Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Darce
#649906

Download Khóa luận Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh miễn phí

MỤC LỤC
Danh mục các thuật ngữ viết tắt . 5
Danh mục hình . 5
Danh mục bản đồ. 5
Danh mục bảng. 6
Mở đầu . 7
1. Tính cấp thiết của đề tài . 7
2. Mục tiêu và nhiệm vụ . 8
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 8
4. Cấu trúc khóa luận . 8
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu . 9
1.1. Các vấn đề cơ bản về du lịch sinh thái . 9
1.1.1. Khái niệm về du lịch sinh thái . 9
1.1.2. Đặc trưng của du lịch sinh thái .11
1.1.3. Các nguyên tắc cơ bản .13
1.2. Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và VQG .15
1.2.1. Tác động tích cực từ hoạt động du lịch ở VQG.15
1.2.2. Tác động tiêu cực do hoạt động du lịch ở VQG .16
1.3. Tiềm năng du lịch sinh thái của các VQG .17
1.3.1. Hệ thống VQG là tài nguyên phát triển du lịch sinh thái.17
1.3.2. Các tiêu chí đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của VQG .18
1.4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu .20
1.4.1. Các quan điểm nghiên cứu .20
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu .22
Chƣơng 2: Tiềm năng du lịch sinh thái của VQG Bái Tử Long .25
2.1. Khái quát chung VQG Bái Tử Long .25
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .26
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự .27
2.1.3. Vị thế của VQG Bái Tử Long cho phát triển du lịch sinh thái .27
2.2. Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên .28
2.2.1. Vị trí địa lý .28
2.2.2. Địa hình - địa mạo .29
2.2.3. Các thành tạo địa chất .30
2.2.4. Khí hậu thủy văn .30
2.2.5. Sóng và nhiệt độ nước biển .32
2.2.6. Tài nguyên sinh vật .32
2.2.7. Tiềm năng du lịch tự nhiên .42
2.3. Các đặc điểm kinh tế – xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn .47
2.3.1. Đặc điểm dân cư .47
2.3.2. Đặc điểm kinh tế .48
2.3.3. Tiềm năng du lịch nhân văn .49
Chƣơng 3: Hiện trạng hoạt động du lịch ở VQG Bái Tử Long .52
3.1. Khách du lịch .52
3.1.1. Nguồn khách và thành phần khách .52
3.1.3. Số lượng khách .52
3.2. Doanh thu .53
3.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch .54
3.4. Thực trạng khai thác các tuyến điểm tham quan .57
3.5. Khả năng đáp ứng nhu cầu của du khách 60
3.5.1. Nhu cầu của du khách . . 60
3.5.2. Khả năng đáp ứng . .61
3.5.3 Mức độ ảnh hưởng. .62
3.6. Mức độ đảm bảo vai trò giáo dục và thuyết minh môi trường .63
Chƣơng 4: Định hƣớng - Giải pháp phát triển du lịch sinh thái VQG Bái
Tử Long . .67
4.1. Định hướng phát triển du lịch sinh thái ở VQG Bái Tử Long . .67
4.1.1. Định hướng về sử dụng tài nguyên DLST bền vững .67
4.1.2. Định hướng về không gian du lịch .68
4.1.3. Định hướng về công tác đào tạo nhân lực .70
4.1.4. Định hướng về sự tham gia của cộng đồng .70
4.1.5. Định hướng về thị trường và quảng bá du lịch .71
4.2. Một số giải pháp phát triển du lịch .72
4.2.1. Giải pháp về tổ chức hoạt động và quản lý .72
4.2.2. Giải pháp về môi trường .73
4.2.3. Giải pháp về cơ sở hạ tầng .74
4.2.4. Giải pháp về tổ chức quy hoạch du lịch cộng đồng .75
4.2.5. Giải pháp về thị trường .75
4.2.6. Giải pháp về vốn đầu tư.77
Kết luận .78
Tài liệu tham khảo .80
Phụ lục .82++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nơi lưu trữ nguồn gen
của nhiều loài hải sản. Các rạn san hô khu vực Bái Tử Long đều thuộc kiểu
rạn không điển hình, rạn viền bờ ven đảo.
- HST thung áng trong đảo đá vôi: được hình thành trong các thung
lũng đá vôi, có nước biển xâm thực, điển hình như thung áng Cái Đé. Nước
trong thung chỉ lưu thông với vùng biển bên ngoài qua những khe rãnh nhỏ
hay các hang ngầm. Tại đây tồn tại nhiều loài sinh vật được hình thành từ xa
xưa, nên HST này được coi như bảo tàng sống thể hiện lịch sử tiến hóa của
sinh vật. HST thung áng không những là những nhân tố hợp thành giá trị
ĐDSH, mà còn góp phần tạo nên các giá trị cảnh quan phong phú và hấp dẫn
của VQG Bái Tử Long.
2.2.6.2. Khu hệ thực vật rừng
VQG Bái Tử Long có hệ thực vật khá phong phú và đa dạng. Thành
phần loài bước đầu thống kê của viện điều tra quy hoạch rừng và tổ chức
Fontirer – Việt Nam có 780 loài trong đó:
Bảng 2.2: Thành phần loài thực vật rừng của VQG Bái Tử Long.
STT Ngành Họ Chi Loài
1 Lá thông (Psilotophyta) 1 1 1
2 Thông đất (Lycopodiophyta) 1 1 1
3 Quyết (Polypodiophyta) 16 24 45
4 Thông (Polyphyta) 3 4 4
5 Mộc lan (Magnoliophyta) 114 434 729
Tổng 135 468 780
Nguồn: [7]
Trong tổng số 135 họ thực vật có ở vườn, hai họ có số lượng trên 40
loài là Rubiaceae (47 loài) và Euphorbiacege (41 loài). Đây cũng là những họ
có số chi và loài đa dạng nhất trong hệ thực vật Việt Nam.
Đánh giá tiềm năng phát triển DLST VQG Bái Tử Long
Nguyễn Thị Hồng Vân – Văn Hóa Du Lịch Trang: 35
Nguồn tài nguyên cây có ích bao gồm: 431 loài cây thuốc, 126 loài cây
cho gỗ, 44 loài cây cho quả và hạt ăn được, 33 loài cây làm rau ăn, 27 loài cây
cho tinh dầu và dầu béo, 14 loài cây làm thức ăn cho gia súc. [7]
Vùng sinh thái VQG Bái Tử Long được rừng kín thường xanh bao phủ
tới gần 85% diện tích toàn vùng, trong đó rừng tự nhiên chiếm 90% tổng diện
tích. Ngoài ra còn rừng trâm tự nhiên thuần loại diện tích 13 ha, phân bố trên
đảo Minh Châu như: Trâm Muỗi, Trâm Đỏ, Trâm Trắng…
2.2.6.3. Khu hệ động vật rừng
Bảng 2.3: Thành phần loài động vật hoang dã VQG Bái Tử Long
STT Lớp Họ Bộ Loài
1 Thú 13 6 24
2 Chim 28 9 71
3 Lưỡng cư 1 1 15
4 Bò sát 12 2 33
5 Côn trùng bộ Cánh phấn 8 120
Tổng 62 18 263
Nguồn : [7]
Nằm trong danh sách được đưa vào sách đỏ về động vật rừng có: Báo
gấm, Báo lửa, Sơn dương, Rùa hộp ba vạch, Kỳ đà hoa, Trăn đất, Cạp Nong,
rắn Hổ mang chúa, Chồn bạc má…một số loài chim thuộc họ Hồng Hoàng,
họ Ưng…
Đánh giá tiềm năng phát triển DLST VQG Bái Tử Long
Nguyễn Thị Hồng Vân – Văn Hóa Du Lịch Trang: 36
Bảng 2.4: So sánh số lượng loài giữa các VQG biển Việt Nam.
Nhóm sinh vật
Bái Tử Long
(Lương Văn
Kẻn, 1997)
Cát Bà
(Trần Ngọc
Bút, 1995
Côn Đảo
(Lương Văn
Kẻn, 2005)
Hải vân - Sơn
Chà (Nguyễn
Văn Tiến,
2004)
Thực vật bậc cao 494 745 650 382
Thú 37 20 18 35
Chim 96 69 65 57
Bò sát 22 15 15 13
Lưỡng cư 15 11 10 8
Thực vật phù du 210 135 157 245
Động vật phù du 90 51 115 74
Rong biển 44 75 127 135
Cỏ biển 2 9 3
TVNM 19 23 23 14
Giun nhiều tơ 58 44 130 53
Thân mềm 197 100 191 159
Giáp xác 40 60 116 71
Da gai 32 12 75 14
San hô 106 147 219 144
Cỏ 68 105 160 162
Cộng 1530 1612 2080 1569
Nguồn: [1]
2.2.6.4. Hệ động - thực vật biển
VQG Bái Tử Long không chỉ đa dạng, phong phú về động – thực vật
trên cạn mà còn giàu về động – thực vật dưới biển. Đây là nguồn gen quy
hiếm của nước ta.
Đánh giá tiềm năng phát triển DLST VQG Bái Tử Long
Nguyễn Thị Hồng Vân – Văn Hóa Du Lịch Trang: 37
* Thực vật ngập mặn: 19 loài thuộc hai nhóm là nhóm loài chủ yếu và
nhóm loài chịu mặn gia nhập vào RNM. Trong thành phần của khu hệ loài Sú
chiếm ưu thế trong toàn khu vực.
* Thực vật phù du:
Bảng 2.5: Thực vật phù du ở vùng biển Bái Tử Long
STT Lớp Họ Bộ Chi Loài %
1 Tảo Silic 17 2 45 130 62
2 Tảo Gíap 10 5 20 76 36,2
3 Tảo Kim 1 1 1 2 0,9
4 Tảo Lam 1 1 1 2 0,9
Tổng 29 9 67 210 100
Nguồn: [7]
So sánh với các kết quả nghiên cứu gần đây về TVPD ở thấy rằng:
thành phần TVPD ở vùng biển Bái Tử Long đa dạng hơn các khu vực lân cận
như Cô Tô (đã gặp 130 loài), Thanh Lân (128 loài), Hạ Mai (146 loài), Hạ
Long (209 loài).
Hình 2.1: Tỷ lệ của các lớp TVPD ở vùng biển Bái Tử Long
Dictyochophy-
ceae
0.9%
Cyanophyceae
0.9%
Bacillariophy-
ceae
62%
Dinophyceae
36.2%
Nguồn: [1]
Đánh giá tiềm năng phát triển DLST VQG Bái Tử Long
Nguyễn Thị Hồng Vân – Văn Hóa Du Lịch Trang: 38
* Rong biển: 44 loài thuộc 4 ngành là Rong lam, Rong đỏ, Rong nâu và
Rong lục. Trong 44 loài rong biển đã phát hiện được tại vùng biển VQG Bái
Tử Long, có 5 loài có giá trị kinh tế có thể khai thác và sử dụng trong nhiều
lĩnh vực như làm thực phẩm, nguyên liệu chế biến các loại dược phẩm dùng
để chữa bệnh.
Bảng 2.6: Rong biển làm thực phẩm, nguyên liệu chế biến dược phẩm
STT Tên khoa học
Tên Việt
Nam
Công dụng
1 Peyubra (Grev.) J.Ag. Giảm cholesterol
trong máu
2 Leveillea jungermanioides
(Harv. & Mart.) Harv
Rong lá
nấm
Giảmcholesterol
trong máu
3 Ulva conglobata Kjellm Rong bùn Thực phẩm
4 Ulva fenestrate Port. Et Rupp Rong bùn Thực phẩm
5 Codium arabicum Kuetz Rong đại Thuốc giun,chống
nấm, chống ung thư,
thực phẩm
Nguồn: [1]
* Động vật phù du: 90 loài thuộc 52 giống 43 họ và 10 bộ, 5 ngành.
Trong đó:
- Ngành Giun đốt (Anneliada) Gồm 1 loài chiếm 1%
- Ngành Chân đốt (Arthropoda) Gồm 76 loài chiếm 85%
- Ngành Thân mềm (Mollusca) Gồm 3 loài chiếm 3%
- Ngành Hàm tơ (Chaetognatha) Gồm 3 loài chiếm 3 %
- Ngành Có bao (Tunicata) Gồm 2 loài chiếm 2 %
Thành phần loài động vật phù du vùng biển Bái tử Long bằng 86,4 %
so với vùng biển Cát Bà - Hạ Long, chiếm 74,3% số loài thu được trên toàn
vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng. Như vậy có thể thấy quần thể động vật
phù du lịch vùng biển Bái Tử Long khá phong phú.
Đánh giá tiềm năng phát triển DLST VQG Bái Tử Long
Nguyễn Thị Hồng Vân – Văn Hóa Du Lịch Trang: 39
Hình 2.2: Tỷ lệ các nhóm động vật phù du
Annelida
1% Chaetognatha
3%
Arthropoda
85%
Protochordata
2%
Mullusca
3%
Others
6%
Nguồn: [1]
*San hô: 106 loài san hô cứng thuộc 34 giống 12 họ trong khu vực
VQG Bái Tử Long. Nếu xét mức độ đa dạng về số lượng giống thì họ
Faviidae có số lượng giống nhiều nhất và vượt trội so với các giống khác là
12 giống, chiếm 35,3 %, các họ khác đều ít, chỉ 1 – 4 giống. Khác với các
khu vực khác, các đảo có phân bố san hô thường bị tác động mạnh bởi các
động lực biển như sóng và dòng chảy nên địa hình thường dựng đứng và có
nhiều đá tảng lớn, do đó san hô phân bố rải rác không tập trung và chủ yếu
là san hô dạng khối và dạng phủ bám chắc vào đá không bị sóng đánh bật ra
khỏi vật bám.
Dựa trên kết quả khảo sát và đánh giá nhanh trên 6 rạn trong VQG Bái
Tử Long, kết quả được thể hiện trên bảng 2.7
Đánh giá tiềm năng phát triển DLST VQG Bái Tử Long
Nguyễn Thị Hồng Vân – Văn Hóa Du Lịch Trang: 40
Bảng2.7: Độ phủ san hô sống tại các điểm khảo sát khu vực Bái Tử Long
Nhóm sinh
vật
Biên
phòng
(VI)
Cồn
Đen
(V)
Dời Xô
(VII)
Gành
Nam
Khơi
Ngoài
(XII)*
Cây
bàng
(II)*
San hô sống 56.3 21.9 50.6 46.9 70 35.0
San hô mềm 0 0 0.6 0
Hải miên 1.3 6...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement