Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By n2hp1410
#650636

Download Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty FPT miễn phí

Ưu điểm
Qua quá trình nghiên cứu tình hình hoạt động công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, nhìn chung công tác hạch toán kế toán đã cung cấp được những thông tin cần thiết, phục vụ cho quá trình quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Kế toán đã ghi chép đầy đủ thông tin xuất bán, thanh toán tiền hàng, các khoản chi phí, giá vốn hàng bán, phản ánh chính xác doanh thu tiêu thụ nhằm xác định đúng đắn kết quả tiêu thụ và tạo điều kiện cho việc mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới và thực hiện chúng và đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.
Về bộ máy kế toán:
Với việc tổ chức kế toán theo mô hình tập trung, phòng kế toán có 15 người, mỗi người đảm nhiệm một phần việc chuyên môn khác nhau. Chính vì thế, cho dù khối lượng công việc của phòng kế toán là rất lớn, với nhiều nghĩa vụ kinh tế phát sinh, song đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình đã tạo nên được một tổ chức bộ máy kế toán vận hành tốt, với hệ thống sổ sách tương đối đầy đủ, thực hiện đúng thực trạng của công ty và đúng quy định của nhà nước.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

yết định số 13-2005/FPT/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT và đã được Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 010400187 ngày 13 tháng 04 năm 2005.
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Tên giao dịch Quốc tế :
THE INFORMATION SYSTEM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
FPT – IS COM.,LTD
Vốn điều lệ:
145,000,000,000 đồng Việt Nam
Tên chủ sở hữu:
Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Website:
2- Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT-IS) là công ty tích hợp hệ thống và là nhà cung cấp giải pháp số 1 Việt nam trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và cung cấp các giải pháp cho các hệ thống thông tin thuộc các lĩnh vực công nghệ như:
Công nghệ mạng
Hệ thống máy chủ
Hệ thống lưu trữ
Bảo mật hệ thống
Giải pháp trung tâm dự phòng và phục hồi sau thảm hoạ
Giải pháp cho toà nhà thông minh
Dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống
Sản phẩm và giải pháp ứng dụng cho ngành ngân hàng
Giải pháp kế hoạch nguồn lực – ERP
Hệ thông tin địa lý – GIS
Phát triển các phần mềm ứng dụng
Mua bán, cung cấp, cho thuê các sản phẩm, dịch vụ tin học, viễn thông
3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua (2006 – 2007)
Qua các chỉ tiêu kinh tế tài chính trên ta thấy tình hình tài chính của công ty năm 2006 – 2007 nhìn chung là khá tốt. Lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp tăng 69,68% tương ứng với số tuyệt đối tăng 44.389,984trđ. Có được kết quả này là do doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tăng thể hiện hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp đã ứng đúng nhu cầu, chất lượng đảm bảo nên được thị trường chấp nhận. Mặt khác nhờ quản lý công tác mua hàng nên giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng chậm hơn doanh thu thuần bán hàng và ung cấp dịch vụ của doanh nghiệp (trong khi doanh thu thuần tăng 21,98% thì giá vốn hàng bán chỉ tăng 16,57%). Bên cạnh doanh nghiệp đã kiểm soát tốt công tác bán hàng nên các khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp đã giảm 22,39%.
II - Cơ cấu tổ chức của công ty FPT
Cơ cấu và chức năng bộ máy quản lý của công ty
Để phù hợp với sự phát triển và lớn mạnh của mình, nhằm không ngừng hoàn thiện để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng đa dạng và chuyên sâu của khách hàng, Công ty Hệ thống Thông tin FPT được tổ chức theo hướng năng động về kinh doanh, chuyên môn hóa về công nghệ, giải pháp và dịch vụ theo mô hình sau:
`
BAN GIÁM ĐỐC
TT HTTT số 1
TT HTTT số 2
TT HTTT số 3
TT HTTT số 4
TT HTTT số 11
TT HTTT số 12
TT HTTT số 13
TT HTTT số 9
Tổng hợp
Kế hoạch Kinh doanh
Tài chính
Khối kinh doanh
Khối Công nghệ
Khối đảm bảo
Bộ phận
kinh doanh
Bộ phận
công nghệ
Bộ phận
kỹ thuật
Phần mềm ứng dụng
Công nghệ hệ thống, mạng, giám sát...
Dịch vụ bảo hành
Tư vấn giải pháp
GIS & ERP
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT
Trong đó:
Ban giám đốc là người có quyền lực cao nhất, quyết định về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm với Công ty và nhà nước
Khối Kinh doanh: có trách nhiệm tổ chức các hoạt động từ khảo sát thi trường, quảng cáo lập kế hoạch và tìm kiếm các hợp đồng cho toàn công ty. Do quy mô và đặc điểm của hoạt động kinh doanh của công ty mà chia thành nhiều trung tâm khác nhau như: Trung tâm hệ thống thông tin ngân hàng (FIS Bank), Trung tâm Hệ thống tin Tài chính, An ninh, Giáo dục và đào tạo (FIS FSE), Trung tâm hệ thống thông tin doanh nghiệp (FIS – ENT), Trung tâm phát triển thương Mại Toàn cầu – (FIS GLOBAL),…
M ỗi trung tâm lại phân ra từng bộ phận:
Bộ phận kinh doanh
Bộ phận công nghệ
Bộ phận kĩ thuật
Khối công nghệ có trách nhiệm phối hợp, tư vấn và trợ giúp cho khối kinh doanh như về các giải pháp kĩ thuật lớn mang tính chất tổng thể bên cạnh đó còn chịu trách nhiệm bảo hành cho các hợp đồng với khách hàng,..
2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ bộ máy kế toán của công ty
Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh, trình độ quản lý của cán bộ, nhân viên kế toán trong công ty, công ty đã chọn hình thức tổ chức kế toán theo mô hình kế toán tập trung.
Kế toán trưởng
Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp, kế toán lương, các khoản trích theo lương và thuế
Kế toán thanh toán nội bộ và các khoản công nợ phải thu
Kế toán kho
Kế toán ngân hàng và thanh toán với nước ngoài
Kế toán mua hàng và các khoản phải trả
Kế toán vốn bằng tiền và tạm ứng với công nhân viên
Kế toán TSCĐ, CCDC
Kế toán bán hàng
Thủ quỹ
Trong đó:
Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về tình hình hoạch toán kế toán và tình hình tài chính của công ty. Và là người có nhiệm vụ tổ chức thực hiện bộ máy kế toán, kiểm soát hoạt động tài chính toàn công ty, chỉ đạo và hướng dẫn các kế toán viên hoàn thành tốt các phần hành kế toán được giao.
Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ giúp kế toán trưởng đôn đốc và kiểm soát các kế toán viên, phụ trách công tác thống kê của công ty.
Kế toán mua hàng và các khoản phải trả: Thực hiện công tác theo dõi tình hình mua hàng và các khoản phải trả người bán.
Kế toán ngân hàng và thanh toán với nước ngoài: Thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến giao dịch ngân hàng và các khoản thanh toán với nước ngoài.
Kế toán bán hàng: Thực hiện việc theo dõi và kiểm soát tình hình bán hàng và theo dõi việc triển khai theo hợp đồng đã kí với khách hàng.
Kế toán thanh toán nội bộ và các khoản phải thu: Thực hiện việc thanh toán, đối trừ công nợ với tập đoàn FPT và theo dõi, kiểm soát tình hình thanh toán các khoản công nợ của khách hàng.
Kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ: Thực hiện việc đầu tư mua sắm, tình hình trích khấu hao, phân bổ khấu hao cho các bộ phận và đối tượng sử dụng. Theo dõi tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ, lập bảng phân bổ công cụ.
Kế toán kho: Thực hiện việc kiểm soát tình hình nhập xuất tồn hàng hóa trong kho đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và giá trị hàng hóa trong kho.
Kế toán vốn bằng tiền và tạm ứng với công nhân viên: Có nhiệm vụ theo dõi các khoản thu chi bằng tiền mặt; kiểm tra và đôn đốc việc tạm ứng và hoàn tạm ứng của cán bộ công nhân viên
Thủ quỹ: Thực hiện việc thu chi các khoản tiền mặt có chứng từ hợp lý và lập bảng thu chi tiền mặt.
3. Công tác kế toán tại công ty
Công ty có đặc điểm kinh doanh đa dạng,quy mô kinh doanh lớn,có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên dã lựa chọn hình thức Chứng từ ghi sổ.
Hình thức tổ chức công tác kế toán: Theo hình thức tập trung
Là một công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghệ do vậy việc áp dụng phần mềm kế toán vào trong công ty là một việc tất yếu đã giảm bớt khối lượng công việc kế toán, nâng cao hiệu quả trong công việc và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh, hiện nay công ty áp dụng theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và các Chuẩn mực ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement