Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By maivan_quach
#649067 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển kinh tế dù ở bất cứ quốc gia nào, doanh nghiệp là đơn vị sản xuất cơ sở, là một tế bào của nền kinh tế, là nơi trực tiếp phối hợp các yếu tố sản xuất hợp lý để tạo ra sản phẩm hay dịch vụ một cách hiệu quả nhất. Sự phát triển của doanh nghiệp là tiền đề tạo nên sự phát triển của xã hội.
Nhưng trong nền kinh tế thị trường gay gắt như hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và đạt được lợi nhuận kỳ vọng là điều không dễ dàng. Muốn đạt được lợi nhuận doanh nghiệp cần tăng doanh thu và giảm chi phí. Cả hai yếu tố này đều phụ thuộc vào các yếu tố khách quan như: mặt bằng giá cả, quan hệ cung cầu, tình tạng cạnh tranh, môi trường kinh doanh của daonh nghiệp. Các số liệu thông tin này chỉ có kế toán mới thu thập và tổng hợp được, qua đó giúp nhà quản trị hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý ở doanh nghiệp. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra chất lượng các hoạt động kinh tế - tài chính trong doanh nghiệp nên công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý của doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp về quy mô hoạt động, đặc điểm tổ chức và quản lý, …Trong đó, quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là nội dung quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiệp sản xuất, để đạt được mục tiêu tiết kiệm và tăng cường lợi nhuận .
Như vậy, tính giá thành cụ thể đúng đắn sẽ là điều kiện để doanh nghiệp hạch toán kinh tế đảm bảo sự chính xác, giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được giá thành sản phẩm, giữ vai trò quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp và để nâng cao hơn hiểu biết của mình trong thời gian thực tập tốt nghiệp, em đã đi sâu tìm hiểu và quyết định chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Bia và Nước giải khát Phú Yên ” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Bố cục của chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên .
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Bia và Nước giải khát Phú Yên .

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement