Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nabela328
#649062

Download Chuyên đề Kế toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh của công ty xây dựng Hiệp Hòa miễn phí

Doanh thu năm 2007 so với năm 2006 tăng 1.253.900.810 đồng, tương ứng tăng 4,58%. Do đó lợi nhuận tăng 14.030.071 đồng, tương ứng tăng 8,9. Điều đó chứng tỏ công ty thực hiện tốt kế hoạch doanh thu năm 2007 tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Vốn kinh doanh năm 2007 tăng so với năm 2006 là 203.926.922 đồng tương ứng tăng 3,03%. Đồng thời tổng số lao động cảu công ty năm 2007 so với năm 2006 tăng 103 người, tương ứng tăng 10,9%. Điều đó chứng tỏ năm 2007 công ty đã mở rộng qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đóng góp ngân sách nhà nước năm 2007 so với năm 2006 tăng 335.058.803 đồng tương ứng tăng 42,65%.
Các tỷ xuất lợi nhuận năm 2007 so với năm 2006 ít biến động cụ thể: Tỷ xuất lợi nhuận trên vốn kinh doanh tăng 0,001 tương ứng tăng 5,8%, tỷ xuất lợi nhuận trên doanh thu tăng 0,001 tương ứng tăng 2,5, công ty vẫn giữ được tốc độ phát triển, SXKD có hiệu quả.
Các chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ cảu công ty năm 2007 so với năm 2006 điều giảm. Cụ thể khả năng thanh toán hiện hành giảm 0,02 tương ứng giảm 2,02%. Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thòi giảm 1,008 tương ứng giảm 5,7%. Do vậy công ty cần cải thiện khả năng thanh toán tăng uy tín của công ty, đáp ứng nhu cầu thanh toán ngay trong quá trình giao dịch.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ng Hiệp Hòa chủ yếu nhận xây dựng công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, xây lắp điện nước, xây dựng giao thông thủy lợi, trang trí nội thất.
Đến năm 1995 sau khi tìm hiểu rõ thị trường công ty đã đầu tư xây dựng thêm xưởng gạch men, nhằm tăng thêm thu nhập và giải quyết công ăn việc làm cho công nhân trong công ty.
Năm 1999 sau khi đầu tư thêm máy móc thiết bị và mở rộng thêm sản xuất,công ty đã mở thêm các cửa hàng trực thuộc nhằm phân phối rộng rãi hơn sản phẩm của mình. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Cho đến nay công ty đã tham gia xây dựng nhiều công trình đạt chất lượng cao và càng mở rộng địa bàn hoạt động trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm gạch men do công ty sản xuất đã được nhiều khách hàng biết đến và tin dùng. Một số công trình lớn mà công ty đã xây dựng trong những năm qua:
- Công trình công an TP Tuy Hòa năm 1989
- Công trình tòa án tỉnh Phú Yên năm 1990
- Công trình đài truyền hình Việt Nam tại Phú Yên năm 2005
- Công trình cục thuế tỉnh năm 2006
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty, quyền hạn của công ty:
2.1.2.1. Chức năng của công ty:
- Công ty xây dựng Hiệp Hòa là doanh nghiệp ngoài quốc doanh nguồn vốn kinh doanh do các thành viên hội đồng thanh niên góp vốn liên kết kinh doanh và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh theo vốn của mình.
- Công ty đã tham gia xây dựng nhiều công trình đạt chất lượng cao và ngày càng mở rộng địa bàn hoạt động trong và ngoài tỉnh.
2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty:
- Thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chính sách chủ trương và chế độ của nhà nước theo quy định của Pháp Luật.
- Thực hiện nghiêm túc đầy đủ các chính sách chủ trương và chế độ của nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động, phân phối thu nhập hợp lý, chăm lo đồi sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tham gia quản lý công ty.
- Thực hiện các quy định nhà nước về bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường, quốc phòng an ninh quốc gia.
Thực hiện nghiêm túc các hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm về kết quả lao động sản xuất kinh doanh của mình trước nhà nước, trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm mà công tythực hiện.
2.1.2.3. Quyền hạn của công ty:
- Công ty được phép tham gia đấu thầu và xây dựng các công trình trong nước phù hợp với khả năng của công ty.
- Được phép mở rộng mô hình kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật nhà nước việt nam.
2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
Đội xây dựng số 1
Đôi xây dựng số 2
Đội xây dựng số3
Đội xây dựng số 4
Đội cơ khí số 1
Đội cơ khí số 2
Giám Đốc
Phó Giám Đốc phụ trách công nhân
Phó Giám Đốc phụ trách kỷ thuật
Phó Giám Đốc phụ trách tổng hợp
Phòng tổ chức hành chính
Phòng kế toán
Phòng kế hoạch kỷ thuật
2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:
- Giám đốc là người lãnh đạo cao nhất trong công ty là người trực tiếp chỉ đạo điều khiển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm trước nhà nước và pháp luật, có trách nhiệm quản ký chăm lo cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên.
- Phó giám đốc là người chịu sự chỉ huy của giám đốc, là người trực tiếp lãnh đạo công ty dưới sự ủy quyền của giam đốc.
- Phòng tổ chức hành chính: quản lý định mức lao động tiền lương của công ty, lưu trữ hồ sơ lí lịch của các hợp đồng, các văn bản về tài liệu có liên quan.
- Phòng kế toán: xây dựng kế hoạch tài chính trên cơ sở sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty, thu hồi vốn giải quyết công nợ, tính toán trích nộp đầy đủ các khoản ngân sách của nhà nước theo quy định.
-Phản ánh ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bảo lưu từ các báo cáo chứng từ, các tài liệu kế toán.
- Phòng kế hoạch kỹ thuật: lập dự toán về vật tư, máy móc thiết bị thi công. Cùng các cán bộ đầu tư tổ chức nghiệm thu các công tác xây lắp một giai đoạn xây lắp hoàn thành và quyết toáncông trình.
+ Giám sát tiến độ thi công của các công trình, kiểm tra về chất lượng công trình, hạng mục công trình.
2.1.4.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty:
2.1.4.1.Chính sách kinh tế nhà nước:
- Hiện nay nước ta đang trong quá trình hội nhập. Vì vậy nhà nước luôn có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài.
- Luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia tích tực vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận giúp xã hội ngày càng phát triển.
- Chính sách ưu đãi đối với từng doanh nghiệp trong từng lĩnh vực hoạt động riêng của doanh nghiệp trong nước.
2.1.4.2.Các nhân tố môi trường:
- Môi trường thuận lợi tạo cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
-Với ngành nghề kinh doanh là xây dựng công ty Hiệp Hòa luôn chú trọng trong việc lựa chọn đầu tư, với cơ sở hạ tầng của Việc Nam đang có những bước chuyển mình tronh cơ chế thị trường .
2.1.4.3.Yếu tố con người:
- Hiện nay, vấn đề con người luôn là sự cần thiết với tát cả các doanh nghiệp.
- Cán bộ, công nhân viên được đào tạo chuyên môn, kỹ thuật là điều kiện để công ty phát triển nhanh chóng trong quá trình cạnh tranh với các doanh khác .
- Là công ty xây dựng, công ty Hiệp Hòa có rất nhiều kỹ sư, kiến trúc sư có tay nghề phục vụ cho quá trình thiết kế công trình. Tạo cho người ký kết hợp đồng yên tâm trong việc lựa chọn nhà đầu tư.
- Đội ngũ nhân viên dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết cho các công trình xây dựng .
- Với trên 50 cán bộ có chuyên môn cao. Công ty xây dựng Hiệp Hòa đang tạo được niềm tin cho quá trình sản xuất kinh doanh của mình.
- Đội ngũ công nhân viên phục vụ cho các công trình được phân bổ hợp lý tạo điều kiện cho công ty bàn giao công trình một cách đúng thời hạn.
2.1.5/ * Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty:
2.1.5.1/ Phân tích kết cấu và tình hình biến động của tài sản:
Bảng 01: TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÔNG TY QUA HAI NĂM 2006-2007:
Chỉ tiêu
Năm 2006
Năm 2007
Chênh lệch
Gía trị
%
Gía trị
%
Tuyệt đối
Tương đối
I.TSLĐ và đầu tư dài hạn
24.255.382.482
71,27
26.139.135.700
55,14
1.883.753.220
7,2
1. Tiền
3.562.135.000
10,69
3.769.971.500
7,95
207.836.500
5,5
2. Các khoản phải thu
20.112.523.000
58,47
21.870.724.500
46,14
1.758.201.500
8,04
3. Hàng tồn kho
580.724.482
2,11
498.439.701
10,5
-82.284.781
-16,5
II. TSCĐ và đầu tư dài hạn
15.142.682.916
28,73
21.266.370.370
44,86
6.123.687.460
28,79
CỘNG TÀI SẢN
39.398.265.398
100
47.405.506.070
100
8.007.440.680
16,89
*Nhận xét: Nhìn vào bảng ta thấy tổng giá trị tài sản năm 2007 tăng hơn so với năm 2006 là 8.007.440.680 đồng, tương ứng tưng 16,89%. Trong đó:
+ TSLĐ và đầu tư dài hạn tăng 6.123.687.460 tưưong ứng tăng 28,79%. Điều này cho thấy công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị mới, mở rộng, phát triển qui mô hoạt động của công ty.
+ TSLĐ và đầu tưu ngắn hạn tăng 1.883.753.220 tương ứng tăng 7,25 trong đó tiền tăng: 207.836.500 tương ứng tăng 5,5%; các khoản phải thu tăng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement