Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By libra_vht
#649976

Download Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty liên hợp thực phẩm Hà Tây miễn phí

Công ty Liên hợp thực phẩm Hà Tây là một công ty chuyên chế biến lương thực, thực phẩm. Vật tư của công ty được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, tại thời điểm khác nhau, với những mức giá khác nhau, chi phí thu mua, vận chuyển cũng khác nhau.
Để đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất, tính toán chính xác chi phí, giám đốc tình hình cung cấp, sử dụng vật tư một cách tiết kiệm, có hiệu quả thì công ty đã có cách làm như sau :
Đối tượng chịu chi phí sản xuất được xác định là từng loại sản phẩm trên dây chuyển sản xuất khác nhau, nên chi phí nguyên vật liệu trực tiếp liên quan đến đối tượng nào thì được tập hợp trực tiếp cho đối tượng đó bằng phương pháp tập hợp trực tiếp. Kế toán tổ chức tập hợp chi tiết cho từng loại sản phẩm trên cơ sở các phiếu xuất kho nguyên vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất. Sau đó cũng căn cứ vào phương pháp tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho để xác định giá trị của số nguyên vật liệu sử dụng trong thời kỳ cho hoạt động sản xuất.
Việc xuất kho 1 số loại nguyên vật liệu chính dùng vào sản xuất được căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật về mức tiêu hao nguyên vật liệu, 1 số khác thì căn cứ vào nhu cầu sản xuất thực tế.
Định mức kinh tế kỹ thuật về mức tiêu hao nguyên vật liệu đựoc công ty thay đổi một cách thường xuyên. Hàng quý công ty có tổ chức xác định lại mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm.
Hàng tháng căn cứ vào sản lượng sản xuất và tiêu thụ của tháng trước, dự kiến mức tiêu thụ trong tháng này phòng kế hoạch sẽ đưa ra sản lượng dự kiến sản xuất trong tháng. Căn cứ vào mức sản lượng này và định mức kinh tế kỹ thuật đã được lập, phòng vật tư xác định hạn mức nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất trong tháng.
Việc xác định hạn mức về nguyên vật liệu xuất dùng đúng đắn sẽ giúp cho công tác quản lý chi phí sản xuất được chặt chẽ hơn và công tác cung ứng nguyên vật liệu được kịp thời. Khi có nhu cầu sử dụng, quản đốc phân xưởng viết giấy đề nghị và hạn mức về nguyên vật liệu xuất dùng trong tháng để lập phiếu xuất vật tư. Phiếu xuất kho được lập làm 3 liên : 1 liên được lưu lại ở phòng vật tư để theo dõi số lượng xuất kho thực tế, 1 liên giao cho phân xưởng, liên còn lại giao cho thủ kho.
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

rùng.
Tổ dán nhãn (10 người) có nhiệm vụ dán nhãn lên những chai bia trước khi cho xuất xưởng.
Tổ lên men (13 người) làm công việc trong giai đoạn lên men.
Tổ nấu bia (17 người) thực hiện toàn bộ công việc ở giai đoạn nấu bia.
Tổ rửa và hấp chai (38 người) làm công việc vệ sinh trước khi đóng bia vào chai.
Bộ phận phụ trợ có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời điện, nước cho quá trình sản xuất bia. Đồng thời phải cung cấp hộp cát tông, két gỗ để dựng bia.
2.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.
Công ty Liên hợp thực phẩm Hà Tây là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán kinh doanh độc lập, có tư cách pháp nhân và được tổ chức theo hình thức quản lý tập trung.
Cùng với tiến trình phát huy hiệu lực quản lý kinh tế của các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở trên toàn quốc. Công ty Liên hợp thực phẩm Hà Tây đã không ngừng đổi mới và từng bước cải tiến bộ máy quản lý và phong cách làm việc. Nhờ đó mà bộ máy quản lý của công ty đã được tinh lọc, làm việc gọn nhẹ, hiệu quả cao, đảm bảo được yêu cầu của nền kinh tế thị trường.
Cùng với tiến trình phát huy hiệu lực quản lý kinh tế của các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở trên toàn quốc. Công ty Liên hợp thực phẩm Hà Tây đã không ngừng đổi mới và từng bước cải tiến bộ máy quản lý và phong cách làm việc. Nhờ đó mà bộ máy quản lý của công ty đã được tinh lọc, làm việc gọn nhẹ, hiệu quả cao, đảm bảo được yêu cầu của nền kinh tế thị trường.
Bộ máy quản lý được tổ chức theo hình thức trực tuyến chức năng, nghĩa là các phòng ban của công ty có liên hệ chặt chẽ với nhau và cùng chịu sự quản lý của Ban quản trị gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc.
SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY LIÊN HỢP THỰC PHẨM HÀ TÂY
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH
PHÒNG KÊ TOÁN
TÀI VỤ
PHÒNG KẾ HOẠCH
TỔNG HỢP
PHÒNG TỔ CHỨC
LAO ĐỘNG
PHÒNG
KỸ
THUẬT

KCS
PHÂN XƯỞNG SẢN
XUẤT NƯỚC GIẢI
KHÁT
BIA
PHÂN XƯỞNG SẢN
XUẤT BÁNH
MỨT
KẸO
PHÂN XƯỞNG PHỤ
TRỢ
PHÒNG HÀNH CHÍNH
PHÒNG VẬT


TIÊU
THỤ
PHÒNG KINH DANH
DỊCH
VỤ
Ban quản trị của công ty gồm giám đốc và 2 phó giám đốc có nhiệm vụ điều phối hoạt động giữa các phòng ban để quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành đều đặn với hiệu quả cao nhất.
Giám đốc là người chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh, thay mặt cho công ty, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý với các tổ chức kinh tế khác và đối với Nhà nước. Giám đốc cùng với các phòng ban chức năng và 2 phó giám đốc điều hành hoạt động và ra quyết định mang tính chất chiến lược đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của công ty. Ngoài việc uỷ quyền trách nhiệm quản lý cho 2 phó giám đốc, giám đốc còn chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp 3 phòng : Phòng Kế toán tài vụ, phòng Kế hoạch, phòng Tổ chức lao động của công ty.
Hai phó giám đốc có nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp các bộ phận được uỷ quyền quản lý.
Phó giám đốc kỹ thuật chỉ đạo trực tiếp phòng kỹ thuật, KCS và 3 phân xưởng : phân xưởng sản xuất nước giải khát, bia, rượu, phân xưởng sản xuất bánh, mứt, kẹo và phân xưởng phụ trợ.
Phó giám đốc kinh doanh chỉ đạo 3 phòng : Phòng hành chính, phòng Vật tư và Phòng kinh doanh dịch vụ, đôn đốc giúp đỡ các phòng này hoàn thành nhiệm vụ của mình.
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty.
Công ty Liên hợp thực phẩm Hà Tây có địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh tại 1 địa điểm, xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty, bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tổ chức công tác kế toán tập trung. Toàn bộ công việc kế toán được thực hiện tập trung tại phòng Kế toán tài vụ của công ty.
Trong công ty, phòng Kế toán tài vụ là một trong những phòng quan trọng nhất. Với chức năng quản lý về tài chính, phòng Kế toán tài vụ đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm của công ty. Có thể nói phòng kế toán tài vụ là người trợ lý đắc lực cho lãnh đạo công ty trong việc đưa ra các quyết định, lại là người ghi chép, thu thập tổng hợp các thông tin về tình hình tài chính và hoạt động của công ty một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời.
Dưới các phân xưởng không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra chứng từ, ghi chép sổ sách và chuyển chứng từ về phòng kế toán để xử lý và tiến hành công việc hạch toán.
Các nhân viên trong phòng kế toán đều được đào tạo có trình độ đại học và trung cấp, phù hợp với nhu cầu và nhiệm vụ của công việc. Xuất phát từ yêu cầu thực tế của công ty, từ yêu cầu và trình độ quản lý, bộ máy kế toán được tổ chức theo sơ đồ sau :
SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY LIÊN HỢP THỰC PHẨM HÀ TÂY
Kế toán trưởng
Kế toán trưởng kiêm kế toán TSCĐ
Kế toán thành phẩm tiêu thụ, xác định kết quả, tiền mặt
Kế toán tiền gửi tiền vay, BHXH lương và tổng hợp, giá thành
Kế toán theo dõi sổ bán hàng, dịch vụ
Kế toán vật liệu, công cụ công cụ và thanh toán với người bán
Kế toán viết hoá đơn, thanh toán với người mua, vi tính
Phòng Kế toán của công ty có 6 thành viên, mỗi người đều có 1 chức năng riêng.
Kế toán trưởng : có nhiệm vụ tổ chức bộ máy kế toán của công ty, đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty, thống kê trong công ty. Kế toán trưởng thường kiểm tra việc thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, chấp hành chế độ báo cáo thống kê, báo cáo quyết toán theo quy định, tổ chức bảo quản hồ sơ, tài liệu kế toán theo chế độ lưu trữ. Kế toán trưởng là người lập các báo cáo tài chính, và đảm nhận phần hành kế toán tài sản cố định và nguồn vốn.
Phó phòng kế toán phụ trách phần kế toán chi tiết tiền mặt, thành phẩm tiêu thụ, thu nhập và xác định kết quả. Kế toán viên này có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra toàn bộ tình hình, nhập kho và tiêu thụ bia thành phẩm. ở công ty chỉ có một cách bán hàng chính là bán giao thẳng từ kho, không thông qua đại lý.
Kế toán phụ trách phần kế toán BHXH, tiền lương, tiền gửi, tiền vay ngân hàng, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tổng hợp lên cân đối có nhiệm vụ tổng hợp về tiền lương, thưởng, các khoản trích theo lương. Đồng thời còn phải theo dõi số dư và sự biến động của các khoản tiền gửi, tiền vay, nhưng chủ yếu là tổ chức tập hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí sản xuất toàn công ty và tính giá thành bia hàng tháng.
Kế toán phụ trách phần vật liệu, công cụ công cụ và thanh toán với người bán có nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra toàn bộ các thông tin có liên quan đến quá trình nhập, xuất, phân bổ vật liệu CCDC. Bên cạnh đó theo dõi tình hình thanh toán với các nhà cung cấp.
Kế toán chuyên theo dõi, viết hoá đơn bán hàng, thanh toán với người mua và sử dụng máy vi tính, để lưu trữ thông tin, lập các bảng biểu phục vụ cho công tác quản trị doa...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement