Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girl_lonely_812
#649103

Download Chuyên đề Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm miễn phí

-Giám đốc: là người trực tiếp chỉ đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty, có quyền quyết định mọi công việc đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và tập thể đơn vị.
-Phó giám đốc: là người trợ lý trực tiếp cho giám đốc, phải chịu trách nhiệm trước giám đốc, và những công việc được giao phó, không đươc quyền quyết định các công việc chưa có sự ủy quyền của giám đốc.
-Phòng tài chính kế toán: có nhiệm vụ kiểm tra giám sát mọi chỉ tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi chỉ tiêu thu nhập của công ty.
-Phản ánh chính xác các con số thực bằng hạch toán cụ thể, tổ chức ghi chép và bảo quản sổ sách kế toán có hệ thống.
-Phòng kỹ thuật: chuyên làm công tác thiết kế, tổ chức thi công xây dựng các công trình, làm công tác giám định, kiểm tra chất lượng nghiệm thu công trình.
-Phòng kế toán vật tư: cung ứng vật tư theo kế hoạch SXKD, theo tiến độ thi công, trao đổi mua bán vật tư trên cơ sở tìm nguồn hàng rẻ đảm bảo chất lượng.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

doanh , kế toán và các đội thi công đầy đủ chuyên môn và kinh nghiệm , trách nhiệm trong công tác , đảm nhận tham gia triển khai trực tiếp , hiệu quả , đúng đắn theo luật nhà nước ban hành.
Ngoài ra, công ty còn cộng tác với các công ty , xí nghiệp khác để hỗ trợ về máy móc , thiết bị và phương tiện vận chuyển như công ty TNHH XD Khánh Thuận .
Cơ sở pháp lý hoạt động kinh doanh :
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có 2 thành viên trở lên số 3602000002.(Đăng ký lần đầu ngày 17/03/2000 . Đăng ký thay đổi lần 05 ngày 28/07/2006)
2.1.1.3. Thông tin chung:
- Tên giao dịch : Công ty TNHH XD Đồng Tâm .
- Đơn vị quản lý : Sở Kế hoạch và Đầu tư phát triển Phú Yên .
- Giám đốc công ty : Võ Đông Khánh.
- Trụ sở chính : 387_ Hùng Vương _P.9_TP.Tuy Hòa _Phú Yên .
- ĐT/FAX: 057.250077__250044.
- Mã số thuế : 44002740066.
- Vốn điều lệ : 1.500.000.000 đồng , với các thành viên góp vốn :
STT
Tên thành viên
Tỉ lệ góp
Số vốn góp
1
Võ Đông Khánh
60,00%
900.000.000 đồng
2
Võ Đông Châu
6,70%
100.000.000 đồng
3
Lương Thị Tuyết
33,30%
500.000.000 đồng
Tổng
100%
1.500.000.000 đồng
- Tài khoản: 5901000000223 Tại 55202016 NHĐT và PT tỉnh Phú Yên .
- Tổng số CB_CNV trong công ty năm 2007 là 32 người , trong đó :
+ Đại học 6 người
+ Cao Đẳng 14 người
+ Trung cấp 5 người
+Công nhân kỹ thuật 7 người.
2.1.2.Chức năng và nhịêm vụ của công ty TNHH Xây Dựng Đồng Tâm:
2.1.2.1. Chức năng:
Công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm là đơn vị SXKD thực hiện hạch toán độc lập có đủ tư cách pháp nhân có con dấu riêng và được phép kinh doanh. Công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm là đơn vị hạch tóan độc lập đươc pháp luật công nhận là một công ty TNHH, được mở tài khoản tiền việt nam và ngoại tệ tại các ngân hàng trong tỉnh và thành phố.
2.1.2.2. Nhiệm vụ:
Đây là công ty TNHH xây dựng nên quá trình hình thành và đi vào hoạt động có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Công ty phải kinh doanh theo đúng ngành nghề ghi trong giấy phép, đồng thời phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một công ty TNHH.
- Phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
-Bảo vệ vệ sinh môi trường, an toàn lao động và trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ.
-Phải thực hiện nộp thuế và các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.
-Thực hiện đúng chế độ kế toán, lập sổ, ghi chép sổ sách, ghi hóa đơn chứng từ và lập báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời gian qui định.
-Quản lý vốn, bảo toàn vốn, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.
-Thực hiện các công việc xây dựng như: Đào đất, đắp đá, nghề mộc, nề, bê tông, cốt thép, lắp đặt điện nước trong nhà, xây dựng công trình và nhà dân dụng...
-Thực hiện xây dựng các công trình gồm: nhận thầu thi công các công trình xây dựng dân dụng với qui mô từ nhóm B trở xuống, và trang trí nội thất.
-Các công trình giao thông thủy lợi thuộc nhóm B và nhóm C được phê duyệt thiết kế kỹ thuật không đi qua đô thị và có sự thõa thuận của chủ tịch UBND tỉnh.
2.1.2.3. Quyền hạn:
- Công ty được quyền tự do kinh doanh, lựa chọn ngành nghề qui mô trong
khuôn khổ pháp luật.
- Công ty được quyền tuyển dụng lao động , được quyền lựa chọn khách hàng.
- Có quyền sử dụng tư liệu sản xuất, quyền thừa kế bình đẳng trước pháp luật.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm:
2.1.3.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
GIÁM ĐỐC
P.GIÁM ĐỐC
PHÒNG KỸ THUẬT
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ
ĐỘI XÂY DỰNG I
ĐỘI XÂY DỰNG II
ĐỘI XÂY DỰNG III
Ghi chú : Quan hệ chỉ đạo.
2.1.3.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban trong công ty:
-Giám đốc: là người trực tiếp chỉ đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty, có quyền quyết định mọi công việc đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và tập thể đơn vị.
-Phó giám đốc: là người trợ lý trực tiếp cho giám đốc, phải chịu trách nhiệm trước giám đốc, và những công việc được giao phó, không đươc quyền quyết định các công việc chưa có sự ủy quyền của giám đốc.
-Phòng tài chính kế toán: có nhiệm vụ kiểm tra giám sát mọi chỉ tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi chỉ tiêu thu nhập của công ty.
-Phản ánh chính xác các con số thực bằng hạch toán cụ thể, tổ chức ghi chép và bảo quản sổ sách kế toán có hệ thống.
-Phòng kỹ thuật: chuyên làm công tác thiết kế, tổ chức thi công xây dựng các công trình, làm công tác giám định, kiểm tra chất lượng nghiệm thu công trình.
-Phòng kế toán vật tư: cung ứng vật tư theo kế hoạch SXKD, theo tiến độ thi công, trao đổi mua bán vật tư trên cơ sở tìm nguồn hàng rẻ đảm bảo chất lượng.
-Các đội xây dựng: là những người trực tiếp xây dựng công trình, làm ra sản phẩm làm công ăn lương. Đội có nhiệm vụ tổ chức sản xuất, hoàn thành công trình với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tốt và an toàn trong lao động.
2.1.4.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty:
2.1.4.1.chính sách kinh tế của nhà nước:
- Qúa trình hội nhập lớn mạnh của nền kinh tế Viêt Nam trong những năm qua kéo theo nhiều ngành nghề kinh doanh phát triển, trong đó xây dựng cơ bản là một ngành quan trọng nó tạo ra khối lượng lớn cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế quốc dân.
- Chính vì thế, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp lý về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chức năng ngành xây dưng. Tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tham gia đấu thầu, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ vốn.
- Công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm hoạt động và phát triển trong khuôn khổ pháp luật luôn tuân thủ và thực hiện đầy đủ những quy đinh của Nhà nước khi tham gia vào hoạt động xây dựng công ty từ khi thành lập cho đến nay luôn được sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của các ban ngành đoàn thể tỉnh Phú Yên đó là điều kiện để công ty ngày càng phát triển tốt hơn.
2.1.4.2.Các nhân tố môi trường:
- Do đặc điểm sản xuất của công ty tạo ra các công trình có thời gian thi công lâu dài, kết cấu xây dựng phức tạp, do đó chiụ ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện tự nhiên như: mưa , gió , bão , lụt…
- Ngành xây dựng tạo cảnh quan sinh thái , kiến trúc thẩm mỹ xã hội , tạo cuộc sống ổn định cho con người. Vì thế , vấn đề xử lý chất thải tránh gây ô nhiễm môi trường là vấn đề công ty luôn quan tâm.
2.1.4.3.Yếu tố con người:
-Hiện tượng chảy máu chất xám ngày nay làm cho công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm có nhiều thay đổi về chính sách lao đông như: tăng lương, tăng phụ cấp, đào tạo đội ngũ quản lý cũng như lao động bằng nguồn kinh phí của công ty, …
-Đội ngũ lao động có trình độ, có tay nghề cao, có chuyên môn , kỹ thuật sẽ là cán cân để công ty có thể cạnh tranh, tạo uy tín trên thị trường từ đó có thể đứng vững trên thị trường xây dựng hiện nay.
-Do đó, ngày nay chính sách thu hút lao động của công ty đang được chú trọng, ưu tiên những người có tay nghề và có trình độ chuyên môn đồng thời am hiểu pháp luật.
2.1.4.4.Đối thủ cạnh tranh:
-Ngày nay , trên địa bàn tỉnh Phú Yên có rất nhiều công ty xây dựng do...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement