Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuytrangtruong0511
#650621

Download Chuyên đề Tìm hiểu kế toán vật liệu, công cụ tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Tân Hòa miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HOÀ VỚI KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3
1.2. Đặc điểm tổ chức Sản xuất của Công ty 5
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 7
1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 8
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA 16
2.1. Khái quát chung về công tác kế toán Vật liệu - công cụ tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hòa hiện nay 16
2.1.1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu, công cụ công cụ của Công ty 16
2.1.2. Công tác quản lý Nguyên Vật liệu ,Công cụ công cụ 17
2.1.3. Phương pháp đánh giá vật liệu - công cụ tại đơn vị 18
2.1.4. Hạch toán chi tiết 18
PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA 49
3.1. Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về công tác hạch toán vật liệu - công cụ tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Tân Hòa 49
3.2. Một số ý kiến đóng góp 51
3.2.1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu 51:
3.2.2. Hoàn thiện quá trình hạch toán nguyên vật liệu, công cụ trên phần mềm kế tóan 52
3.2.3. Hoàn thiện quá trình phân loại vật liệu và sử dụng tài khoản hạch toán 52
3.2.4. Hoàn thiện lập phiếu xuất vật tư theo hạn mức 52
KẾT LUẬN 55
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

o việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh được thực hiện kịp thời, chính xác để tránh xảy ra sai phạm thất thoát. Hệ thống chứng từ của Công ty gồm các loại như hoá đơn bán hàng , phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất điều chuyển, liên bản kiểm nghiệm, bảng chấm công, các bảng phân bổ tiền lương, bảng phân bổ chi phí, phiếu xin tạm ứng, biến bản đánh giá lại tài sản cố định, giấy báo có, giấy báo nợ của ngân hàng, giấy xin cấp vật tư nguyên liệu cho sản xuất, hợp đồng mua bán hàng.
e. Hệ thống báo cáo kế toán
- Hệ thống báo cáo kế toán của Công ty gồm có 2 loại: hệ thống báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước, hệ thống báo cáo quản trị phục vụ cho mục đích quản trị theo nội bộ tại đơn vị.
- Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm các loại: Bảng cân đối kế toán hệ thống, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.
- Hệ thống báo cáo quản trị bao gồm các loại báo cáo: Bảng kê nhập xuất tồn vật tư nguyên liệu,công cụ dụng cụ, bản đối chiếu công nợ với khách hàng, bảng cân đối phát sinh các tiểu khoản, bảng kê các loại chi phí, báo cáo tồn kho, báo cáo kết quả tiêu thụ, báo cáo về tình hình bán hàng bị trả lại, báo cáo về tình hình chiết khấu cho khách hàng, báo cáo về chính sách bán hàng, chinh sách giá cả của Công ty, báo cáo về tình hình xuất khẩu hàng hoá của công ty, bảng kê tình hình tạm ứng cho công nhân viên, báo cáo về tình hình hao phí nguyên vật liệu trong sản xuất.
PHẦN II
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA
2.1. Khái quát chung về công tác kế toán Vật liệu - công cụ tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hòa hiện nay
2.1.1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu, công cụ công cụ của Công ty
* Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hòa là một Công ty kinh doanh và sử dụng rất nhiều loại vật liệu với khối lượng lớn. Những nguyên vật liệu có tính chất hóa học và sử dụng trong các quy trình và công dụng khác nhau cho nên vấn đề quản lý nguyên vật liệu sao cho khoa học, chặt chẽ vế số lượng, giá trị cũng như việc theo dõi và phân loại. Để việc theo dõi hiệu quả tình hình sử dụng nguyên vật liệu thì công ty tiến hành mã hóa trên máy tính như sau:
Mã vật tư Tên Vật tư
NL Nhóm Nguyên liệu chính
ME Nhóm men
MA Nhóm màu
DG Nhóm nhiên liệu (gồm dầu và gas)
VLP Nhóm vật liệu phụ
PT Nhóm phụ tùng khác
Để thuận tiện cho việc quản lý, Công ty còn phân loại nguyên vật liệu như sau:
- Nguyên liệu chính: cao lanh, đất sét
- Nguyên liệu phụ: men, màu
- Nhiên liệu: điện, dầu, gas
- Phụ tùng: Môdun, ống kẽm, bi sứ
Để quản lý vật tư vừa đảm bảo cho yêu cầu tiếp nhận vật tư nhanh chóng, chính xác, đảm bảo cho việc xuất dùng đầy đủ, kịp thời. Nhà máy đã tổ chức bộ phận tiếp nhận vật tư theo đúng quy định, đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu, giảm chi phí. Hơn thế nữa việc bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu cũng rất chú trọng.
Về việc hạch toán vật liệu, công cụ nhà máy thực hiện đầy đủ các quy định về chứng từ, sổ sách thủ tục nhập xuất
Về chi phí vật liệu, công cụ nhà máy quản lý theo định mức tiêu hao phòng vật tư, phòng kế hoạch căn cứ vào nhu cầu sản xuất để xây dựng định mức về vật tư cho từng sản phẩm..
* Giống như NVL, khi sử dụng công cụ công cụ các DN cũng phân loại để sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả. CCDC được chia thành các loại sau:
- công cụ quản lí.
- Quần áo bảo hộ lao động, gang tay, nón, mũ, giầy dép.
- Dụng cụ, đồ nghề: Xô, bay, cốt pha, búa giàn giáo….
- Khuôn mẫu đúc sẵn.
- Lán trại cho công nhân.
- Các loại bao bì để chứa vật liệu, hàng hoá.
2.1.2. Công tác quản lý Nguyên Vật liệu ,Công cụ công cụ
Nguyên vật liệu, CCDC là đối tượng sử dụng trong SX đặc biệt là đối với ngành xây dựng tuỳ NVL, CCDC chiếm trong tổng chi phí khá lớn và là vấn đề quan trọng trong công tác quản lý SXKD của Công ty. Xuất phát từ vai trò đặc điểm của NVL, CCDC trong quá trình SX đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ ở mọi khâu thu mua, bảo quản, sử dụng, dự trữ.
- Ở khâu mua đòi hỏi về số lượng, chất lượng, quy cách, phẩm chất, chủng loại, giá mua và chi phí mua cũng như việc thực hiện kế hoạch thu mua theo đúng tiến độ thời gian phù hợp với tình hình SX của DN.
- Ở khâu bảo quản phải tổ chức tốt kho hàng, bến bãi, trang bị đầy đủ các phương tiện cần đo thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại vật liệu, CCDC tránh hư hỏng mất mát đảm bảo an toàn cho vật liệu, CCDC.
- Ở khâu sử dụng phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở định mức dự toán chi phí nhằm hạ thấp chi phí NVL trong giá thành SP để tăng thu nhập, tăng tích luỹ cho DN.
- Ở khâu dự trữ: Cũng như bảo quản phải kiểm tra tư cách vật tư trước khi dự trữ và phải tổ chức tốt kho hàng, bến bãi đảm bảo an toàn cho NVL, CCDC.
2.1.3. Phương pháp đánh giá vật liệu - công cụ tại đơn vị
2.3.1 . Đánh giá NVL nhập kho.
Gía thực tế VL nhập kho = Giá mua chưa tính thuế + Chi phí mua (vận chuyển bốc dỡ…)
2.1.3.2. Đánh giá vật liệu xuất kho:
Đối với vật liệu xuất kho dùng cho SX, công ty tính giá thực tế theo phương pháp nhập trước, xuất trước. Khi xuất hết số lượng lần nhập trước thì xuất tiếp theo tính theo giá thực tế của lần nhập tiếp theo lô hàng đó.
2.1.4. Hạch toán chi tiết
Nguyên vật liệu tại Công ty được áp dụng hạch toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song.
Một trong những yêu cầu cơ bản đối với quản lý vật tư là phải theo dừi phản ánh chặt chẽ từng thứ, từng loại về số lượng và giá trị. Để có tổ chức được toàn bộ công tac kế toán vật tư nói chung, kế toán NVL nói riêng trước hết phải bằng hệ thống chứng từ kế toán phản ánh tất cả các nghiệp vụ liên quan tới Nhập - Xuất kho vật tư. Những chứng từ kế toán này là cơ sở pháp lý để ghi sổ kế toán thực tế tại Công ty. Những chứng từ kế toán được sử dụng trong phần mềm kế toán bao gồm:
+Phiếu nhập kho
+Phiếu xuất kho
+Bảng kiểm kê hàng hoá.
Khi công trình chuẩn bị thi công theo yêu cầu của thiết kế bộ phận kỹ thuật đưa vào công trình để bóc tách vật liệu theo định mức. bộ phận vật tư dựa vào hạn mức làm giấy xin mua vật tư trình lên giám đốc ký duyệt sau đó cử người đi mua. Thường vật tư của Công ty có kèm theo hợp đồng giữa hai bên về các điều khoản như số lượng, chủng loại, chất lượng và quy trình về kỹ thuật.
2.1.4.1. Hệ thống chứng từ kế tóan sử dụng, tại Công ty.
* Chứng từ nhập kho: Nếu vật tư nhập kho thì thủ kho là thay mặt phía vật tư kiểm tra trước khi nhập vật tư, nếu vật tư để tại chân công trình thì việc kiểm tra là do giám sát về kỹ thuật và ban chỉ huy đội nhận.
Phiếu nhập kho vật tư được lập làm 3 liên:
Liên 1: Lưu
Liờn 2:Giao cho khách hàng
Liờn 3:Dựng để thanh toán
Khi nhập vật tư thủ kho ký vào phiếu nhập kho căn cứ vào số liệu ghi trên phiếu nhập kho để vào thẻ kho. Các loại vật tư mua về được nhập kho theo đúng quy định, thủ kho có trách nhi...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement