Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Andrey
#650951 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, trước xu hướng hoà nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam đã mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Việc này tạo ra cơ hội phát trịển cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nhưng cũng đặt ra những thách thức đối với doanh nghiệp. Để tồn tại và ổn định được trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao tính tự chủ, năng động để tìm ra cách kinh doanh có hiệu quả tiết kiệm chi phí để đem lại lợi nhuận cao để từ đó mới có đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng cũng như các doanh nghiệp thương mại khác xác định rõ được nhiệm vụ chính của mình là thực hiện tổ chức “Thu mua và tiêu thụ hàng hoá ”, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao trong tiêu dùng xã hội. Thu mua và tiêu thụ hàng hoá giữ vai trò to lớn và chiếm toàn bộ họat động của một doanh nghiệp thương mại.Chính vì vậy để thực hiện tốt công việc này thì các doanh nghiệp phải sử dụng tốt các công cụ quản lý kinh tế cuả mình. Một trong những công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất đó chính là hạch toán kế toán. Hạch toán kế toán là công cụ điều hành quản lý các hoạt động kinh doanh diễn ra trong doanh nghiệp, thực hiện việc bảo vệ vật tư tiền vốn của doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền chủ động sản xuất, kinh doanh, tự chủ về tài chính.
Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của “Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá”, qua thực tế thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang và các anh chị trong phòng kế toán công ty em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá” làm khoá luận tốt nghiệp.

Khoá luận tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và phần kết luận được chia làm 3 chương:
- Chương 1: Lý luận chung về kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại các doanh nghiệp thương mại.
- Chương 2: Thực trạng kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM & DL Trung Dũng.
- Chương 3: Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM & DL Trung Dũng.

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 3
1.1. Khái niệm và đặc điểm của hàng hoá 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Đặc điểm của hàng hoá 3
1.2. Các cách tiêu thụ hàng hoá trong các DNTM 5
1.2.1. cách bán hàng trực tiếp 5
1.2.2. cách gửi hàng đại lý hay ký gửi hàng hoá 5
1.2.3. cách bán hàng trả góp 6
1.2.4. Các trường hợp được coi là tiêu thụ khác 6
1.3.Các phương pháp tính giá hàng hoá 6
1.3.1. Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho 6
1.3.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng tiêu thụ 8
1.4. Kế toán hàng hoá trong các doanh nghiệp TM 10
1.4.1. Chứng từ sử dụng 10
1.4.2. Tài khoản sử dụng 10
1.4.3. Phương pháp kế toán 11
1.5. Kế toán các cách tiêu thụ hàng hoá 13
1.5.1. Tài khoản sử dụng 13
1.5.2. Phương pháp kế toán 15
1.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 19
1.6.1. Tài khoản sử dụng 19
1.6.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 21
1.6.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 23
1.7. Hình thức ghi sổ kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá trong các DNTM 25
1.7.1. Hình thức Nhật ký chung 25
1.7.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 27
1.7.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 30
1.7.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 32
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TM & DL TRUNG DŨNG 35
2.1. Tổng quan về Công ty Trung Dũng 35
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 35
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 36
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 37
2.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Trung Dũng 39
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 39
2.2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 40
2.3. Thực hiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Trung Dũng 43
2.3.1. Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 43
2.3.2. Phương pháp xác định giá hàng hoá 43
2.3.2.1. Phương pháp xác định giá nhập kho hàng hoá 43
2.3.2.2. Phương pháp tính giá hàng hoá xuất bán 47
2.3.3. Kế toán hàng hoá 48
2.3.4. Kế toán tiêu thụ hàng hoá 62
2.3.4.1. Kế toán quá trình bán hàng 62
2.3.4.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 77
CHƯƠNG 3: HOẢN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TM & DL TRUNG DŨNG 83
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM & DL Trung Dũng 83
3.1.1. Những ưu điểm 83
3.1.2. Những tồn tại, nguyên nhân 85
3.2. Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM & DL Trung Dũng 86
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán 86
3.2.2. Kiến nghị về tài khoản 88
3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán 89
3.2.4. Các kiến nghị khác, phương pháp tính giá 90
KẾT LUẬN 92
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009813 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement