Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thankclassic
#649876

Download Khóa luận Giải pháp marketing - mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn WooShu Biên Hòa miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ðẦU. 1
CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN . 4
1.1. Lý thuyết vềkinh doanh khách sạn và kinh doanh ăn uống trong khách sạn:. 4
1.1.1. Lý thuyết vềkinh doanh khách sạn: . 4
1.1.2. Lý thuyết vềkinh doanh ăn uống trong khách sạn:. 5
1.1.2.1. Khái Niệm: . 5
1.1.2.2. Vai trò kinh doanh ăn uống của nhà hàng trong khách sạn: . 6
1.1.2.3. Phân loại nhà hàng: . 6
1.1.2.4. Kếhoạch thực đơn:. 8
1.1.2.4.1. Phân loại thực đơn:. 8
1.1.2.4.2. Yêu cầu đối với kếhoạch thực đơn của nhà hàng: . 9
1.1.2.5. Thịtrường khách của nhà hàng trong khách sạn:. 10
1.1.2.5.1. Khái niệm: . 10
1.1.2.5.2. Phân khúc thịtrường trong kinh doanh nhà hàng . 10
1.1.2.5.3. Các phương án lựa chọn thịtrường mục tiêu trong
kinh doanh nhà hàng: . 10
1.2.2.6. ðịnh vịthịtrường trong nhà hàng:. 10
1.2. Khái niệm Marketing Mix (hỗn hợp) và vai trò của nó trong kinh doanh ăn
uống: . 11
1.2.1. Khái niệm Marketing Mix: . 11
1.2.2. Các giải pháp Marketing Mix nhằm thu hút khách sửdụng dịch vụ ăn
uống trong kinh doanh khách sạn: . 12
1.2.2.1. Giải pháp sản phẩm: . 12
1.2.2.2. Giải pháp giá: . 15
1.2.2.3. Giải pháp phân phối: . 16
SVTH: ðỖNGỌC HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI
1.2.2.4. Giải pháp xúc tiến:. 17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC GIẢI PHÁP
MARKETING MIX NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG SỬDỤNG DỊCH
VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG THUỘC KHÁCH SẠN WOOSHU. 21
2.1. Tổng quan vềkhách sạn Wooshu: . 21
2.1.1. Giới thiệu chung vềkhách sạn Wooshu: . 21
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Wooshu: . 22
2.1.3. Cơcấu tổchức của khách sạn: . 23
2.1.3.1. Sơ đồcơcấu tổchức của khách sạn: . 23
2.1.3.2. Sốlượng nhân sựtại khách sạn Wooshu:.24
2.2. Các hoạt động kinh doanh của khách sạn: . 24
2.2.1. Kinh doanh dịch vụphòng ngủ: . 24
2.2.2. Nhà hàng và quầy Bar: . 26
2.2.3. Dịch vụhội thảo, hội họp: . 27
2.2.4. Khu vui chơi giải trí:. 28
2.3. Giới thiệu vềbộphận kinh doanh ăn uống của của khách sạn và đặc điểm thị
trường khách của nhà hàng: . 28
2.3.1. Bộphận kinh doanh ăn uống của khách sạn: . 28
2.3.1.1. Nhà hàng Âu:. 28
2.3.1.2. Nhà hàng Á:. 29
2.3.2. Chất lượng phục vụnhà hàng: . 29
2.3.3. ðặc điểm thịtrường khách của nhà hàng: . 31
2.3.4. ðịnh vịthịtrường của nhà hàng thuộc khách sạn wooshu:. 31
2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn quốc tếWooshu:. 32
2.4.1. Tình hình hoạt động của khách sạn 2010: . 32
2.4.2. Tình hình hoạt động của bộ ẩm thực 6 tháng đầu năm 2011: . 33
2.5. Các giải pháp Marketing mix mà khách sạn đã sửdụng đểthu hút khách
hàng sửdụng dịch vụ ăn uống: . 34
2.5.1 Giải pháp sản phẩm: . 34
2.5.2 Giải pháp giá:. 39
2.5.3 Giải pháp phân phối:. 40
2.5.4 Giải pháp xúc tiến:. 42
2.6. Nhận xét và đánh giá vềthịtrường khách sửdụng dịch vụ ăn uống tại khách
sạn Wooshu và đánh giá các giải pháp Marketing mà khách sạn đã sửdụng để
thu hút khách sửdụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng:. 45
2.6.1. ðánh giá vềthịtrường khách sửdụng dịch vụ ăn uống tại khách sạn
Wooshu: . 45
2.6.2. ðánh giá các giải pháp Marketing mix mà khách sạn đã sửdụng đểthu
hút khách đến sửdụng dịch vụ ăn uống:. 45
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ðỀXUẤT VÀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM
THU HÚT KHÁCH HÀNG SỬDỤNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ
HÀNG THUỘC KHÁCH SẠN WOOSHU. . 47
3.1. Các giải pháp Marketing nhằm thu hút khách hàng sửdụng các dịch vụ ăn
uống tại nhà hàng: . 47
3.2.1.Giải pháp sản phẩm: . 47
3.2.2.Giải pháp giá:. 49
3.2.3.Giải pháp phân phối:. 51
3.2.4.Giải pháp xúc tiến:. 52
3.2.Biện pháp thực hiện: . 54
Kết luận và ðềxuất. 55
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 57
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

úc tiến ngắn hạn.[1 40]
Kế hoạch – quảng cáo
• Mục tiêu: Mục tiêu của quảng cáo là nhắm ñến nhóm ñối tượng khách
hàng nào? Trong kinh doanh nhà hàng khách sạn thì có 4 nhóm khách
hàng cơ bản:
- Khách hàng lãnh ñạm
- Khách hàng mới
- Khách hàng trung thành
- Khách hàng hay thay ñổi
• Thông ðiệp: Thông ñiệp là vấn ñể cơ bản của quảng cáo, quảng cáo có
thành công hay không phụ thuộc vào việc có ñưa ñược thông ñiệp mà
doanh nghiệp muốn gửi gắm tới khách hàng hay không. Thông ñiệp có
thể về: lợi ích của sản phẩm ñể quyến rũ người mua, hay các thuộc tính
hay ñặc tính của sản phẩm ñể làm rõ lợi ích, một việc làm rất hiệu quả mà
các quảng cáo thường dùng là ñưa ra các khẩu hiểu (slogan), việc tạo
ñược một khẩu hiệu ñộc ñáo sáng tạo sẽ tác ñộng mạnh ñến khách hàng,
ngắn gọn dễ nhớ và phân biệt sẽ tạo ñược ấn tượng sâu.
• Lựa chọn phương tiện truyền thông ñại chúng:
+ Thông qua Truyền thanh & truyền hình: Tivi, Radio, video, internet…
+ In ấn: Báo, tạp chí, tờ rơi….
+ Ngoài trời: pa-nô (billboard), biển hiệu, bảng ñiện…
+ Thư trực tiếp: Thư ñiện tử, thư gửi trực tiếp..
19
SVTH: ðỖ NGỌC HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI
• Thời lượng: Thời lượng của một chiến dịch quảng cáo thường tương ứng
thời lượng có khả năng mua của khách hàng.
+ Liên tục, ñều ñặn trên một phương tiện
+ Từng ñợt trên một phương tiện
+ Phối hợp cả hai trên nhiều phương tiện khác nhau
• Kinh phí:
+ Dựa trên tỉ lệ doanh số có thể cấp
+ Dựa theo tỉ lệ tương ñương với các doanh nghiệp cùng ngành[1 40]
B. Khuyến mãi
“Là những khích lệ ngắn hạn ñể khuyến khích việc mua sản phẩm vật chất
hay một dịch vụ”[3 209] với mục tiêu tạo ra khách hàng mới, tăng thị phần hiện
tại hay giữ khách hàng hiện tại và khiến khách hàng quay lại.
Trong kinh doanh nhà hàng khách sạn khuyến mãi dựa vào cách sau:
+ Phiếu giảm giá (Coupons) có thời hạn, phát hành qua báo, tạp chí, thư
ñiện tử…
+ Phiếu giảm giá cho lần mua sau (Bounce-back coupons) ñược phát hành
khi khách mua hàng. ðiều này giúp tăng lượng khách thướng xuyên ñến, khiến
khách hàng quay lại, kích thích khách hàng dùng thử sản phẩm mới, thuyết phục
khách hàng mới ñến lần ñầu trở lại.
+ Giá ưu ñãi khi khách hàng thêm sản phẩm phụ hay mua số lượng nhiều:
từ ñó khuyến khích khách hàng mua trọn gói, tăng giá trị trong việc chi tiêu của
khách hàng ngoài ra còn tăng sự nhận biết của khách hàng với các sản phẩm
phụ.
+ Quà tặng – Xổ số: việc này sẽ tăng lượng khách thường xuyên ñến hay
có thể khiến khách hàng quay lại mua thêm.
+ Giảm giá-sales
- Giờ vàng (happy hour)
- Early-bird special (dành cho các khách hàng ñến sớm trước giờ
mở cửa)
20
SVTH: ðỖ NGỌC HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI
- Limited-time only (thời gian khuyến mãi trong giờ cao ñiểm
trong ngày)
C. Quan hệ xã công chúng – PR
“Chức năng quản lý ñặc biệt với nỗ lực có kế hoạch nhằm thiết lập và duy trì
mối liên lạc, sụ hiểu biết, sự chấp nhận và hợp tác giữa tổ chức và cộng ñồng, tạo
dựng một hình ảnh tích cực và sự ưu ái của khách hàng ñối với tổ chức thông qua
các hoạt ñộng mang lại lợi ích cho khách hàng, cộng ñồng và xã hội” [ 1 46]
Các tình huống cần PR:
+ Tổ chức sự kiện: khai trương, ñộng thổ…
+ Giới thiệu sản phẩm mới
+ Giải quyết các khủng hoảng
+ Cải thiện mối quan hệ giữa tổ chức với cộng ñồng (bao gồm khách hàng)
hay nhân viên
+ Hoạt ñộng ñem lại lợi ích cho cộng ñồng xã hội.[1 47]
D. Chào hàng cá nhân và marketing trực tiếp
cách này thường ñược tiến hành trên cơ sở gặp mặt trực tiếp giữa
người bán và người mua (chào hàng cá nhân), hay qua ñiện thoại, thư, email
(marketing trực tiếp)… nhiệm vụ của chào hàng cá nhân là:
Tìm kiếm khách hàng - thuyết phục họ mua sản phẩm - Làm cho họ hài lòng ñể họ
mua nữa.
 ðây là cách tốt nhất ñể truền thông cho những sản phẩm có giá trị
cao.[1 47]
21
SVTH: ðỖ NGỌC HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC GIẢI PHÁP MARKETING
NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI
NHÀ HÀNG THUỘC KHÁCH SẠN WOOSHU.
2.1. Tổng quan về khách sạn Wooshu:
2.1.1. Giới thiệu chung về khách sạn Wooshu:
ðịa chỉ: 253 Phạm Văn Thuận, Thành Phố Biên Hòa, ðồng Nai
ðiện thoại: (84-61) 3918888 Fax: (84-61) 3918889
Website: www.wooshuhotel.com
Email: [email protected]
Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ 45 phút, nằm bên bờ sông ðồng
Nai ñầy hiền hòa, Biên Hòa là trung tâm, kinh tế, chính trị văn hóa… của tỉnh ðồng
Nai ñồng thời là ñấu mối giao lưu vùng kinh tế trọng ñiểm phía nam. Với nhiều
ñiểm du lịch hấp dẫn như du lịch trên sông ðồng Nai, cù lao Ba Xê, cù lao Tân
Vạn, khu du lịch Bửu Long và nhiều di tích lịch sử văn hóa khác… Khách sạn
Wooshu, một khách sạn 4 sao ñạt chuẩn quốc tế ñầu tiên tại Biên Hòa ñã góp phần
mang ñến cho thành phố này một diện mạo mới ñầy sang trọng và hấp dẫn cho du
khách trong và ngoài nước.
Với lối kiến trúc tuyệt ñẹp gồm 16 tầng nhà mang phong cách hiện ñại. 132
phòng với lối trang trí sang trọng, ñầy dủ các thiết bị hiện ñại sẽ mang ñến cho du
khách những giờ phút nghỉ ngơi thật thoải mái cũng như tìm hiểu về nét văn hóa
lịch sử của vùng ðông Nam Bộ khi tham quan Quảng Trường và Bảo Tàng tỉnh
ðồng Nai cũng như dòng sông ðồng Nai thanh bình…
Tại các phòng ở ñây, khách có thể thả mình trong sự thoáng ñãng với thiên
nhiên và ngắm nhìn thành phố ñầy yên bình. Không chỉ với nghỉ ngơi, khách hàng
có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những dịch vụ khác như thưởng thức ẩm thực ñặc
sắc truyền thống Âu Á từ những ñầu bếp có có nhiều năm kinh nghiệm chế biến tại
nhà hàng ở ñây.
22
SVTH: ðỖ NGỌC HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Wooshu:
Công ty TNHH Vĩnh Tường ñược thành lập vào năm 2001, giấy Chứng nhận
ðKKD số: 4702000159 do Sở kế hoạch ñầu tư tỉnh ðồng Nai cấp ngày 08/05/2001.
Xuất phát từ những thực tế về ñiều kiện, tình hình thị trường tỉnh ðồng Nai nói
chung và Tp.Biên Hoà nói riêng, cũng như dựa vào những năng lực hiện có của
Công ty Vĩnh Tường, dự án xây dựng khu liên hợp Gia cư - Thương mại - Dịch vụ -
Khách sạn (Wooshu Complex) ra ñời toạ lạc tại số 253 Phạm Văn Thuận, P. Tân
Mai, Tp. Biên Hoà, tỉnh ðồng Nai. Với cách hoạt ñộng kinh doanh ña dạng
các loại hình dịch vụ tiện ích, Wooshu Complex là dự án Trung tâm thương mại -
Dịch vụ - Khách sạn, khách sạn Wooshu tiêu chuẩn quốc tế 4 sao ñầu tiên tại ðồng
Nai có thể ñáp ứng tốt nhất các nhu cầu cho các cư dân trong Tỉnh và hơn 4.000
chuyên gia nước ngoài ñang làm việc tại các khu công nghiệp từ việc mua sắm, ăn
uống, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, làm ñẹp, tiệc cưới hỏi, phòng nghỉ, hội
họp, văn phòng…tổng diện tích dự án là 8.000 m2, với tổng số vốn trên 600 tỷ
ñồng. Khách sạn Wooshu chính thức ñược khai trương vào Ngày 16/1/2010. Khách
sạn Wooshu trước ñây là c...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement