Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By son_tran92
#649935

Download Khóa luận Hoàn thiện chính sách sản phẩm của công ty cổ phần du lịch và thương mại Phương Đông miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU . 1
1. Tính cấp thiết của đề tài. . 4
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài. . 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. . 5
4. Phương pháp nghiên cứu. . 5
5. Kết cấu khoá luận. . 6
CHưƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH. 7
1.1. Các khái niệm cơ bản. . 7
1.1.1. Lữ hành, kinh doanh lữ hành và doanh nghiệp lữ hành. . 7
1.1.2. Sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành. 9
1.1.3. Khái niệm và vai trò của chính sách sản phẩm. . 14
1.2. Một số lý thuyết về marketing du lịch và chính sách sản phẩm của doanh
nghiệp lữ hành. . 16
1.2.1. Khái niệm và sự khác biệt của marketing du lịch. . 16
1.2.2. Nội dung của chính sách sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành. . 18
1.2.3. Các chính sách Marketing – mix hỗ trợ chính sách sản phẩm. . 26
CHưƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHÍNH
SÁCH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THưƠNG
MẠI PHưƠNG ĐÔNG . 30
2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Du lịch và Thương
mại Phương Đông. . 30
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 30
2.1.2. Kết quả kinh doanh của công ty 2 năm 2008 và 2009. . 33
2.2. Thực trạng chính sách sản phẩm của công ty cổ phần Du lịch và Thương
mại Phương Đông. . 34
2.2.1. Đặc điểm thị trường mục tiêu của công ty. . 34
2.2.2. Xác định kích thước tập hợp sản phẩm của công ty. . 36
2.2.3. Phát triển sản phẩm mới. . 40
3
2.2.4. Các chính sách marketing – mix hỗ trợ chính sách sản phẩm của công ty. . 45
2.3. Đánh giá chung về chính sách sản phẩm của công ty Cổ phần Du lịch và
Thương mại Phương Đông. . 48
2.3.1. Những thành công và nguyên nhân. . 48
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. . 48
CHưƠNG III: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH
SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THưƠNG MẠI
PHưƠNG ĐÔNG . 50
3.1. Dự báo xu hướng phát triển du lịch Hải Phòng trong những năm tới. . 50
3.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Du
lịch và Thương mại Phương Đông trong thời gian tới. . 51
3.3. Các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm của công
ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Phương Đông. . 53
3.3.1. Xác định kích thước tối ưu của danh mục sản phẩm. . 53
3.3.2. Tăng cường công tác phát triển sản phẩm mới. . 55
3.3.3. Hoàn thiện các chính sách Marketing – mix hỗ trợ chính sách sản phẩm. . 56
3.3.4. Kiến nghị với nhà nước, Tổng cục du lịch và Uỷ ban nhân dân thành phố
Hải Phòng. . 59
Kết luận chương III: . 62
KẾT LUẬN . 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 64++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

chóng trong khi các yếu tố khác như: sản phẩm, kênh phân
phối… không dễ dàng thay đổi nhanh được. Khi doanh nghiệp định giá cho sản
phẩm mới của mình hay khi doanh nghiệp đưa sản phẩm hiện tại vào các khu
vực thị trường mới đều phải xem xét, đắn đo nhiều khi định giá dựa trên các chỉ
tiêu chất lượng sản phẩm và giá cả. Giá cả làm cho sản phẩm có giá trị hơn. Đặt
giá cao có xu hướng làm cho người ta có cảm giác có địa vị cao hơn khi quyết
định mua, ngược lại giá thấp làm cho người ta có cảm giác như được lợi. Giá
vừa là dấu hiệu mang thứ nguyên kinh tế: cần trả bao nhiêu để có; đồng thời giá
cũng là một dấu hiệu mang thứ nguyên tâm lý: giá trị thu được khi bỏ tiền ra
mua và chất lượng giả định của sản phẩm.Vì vậy, chính sách giá có tác dụng hỗ
trợ rất lớn cho chính sách sản phẩm.
Khi định giá cho sản phẩm các doanh nghiệp cần xem xét một cách
kỹ lưỡng các yếu tố sau:
+ Mục tiêu định giá.
+ Lựa chọn các phương pháp định giá.
+ Các chiến lược giá.
+ Điều chỉnh giá.
+ Thay đổi giá.
+ Phản ứng của khách hàng với sự thay đổi giá.
2. Chính sách phân phối.
Chính sách phân phối là một trong những chính sách quan trọng trong
chiến lược marketing. Khác với các ngành sản xuất thông thường, ngành du lịch
đòi hỏi phải có hệ thống kênh phân phối đặc biệt do tính khác biệt của sản phẩm
quy định. Trong kinh doanh du lịch, khách hàng không tập trung mà thường
phân tán ở các khu vực khác nhau trong khi đó các nhà cung ứng chỉ tập trung ở
các vùng nhất định. Do vậy, các công ty du lịch không thể bán hàng trực tiếp
cho toàn bộ khách hàng của mình được mà thường dùng các nhà trung gian như:
27
Đại lý lữ hành, nhà điều hành du lịch…Như vậy, việc thiết lập được hệ thống
kênh phân phối hợp lý sẽ góp phần quan trọng cho thành công của công ty trong
việc giới thiệu và bán sản phẩm của mình. Vì vậy, chính sách phân phối góp
phần hỗ trợ rất lớn cho chính sách sản phẩm của các doanh nghiệp lữ hành.
Khi xây dựng chính sách phân phối sản phẩm du lịch các doanh nghiệp
cần căn cứ vào:
+ Đặc điểm khách hàng.
+ Đặc tính của sản phẩm.
+ Các loại hình trung gian.
+ Đặc tính cạnh tranh.
+ Đặc điểm của doanh nghiệp.
+ Các đặc tính của môi trường.
3. Chính sách xúc tiến.
Đối với ngành kinh doanh du lịch, chính sách xúc tiến có tầm quan trọng
đặc biệt do nhu cầu về các sản phẩm du lịch thường mang tính thời vụ rõ nét, do
vậy cần có các kích thích cần thiết để tăng nhu cầu vào lúc trái vụ. Nhu cầu
về sản phẩm thường rất co giãn theo giá và nó thay đổi rất lớn tùy thuộc vào sự
biến động của tình hình kinh tế xã hội tổng quát. Khách hàng khi mua các sản
phẩm du lịch thường đã được rỉ tai mua trước khi thấy được sản phẩm. Hơn nữa,
do đặc điểm của sản phẩm du lịch, khách hàng thường ít trung thành với các
nhãn hiệu và hầu hết các sản phẩm du lịch đều bị cạnh tranh gay gắt và có nhiều
sản phẩm thay thế.
Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đang hoạt động có hiệu quả thường
thu hút được một lượng khách khá ổn định, tuy nhiên cũng vẫn cần sự yểm trợ
bằng chương trình xúc tiến - quảng cáo liên tục để thu hút thêm những khách
hàng mới và làm cho khách hàng cũ mua thêm sản phẩm mới. Đối với hầu hết
các sản phẩm, khách hàng có thể thấy và quan sát nó trước khi mua nhưng đối
với các sản phẩm du lịch thì lại khác, mặc dù phim ảnh phục vụ cho quảng cáo
du lịch có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo cho khách hàng
tiềm năng có được cái nhìn sơ lược về sản phẩm. Song mọi cố gắng về thông tin
28
sản phẩm càng trở nên khó khăn hơn khi người mua sản phẩm du lịch nghỉ mát
hay đi thăm quan thường phải quyết định một thời gian khá dài trước khi chuyến
đi bắt đầu. Do vậy việc xúc tiến - quảng cáo trong kinh doanh du lịch phải là
những thông tin thuyết phục và mục đích lôi kéo sự chú ý, tạo dựng sự quan
tâm, mong muốn và dẫn đến quyết định mua bằng cách: quảng cáo về doanh
nghiệp hay sản phẩm của mình cho các khách hàng tiềm năng; nhắc nhở khách
hàng hiện tại về sản phẩm của doanh nghiệp; thuyết phục cả khách hàng hiện có
và khách hàng tiềm năng là họ đang cần sản phẩm nào đó và sản phẩm đó chính
là điều họ đang mong muốn, doanh nghiệp có thể đáp ứng tốt cho nhu cầu của
họ và họ nên mua ngay sản phẩm của doanh nghiệp.
Mục đích của xúc tiến – quảng cáo hỗn hợp là thông tin, thuyết phục và
góp phần sửa thói quen của du khách tiềm năng, nghĩa là tìm cách khuyến khích
họ sử dụng thử một chuyến đi mà họ chưa biết đến hay chuyển hướng đi từ loại
du lịch này sang loại du lịch khác, hay là cố gắng thuyết phục những khách
hàng hiện tại tiêu dùng thêm các sản phẩm của doanh nghiệp. Như vậy, việc xúc
tiến – quảng cáo thuyết phục là cố gắng làm thay đổi thói quen, thái độ, và
khuyến khích khách hàng mua sản phẩm. Việc xúc tiến – quảng cáo tăng cường
được dùng để nhắc nhở thính giả sau khi họ đã mua sản phẩm là họ đã quyết
định đúng. Như vậy có thể nói, chính sách xúc tiến có một tầm quan trọng đặc
biệt trong việc hỗ trợ chính sách sản phẩm.
Các doanh nghiệp thường sử dụng một số các công cụ để xúc tiến sản
phẩm sau: Quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền và bán hàng trực tiếp.
Các bước khi tiến hành hoạt động xúc tiến:
+ Xác định người nhận tin.
+ Xác định phản ứng đáp lại của người nhận tin.
+ Thiết kế thông điệp.
+ Lựa chọn các kênh truyền tin.
+ Ấn định thời gian xúc tiến.
+ Ngân sách dành cho hoạt động xúc tiến.
29
4. Chính sách con ngƣời.
Nhân tố con người giữ vị trí đặc biệt quan trọng từ khâu đầu tiên đến khâu
cuối cùng tạo ra sản phẩm. Vì vậy, các doanh nghiệp lữ hành phải có các chính
sách đãi ngộ hợp lý với nhân viên của công ty mình như: có các chính sách
khuyến khích, khen thưởng những nhân viên có những sáng tạo, những ý tưởng
hay trong công việc, khen thưởng những nhân viên hoàn thành xuất sắc công
việc được giao,…Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải thường xuyên trau dồi
kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên trong
công ty. Đồng thời, tuyển dụng thêm đội ngũ nhân viên, cộng tác viên giàu kinh
nghiệm để cho doanh nghiệp của mình phát triển hơn. Vì vậy, chính sách con
người là một trong những chính sách quan trọng nhất của marketing – mix hỗ
trợ đắc lực cho chính sách sản phẩm, quyết định chính sách sản phẩm của doanh
nghiệp.
30
CHƢƠNG II:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHÍNH
SÁCH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
THƢƠNG MẠI PHƢƠNG ĐÔNG
2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Du lịch và
Thƣơng mại Phƣơng Đông.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
 Giới thiệu khái quát về công ty.
Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Phương Đông được thành lập
ngày 13 tháng 12 năm 2005 theo quyết định số 0203001941.
Công ty có trụ sở đặt tại 15 khu 6B lô 2A Lê Hồng Phong - Đông Khê -
Ng...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement