Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dvnghia1984
#649898

Download Khóa luận Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa nhà Mạc tại Kiến Thụy - Hải Phòng góp phần phát triển du lịch nhân văn miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.6
1. Tính cấp thiết của đề tài.6
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.10
3. Mục đích nghiên cứu của khoá luận.11
4. Đối tượng nghiên cứu.11
5. Phạm vi nghiên cứu.11
6. Phương pháp nghiên cứu.11
7. Nguồn tư liệu của khoá luận.11
8. Đóng góp của khoá luận.11
9. Kết cấu của khoá luận.12
Chương 1 . KHÁI NIỆM VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ.12
1.1 Di tích lịch sử văn hoá.13
1.1.1 Di tích lịch sử.14
1.1.2 Di tích văn hoá.14
* Chùa.14
1.2 Vai trò của di tích lịch sử văn hoá trong hoạt động du lịch.14
Chương 2. KHÁI QUÁT VỀ VưƠNG TRIỀU MẠC VÀ CÁC DI
TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ NHÀ MẠC TẠI KIẾN THUY HẢI
PHÒNG.15
2.1 Lịch sử vương triều Mạc.15
2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển.15
2.1.2 Sự suy vong của vương triều Mạc.18
2.2 Một số thành tựu đạt được dưới vương triều Mạc.19
2.2.1 Thành tựu về kinh tế.19
2.2.2 Thành tựu về văn học thi cử.20
2.2.3 Thành tựu về văn hoá.21
2.3 Giới thiệu về huyện Kiến Thuỵ.22
2.3.1 Kiến Thuỵ xưa.22
2.3.2 Kiến Thuỵ ngày nay.25
a. Địa hình Kiến Thụy.25
b. Đặc điểm khí hậu.25
* Tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa.25
* Khí hậu thời tiết Kiến Thụy có diễn biến thất thường.26
* Khí hậu Kiến Thụy chịu sự chi phối trực tiếp của biển.26
c. Đặc điểm mạng lưới sông.27
d. Dân cư và phong tục tập quán.27
e. Kinh tế, văn hoá .27
f. Tiềm năng và lợi thế phát triển.28
2.4 C ác di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ.29
2.4.1 Từ đường họ Mạc.29
2.4.2 Chuà Đại Trà.33
2.4.3 Chùa Trà Phương.35
2.4.4 Di tích đền và chùa Hoà Liễu.40
2.4.5 Di tích chùa Văn Hoà.44
2.4.6 Chùa Nhân Trai.47
2.4.7 Di tích Dương Kinh.48
2.4.8 Di tích Gò Gạo.51
2.4.9 Di tích Bên Tường.52
2.4.10 Di tích Mả Lăng.52
2.5. Giá trị của các di tích đó.52
2.5.1 Giá trị nghệ thuật.52
2.5.2 Giá trị lịch sử.54
2.5.4 Giá trị nhân văn.55
Chương 3. CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ NHÀ MẠC GÓP
PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHÂN VĂN.56
3.1 Hình thành các tuyến điểm du lịch theo chuyên đề.56
3.1.1 Tuyến du lịch « về Dương Kinh xưa ».57
3.1.2 Tuyến du lịch hình thành theo không gian địa lý.58
3.2 Định hướng khai thác di sản văn hoá phục vụ du lịch.60
3.3 Một số giải pháp bảo tồn, khai thác các di tích.61
3.3.1 Bảo tồn tu tạo tài nguyên du lịch văn hoá.61
3.3.2 Khai thác tài nguyên du lịch văn hoá phục vụ cho du lịch của huyện.62
3.3.3 Giải pháp về tôn tạo, tu bổ các di tích.62
3.3.4 Tuyên truyền quảng bá cho phát triển du lịch.63
3.3.5 Nâng cao ý thức của người dân về du lịch và đào tạo du lịch tại
chỗ.63
3.4 Một số kiến nghị. 64
KẾT LUẬN.67
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


di tích, ngồi nghe bác say sưa kể những câu chuyện không thuộc về chính sử của các
bậc tổ tiên. Câu chuyện về người vợ của vua Mặc Đăng Dung, tại sao không phải là
con vua mà đựơc gọi là công chúa. Đó là , sau khi Mạc Đăng Dung thi đánh vật và
trúng tuyển với danh hiệu Đô lực sĩ xuất thân, Mạc Đăng Dung vào yết kiến nhà vua
và được vua gả công chúa cho nhưng ông đã từ chối bởi ở quê nhà đã có lời hôn ước
với bà Vũ Thị Ngọc Toàn. Vua cho phép ông về quê vinh quy bái tổ sau đó phải dẫn
vợ lên cho nhà vua xem mặt nếu vua đồng ý thì sẽ cho hai người lấy nhau. Mạc Đăng
Dung về nhà đưa vợ vào kinh, đến trước mặt vua, vua thấy được vẻ đẹp đôn hậu, hiền
từ của người con gái miền biển phía đông. Vua ưng thuận, phong cho bà Vũ Thị Ngọc
Toàn là công chúa, cho phép hai người lấy nhau. Thế nên trong dân gian mới có câu
“Cổ Trai đế vương – Trà Phương công chúa”.
Hay một câu chuyện khác, con cháu họ Mạc bị nhà Lê Trịnh truy đuổi nên phải
phiêu tán khắp nơi. Có người chạy ra đất Quảng Ninh, lấy từ “Cổ” trong Cổ Trai,
“Trà” trong Trà Phương, đặt tên cho vùng đất mình chạy đến là Trà Cổ, để luôn nhớ
về quê hương cội nguồn. Bây giờ chúng ta có vùng đất Trà Cổ ngày nay.
Tại di tích còn lưu giữ nhiều hiện vật bằng gốm, sứ, gỗ, bia kí, đồ tế tự... có liên
quan đến việc thờ cúng , tưởng niệm các vua của vương triều Mạc. Tập văn khấn chữ
nho, ngai án , bài vị, 2 vị vua kế tiếp là con trai trưởng Mạc Đăng Doanh , cháu đích
tôn là Mạc Phúc Hải, đồng thời tập văn khấn cũng đề cập đến một số vị tướng lĩnh
cao cấp gần gũi với vương triều như Vũ tướng công, Phạm tướng công, đồng thời là
tổ của dòng họ mạc xung quanh khu vực cổ trai hiện giờ.
Cách đây hơn 400 năm, tại làng Cổ Trai phủ kinh môn trấn Hải Dương, Mạc
Đăng Dung được sinh ra từ một gia đình làm nghề đánh cá. Thời trai trẻ đã có sức
khoẻ hơn người. Vào thời Lê Uy Mục, Mạc Đăng Dung đã dự thi môn đô vật và trúng
thưởng với danh hiệu Đô lực sĩ xuất thân, được xung vào đội Túc vệ. Sau 17 năm từ
một người lính túc vệ, ông trở thành một người chỉ huy toàn quân, nắm giữ toàn bộ
Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp
phần phát triển du lịch nhân văn
Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 31
quân đội nhà Lê thời Chiêu Tông. Xã hội Việt Nam từ lúc thịnh trị thời Lê sơ thế kỷ
14, 15 đã bước sang sự suy tàn ở thế kỷ 16. Sử sách đã phải ghi lại hình ảnh của
những ông vua lợn Lê Tương Dực, vua lợn Lê Uy Mục, ăn chơi sa đoạ, bất lực trước
cảnh đất nước rối ren loan lạc. Lúc này Mạc Đăng Dung nổi lên như một nhà quân sự
có tài từng dẹp yên sự loạn lạc ở bên ngoài và các phe phái trong hoàng cung nên
được nhiều người ủng hộ, trước đòi hỏi của lịch sử lúc ấy, Mạc Đăng Dung đã từng
bước gạt bỏ vương triều Lê khỏi vũ đài chính trị lập nên vương triều mới, vương triều
Mạc, sử thần Lê Quý Đôn đã chép về sự kiện này như sau: “tháng này tức tháng 6
năm 1527, Đăng Dung vào kinh thành, ngự nơi chính điện, tế trời ở đàn Nam Giao,
dựng tôn miếu lấy Hải Dương làm Dương Kinh.” [12] Từ đó Mạc Đăng Dung bước
nên ngôi báu trị vì đất nước với tư cách là ông vua khai sáng vương triều Mạc, đóng
đô ở Thăng Long đặt đất Thang Mộc ở Dương Kinh, dựng đền miếu lập cung điện ở
Cổ Trai quê hương. Đến năm 1530 thì truyền ngôi cho con trai trưởng là Mạc Đăng
Doanh lên làm Thái Thượng Hoàng sau khi đã ở trên ngôi được 3 năm. Truyền đến
vua thứ năm là Mạc Hậu Hợp thì nhà Mạc có thời gian trị vì đất nước được 65 năm.
Năm 1592, Bình an vương Trịnh Tùng đã đánh bại nhà Mạc ở Thăng Long dành lại
ngôi báu cho nhà Lê. Nếu tính cả thời gian cát cứ ở Cao Bằng thì vương triều này tồn
tại khoảng 150 năm trong lịch sử xã hội phong kiến Việt Nam.
Sau khi nhà Mạc thất thủ ở Thăng Long, toàn bộ vương triều và dòng họ đã
phải nếm trải sự thù hận dữ dội của tập đoàn quân Lê Trịnh. Các cung điện, tôn miếu,
lăng tẩm của nhà mạc ở Cổ Trai đã bị quân Lê Trịnh từ Thăng Long tràn xuống san
phẳng hoàn toàn. Những cung điện ở Cổ Trai như Hưng Quốc ở Quốc Phòng xứ,
Tường Quang ở Hoàn Mộc xứ , Mả Lăng thuộc Trung Lăng xứ đến nay chỉ còn lưu
lại trong sử sách hay những câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Dương Kinh thuở
vàng son ở khu vực Cổ Trai từ hơn 400 năm trứơc đã không còn dấu tích.
Sau một thời gian dài phiêu tán, mai danh ẩn tích tránh sự truy đuổi của nhà Lê
Trịnh, vào thời Nguyễn, đời vua Duy Tân năm thứ 10, các hậu duệ của họ Mạc đã quy
Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá nhà Mạc tại Kiến Thuỵ Hải Phòng – góp
phần phát triển du lịch nhân văn
Sinh viên: Hoàng Thị Hải Thương – VH1004 32
tụ về Cổ Trai, dựng lại từ đường thờ cúng tổ tiên, lập bia kí ghi lại thế thứ tôn niên
hiệu của dòng họ Mạc. Ngôi từ đường hiện nay là kết quả của việc xây dựng vào thời
gian này. Trong từ đường hiện còn bảo lưu được tấm bia đá dựng năm 1926 đời vua
Nguyễn Bảo Đại thứ hai mang tên tổ tiên bi kí. Theo nội dung tấm bia thì Từ đường
họ Mạc trước khi bị nhà Lê Trịnh phá huỷ là nơi tôn thờ 14 vị tổ họ mạc qua các thời
kì. Trong ghi tên vị đệ nhất tổ của dòng họ Mạc là Mạc Hiển Tích, đỗ tiến sĩ thế kỉ 11,
nhà Lí làm quan đến chức thượng thư bộ lai. Đến thời nhà Trần, thế kỉ 13, ghi danh
vị tổ thứ 3 là Mạc Đĩnh Chi đỗ trạng nguyên thời Trần làm quan đến chức nhập nội
hành khiển. Thời Lê sơ thế kỉ 15 ghi danh vị tổ thứ 5 là Mạc Công Địch. Khi Mạc
Đăng Dung lên ngôi vua lập ra triều Mạc thế kỷ 16, khi mất được phong là Thái tổ
nhân minh cao hoàng đế, xếp vào vị tổ thứ chín. Các lớp con cháu sau của Mạc Đăng
Dung mà được kế vị ngôi vua đều thấy ghi danh là các vị tổ của dòng họ Mạc là Mạc
Đăng Doanh là tổ thứ 10, Mạc Phúc Hải là tổ thứ 11 cho đến vị tổ thứ 14 ghi trên tấm
bia nay là Mạc Kính Vũ, vị vua cuối cùng của nhà Mạc đóng đô ở Cao Bằng.
Từ đường họ Mạc là di tích vật chất ( loại hình kiến trúc) duy nhất còn lại trên
vùng đất quê hương vương triều nhà Mạc. Vùng đất mang đậm những dấu ấn lịch sử
về một vương triều phong kiến được sử sách ghi danh với cả vinh quang lẫn những
oan khiên đã phần nào làm người đời sáng tỏ. Đồng thời khu vực Dương Kinh chắc
chắn từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã, đang và sẽ giành được sự quan tâm
không chỉ của các nhà nghiên cứu sử học mà còn của các cấp chính quyền của các
ngành du lịch, đầu tư phát triển nhằm khôi phục Dương Kinh tương xứng với tầm vóc
mà nó đã từng đóng vai trò quan trọng khi nhà Mạc còn cai quản đất nước ở thế kỷ 16.
Lễ hội truyền thống tại Từ Đường nhà Mạc diễn ra vào ngày 22/8 âm lịch hàng năm.
Ngày này, con cháu di duệ họ Mạc kể cả những họ do nhiều hoàn cảnh khác nhau về
lại mảnh đất Cổ Trai , dâng hương tại Từ Đường của dòng họ Mạc. Đây là dịp để các
chi họ Mạc và chi họ gốc Mạc nhận n...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement