Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuytrangtruong0511
#650621 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HOÀ VỚI KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3
1.2. Đặc điểm tổ chức Sản xuất của Công ty 5
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 7
1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 8
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA 16
2.1. Khái quát chung về công tác kế toán Vật liệu - công cụ tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hòa hiện nay 16
2.1.1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu, công cụ công cụ của Công ty 16
2.1.2. Công tác quản lý Nguyên Vật liệu ,Công cụ công cụ 17
2.1.3. Phương pháp đánh giá vật liệu - công cụ tại đơn vị 18
2.1.4. Hạch toán chi tiết 18
PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA 49
3.1. Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về công tác hạch toán vật liệu - công cụ tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Tân Hòa 49
3.2. Một số ý kiến đóng góp 51
3.2.1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu 51:
3.2.2. Hoàn thiện quá trình hạch toán nguyên vật liệu, công cụ trên phần mềm kế tóan 52
3.2.3. Hoàn thiện quá trình phân loại vật liệu và sử dụng tài khoản hạch toán 52
3.2.4. Hoàn thiện lập phiếu xuất vật tư theo hạn mức 52
KẾT LUẬN 55
LỜI MỞ ĐẦU

Sau những năm đổi mới nền kinh tế nước ta đang từng bước phát triển hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Đối với các doanh nghiệp nước ta hiện nay, để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh, thì buộc phải giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm mẫu mã, đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu cách sử dụng yếu tố đầu vào một cách hợp lý. Trong đó việc sử dụng vật liệu công cụ có hiệu quả, là một trong những yếu tố quyết định.
Trong hàng loạt các chính sách kinh tế mới, giữ vai trò quan trọng phải kể đến sự đổi mới về cơ chế quản lý, nguyên tắc quản lý tài chính, về chế độ hạch toán kế toán và các luật thuế mới…. đây là những nhân tố thúc đẩy sản xuất trong nước. Hạch toán kế toán ở các doanh nghiệp là một trong những nhiêm vụ quan trọng, sản xuất kinh doanh có lãi là một tất yếu khách quan để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Nhận thức rằng muốn sản xuất ra một sản phẩm chúng ta phải bỏ ra rất nhiều chi phí lao động vật hoá. Việc thực hiện tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm được đưa ra dựa trên những chỉ tiêu sau: Định mức tiêu hao vật liệu, máy móc thiết bị sao cho phù hợp với đơn vị mình.
Việc học tập và nghiên cứu trong quá trình đào tạo tại trường là tổng hợp, thực tập là việc kết hợp giữa lý luận và thưc tiễn, là thời gian để sinh viên xâm nhập vào thực tế, tìm hiểu thực tế và thông qua đó nâng cao nhận thức của mình về công việc kế toán, tác dụng của kế toán, trách nhiệm của nhân viên kế toán. Đồng thời, quá trình thực tập tạo điều kiện cho sinh viên phát huy khả năng của mình để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, áp dụng những gì đã học để tập làm nghiệp vụ của một kế toán viên thực tế nghề nghiệp ban đầu, củng cố kiến thức đã học trong trường, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm để sớm thích ứng với công tác kế toán sau khi tốt nghiệp ra trường. Đây cũng là thời gian để sinh viên học tập rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, độc lập, chủ động trong nghiên cứu, rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của người cán bộ tài chính kế toán.
Trong thời gian được tiếp cận vào thực tế, cùng với sự giúp đỡ của các cô trong Phòng Kế toán, bản thân em đã học được nhiều điều mới, sự nhạy bén trong quá trình làm việc, giải đáp những câu hỏi còn thắc mắc khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Trong quá trình tham gia công tác kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất- Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hoà, em đã chú trọng tới công tác kế toán: vật liệu và dụng cụ.
Với sự nhiệt tình giúp đỡ của Phòng Kế toán, sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quang Quynh, cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân em, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập này.
Từ những nhận thưc về vai trò của vật liệu, công cụ và quá trình nhận thức của bản thân, em đã chọn đề tài : “Tìm hiểu kế toán vật liệu, công cụ tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Tân Hòa".
Nội dung chuyên đề được chia làm ba phần:
Phần I: Đặc điểm chung của Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hòa với kế toán vật liệu - dụng cụ
Phần II : Thực trạng công tác kế toán vật liệu - công cụ tại Công ty TNHH Sản xuấ - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hòa
Phần III: Một số ý kiến hoàn thiện kế tóan vật liệu - công cụ của Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hòa
Do thêi gian cã h¹n, nh÷ng b­íc ®i ®Çu tiªn cßn non nít cña mét sinh viªn thùc tËp nªn trong chuyên đề của em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.
VËy, em kÝnh mong c¸c thÇy c« trong Khoa KÕ to¸n xem xÐt vµ cho em nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

PHẦN I
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
- KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HOÀ VỚI KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hoà được thành lập ngày 3/10/2002 gồm 2 thành viên góp vốn là Ông Trần Xuân Lộc và ÔngVũ Duy Tâm.
Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hoà được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng trong khu vực miền Bắc. Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ theo luật pháp Việt Nam; độc lập về tài chính, có con dấu riêng; Công ty tự chịu trách nhiệm về tài sản, chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ và hoạt động sản xuất kinh doanh. Được hạch toán kế toán độc lập, tự chủ về tài chính.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, có sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hoà lại là một Công ty thành lập chưa lâu, chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, muốn tồn tại và phát triển không có biện pháp nào tốt hơn là phải cố gắng hết mình. Nắm rõ điều này, toàn bộ Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong Công ty đã không ngừng nỗ lực để Công ty ngày càng phát triển. Để đạt được mục tiêu này, Công ty đã quản lý tốt tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, từ mua nguyên vật liệu đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm … các mặt hàng mà Công ty sản xuất là các loại đá hoa và ganitô, từng bước tạo niềm tin và uy tín trên thị trường. Đặc biệt, các mặt hàng kinh doanh của Công ty về vật liệu xây dựng luôn là những sản phẩm có chất lượng như: xi măng Hoàng Thạch, xi măng Duyên Linh, xi măng Trung Hải…..

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020480 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement