Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lop05kt
#650850

Download Đề tài Kiểm toán tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính được áp dụng tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán miễn phí

Mục lục
Lời mở đầu 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2
1.Đặc điểm về tiền lương và nhân viên 2
2.Các chức năng của tiền lương và nhân viên 5
3.Hệ thống sổ sách về kế toán tiền lương và nhân viên 7
4.Mục tiêu kiểm toán tiền lương và nhân viên 9
II. KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10
1.Lập kế hoạch kiểm toán 10
1.1.Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 11
1.2.Thu thập thông tin cơ sở 12
1.3. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lí của khách hàng 12
1.4.Thực hiện thủ tục phân tích 13
1.5.Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro 13
1.6.Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát 15
1.7.Thiết kế chương trình kiểm toán 16
2.Thực hiện kế hoạch kiểm toán tiền lương và nhân viên 19
2.1.Thực hiện thủ tục kiểm soát tiền lương và các khoản trích theo lương 19
2.2. Thực hiện thủ tục phân tích tiền lương và các khoản trích theo lương 21
2.3. Thực hiện thủ tục chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 22
3.Kết thúc kiểm toán 25
PHẦN II: KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 28
I.ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÍ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 28
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty AASC 28
2.Đặc điểm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty AASC 31
3.Đặc điểm tổ chức quản lí 36
4. Đặc điểm công tác kế toán 38
II.KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN Z133 40
1.Qui trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty AASC 40
2.Kiểm toán tiền lương và nhân viên tại Công ty xây lắp điện Z133 43
2.1.Khái quát về công ty xây lắp điện Z133 43
2.2.Lập kế hoạch kiểm toán 44
2.2.1.Phân công công việc 44
2.2.2.Xây dựng phương pháp tiếp cận 44
2.2.3.Các hiểu biết chi tiết về khách hàng 44
2.2.4.Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với tiền lương và nhân viên của Công ty xây lắp điện Z133 48
2.2.5.Xây dựng chương trình kiểm toán cụ thể 49
2.3.Thực hiện kế hoạch kiểm toán tiền lương và nhân viên 51
2.3.1.Thực hiện các thủ tục phân tích về tiền lương và nhân viên 51
2.3.2.Kiểm toán chi tiết tiền lương và nhân viên tại Công ty xây lắp điện Z133 55
2.4.Kết thúc kiểm toán 70
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY AASC 76
1.MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUI TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY AASC 76
2.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY AASC 80
Kết luận 84
Mục lục 85
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

64TC/QĐ/TCCB ngày 13/5/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Công ty AASC là một pháp nhân hạch toán kinh tế độc lập, tự trang trải chi phí hoạt động bằng nguồn thu được từ các hoạt động dịch vụ do khách hàng trả theo hợp đồng và có trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước như các doanh nghiệp khác. AASC là một trong hai công ty kiểm toán được thành lập sớm nhất tại Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một lĩnh vực hoạt động mới có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay.
Trong 10 năm hoạt động của công ty , AASC đã không ngừng công cao chất lượng các dịch vụ sẽ cung cấp, tạo thêm các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của xã hội và mở rộng thị trường hoạt động của mình. Cùng với sự phát triển của hoạt động kiểm toán trong cơ chế thị trường, công ty AASC đã có những bước phát triển rõ rệt qua các năm hoạt động của mình.
Do nhu cầu phat triển của các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế, các tổ chức cơ quan hành chính sự nghiệp nắm bắt, thực hiện tốt các chính sách, chế độ về quản lý kinh tế tài chính, kế toán của nhà nước và có được các thông tin tin cậy để kịp thời đưa ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh và hạn chế đến thấp nhất những tổn thất, rủi ro về tài chính, từ những năm 1990 lãnh đạo Bộ Tài chính đã rất quan tâm đến việc cải cách chính sách tài chính kế toán. Một trong những nội dung quan trọng trong việc cải cách chính sách tài chính và công tác kế toán là việc Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định số 164/ TC/ QĐ/ TCCB thành lập Công ty Dịch vụ kế toán Việt Nam với tên giao dịch là ASC, một trong hai Công ty đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán tại Việt Nam.ngày 1/4/1991 Thủ tướng Chính phủ ra thông báo số 957/TBT đồng ý cho phép thành lập công ty dịch vụ kế toán và công ty dịch vụ kiểm toán.
Ngày 14/9/1991 công ty chính thức khai trương và đi vào hoạt động.
Tháng 3/1992 công ty thành lập chi nhánh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 4/1993 hai chi nhánh tại Vũng Tàu và Đà Nẵng được thành lập.
Ngày 14/9/1993 cùng với sự phát triển của công ty và do yêu cầu thị trường, Bộ Tài chính ra quyết định số 639/QĐ/TCCB cho phép công ty bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ và đổi tên thành công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán gọi tắt là AASC.
Đến đầu tháng 3/1995 chi nhánh của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh tách ra thành Công ty kiểm toán Sài Gòn.
Cũng trong tháng 3/1995 chi nhánh của công ty cùng với chi nhánh của VACO ở Đà Nẵng sáp nhập với nhau thành công ty kiểm toán Đà Nẵng.
Ngày 14/4/1995 công ty chính thức thành lập chi nhánh ở Thanh Hoá và đi vào hoạt động.
Ngày 2/2/1996 chi nhánh ở Quảng Ninh được thành lập.
Ngày 13/3/1997 theo nhu cầu của thị trường công ty mở văn phòng thay mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và đến đầu năm 1998 tại Hải Phòng.
Tháng 5/1998 công ty chuyển văn phòng dại diện tại thành phố Hồ Chí Minh thành chi nhánh.
Nếu như trong năm đầu mới thành lập công ty đặt trụ sở của mình tại số 10 Phan Huy Chú với cơ sở vật chất còn sơ sài thì đến nay sau hơn 10 năm hoạt động công ty đã có một cơ sở vật chất khá hiện đại, phục vụ tốt cho công tác quản lý và phát triển của công ty. Hiện nay trụ sở chính của công ty đặt tại số 1 Lê Phụng Hiểu. Ban đầu công ty chỉ có một trụ sở chính đặt tại Hà Nội, nhưng qua quá trình phát triển và đi lên không ngừng hiện nay công ty đã mở thêm được các chi nhánh và văn phòng thay mặt ở các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm toán ngày càng tăng. Đến nay Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán gồm bốn chi nhánh và một văn phòng đại diện
1. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chi nhánh Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 42 đường Thống Nhất - Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu.
3. Chi nhánh Hạ Long
Địa chỉ: Cột 8 - phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
4.Chi nhánh Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 25 Phan Chu Trinh - Phường Điện Biên - Thành phố Thanh Hoá.
5.Văn phòng thay mặt Hải Phòng
Địa chỉ: Số 88 phố Điện Biên Phủ - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.
2.Đặc điểm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty AASC
Không ngừng vươn lên đáp ứng tốt hơn dịch vụ cho khách hàng, từ chỗ khiêm tốn trong hoạt động đào tạo và dịch vụ kiểm toán giản đơn lúc mới thành lập, đến nay đã và đang cung cấp cho khách hàng hàng loạt dịch vụ phức tạp bao gồm: kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính dự án, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn công trình xây dựng cơ bản... và hàng chục nghiệp vụ tư vấn đào tạo, dịch vụ kế toán và dịch vụ tin học. Từ chỗ hoạt động của công ty chỉ giới hạn ở thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đến nay hoạt động của công ty đã được mở rộng ra cả nước và đã thâm nhập vào mọi thành phần kinh tế.
Một vài nghiệp vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán mà công ty đã tiến hành trong thời gian qua đã góp phần đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước.
Hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp: Đây là hoạt động chính, là điểm mạnh của công ty hiện nay. Hoạt động này đã được phát triển ở mức cao, với hơn 100 cán bộ, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về tài chính, kế toán, kiểm toán, tín dụng, thuế... trong đó có 60 kiểm toán viên được cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước. Hàng năm, đội ngũ này đã thực hiện trên 360 hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp, các dự án vay vốn của các tổ chức quốc tế. Trong đó, có trên 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (có nhiều doanh nghiệp lớn như công ty xi măng Nghi Sơn, công ty thép VSC-POSCO...), trên 150 doanh nghiệp nhà nước (có 11 tổng công ty 91 như tổng công ty bưu chính viễn thông, tổng công ty than, tổng công ty xi măng, tổng công ty điện lực...; nhiều tổng công ty 90 như tổng công ty công trình giao thông 1, tổng công ty xăng dầu, tổng công ty xây dựng Hà Nội, tổng công ty nhựa Miền Nam...), 15 ngân hàng thương mại (như ngân hàng công thương Việt Nam, ngân hàng ngoại thương Việt Nam, ngân hàng nhà nước Việt Nam, ngân hàng đầu tư và phát triển, ngân hàng cổ phần hàng hải...). Thông qua hoạt động kiểm toán công ty đã giúp khách hàng nhận thức được những điểm mạnh và yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó từng bước đưa công tác quản lý vào nề nếp.
Hoạt động kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư: Từ đầu năm 1993, công ty đã tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên xây dựng cơ bản có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, trong đó có gần 30 kỹ sư xây dựng. Hàng năm đội ngũ này đã thực hiện trên 400 hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, trong đó có nhiều công trình lớn, phức tạp như công trình đường dây tải điện 500KV Bắc Nam, công trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, công tr...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement