Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#650774

Download Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời mở đầu 1
Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3
1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
1.1 Chi phí sản xuất 3
1.1.1 Khái niệm 3
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 3
1.2 Giá thành sản phẩm 6
1.2.1 Khái niệm 6
1.2.2 Phân loại giá thành sản xuất 7
1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
2. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm sản xuất trong doanh nghiệp 10
2.1 Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10
2.1.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 10
2.1.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10
2.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 12
2.2.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 12
2.2.2 Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 13
3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
3.1.1 Chứng từ 15
3.1.2 Tài khoản sử dụng 15
3.1.3 Trình tự kế toán16
3.2 Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp17
3.2.1 Chứng từ sử dụng17
3.2.2 Tài khoản sử dụng17
3.2.3 Trình tự kế toán 17
3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 18
3.3.1 Chứng từ kế toán sử dụng 18
3.3.2 Tài khoản sử dụng 18
3.3.3 Trình tự kế toán 19
3.4 Kế toán sản xuất phụ 21
3.4.1 Trường hợp 1: Giữa các phân xưởng, bộ phận sản xuất phụ không
có sự phục vụ lẫn nhau 21
3.4.2 Trường hợp 2: Giữa các phân xưởng , bộ phận sản xuất phụ có
sự phục vụ lẫn nhau 22
3.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 22
3.5.1 Trường hợp đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp
kê khai thường xuyên 22
3.5.2 Trường hợp đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm
kê định kì 23
4 Các loại sổ kế toán được sử dụng 24
4.1 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức” Nhật kí – chứng từ” 24
4.2 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức”Nhật kí chung” 24
4.3 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức” Nhật ký- sổ cái” 24
4.4 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức” Chứng từ ghi sổ” 24
 
Chương II Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 25
1 Đặc điểm về tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 25
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 25
1.2 Nhiệm vụ và đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần
Bánh Kẹo Hải Hà 26
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty 31
1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 31
1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý. 33
1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. 35
1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 35
1.4.2 Hình thức kế toán 37
1.4.3 Tổ chức công tác kiểm tra kế toán.38
1.4.4 Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán ở công ty 38
2 Thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty
Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 39
2.1 Đối tượng, phương pháp và chứng từ sử dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà.39.
2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất. 39
2.1.2 Đối tượng và phương pháp hoạch toán chi phí sản xuất. 40
2.1.3 Hạch toán ban đầu: 44
2.2 Kế Toán chi phí sản xuất 47
2.2.1 Tài khoản kế toán sử dụng chủ yếu 47
2.2.2 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất của từng khoản mục chi phí 48
2.2.3 Kế toán chi phí nguyên vật liệu 49
2.2.4 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57
2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 57
2.2.6 Tổng hợp chi phí sản xuất 60
2.3 Tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà 61
2.3.1 Đối tượng tính giá thành. 61
2.3.2. Phương pháp tính giá thành. 62
2.4 Tình hình tổ chức hệ thống sổ kế toán ở Công Ty Cổ Phần Bánh
Kẹo Hải Hà 62
Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hà 65
3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 65
3.1.1 Ưu điểm 65
3.1.2 Nhược điểm 67
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 68
KẾT LUẬN 72
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Chứng từ ghi sổ; Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ; Sổ cái( dùng cho hình thức chúng từ ghi sổ); Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phảm, hàng hoá; Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá;....
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
1 Đặc điểm về tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà
Tên giao dịch: Hai Ha Confectionery-Joint-Stock- Company
Tên viết tắt: HaiHaco
Đăng kí kinh doanh:1062856 do trọng tài kinh tế TP Hà nội cấp
ngày 07/04/1993
Mã số thuế: 01001009 -14
Trụ sở chính: Số 25 Trương Định - Hai Bà Trưng- Thành phố Hà Nội
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, được Bộ thương mại cấp giấy phép xuất - nhập khẩu số 102100 ngày 14/4/1993.
Tiền thân của Công ty là xí nghiệp miến Hoàng Mai, thành lập ngày 25/12/1960, chuyên sản xuất miến từ đậu xanh. Đến năm 1966, xí nghiệp đổi tên thành Nhà máy thực nghiệm thực phẩm Hải Hà.
Năm 1970, nhà máy tiếp nhận phân xưởng kẹo của Hải Châu bàn giao sang với công suất là 900 tấn/năm, công ty lấy tên mới là Nhà máy thực phẩm Hải Hà với nhiệm vụ chính là sản xuất kẹo, nha, giấy tinh bột.
Năm 1981-1985, là thời gian chuyển biến của nhà máy từ giai đoạn thủ công có một phần có giới sang sản xuất có giới hoá một phần thủ công.1987, nhà máy được đổi tên thành nhà máy kẹo xuất khẩu Hải Hà
Đến năm 1992, nhà máy được đổi tên thành công ty bánh kẹo Hải Hà, ngoài các sản phẩm chính là kẹo các loại, công ty còn sản xuất bánh quy, bánh kem xốp. Sản phẩm của nhà máy được tiêu thụ rộng rãi trong nước và được xuất khẩu sang các nước Đông Âu. Nhà máy thực phẩm Việt Trì tỉnh phú Thọ được sát nhập vào nhà máy . Năm 1993, ban lãnh đạo công ty quyết định tách một bộ phận để thành lập công ty liên doanh Hải Hà- Kotobuki với các sản phẩm là kẹo cứng, bánh Snach, bánh tươi, kẹo cao su, bánh Cookies. Ngoài ra, công ty còn liên doanh với hãng mì chính Miwon của Hàn Quỗc. Năm 1995, kết nạp thêm nhà máy bột dinh dưỡng trẻ em Nam Định.
Năm 2003, với chủ trương cổ phần hoá của nhà máy , công ty bánh kẹo Hải Hà được cổ phần hoá với tên gọi : Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà. Tháng 1/2004, công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động với 51% vốn nhà nước, 49% cổ phần được bán cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
Hiện nay, công ty có 6 xí nghiệp thành viên gồm:
Xí nghiệp kẹo
Xí nghiệp bánh
Xí nghiệp kẹo chew
Xí nghiệp phụ trợ
Xí nghiệp thực phẩm Việt Trì
Xí nghiệp bột dinh dưỡng Nam Định
1.2 Nhiệm vụ và đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà
Nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty
* Hình thức tổ chức sản xuất của công ty được thực hiện theo hình thức hỗn hợp, vừa theo hình thức đối tượng. Việc áp dụng hình thức tổ chức sản xuất hỗn hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lên kế hoạch điều động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị
* Nhiệm vụ chính của công ty.
Sản xuất kinh doanh các loại bánh kẹo để cung cấp cho thị trường.
Xuất khẩu các sản phẩm của công ty và công ty liên doanh, nhập khẩu các thiết bị máy móc dây truyền công nghệ, nguyên vật liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất của công ty và thị trường.
Ngoài ra công ty còn kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chế biến theo đúng ngành nghề đăng ký và mục đích thành lập công ty để không ngừng nâng cao đời sống của công nhân viên và thúc đẩy sự phát triển ngày một lớn mạnh của công ty.
Công ty bánh kẹo Hải Hà là một trong những công ty có vốn Nhà nước giao nên việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao là mối quan tâm hàng đầu.
Công ty bánh kẹo Hải Hà thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.
Công ty thực hiện phân phối lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề.
* Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ của Công ty.
Sau hơn 40 năm công ty bánh kẹo Hải Hà thành lập và phát triển, cùng với sự chuyển biến chung của đất nước thì công ty đã trở thành công ty sản xuất bánh kẹo lớn nhất trong nước với nhiều loại bánh kẹo, mẫu mã đa dạng phong phú và chất lượng không ngừng được nâng cao. Về sản phẩm của công ty được chia làm bốn nhóm chính: Kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo Chew và bánh.
Kẹo cứng: Đây là mặt hàng phổ biến và cũng là mặt hàng truyền thống của công ty như kẹo cứng socôla nhân dứa, nhân cam, nhân dâu, sữa chua...
Kẹo mềm: Bao gồm xốp cam, xốp chuối, xốp chanh, xốp dâu, xốp xoài, xốp cốm, cà phê...
Kẹo Chew: Đây là kẹo mới đưa vào sản xuất vào cuối năm 2002 bao gồm: kẹo Chew dâu, Chew cam, Chew nho...
Đối với sản xuất bánh thì công ty thường dùng tên các loại hoa để đặt tên cho các sản phẩm của mình như: Cẩm chướng, hải đường, thuỷ tiên...
Do bánh kẹo được chế biến từ nguyên liệu dễ bị huỷ như bơ, sữa đường, trứng... nên thời gian bảo quản ngắn thông thường là 90 ngày riêng với kẹo cà phê thì thời gian dài 180 ngày, tỷ lệ hao hụt tương đối lớn, yêu cầu vệ sinh công nghiệp cao. Khác với các sản phẩm thông thường quá trình để hoàn thành sản phẩm bánh kẹo chỉ khoảng từ 3 đến 4 giờ vì vậy không có sản phẩm dở dang.
Sản phẩm bánh kẹo mang tính chất thời vụ. Hàng tiêu thụ chủ yếu vào những tháng cuối năm và đầu năm do có nhiều ngày lễ tết. Vào những tháng mùa hè việc tiêu thụ sản phẩm rất chậm.
Sản phẩm bánh kẹo của Công ty được tiêu thụ chủ yếu ở trong nước và đặc biệt là ở khu vực miền Bắc. Sản phẩm xuất khẩu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, xuất khẩu tiểu ngạch sang một số nước như Trung Quốc, Mông Cổ, Campuchia, Lào và một phần sang Nga... Hiện nay, Công ty đang cố gắng tăng số lượng sản phẩm xuất khẩu để mở rộng thêm một số thị trường tiêu thụ.
b. Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty
Công ty được tổ chức sản xuất dựa trên 6 xí nghiệp thành viên:
- Xí nghiệp bánh: chuyên sản xuất các loại bánh quy, bánh kem xốp
- Xí nghiệp kẹo: chuyên sản xuất các loại kẹo như kẹo cứng nhân cà phê Moka, kẹo caramel tròn, kẹo sữa dừa,…
- XN kẹo Chew-Toffee: chuyên sản xuất các loại kẹo chew nho đen, kẹo chew taro, kẹo chew nhân bắp, kẹo chew đậu đỏ…
XN phụ trợ : chuyên cung cấp điện nước, hơi nước, sửa chữa , trung tu máy móc cho các xí nghiệp trên.
- Nhà máy thực phẩm Việt Trì: chuyên sản xuất kẹo, glucoza, bao bì in và một số vật liệu khác.
- Nhà máy bột dinh dưỡng trẻ em Nam Định: chuyên sản xuất bánh kem xốp, bột dinh dưỡng và các loại bánh khác.
Các xí nghiệp trên đều không có tư cách pháp nhân và đều chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ công ty. Các xí nghiệp đó có thể tổ chức dưới các hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ sự cung cấp vốn của công ty dưới dạng vật tư , tiền lương. Cuối cùng, sản phẩm hoàn thành sẽ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement