Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dathanh_a3
#650902

Download Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu cafe và nhập khẩu ủy thác xe máy tại công ty TNHH Unimex Hà Nội miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 3
Chương I : Thực trạng xuất khẩu café và nhập khẩu xe máy tại công ty Unimex 4
1.1 Khái quát công ty 4
1.1.1 Giới thiệu sự hình thành và phát triển của công ty 4
1.1.1.1 Thông tin chung về công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên unimex – Hà Nội 4
1.1.1.2 Sự hình thành của công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên unimex – Hà Nội 5
1.1.1.3 Quá trình phát triển của công ty TNHH 1 thành viên Unimex - Hà Nội 6
1.1.2 Định hướng phát triển trong những năm tới 10
1.2 Đặc điểm kinh tế kĩ thuật tác động đến xuất khẩu café và nhập khẩu xe máy 10
1.2.1 Sản phẩm 11
1.2.2 Nguồn cung ứng sản phẩm 12
1.2.3 Vốn kinh doanh 12
1.2.4 Thủ tục hành chính 13
1.3 Thực trạng xuất khẩu café và nhập khẩu xe máy tại công ty Unimex – Hà Nội 13
1.3.1 Quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa 13
1.3.1.1 Xuất khẩu café 13
1.3.1.2 Nhập khẩu xe máy 20
1.3.2 Một số tồn tại trong quá trình xuất khẩu café và nhập khẩu xe máy tại công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Unimex – Hà Nội 27
1.3.2.1 Xuất khẩu xe máy 27
1.3.2.1.1 Nguồn cung ứng café chưa bảo đảm cho nhu cầu xuất khẩu 30
1.3.2.1.2 Bất cập trong công tác kiểm tra giám sát tiếp nhận café tại cảng 33
1.3.2.2 Nhập khẩu xe máy 34
1.3.2.3 Một số tồn tại từ phía Nhà nước 38
Chương II: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu café và nhập khẩu xe máy tại công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Unimex – Hà Nội 41
2.1 Giải pháp từ phía công ty 41
2.1.1 Xuất khẩu café 41
2.1.1.1 Mở rộng nguồn café với chất lượng đảm bảo 41
2.1.1.2 Thành lập đội ngũ cán bộ thu nhận cafe và giám sát xuất khẩu café tại cảng Sài Gòn 45
2.1.2.3 Hiệu quả dự kiến sau khi thực hiện kết hợp 2 biện pháp trên 49
2.1.2 Nhập khẩu uỷ thác xe máy 50
2.1.2.1 Xây dựng hình thức nhập khẩu xe máy trực tiếp thay thế hình thức nhập khẩu uỷ thác 50
2.2 Một số kiến nghị với Nhà nước 53
KẾT LUẬN 56
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ch nhiệm của các bên đối với sản phẩm và với pháp luật.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU
Số:123354./HĐKTNK
Hôm nay ngày 7 tháng.7năm.2007 chúng tui gồm có:
BÊN UỶ THÁC
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kuong Ngan
- Địa chỉ trụ sở chính: 124 Nguyễn Lương Bằng – Hà Nội
- Tài khoản số: 01457832354 Mở tại ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
- Đại diện là ông Nguyễn Hữu Minh Chức vụ: Giám đốc công ty
Trong hợp đồng này gọi tắt bên A
BÊN NHẬN ỦY THÁC
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhà Nước 1 thành viên UNIMEX Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính.: 41 Ngô Quyền - Hà Nội
- Tài khoản số: 0021000000273 tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
- Đại diện là ông : Trần Quốc Hùng Chức vụ: Giám đốc
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung công việc ủy thác
1) Bên A ủy thác cho bên B nhập khẩu mặt hàng sau đây:
STT
Tên hàng
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú
1
Xe máy nhãn hiệu Zip – 110 Phân khối
Chiếc
100
1900
USD
190000
Gía trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển
2) Viết bằng chữ : một trăm chín mươi ngìn đô la Mĩ
Điều 2: Giá cả
- Đơn giá mặt hàng là giá mà bên A đã kí kết với nước ngồi)
- Nếu giá cả có thay đổi bên A phải báo ngay cho bên B biết khi nắm được thông tin về giá để xử lý.
Điều 3: Quy cách, chất lượng hàng nhập khẩu
Bên A có trách nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu theo yêu cầu về qui cách, phẩm chất và bao bì
Điều 4: Thủ tục nhập khẩu hàng hóa
1) Bên A có trách nhiệm chuyển cho bên B những giấy tờ cần thiết sau:
- Quota hàng nhập khẩu.
- Xác nhận của ngân hàng ngoại thương... (nơi bên A mở tài khoản ngoại tệ) về khả năng thanh tốn.
2) Bên A có trách nhiệm nhận hàng được bên B nhập về tạicảng Hải Phòng
Điều 5: Trả chi phí ủy thác
a) Tổng cộng tồn bộ chi phí mà bên A có trách nhiệm phài thanh tốn cho bên B là: 221560 USD trong vòng 6 tháng
b) Thống nhất thanh tốn theo cách: chuyển khoản
Điều 6: Trách nhiệm giải quyết khiếu nại với nước ngồi
1/ Trường hợp bên A đem hàng nhập khẩu về kho, trong vòng 30 ngày, khi mở bao bì phát hiện hàng không đúng phẩm chất, thiếu số lượng v.v...thì để nguyên trạng và mời Vinacontrol đến kiểm tra và lập biên bản công khai xác nhận tình trạng hàng nhập, gửi cho bên B làm cơ sở pháp lý đòi bên nước ngồi bán hàng bồi thường.
2/ Đối với bên B, khi nhận được văn bản xác nhận về hàng nhập cho bên A không đúng với yêu cầu đã cam kết với bên nước ngồi, phải tiến hàng ngay các biện pháp hạn chế tổn thất và chịu trách nhiệm liên hệ khiếu nại đòi bồi thường với bên nước ngồi trong thời hạn quy định là 15ngày
Điều 7: Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng
1/ Nếu bên nào để xảy ra vi phạm hợp đồng, một mặt phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng từ 2% - 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, mặt khác còn phải bồi thường các thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như: mất mát hư hỏng tài sản, những chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác với tiền bồi thường thiệt hại mà bên vi phạm đã phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra.
.2/ Trong trường hợp bên A đến nhận hàng chậm so với thời gian qui định, sẽ bị gánh chịu các khoản phạt do bên nhận chuyên chở, vận tải hàng hóa phạt và bồi thường chi phí lưu kho bãi, bảo quản hàng, cảng phí và các khoản phạt khác.
3/ Khi bên A có khiếu nại về hàng nhập mà bên B không làm hết trách nhiệm trong việc thụ lý và giải quyết các khiếu nại tới bên nước ngồi để có kết quả thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi cho bên A, thì sẽ bị phạt 10 % giá trị tiền ủy thác, đồng thời phải gánh chịu những bồi thường về hàng hóa cho bên A thay cho bên nước ngồi đã bán hàng.
4/ Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hay đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng không có lý do chính đáng thì bị phạt vi phạm là 10 % tổng giá trị chi phí ủy thác và bồi thường các khoản phạt cùng các chi phí thực tế khác mà bên bị vi phạm có thể gánh chịu do hậu quả của sự vi phạm hợp đồng này do bên kia gây ra
Điều 8: Thủ tục giải quyết tranh chấp trong hợp đồng
1/ Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận, không được đơn phương thay đổi hay hủy bỏ hợp đồng.
2/ Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì mới đưa vụ tranh chấp ra Tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những tranh chấp trong hợp đồng này.
3/ Chi phí cho những hoạt động kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.
Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 7/7/2007 đến ngày31/12/2007/
Hợp đồng này sẽ được làm thành 4 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2 bản
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ Chức vụ
- Trình vay vốn ngân hàng: Đây là công việc tiếp theo cần thực hiện trong quy trình nhập khẩu ủy thác. Vốn là điều quan trọng và chi phối tồn bộ quá trình nhập khẩu ủy thác này. Tuy nhiên, vốn chỉ có thể được vay khi giám đốc kí duyệt phương án kinh doanh và phương án kinh doanh khả thi. Với tư cách pháp nhân của UNIMEX thì vay vốn ngân hàng không quá khó. Hai ngân hàng chính cung cấp vốn vay cho UNIMEX là: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn và ngân hàng đầu tư phát triển việt nam.
- Thực hiện quá trình nhập khẩu ủy thác: Với đặc thù của nhập khẩu ủy thác, UNIMEX sẽ phải chịu trách nhiệm hồn tồn về mặt pháp lý, đứng tư cách pháp nhân tham gia vào quá trình nhập khẩu cho dù đầu vào và đầu ra của sản phẩm là nhiệm vụ của công ty thuê ủy thác. Quá trình thực hiện nhập khẩu cũng đơn giản hơn xuất khẩu khi mà nhiệm vụ của công ty chỉ cần đảm bảo hồn tất hồ sơ thủ tục nhập khẩu dưới tư cách pháp nhân của UNIMEX. Tất cả các công việc còn lại như: Vận chuyển, bốc dỡ, thuê kho bãi, kiểm định…thuộc trách nhiệm của công ty thuê ủy thác
- Hình thức thanh tốn: Cũng giống như hình thức thanh tốn trong hoạt động xuất khẩu. Phương pháp L/C được áp dụng rộng rãi và phổ biến trong hoạt động ngoại thương. Với nhập khẩu thì Unimex phải có trách nhiệm mở L/C để thanh tốn và cũng sẽ phải thanh tốn tồn bộ tiền hàng sau khi đã nhận được bộ chứng từ. Tuy nhiên, do công ty sử dụng hình thức nhập khẩu ủy thác nên các công ty thuê ủy thác sẽ hồn vốn theo hình thức trả chậm.
1.3.2 Một số tồn tại chủ yếu trong quá trình xuất khẩu café và nhập khẩu xe máy
1.3.2.1 Xuất khẩu café
Café là một mặt hàng xuất khẩu chủ lực đối với xuất khẩu Việt nam nói chúng và với UNIMEX nói riêng. Là một mặt hàng mới gia nhập vào danh mục hàng xuất khẩu của UNIMEX từ năm 2003 nhưng đã đặt được tốc độ tăng trưởng và doanh thu đáng kể.
Qua bảng số liệu I trên đã cho chúng ta thấy rõ tình hình xuất khẩu café tại UNIMEX. Mặt hàng café được đưa vào xuất khẩu từ năm 2003 và đến năm 2007, kim ngạch xuất khẩu café đạt 3,12 triệu ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement