Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hotboy_kinhthi
#650875 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU.1
CHƯƠNGI:TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU
KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾTHỊTRUỜNG.2
1) Khái niệm vềtăng trưởng và phát triển kinh tế. 2
1.1) Tăng trưởng kinh tế. 2
1.2) Phát triển kinh tế. 2
2) Các chỉtiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế. 4
2.1) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân
(GNP). 4
2.2) Các chỉtiêu tăng trưởng kinh tế. 5
2.3) Các chỉtiêu phát triển kinh tế. 5
3) Khái niệm vềdu lịch và các loại hình du lịch . 6
3.1) Khái niệm vềdu lịch. 7
3.2) Các loại hình du lịch. 8
4) Vịtrí, vai trò của ngành du lịch và hệthống các ngành của nền kinh
tếquốc dân. 10
5) Vai trò của ngành du lịch đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế
của đất nước . 11
6) Kinh nghiệm phát triển du lịch ởmột sốnước và của Việt Nam . 13
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH ỞNƯỚC TA.16
TRONG THỜI GIAN QUA.16
1) Sựcần thiết phát triển du lịch ởnước ta. 16
2) Tiềm năng phát triển du lịch ởnước ta. 19
3) Thành tựu ngành du lịch nước ta đạt được trong thời gian qua. 21
4) Hạn chếcủa ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua. 23
5) Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chếcủa ngành du lịch Việt
Nam . 26
5.1) Nguyên nhân của những thành tựu. 26
5.2) Nguyên nhân của những tồn tại. 28
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠBẢN PHÁT TRIỂNNGÀNH DU LỊCH Ở
VIỆT NAM .29
1) Mục tiêu, định hướng phát triển du lịch ởnước ta. 29
1.1) Mục tiêu. 29
1.2) Định hướng phát triển du lịch. 31
2) Các giải pháp cơbản phát triển du lịch nước ta . 32
2.1) Các giải pháp kinh tế. 32
2.2) Giải pháp tài chính. 37
2.3) Giải Pháp điều kiện. 39
KẾT LUẬN.41
TÀI LIỆU THAM KHẢO.42
Ngày nay đời sống của con người ngày càng cao, họ không những có
nhu cầu đầy đủ về vật chất mà còn có nhu cầu được thoả mãn về tinh thần như
vui chơi, giải trí và du lịch. Do đó, du lịch là một trong những ngành có triển
vọng.
Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước khác trên
thế giới nhưng vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du lịch là một ngành
“công nghiệp không có ống khói”, mang lại thu nhập GDP lớn cho nền kinh
tế, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá
hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Nhận thức được điều này, Đảng và nhà
nước đã đưa ra mục tiêu xây dựng ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn.
Việc nghiên cứu về du lịch trở nên cấp thiết, nó giúp chúng ta có một
cái nhìn đầy đủ, chính xác về du lịch. Điều này có ý nghĩa cả về phương diện
lí luận và thực tiễn. Nó giúp du lịch Việt Nam đạt được những thành tựu mới,
khắc phục được những hạn chế, nhanh chóng đưa du lịch phát triển đúng với
tiềm năng của đất nước, nhanh chóng hội nhập với du lịch khu vực và thế
giới.
Báo cáo thực tập của em đề cập đến những nhận thức cơ bản về du
lịch, "Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở Việt Nam". Do sự hạn
chế về kiến thức và thời gian nên không tránh khỏi những thiếu sót, em mong
nhận được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy cô giáo.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giangsanria3
#1009958 Tài lieu rất hay, mình đang nghiên cứu về vấn đề này. Bạn vui lòng cho mình linhk download nhé, cảm ơn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement