Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By fragrantstrong
#650813

Download Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH may mặc LATHUSO miễn phí

Loại hình sản xuất gia công hàng may mặc cho khách hàng có rất nhiều điểm khác biệt so với các loại hình sản xuất khác mà điểm khác biệt lớn nhất, rõ nét nhất là yếu tố chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất ở công ty TNHHTM LATHUSO có điểm nổi bật là chi phí nguyên vật liệu phụ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng giá thành sản phẩm. Nguyên nhân là do đặc điểm của loại hình sản xuất gia công, nguyên vật liệu chính và phụ đều do khách hàng chịu trách nhiệm giao cho công ty theo đúng số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất đã ghi trong hợp đồng. Công ty chỉ hạch toán vào chi phí sản xuất phần chi phí vận chuyển nguyên vật liệu đó từ cảng về tới kho xí nghiệp theo điều kiện CIF (đối với nguyên vật liệu nhập từ nước ngoài) và chi phí về một số vật liệu phụ khác mà công ty mua thêm để tiến hành quá trình sản xuất gia công. Trong quá trình kiểm nhận lại kho, nếu thấy thiếu công ty sẽ báo cho khách hàng biết và trường hợp khách hàng có yêu cầu, công ty sẽ mua hộ số nguyên vật liệu đó và khách hàng sẽ thanh toán cho công ty sau. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất gia công, công ty có thể không dùng hết số nguyên vật liệu của khách hàng do tiết kiệm được, thì phần tiết kiệm đó công ty sẽ được hưởng không hạch toán vào giảm chi phí sản xuất.
Một hợp đồng gia công của xí nghiệp với một đơn vị khách hàng có thể bao gồm nhiều mã hàng, số vật liệu phụ mua thêm để gia công hàng cũng thường dùng cho nhiều mã hàng khác nhau, do đó khó có thể xác định chi phí nguyên liệu, vật liệu tính vào giá thành cho từng loại sản phẩm.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

n thiết để lập báo cáo tài chính theo trình tự và phương pháp nhất định.
Chế độ sổ sách được ban hành theo quy định 1141/TC/QĐ kế toán ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính quy định rõ hệ thống sổ kế toán đối với từng hình thức cụ thể, cũng như quy định liên quan như: mở sổ, ghi sổ, quản lý…
Trong doanh nghiệp sản xuất áp dụng các hình thức sau:
- Hình thức kế toán nhật ký chứng từ.
- Hình thức kế toán nhật ký sổ cái.
- Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.
- Hình thức kế toán nhật ký chung.
Nguyên tắc đặc trưng cơ bản của các hình thức kế toán trên là:
2.1 Hình thức kế toán nhật ký chứng từ:
Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán này là:
- Tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên có của các TK, kết hợp với việc phân tích ứng nợ với các TK có liên quan.
- Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian và theo nội dung của nghiệp vụ.
- Kết hợp rỗng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ trong cùng một quá trình ghi chép.
- Sử dụng các mẫu sổ ghi sãn có quan hệ đối ứng TK
Theo hình thức này có các loại sổ sau
+ Nhật ký chứng từ.
+ Bảng kê.
+ Sổ cái
+ Thẻ và sổ kế toán chi tiết.
2.2 Hình thức kế toán nhật ký sổ cái.
Đặc trưng cơ bản của hình thức này là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế của các nghiệp vụ trên cùng một sổ kế toán tổng hợp duy nhất và ngay trong cùng một quá trình ghi chép. Căn cứ để ghi vào sổ nhật ký sổ cái là các chứng từ gốc hay bảng chứng từ gốc.
2.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.
Đặc trưng cơ bản là:
- Căn cư trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “chứng từ ghi sổ”. Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở của bảng tổng hợp chứng từ.
- Chứng từ ghi sổ chỉ có giá trị pháp lý và được tiến hành ghi sổ kế toán khi nó được đính kèm với các chứng từ gốc và đựơc kế toán phê duyệt
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Là quyển nhật ký dưới dạng sổ quyển.
- Sổ cái có thể mở tờ rời hay quyển và được ghi theo định kỳ của chứng từ ghi sổ.
2.4 Hình thức kế toán nhật ký chung
Đặc trưng cơ bản của hình thức này là tất cả các nghiệp vụ đều được ghi vào nhật ký chung và một số nhật ký đặc biệt như:
+ Sổ nhật ký thu tiền.
+ Sổ nhật ký chi tiền.
+ Sổ nhật ký mua hàng.
+ Sổ nhật ký bán hàng.
Sau đó sẽ lấy sổ nhật ký để ghi vào sổ cái các TK. Sổ cái là căn cứ duy nhất để vào các bào cáo kế toán./.
PHẦN II
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHHTM LATHUSO
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP.
1. Khái quát chung về doanh nghiệp.
- Tên doanh nghiệp
- Tên giao dịch
- Trụ sở chính
- Hình thức hoạt động.
+ May công nghệp
+ Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá, dịch vụ thương mại
+ Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách, dịch vụ cho thuê kho bãi…
- Tình hình tài chính: vốn điều lệ: 8.000.000 VNĐ
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: VNĐ
2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
Cơ chế kinh tế thay đổi, cũng như các ngành sản xuất khác, ngành may mặc VN cũng như tự mình vươn lên và đạt được những thành tựu đáng kể. Từ chỗ là những sản phẩm thứ yếu, ngày nay sản phẩm của ngành may mặc đã trở thành sản phẩm quan trong chiến lược phát triển kinh tế của nước ta.
Hòa nhập với xu thế chung các DNTN lần lượt ra đời trong đó có TNHHTM LATHUSO. Được thành lập ngày 22/6/1995 theo giấy phép thành lập số 1906/GP_UB do UB NN TP HN cấp ngày 22/6/1995, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 049480 do sở kế hoạnh và đầu tư Hà Nội cấp ngày 27/6/1995.
Từ khi mới thành lập với số vốn điều lệ 4 tỷ đồng và 456 cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đã không ngưng mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh hàng may gia công xuất nhẩu và tạo lập được nhiều quan hệ kinh doanh uy tín với thị trường trong và ngoài nước.
Tháng 12/2001 DN đã tăng vốn điều lệ lên 5,5 tỷ đồng,7/2005 DN đã có vốn điều lệ là 8 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt trên thị trường thế giới: Canada, Tiệp, Đài Loan…đặc biệt là Mỹ.
Hiện nay DN có 2 cơ sở sản xuất với diện tích 7000m, hệ thống trang thiết bị máy may, thêu hiện đại. Tổng số cán bộ chuyên ngành tính đến nay là khoảng 1300 người. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp luôn đổi mới, đầu tư trang thiết bị may chuyên dụng hiện đại, hoàn thiện cơ cấu tổ chức để luôn đạt mức tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu cao.
Cho đến nay có thể nói DN đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành đệt may VN, đã và đang khẳng định mình trên thị trường là một DNTN đang hoạt động có hiệu qủa DN luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, tìm tòi những hướng đi mới trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Để có cái nhìn toàn diện hơn về công ty ta có thể xem những con số mà công ty đã đạt được trong những năm qua.
Chỉ tiêu
ĐVT
4
5
6
TSCĐ
Nguyên giá
Hao mòn
Đồng
Đồng
12508817431
(2994463210)
17508824634
(3026411150)
29381528355
(3542068610)
Tổng doanh thu
Đồng
18547225371
22659606061
31973066444
Tổng sản lượng
Chiếc
1002236
1987329
2794904
Tổng tiền lương phải trả
Đồng
8546415310
10123667240
10938695110
Thuế và các khoản phải nộp NSNN
Đồng
28923407
36752901
53894537
Lợi nhuận thuần
Đồng
63743502
101290423
401054230
3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty
3.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:
Chức năng: Công ty TNHHTM LATHUSO là một công ty may nên chức năng chính là sản xuất các sản phẩm may mặc phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Các sản phẩm chính là: áo sơ mi, áo jắcket loại 3,5 lớp và quần âu xuất khẩu, ngoài ra với năng lực công nghệ và thiết bị hiện đại, công ty còn có thể sản xuất các loại quần áo thể thao và các sản phẩm may mặc đặc thù khác theo đơn đặt hàng của khách hàng trong nước, nước ngoài…
Nhiệm vụ: Nhiệm vụ chủ yếu của công ty là tổ chức sản xuất và kinh doanh các mặt hàng theo đúng ngành nghề đăng ký và mục đích thành lập công ty.
Thực hiện phân phối theo kết quả lao động, chăm lo không ngừng cải thiện đời sống của cán bộ nhân viên toàn công ty. Tổ chức nâng cao trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, chuyên môn hoá nghiêp vụ cho cán bộ nhân viên.
3.2. Đặc điểm tổ chức quản lý ở công ty
Do không ngừng đổi mới, cải tiến bộ máy quản lý và phong cách làm việc, bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp khá tinh giám đảm bảo được yêu cầu của nền kinh tế thị trường.
Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng nghĩa là các phòng ban của công ty có liên hệ chặt chẽ với nhau cùng chịu sự quản lý của ban giám đốc gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.
- Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối vớ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement