Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyendinhhuyhung
#649118

Download Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn - Hà Tây miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Chi phí sản xuất 3
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4
1.1.2. Giá thành sản phẩm 7
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 7
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 7
1.1.3. Mối quan hễ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
1.1.4. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thàn sản phẩm. 10
1.2. Hạch toán chi phí sản xuất 11
1.2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 11
1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 11
1.2.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 12
1.2.2. Hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất 14
1.2.2.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên 14
1.2.2.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 21
1.2.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 23
1.2.3.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính 24
1.2.3.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương 24
1.2.3.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức 25
1.2.3.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến.26
1.2.4. Hạch toán thiệt hại trong quá trình sản xuất 26
1.2.4.1. Thiệt hại về sản phẩm hỏng 26
1.2.4.2. Thiệt hại về ngừng sản xuất 27
1.3. Tính giá thành sản xuất sản phẩm 28
1.3.1. Đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm 28
1.3.2. Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 29
1.3.2.1.Phương pháp trực tiếp 29
1.3.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 30
1.3.2.3.Phương pháp hệ số 30
1.3.2.4. Phương pháp tỷ lệ 31
1.3.2.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 31
1.3.2.6. Phương pháp liên hợp 31
1.3.2.7. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 32
1.3.2.8. Phương pháp tính giá thành phân bước 32
1.4. Hình thức sổ kế toán.33
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN - HÀ TÂY 36
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 36
2.1.1. Lịch sử hình thành và chức năng của Công ty 36
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 36
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 37
2.1.1.3. Tình hình tài chính kinh doanh của Công ty 37
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 37
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 37
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 38
2.1.2.3. Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 41
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 44
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 44
2.1.3.2. Tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty 46
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 48
2.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất 48
2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất ở Công ty 48
2.2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 48
2.2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất 48
2.2.2. Tính giá thành sản phẩm 72
2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành 72
2.2.2.2. Phương pháp tính giá thành ở Công ty 75
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN - HÀ TÂY 82
3.1. Nhận xét, đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 82
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây 86
KẾT LUẬN 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

o công tác kế toán. tuỳ từng trường hợp vào yêu cầu của doanh nghiệp mà phần mềm kế toán được xây dựng và cài đặt hệ thống sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hình thức kế toán doanh nghiệp phù hợp với chế độ sổ kế toán quy định.
PHẦN II
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY
2.1.Khái quát chung về Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
2.1.1.Lịch sử hình thành và chức năng của Công ty
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây có trụ sở và nhà máy sản xuất thuộc xã Hồng Quang huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây, nằm cuối quốc lộ 22 đường đi Hà Đông - Đục Khê. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km.
Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây là một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập được thành lập vào ngày 26/12/2004 trực thuộc Sở Xây dựng Hà Tây. Tiền thân là Công ty Xi măng Tiên Sơn được UBND tỉnh Hà Tây thành lập theo Quyết định số 593/QĐ-UB ngày 24/10/1995 của UBND tỉnh, trên cơ sở nâng cấp và đổi tên từ Xí nghiệp Xi măng đá Tiên Sơn. Xí nghiẹp xi măng đá Tiên Sơn thuộc Sở Xây dựng Hà Tây được thành lập từ tháng 2/1965. Đến năm 1978 được đổi tên là Xí nghiệp xi măng đá Tiên Sơn. Do thực hiện chủ trương của Nhà nước về phát triển xi măng địa phương. Xí nghiệp đã được đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng với công suất thiết kế là 10.000 tấn/năm. Toàn bộ dây chuyền sản xuất này đều do các xí nghiệp địa phương trong và ngoài tỉnh chế tạo và lắp đặt.
Từ năm 1979-1992 quá trình vận hành sản xuất máy móc thường xuyên bị hỏng, năng suất chất lượng sản phẩm thấp, không đạt được công suất thiết kế.. Vì vậy đã làm cho xí nghiệp rơi vào tình trạng sản xuất kinh doanh bị thua lỗ, công nhân không có việc làm và đứng trước bờ vực của sự phá sản.
Năm 1993 được sự cho phép của UBND tỉnh Hà Tây, xí nghiệp được nâng cấp đầu tư chiều sâu về máy móc thiết bị đồng bộ, cơ giới hoá nhập khẩu của Trung Quốc, đã nâng cấp công suất theo sản lượng thiết kế của xí nghiệp lên là 60.000 tấn/năm bằng nguồn vốn vay dài hạn của ngân hàng với tổng trị giá là 35 tỷ đồng. Đến tháng 6/1995 công trình được hoàn thành và đưa vào sản xuất.
Theo QĐ số 593/QĐ-UB ngày 24/10/1995 của UBND tỉnh Hà Tây, xí nghiệp xi măng đá Tiên Sơn đã được đổi tên là Công ty Xi măng Tiên Sơn Hà Tây với nhiệm vụ là sản xuất xi măng PC30 và khai thác chế biến đá.
Năm 2003, công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp toàn bộ dây chuyền sản xuất. Trong đó đã xây dựng mới 1 dây chuyền là nung clinhke nâng công suất nhà máy lên 150.000 tấn/năm. Thực hiện chủ trương của Nhà nước. Đó là việc chuyển đổi các DNNN thành công ty cổ phần. Ngày 26/12/2004, Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây được thành lập trên cơ sở là Công ty Xi măng Tiên Sơn Hà Tây. Cùng với sự đổi mới và nỗ lực của ban quản lý công ty. Đội ngũ CBCNV công ty không ngừng đoàn kết gắn bó nâng cao tay nghề để sản xuất ra những sản phẩm ngày càng có chất lượng cao. Từng bước hạ giá thành đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển và đa dạng của khách hàng. Kết quả sản xuất qua các năm đã đánh giá từng bước tăng trưởng và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây.Trong những năm gần đây doanh thu của Công ty tăng lên 54489trđ(2002),67766trđ(2003),81780trđ(2004)và lợi nhuận cũng liên tục tăng lên từ 4574trđ(2002),2917trđ(2003),3397trđ(2004). 2.1.1.2.Chức năng nhiệm vụ của Công ty.
Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây được thành lập với chức năng là sản xuất xi măng PC30 theo tiêu chuẩn Việt Nam(TCVN 6260-1997) và theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000.
2.1.1.3.Tình hình tài chính kinh doanh của Công ty.
Tình hình tài chính kinh doanh của công ty đã có nhiều tiến triển. Công ty đã ngày càng từng bước tự chủ về tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn chủ sở hữu đã ngày càng được bổ sung từ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp công ty đã không ngừng tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường. Tổng vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh đã không ngừng tăng lên 65765482nghìn đồng(2002),11571555 nghìn đồng(2003),12495345nghìn đồng(2004).
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty
Là công ty sản xuất sản phẩm xi măng, hoạt động theo hình thức tập trung. Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây có số lao động hiện nay là 570 người, sản phẩm sản xuất chính là xi măng PC30. Lực lượng lao động của công ty được chia làm 3 khối chính:
Bộ phận quản lý: Bao gồm các phòng ban, các quản đốc, phó quản đốc, tổ trưởng phân xưởng (có 32 người).
Bộ phận sản xuất: Công nhân sản xuất các phân xưởng, các tổ phục vụ (có 513 người).
Bộ phận tiêu thụ: Bao gồm lực lượng ở các văn phòng thay mặt (có 25 người), các trung tâm tiêu thụ.
Trong đó công nhân sản xuất trực tiếp có 505 người được chia thành 4 phân xưởng.
Phân xưởng nghiền liệu: Đảm nhận từ việc khai thác đá, đập đá, trộn với phụ gia, khoáng hoá đổ vào silô, sau băng tải xích, gầu tải. Nạp nhiên liệu vận hành lò sấy, sấy và thực hiện việc quản lý bảo dưỡng sửa chữa máy móc, trang thiết bị của phân xưởng mình.
Phân xưởng nung clinhke: thực hiện chịu trách nhiệm điều khiển lò nung và việc quản lý vận hành bảo dưỡng toàn bộ máy móc thiết bị của phân xưởng mình, vận hành máy nghiền, và hệ thống máy hút bụi của lò nung.
Phân xưởng nghiền xi măng: đảm nhận chịu trách nhiệm vận hành máy nghiền xi măng có nhiệm vụ nghiền nhỏ xi măng. Đồng thời đảm nhận việc xả clinhke, xúc chuyển clinhke.
Phân xưởng thành phẩm: Thực hiện việc đóng bao, nhập kho, cùng với chuyên gia công sản xuất vỏ bao xi măng phục vụ cho việc đóng bao xi măng.
Ngoài ra công ty còn có tổ cơ điện nhằm tổ chức vận hành an toàn hệ thống cung cấp điện, nước của công ty, đảm bảo cung cấp đầy đủ, thường xuyên, liên tục các yếu tố về điện nước nhằm phục vụ tốt cho quá trình sản xuất để sản phẩm đạt chất lượng cao.
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất.
Xi măng là một trong những nguyên vật liệu chính có thể nói là rất quan trọng của ngành xây dựng. Dây chuyền sản xuất xi măng của công ty được xây dựng theo công nghệ xi măng lò đứng, cơ khí hoá đồng bộ và một phần tự động hoá. Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy là một quy trình phức tạp, được chế biến liên tục, công suất thiết kế khoảng 150.000 tấn xi măng/năm.
Sau là sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất xi măng PC30 của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây.(trang sau)
Qua sơ đồ ta thấy đặc điểm sản xuất của nhà máy là khép kín, các công đoạn của việc sản xuất xi măng chủ yếu trải qua 4 giai đoạn sau:
Giai đoạn 1: Nguyên liệu, nhiên liệu chính để sản xuất xi măng và quy trình gia công phối liệu.
Đá vôi, đất sét, than, quặng sắt, cát non, phụ gia điều chỉnh và phụ gia khoáng hoá sau sau khi được gia công đập nhỏ, sấy khô để đạt kích thước về cỡ hạt và độ ẩm, chúng được p...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement