Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ntt12686
#649956

Download Khóa luận Khai thác yếu tố văn hoá của văn miếu Mao Điền - Hải Dương phục vụ phát triển du lịch miễn phí

MỤC LỤC
Phần mở đầu 1
Chương 1:Một số vấn đề lý luận chung 4
1.1 Mối quan hệ tương tác giữa du lịch và văn hoá 4
1.1.1 Khái niệm du lịch 4
1.1.2 Khái niệm văn hoá 5
1.1.3 Tác động của du lịch với văn hoá 6
1.1.4 Ảnh hưởng của văn hoá đến du lịch 7
1.1.5 Tài nguyên du lịch 8
1.1.6 Vai trò của du lịch đối với việc phát triển di tích lịch sử văn hoá 10
1.2 Di tích lịch sử văn hoá 11
1.3 Một số đặc điểm của Nho Giáo ở Việt Nam 13
1.3.1 Sự hình thành của Nho Giáo 13
1.3.2 Nội dung và sự phát triển của Nho giáo 14
1.3.3 Đặc điểm Nho giáo ở Việt Nam 17
1.4 Văn miếu - dạng kiến trúc tôn thờ Nho giáo cơ bản ở Việt nam 18
1.4.1 Lịch sử hình thành 18
1.4.2 Chức năng của Văn miếu 19
1.4.3 Đặc điểm kiến trúc, điêu khắc trang trí cơ bản của Văn miếu tại Việt Nam 20
1.5 Vai trò của các di tích lịch sử văn hoá đối với hoạt động du lịch 20
1.6 Khái quát một số Văn miếu ở nước ta. 21
1.6.1 Văn miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội 21
1.6.1.1 Lịch sử hình thành 21
1.6.1.2 Qui mô, kiến trúc, nghệ thuật trang trí 22
1.1.6.3 Hệ thống di vật 23
1.6.2 Văn miếu Xích Đằng – Hưng Yên. 24
1.6.2.1 Lịch sử hình thành 24
1.6.2.2 Qui mô, kiến trúc, điêu khắc trang trí 24
1.6.2.3 Di vật còn lại trong Văn miếu 25
1.6.3 Văn miếu Bắc Ninh 25
1.6.3.1 Lịch sử hình thành 25
1.6.3.2 Qui mô, bố cục, kiến trúc Văn miếu 25
1.6.3.3 Di vật còn lại tại Văn miếu 25
1.6.4 Văn miếu Trấn Biên - Đồng Nai 26
1.6.4.1 Lịch sử hình thành 26
1.6.4.2 Bố cục, kiến trúc của Văn miếu 26
1.6.5 Văn miếu Huế 27
1.6.5.1 Lịch sử hình thành 27
1.6.5.2 Qui mô, bố cục, kiến trúc của Văn miếu. 28
1.6.5.3 Di vật còn lại của Văn miếu. 28
Tiểu kết chương 1 29
Chương 2 : Giá trị văn hóa của văn miếu Mao Điền - Hải Dương 30
2.1. Giới thiệu khái quát về xã Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương 30
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên và dân cư 30
2.1.1.1. Vị trí địa lý : 30
2.1.1.3.Khí hậu : 32
2.1.1.4.Sông ngòi : 32
2.1.1.5 Dân cư. 33
2.1.2 Đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương. 33
2.1.2.1 Đời sống kinh tế 33
2.1.2.2 Đời sống văn hóa – xã hội. 35
2.1.3 Lịch sử hình thành lỵ sở Mao Điền - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương. 37
2.2.Giá trị văn hóa của Văn Miếu Mao Điền - Hải Dương 42
2.2.1.Truyền thống và thành tựu Nho học trên đất Hải Dương 42
2.2.2 Giá trị văn hóa vật thể 47
2.2.2.1 Lịch sử xây dựng và quá trình tồn tại của Văn miếu Mao Điền 47
2.2.2.2 Những sự kiện văn hóa xã hôi – chính trị - quân sự nổi bật có liên quan đến làng Mao Điền và Văn miếu Mao Điền. 51
2.2.2.3 Quá trình tu bổ di tích Văn miếu Mao Điền 53
2.2.2.4 Giá trị kiến trúc, điêu khắc trang trí của Văn miếu Mao Điền. 54
2.2.2.5 Hệ thống di vật trong Văn miếu Mao Điền 63
2.4 Mối tương quan giữa Văn miếu Mao Điền và một số Văn miếu khác ở nước ta. 68
2.4.1 Về niên đại khởi dựng 68
2.4.2 Qui mô, mặt bằng tổng thể và kiến trúc 69
2.4.3 Về hệ thống di vật trong văn miếu. 69
2.5 Hoạt động tại di tích trong quá khứ và hiện tại 72
2.5.1 Việc thờ tự các danh nho ở Văn miếu Mao Điền 72
2.5.2 Vai trò của Văn miếu Mao Điền trong đời sống văn hóa cộng đồng ở địa phương. 76
Tiểu kết chương 2 77
Chương 3: Thực trạng và một số giải pháp khai thác yếu tố văn hóa của Văn miếu Mao Điền - Hải Dương phục vụ cho phát triển du lịch 78
3.1 Thực trạng cơ sở vật chất, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch 78
3.1.1 Thực trạng cơ sở vật chất, kỹ thuật 78
3.1.1.1 Cơ sở phục vụ lưu trú, ăn uống 78
3.1.1.2 Cơ sở vui chơi, giải trí 79
3.1.1.3 Công trình phục vụ cho nhu cầu thông tin – văn hóa 79
3.1.2 Thực trạng cơ sở hạ tầng 79
3.1.2.1 Mạng lưới giao thông 79
3.1.2.2 Thông tin liên lạc 81
3.1.2.3 Mạng lưới điện nước 81
3.2 Thực trạng khai thác du lịch ở Văn miếu Mao Điền 81
3.2.1 Thực trạng cơ sở vật chất,kỹ thuật và cơ sở hạ tầng phục vụ cho
du lịch 81
3.2.2 Thực trạng khách du lịch 82
3.2.3 Thực trạng nguồn nhân lực du lịch 83
3.2.4 Thực trạng quản lý khu di tích Văn miếu Mao Điền 83
3.3.Giải pháp phát triển du lịch 85
3.3.1 Giải pháp bảo tồn, trùng tu khu di tích 85
3.3.2 Phát huy tác dụng của Văn miếu Mao Điền đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo của tỉnh Hải Dương trong giai đọan mới. 86
3.3.3 Giải pháp tuyên truyền,quảng bá cho phát triển du lịch 87
3.3.4 Cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động du lịch 88
3.3.5 Đào tạo thuyết minh tại điểm 89
3.3.6 Xây dựng cơ sở vật chất,kỹ thuật,cơ sở hạ tầng. 90
Tiểu kết chương 3. 91
Kết luận chung
Tài liệu tham khảo
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

g chuyển của các khách buôn người ngoại quốc từ ngoài vào buôn bán ở kinh đô Thăng Long. Để kiểm soát việc đi lại, buôn bán của tầng lớp thương nhân ngoại quốc này.Ngày mùng 9 tháng 12 năm Đinh Dậu triều vua Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717), phủ liêu vâng mạng truyền rằng : “Phàm các khách buôn người nước ngoài hễ ai do đương thủy đến thì cho phép cư trú ở Vạn Triều ( tức là Vạn Lai triều Phố Hiến)ai do đưòng bộ đến thì cho phép cư trú ở dinh Điêu Diêu. Còn những ai từ trước cư trú đã lâu ở các phố xá như phố Mao Điên thuộc Hải Dương, phố Bắc Cạn thuộc Thái Nguyên, phố Kỳ Lừa thuộc Lạng Sơn, phố Vạn Minh thuộc An Quảng và phố Mục Mã thuộc Cao Bằng đều cho phép được cư trú như cũ.
Sự tồn tại của phố Mao còn kéo dài đến tận những năm giữa những năm thế kỉ XX, nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh buôn bán khá sầm uất, nó chỉ mờ nhạt khi các đô thị khác ở cạnh phát triển như : Quán Gỏi , thị trấn Sặt – Lai Cách - Hải Dương …
Lỵ sở Mao Điền được hành thành qua các thời kỳ lịch sử . Điều đó chứng tỏ nơi đây có một địa thế đẹp và hội tụ các yếu tố phong thủy hài hòa .Từ đó tạo nên nét văn hóa , bản sắc riêng của miền đất Mao Điền ngàn năm văn hiến .
2.2.Giá trị văn hóa của Văn Miếu Mao Điền - Hải Dương
2.2.1.Truyền thống và thành tựu Nho học trên đất Hải Dương
Là một nội trấn trong tứ trấn xung quanh kinh đô Thăng Long xưa ,tỉnh Đông - trấn Hải Dương xưa là một vùng cổ tích và văn vật , nơi sinh thành và phát triển của biết bao “ Văn thần – Võ tướng ’’ qua các triều đại .Trong suốt thời kỳ phong kiến ,mảnh đất xứ Đông này không thời nào không có người khoa cử đỗ đạt ,làm quan trong triều .
Mảnh đất này giao thông vô cùng thuận lợi đã tạo điều kiện thông thương với các vùng bên cạnh.
Ngược dòng thời gian ,ngựợc nguồn lịch sử chúng ta về lại với vùng đất đã sản sinh ra những con người “ ngoại hạng ” của lịch sử dân tộc , những con người đã cống hiến trí tuệ ,tài năng ,sức lực của mình vào công cuộc xây dựng đất nước qua trường kỳ lịch sử .Trong thời kỳ phong kiến tự chủ ,Hải Dương đã có tới hơn 600 người đỗ đại khoa qua các khoa thi , đây là một con số không lớn nhưng so với con số gần 3000 nhà khoa bảng trong cả nước thì lại khá lớn , nó lại có ý nghĩa hơn đối với một tỉnh đồng bằng ,chiêm chũng luôn phải đối phó với cảnh cơ hàn “ Chiêm khê – Mùa thối ’’ của đồng bằng châu thổ sông Hồng .Chính mảnh đất này đã sản sinh ra những con người tài hoa ,lỗi lạc, tài năng xuất chúng .Một lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi ngưòi nổi danh với những vần thơ phú trong đó có bài : Ngọc tỉnh liên phú ( Bài phú hoa sen trong giếng ngọc) và những câu đối thông minh sắc sảo trong lần đi xứ Trung Hoa . Một tiến sĩ Phạm Tử Hư thời Lý Cao Tông ,quê xã Nghĩa Phú ( Cẩm Giàng ) nay còn gò đại triều thờ ngài còn có đôi voi đá, tương truyền do vua Lý Huệ Tông ban cho . Truyện truyền rằng, khi vua ban cho đôi voi đá , dân trong vùng nô nức đi kéo voi về làng Nghĩa Phú để thờ ,voi nặng , đường mưa trơn , mọi người miệt mài kéo , có khi ngã chỏng gọng trên đường . Giai thoại kéo voi đá vua ban còn để lại hai làng Mài và làng Gọng hiện ở xã Trung Chính , huyện Gia Lương - Bắc Ninh hiện nay . Cùng với gò Đại triều là “ Bia Ông Học ” ,tương truyền là lăng mộ của tiến sĩ họ Phạm . “Bia ông Học ” là một gò đất nổi giữa cánh đồng ở phía tây làng Nghĩa Phú – xã Cẩm Vũ - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dưong , trên gò có một tấm bia đá , truy lập dưới thời vua Thiệu Trị nhà Nguyễn ( năm 1846 ) trên bia ghi rõ “Ông Nhật truy tôn đoan phương khải chính củ Phạm tiên sinh ’’ . Bên cạnh “ Bia Ông Học ” là “ Giếng Viết ” ( tương truyền là nơi lấy nước giếng mài mực để viết ) , “ Gò Nghiên ” giữa Đầm Lốc chính là chiếc nghiên mực ngày xưa . Dấu tích còn đây đã đi vào huyền thơại nhưng tên tuổi tiến sĩ đã đi vào sử sách không thể nào phai. Vùng đất Hải Dương nằm giữa vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ là một vùng “ Thuần nông – Xa rừng –Nhạt biển’’ , ( PGS.TS Ngô Đức Thịnh ) Người nông dân quanh năm “ Bán mặt cho đất ,bán lưng cho giời ” nhưng họ rất hiếu học, cha mẹ dồn sức cho ăn con ăn học với ước vọng đổi đời thoát cảnh “ Cổ cày, vai bừa ” “ Chân nấm , tay bùn ” thoát khỏi thân phận người nông dân cùng kiệt khổ, dốt nát ,cơ cực cả về thể xác lẫn tinh thần . Là những người có học nên họ thường ham chữ nghĩa nhất là chữ thánh hiền và cao hơn nữa là đạo thánh hiền (đạo Nho ) .Cũng từ đây nảy sinh tâm lý yêu quí , kính trọng người có học (đặc biệt là người thầy ) những người đỗ đạt là thành quả của những năm tháng miệt mài , đèn sách là công lao của gia đình , dòng tộc và chính họ lại làm rạng rỡ cho bản thân ,gia đình quê hương dòng tộc . Khi nhắc đến truyền thống Nho học ở hải Dưong không thể không nhắc đến làng tiến sĩ Mộ Trạch ( tên Nôm là làng Chằm ) xã Tân Hồng - Huỵện Bình Giang . Ở làng đã có tới 37 tiến sĩ qua3 triều đại : Trần , Mạc , Lê chưa kể tú tài , cử nhân và các học vị tương đương khác .Dân gian trong vùng đã bao đời truyền tụng câu ca “ Chó làng Chằm cắn ra chữ , chó làng Nhữ cắn ra thóc , chó làng Đọc cắn ra tiền ” , cả 3 làng Chằm , Nhữ , Đọc là tên Nôm của những làng thuộc huyện Bình Giang , Hải Dương . Làng Chằm - Mộ Trạch do Vũ Hồn , Thứ Sử Giao Châu ( 825 ) sau Thăng Anam đô hộ phủ ( 841 ) lập ấp ,sau khi ông chết được thờ làm thành Hoàng làng . Vũ Hồn vốn dòng giõi người Hoa ( Cha ) kết hợp với dòng máu Việt ( mẹ ) để rồi sau đó con cháu ông và các dòng họ khác ở Mộ Trạch nối đời khoa bảng đỗ đạt hiển vinh . Nhiều người trở thành đại quan trong triều như : Vũ Duy Chí, Vũ Hữu, Lê Nại … Những tiến sĩ trạng nguyên của Mộ Trạch không chỉ nổi tiếng về thơ văn mà còn nổi tiếng về các lĩnh vực khác như : Toán học . Có Hoàng Giáp Vũ Hữu đỗ khoa Quí Mùi ( 1463) đời vua Lê Thánh Tông từng làm quan thượng thư 5 bộ rất giỏi toán được vua Lê khen là “ thần toán’’ để lại cho đời sau tác phẩm “đại thành toán pháp’’ như Trạng cờ Vũ Huyên , Trạng chạy Vũ Công Trụ và Trạng ăn Lê Nại . Trong dân gian còn truyền bài tự tán của “ Trạng ăn” “ Mộ Trạch tiên sinh dĩ thực vi danh , thập bát bát phạn , thập nhị bát canh . Khôi nguyên cập đệ, danh quán quần anh . Sức chi dã cự , phát chi dã hoành’’ ( Mộ Trạch tiên sinh , về ăn nổi danh : 18 bát cơm , 12 bát canh . Khôi nguyên thi đậu , danh trùm quần anh , chứa vào to lớn , phát ra rộng thênh ( 12: 31) .
Ngoài làng tiến sĩ Mộ Trạch nổi tiếng kể trên , Hải Dương còn có nhiều làng nổi danh khoa bảng , trong đó phải kể đến các làng như : Nghĩa Phú ( Cẩm Vũ - Cẩm Giàng ) nơi có nhiều tiến sĩ và đặc biệt là nơi sinh thành một thiền sư , đại danh y Tuệ tĩnh ( tức Nguyễn Bá Tĩnh ) đỗ thái học sinh dưới triều Trần Dụ Tông nhưng không ra làm quan ông về tu ở chùa Nghiêm Quang , làm thuốc chữa bệnh cho nhân dân , từng bị bắt cống sang Trung Hoa, vua quan nhà Minh cảm phục tài năng của ông gọi ông là “ Hoa đà tái thế’’ , hiện còn ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement