dự án 45
2.3. Thực trạng công tác chuẩn bị thi công công trình của dự án N05 của VINAHUD 48
2.3.1. Nội dung các công việc phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị thi công 48
2.3.2. Tiến độ thực hiện dự án N05 56
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG 57
2.4.1. Các kết quả đã đạt được 57
2.4.2. Tồn tại và nguyên nhân 59
CHƯƠNG III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN THI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở 69
3.1. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VINAHUD – VINACONEX 69
3.1.1. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực 69
3.1.2. Giải pháp về quản lý tiến độ thực hiện dự án 71
3.2. GIẢI PHÁP CHUNG 71
3.2.1. Hoàn thiện nâng cao công tác tư vấn 71
3.2.2. Hoàn thiện công tác thẩm định xây dựng dự án 72
3.2.3. Giải pháp về đấu thầu 75
3.2.4. Giải pháp về vốn 80
3.3. KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 81
3.3.1. Giải pháp cho vấn đề Giải phóng mặt bằng (GPMB) 81
3.3.2. Giải pháp cho vấn đề cấp phép xây dựng (CPXD) 82
3.3.3. Đối với lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo các Sở, Ban, ngành hữu quan: 85
3.3.4. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở 85
3.3.5. Xây dưng một mô hình quản lý đầu tư xây dựng các dự án xây dựng theo hướng tích cực, năng động hơn 87
3.3.6. Tổ chức cán bộ 88
3.3.7. Quy định rõ năng lực, quyền hạn, trách nhiệm về : 89
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

năm 2003 là do tiến độ thi công của các công trình. Trong những kết quả kinh doanh này thì kinh doanh bất động sản tức kinh doanh nhà mang lại doanh thu chính. Tổng tài sản của năm 2006 tăng hơn so với năm 2005 là 35.96%, trong khi tổng nợ phải trả giữa 2 năm này cũng tăng lên 27%. Vốn lưu động năm 2005 tăng gấp 6 lần so với các năm trước, nguồn vốn thuộc sở hữu đã từ 60 tỷ năm 2004, lên 130 tỷ năm 2005 và hơn 200 tỷ vào năm 2006. Trong khi doanh thu và lợi nhuận có xu hướng giảm trong năm 2005, lần lượt là 40% và 30% so với năm 2004.
Trong năm 2003, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành 6 công trình gồm 5 nhà 17 tầng( 17T1, 17T2, 17T3, 17T4, 17T5, 17T6 ) và hạ tầng kỹ thuật dự án Trung Hòa – Nhân Chính với tổng trị giá 657.889.706.455 VNĐ.Các khu nhà này đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.
Năm 2004, Ban quản lý đã đầu tư xây dựng 30 công trình trong đó có 3 công trình đã hoàn thành và bàn giao cho thành phố: Tuyến đường thành phố với chi phí đầu tư thực hiện là 14.952.220.403 VNĐ, và 2 công trình khác đó là trung tâm nước sạch Dự án Trung Hòa - Nhân Chính, văn phòng 2 với tổng chi phí đầu tư thực hiện lần lượt là 6.001.710.154 VNĐ và 3.483.518.533 VNĐ. Ngoài ra , cũng trong năm 2004 các khu nhà 18 tầng (18T1 và 18T2 ); các văn phòng 1,2,3,4 và nhà 17T7, 17T8, 17T9 cũng được hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng…
Năm 2005, các công trình như trung tâm dịch vụ, nhà 24 tầng (24T1 & 24T2 ), văn phòng 5, 6 cũng được hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm. Ngoài ra, tòa nhà 34 tầng đang được thi công và dự kiến đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 10/2006.
Trong giai đoạn 2005-2012, Ban quản lý sẽ đầu tư phát triển dự án khu đô thị mới Bắc An Khánh với quy mô 264.47 ha. Dự án đã được khởi công vào đầu năm 2005. Tiếp sau dự án Bắc An Khánh, Ban quản lý tiếp tục đầu tư xây dựng các đô thị Nam An Khánh, đô thị Ngọc Liệp,…trong dự án đổi đất lấy hạ tầng tầng xây dựng tuyến đường Láng-Hòa Lạc.
Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở của Công ty trong những năm qua
Trong các năm qua, Công ty đã thực hiện quản lý và theo dõi các bước phát triển, thủ tục hồ sơ của các dự án đang tiến triển, tìm kiếm các dự án mới khả thi và thực hiện thi công các công trình của Công ty. Hiện tại, Công ty đã và đang thực hiện được các dự án sau :
Dự án N05 – Cụm nhà ở hỗ trợ chung cư kết hợp Văn phòng dịch vụ tại Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng : Phòng được giao thực hiện thủ tục cho giai đoạn Chuẩn bị đầu tư. Dự án đã đi qua các bước : xin chủ trương đầu tư, đấu giá đất, quy hoạch xin thỏa thuận TMB 1/500, xin cấp giấy chứng nhận, thiết kế kiến trúc, chỉ định chất lượng xây dựng, lập dự toán, xin thỏa thuận PCCC, đánh giá ĐTM, lập kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ xin giao đất… Dự án N05 được thực hiện từ ngày 14/03/2005 cho đến nay cơ bản đã xong các bước, và dự án tiếp tục được đưa vào giai đoạn thực hiện đầu tư, sẽ được bàn giao cho bên nhận thầu.
Dự án Khu đất Vành Khăn, tại lô đất số 27 theo Qui hoạch chi tiết Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Tiến độ dự kiến cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư là Quý II-III/2008 và thời gian thực hiện là Quý IV/2008 – Quý III/2010.
Dự án 423 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội : Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng mới tổ công trình hỗn hợp bao gồm các chức năng chính là khu Văn phòng cho thuê, khu Thương mại dịch vụ và Nhà ở chung cư. Ngoài ra, còn dành quỹ đất công trình công cộng hoàn trả thành phố xây dựng nhà trẻ hay nhà văn hóa cho tiểu khu. Dự án đang ở giai đoạn điều tra, dự kiến sẽ thực hiện điều tra Xã hội học trong năm 2008.
Dự án Cụm Công nghiệp Đại Áng, Quận Thanh Trì, Thành phố Hà Nội : bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2007 và đang trên quá trình thực hiện. Cả 2 dự án 423 Minh Khai và dự án Cụm Công nghiệp Đại Áng, Công ty đều liên doanh với Công ty Dệt Minh Khai đồng thực hiện.
Dự án Đầu tư Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX : Dự án sử dụng khu đất thuộc Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy với mục tiêu :
Tạo lập một quỹ sàn văn phòng làm việc nhằm ổn định và phát triển Công ty, phần diện tích sàn còn lại phục vụ mục tiêu kinh doanh dịch vụ.
Ngoài ra, dự án còn khai thác triệt để quỹ đất theo đúng chủ trương, chỉ đạo của UBND Thành phố chống tái lấn chiếm, để đất đai không bị hoang hóa, lãng phí.
Hiện thực hóa Quy hoạch chi tiết quận Cầu Giấy đã được phê duyệt.
Tạo nên công trình kiến trúc đẹp, góp phần hoàn chỉnh khu đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng được một phần nhu cầu văn phòng làm việc hiện nay đang trở nên khan hiếm trong thành phố.
Dự án được bắt đầu thực hiện vào tháng 11/2007.
Dự án Xây dựng chung cư cao cấp, trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng tại khu Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Dự án BT đường 70 : Mục tiêu dự án là đầu tư cải tạo tuyến đường 70 ( đoạn Ngọc Trục – Nhổn – Dốc Kẻ ) góp phần cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân trong khu vực và từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đường giao thông của khu vực phía Tây Hà Nội theo đúng quy hoạch chung của Thành phố, thúc đẩy giao lưu kinh tế -xã hội giữa Thành phố Hà Nội và Tỉnh Hà Tây.
GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN N05 – CỤM NHÀ Ở HỖ TRỢ CHUNG CƯ KẾT HỢP VĂN PHÒNG DỊCH VỤ TẠI KHU ĐÔ THI ĐÔNG NAM TRẦN DUY HƯNG
Sự cần thiết phải xây dựng Khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng
Thị trường bất động sản có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội mỗi quốc gia. Trong những năm gần đây, hoạt động của thị trường bất động sản tại Việt Nam ngày càng sôi động cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước.
Khi Luật Nhà ở có hiệu lực ( 01.07.2006 ) đã tạo tiền đề cho thị trường Bất động sản có dấu hiệu ấm dần lên. Ngay từ đầu năm 2006, sự chuẩn bị diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, chuẩn bị tổ chức diễn đàn APEC, chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO – hàng loạt các Hội nghị lớn về thương mại, du lịch, Hội nghị cấp cao – được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh như đã thổi một luồng gió mới về đầu tư bất động sản nước ngoài vào trong nước, và tăng thêm sinh lực cho thị trường Bất động sản trong nước, đặc biệt là khu vực chung cư cao ốc, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp.
Các nhà đầu tư đổ vào Việt Nam thành lập các văn phòng công ty đa quốc gia, kể cả sự mở rộng của cả các công ty lớn trong nước, dẫn đến nhu cầu về diện tích văn phòng tiếp tục tăng, hệ số sử dụng tại các toà nhà văn phòng giữ ở mức cao. Trong quý I/2007 thị trường bất động sản Hà Nội chứng kiến "cơn sốt" nhà đất, các căn hộ, văn phòng cho thuê hầu như bị "cháy", dẫn đến giá của Văn phòng cho thuê luôn ở mức cao của khu vực.
Bên cạnh đó, khi thị thường chứng khoán đang trên đà phát triển, tiền lời thu được từ chứng khoán được tái đầu tư trở lại thị trường nhà đất vì đầu tư bất động sản vẫn thấy yên tâm và ít rủi ro hơn.
Sắp tới, giao dịch về nhà ở cho người tiêu dù...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement