Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zzz_b4by_tin4nhdi_zzz
#649869 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU. 1
1. Lý do chọn đề tài. 1
2. Lịch sử nghiên cứu của vấn đề. 1
3. Mục đích nghiên cứu. 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
5. Phương pháp nghiên cứu. 2
6. Dự kiến đóng góp của đề tài. 3
7. Bố cục khóa luận. 3
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN. 4
1.1. Vài nét về tôn giáo. 4
1.1.1. Khái niệm tôn giáo. 4
1.1.2. Khái quát chung về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. 6
1.1.3. Các loại hình tôn giáo chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ. 9
1.2. Góc độ văn hóa của tôn giáo. 10
1.2.1. Phật giáo. 11
1.2.2. Thiên Chúa Giáo. 15
1.3. Giá trị văn hóa tôn giáo đối với việc khai thác và phát triển du lịch. 19
1.4. Văn hóa tâm linh và đặc điểm của loại hình du lịch văn hóa tâm linh. 21
1.5. Tiểu kết chương I. 23
CHƯƠNG II: DU LỊCH VÀ TÔN GIÁO QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ
Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ. 25
2.1. Nhu cầu tôn giáo ở đồng bằng Bắc Bộ. 25
2.2. Đánh giá chung về tiềm năng du lịch ở các đình, đền, chùa, miếu, nhà
thờ, các lễ hội tôn giáo ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. 27
2.2.1. Tiềm năng. 27
2.2.2. Thực trạng. 35
2.2.2.1. Mặt được. 35
2.2.2.2. Những tồn tại. 39
2.2.3. Nguyên nhân. 41
2.2.3.1. Chưa nhìn nhận đúng tiềm năng của du lịch văn hóa tâm linh. 41
2.2.3.2. Chưa đầu tư thích đáng về mọi mặt. 42
2.2.3.3. Khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên một cách bừa bãi. 43
2.2.3.4. Chưa chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến. 43
2.2.3.5. Chưa tạo được những sản phẩm du lịch độc đáo. 44
2.3. Tiểu kết chương II. 44
CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM GẮN VĂN HÓA TÔN
GIÁO VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA
TÂM LINH Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ. 46
3.1. Quán triệt sâu sắc quan điểm đối mới của Đảng đối với vấn đề tôn giáo. 46
3.2. Những giải pháp chung. 48
3.2.1. Đưa du lịch đến các di tích, các lễ hội văn hóa tâm linh. 48
3.2.2. Xây dựng dự án Quốc gia về phát triển du lịch văn hóa tâm linh. 51
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, quảng bá, xúc tiến
cho loại hình du lịch văn hóa tâm linh. 51
3.2.4. Học tập kinh nghiệm của một số nước. 53
3.3. Những giải pháp cụ thể. 55
3.3.1. Thành lập Ban chuyên trách về du lịch văn hóa tâm linh. 55
3.3.2. Thành lập các Công ty du lịch chuyên về du lịch văn hóa tâm linh với
đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp. 56
3.3.3. Thành lập Ban chuyên trách tiếp khách, hướng dẫn du khách tại các
điểm tham quan. 56
3.3.4. Giải quyết triệt để những vấn nạn tại các điểm du lịch. 57
3.3.5. Một số giải pháp khác. 57
3.4. Tiểu kết chương III. 58
KẾT LUẬN. . 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 61
PHỤ LỤC

1.5. Tiểu kết chƣơng I
Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang tính
thiêng liêng, được chấp nhận một cách trực giác và tác động qua lại một cách hư
ảo, nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế cũng như ở thế giới bên kia. Niềm
tin đó được biểu hiện rất đa dạng, tuỳ từng trường hợp vào những thời kỳ lịch sử, hoàn
cảnh địa lý - văn hóa khác nhau, phụ thuộc vào nội dung từng tôn giáo, được
vận hành bằng những nghi lễ, những hành vi tôn giáo khác nhau của từng cộng
đồng xã hội tôn giáo khác nhau.
Các tôn giáo lớn trên thế giới được du nhập vào Việt Nam rất sớm như Phật
giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo …. Nó tồn tại suốt một thời gian dài với lịch sử
dân tộc. Theo thống kê hiện nay, Việt Nam có 19,4% dân số theo đạo với hơn 18
triệu người là tín đồ các tôn giáo. Số liệu này chưa phản ánh chính xác số lượng
tín đồ tôn giáo ở Việt Nam vì việc xác định thế nào là một tín đồ tôn giáo vốn dĩ
đã phức tạp lại chưa có sự thống nhất. Hơn nữa, người Việt Nam không giống
người Phương Tây chỉ tham gia một hành vi tôn giáo. Một người Việt Nam có
thể đi lễ nhà thờ, lễ chùa hay tham gia vào các hành vi tôn giáo khác nhưng
nhiều khi lại không tự nhận là có đạo. Đến Việt Nam, người Phương Tây thường
rất ngạc nhiên bởi ở đâu họ cũng bắt gặp nơi thờ tự với nhiều thần linh khác
nhau mà tâm thức tôn giáo độc thần của họ không sao hiểu nổi. Từ gốc cây cổ
thụ, hòn đá, hốc núi với hình thù kì dị đến khúc sông, ngọn suối… tất cả đều
linh thiêng và có hồn. Trong nhà người Việt Nam, nơi trang trọng nhất đặt bàn
thờ tổ tiên, bàn thờ Chúa, Phật hay các Mẫu, góc nhà, góc bếp có bàn thờ Thần
Tài, Thần Bếp (Táo Quân), ngoài sân có cây hương thờ Thổ Địa góc vườn có
Khóa luận tốt nghiệp
SV: Trần Thị Thêu – VHL201 28
miếu thờ bà Cô, ông Mãnh, v.v... Điều đó phần nào nói lên nhu cầu tâm linh của
người Việt và bầu không khí thấm đẫm hương vị tôn giáo nơi cõi hư và cõi thực
hầu như không có ranh giới.
Ngay từ khi du nhập vào Việt Nam, các tôn giáo khác nhau đã có những
ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam, trong đó
ảnh hưởng lớn nhất là của Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Với đặc điểm nổi bật
là tính đa nguyên dung hợp không mâu thuẫn kì thị tôn giáo, cũng không tồn tại
thứ đức tin cực đoan, cuồng tín, tôn giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân
tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, và ngày nay vẫn "đang
và sẽ tồn tại cùng dân tộc".
Tôn giáo cũng đã để lại một kho tàng giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể
vô cùng phong phú, đặc sắc, là nguồn tài nguyên vô giá đối với việc khai thác và
phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch văn hóa tâm linh.
Khóa luận tốt nghiệp
SV: Trần Thị Thêu – VHL201 29
CHƢƠNG II. DU LỊCH VÀ TÔN GIÁO QUA KHẢO SÁT
THỰC TẾ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
2.1. Nhu cầu tôn giáo ở đồng bằng Bắc Bộ
Đồng bằng Bắc bộ là một vùng đất chiếm vị trí quan trọng trong sự phát
triển cả về kinh tế, văn hoá, lẫn quân sự của Việt Nam. Sau hàng triệu năm hình
thành và hàng nghìn năm khám phá của người Việt, vùng đồng bằng Bắc Bộ dần
được định hình cho đến ngày nay. Vùng đồng bằng Bắc Bộ là vùng đất lịch sử
lâu đời của người Việt, nơi khai sinh của các vương triều Đại Việt, đồng thời
cũng là quê hương của các nền văn hóa Đông Sơn, Thăng long – Hà Nội. Đây là
cái nôi hình thành văn hóa, văn minh Việt từ buổi ban đầu và hiện tại cũng là
vùng văn hóa bảo lưu được nhiều giá trị truyền thống hơn cả. Đây cũng chính là
nơi hai tôn giáo chủ yếu là Phật giáo và Thiên chúa giáo du nhập đầu tiên vào
Việt Nam và phát triển rất mạnh mẽ.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996025 Tải cho ai mà nhiều thế?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement