Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Felabeorbt
#649046

Download Đề tài Hạch toán vốn bằng tiền bằng phần mềm Microsoft Access tại xí nghiệp xây dựng 759 miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN MỘT
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
I. KHÁI NIỆM Ý NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN VBT 2
1. Khái niệm 2
2. Ý nghĩa hạch toán vốn bằng tiền 2
3. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền 2
4. Nhiệm vụ của hạch toán vốn bằng tiền 3
II. KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỐN BẰNG TIỀN 3
1. Hạch toán tiền mặt tại quỹ. 3
2. Kế toán hạch toán tiền gửi ngân hàng 6
3. Kế toán hạch toán tiền đang chuyển 9
II. YẾU TỐ CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 11
1.Giới thiệu phần mềm 11
PHẦN HAI
THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759
I. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759 13
1. Qúa trình hình thành 13
2. Qúa trình phát triển của Xí nghiệp xây dựng 759. 14
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759 14
1. Chức năng của Xí nghiệp xây dựng 759 14
2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp xây dựng 759 15
3. Đặc điểm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp
xây dựng 759 15
III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN
TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759 16
1. Tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp xây dựng 759 16
2. Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 759 19
3. Hình thức ghi sổ kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 759 20
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ
NGHIỆP XÂY DỰNG 759 22
 
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TẠI XN XÂY DỰNG 759
A. ĐẶC ĐIỂM VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ
PHÁT SINH TẠI XÍ NGHIỆP. 23
I. HẠCH TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ 23
1. Hạch toán tăng tiền mặt tại quỹ 23
2. Hạch toán giảm tiền mặt tại Xí nghiệp 25
3. Kế toán tiền gửi ngân hàng 27
PHẦN BA
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CONG VIỆC THU CHI TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759
CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. THÔNG TIN ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA 30
1. Thông tin đầu vào 30
2. Thông tin đầu ra 30
3. Quy trình xử lý thông tin 30
II. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 32
1. Chứng từ và chứng từ chi tiết 32
2.Hạch toán tiền mặt (TK111) 34
3. Hạch toán tiền gửi 41
4.Tạo menu lệnh cho chương trình, đặt tên menu là Ketoanmay 46
III. HỆ THỐNG MÀN HIỈNH GIAO TIẾP VÀ CÁC NÚT LỆNH TRÊN
MÀN HÌNH 48
KẾT LUẬN 49
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

không ngần ngại đưa ra quyết định thành lập chi nhánh xây dựng Gia Lai (nay là xí nghiệp xây dựng 759) và đã được sự ủng hộ nhiệt tình cuả Ban lãnh đạo cấp tỉnh Nghành xây dựng cho đến nay với nhu cầu phát triển kinh tế thị trường của Xí nghiệp xây dựng 759 cũng góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng tỉnh nhà.
Tiền thân của Xí nghiệp 759 là chi nhánh xây dựng Gia Lai được thành lập vào ngày 05 tháng 01 năm 1996 đơn vị trực thuộc Công ty xây dựng số 7 ở 329 – Trần Cao Vân – TP Đà Nẵng. Tháng 11 năm 2000 được đổi tên thành Xí nghiệp xây dựng 759 thuộc Công ty xây dựng và sản xuất vật liệu 75 – Tổng công ty xây dựng Miền Trung.
Căn cứ vào tờ trình số 467/CT-TCHC ngày 01/04/1996 của Giám đốc xí nghiệp xây dựng 759. Sở xây dựng Gia Lai cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số hiệu T32 _ 00/HĐXD ngày 26/05/1996.
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì vấn đề đặt ra hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp là cần có một lượng vốn đủ để đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra một cách thuận lợi Xí nghiệp xây dựng 759 là một doanh nghiệp sản xuất tại thời điểm 31/12/2004 có là:
ĐVT:1000 đồng
Chỉ tiêu
ĐVT
Năm
Vốn cố định
VNĐ
2003
2004
Vốn lưu động
VNĐ
9.150.000
9.956.000
Lao động
Người
43
53
Lương bình quân
VNĐ/người/tháng
540
620
Qua bảng số liệu ta thấy năm 2004 phát triển tương đối nhanh hơn so với năm 2003 do nhu cầu phát triển kinh doanh và sự thúc đẩy của đất nước nên làm cho doanh nghiệp phát triển dưới sự quản lý điều hành của Giám đốc Nguyễn Thanh Hoàng và các nhân viên Xí nghiệp hổ trợ đắc lực.
2. Qúa trình phát triển của Xí nghiệp xây dựng 759.
2.1. Khó khăn:
Khi mới thành lập Xí nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như: là một đơn vị phụ thuộc cơ sở vật chất kỹ thuật còn thô sơ, tiến độ thi công công trình còn gặp nhiều khó khăn do chưa quen với địa hình đồi núi, có một số công trình ở xa nên việc cung ứng vật tư nhiều lúc chưa kịp thời do một số cán bộ chưa có kế hoạch dự bị.
Tại các công trình chưa có sự kết hợp tốt giữa kỹ thuật và công nhân viên nên nhiều lúc làm quá trình sản xuất kinh doanh chưa đạt theo mục đích đề ra.
2.2. Những bước chuyển mình phát triển của Xí nghiệp:
Xí nghiệp xây dựng 759 vốn tổng nguồn vốn kinh doanh ban đầu là 1.500.000.000 chuyên thực thi những công trình có qui mô lớn và đã được đánh giá cao về chất lượng nhiều công trình tiêu biểu như: Công viên Diên Hồng, tòa án nhân dân Huyện Ngọc Hồi, và nhiều công trình có uy tín trong thương trường.
Trong những năm 2002 có công trình trường PTTH Pleiku đạt huy chương vàng chất lượng cao và trường dạy nghề CN-TTCN Gia Lai được tặng Bằng chất lượng cao.
Đến nay Xí nghiệp đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do nhà nước giao
góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh về sản xuất vật liệu xây dựng.
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759:
1. Chức năng của Xí nghiệp xây dựng 759:
Thi công các công trình dân dụng và công trình công nghiệp, giao thông,
thủy điện,công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp ...
Thi công lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho xây dựng, sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng. Kinh doanh đầu tư phát triển hạ tầng xây đô thị, khai thác nguyên vật liệu, phi kim loại, khai thác phục vụ hóa đồng ruộng. Thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh khác theo sự phân công của Giám Đốc qua sự kiểm tra của nhà nước và nhân viên Xí nghiệp.
2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp xây dựng 759:
Tổ chức nhận thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, do nhà nước hay các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng.
Thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp đã ký với các chủ đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ thi công, đạt chất lượng kỹ mỹ thuật đã nhận.
Ngoài ra Xí nghiệp có trách nhiệm quản lý sử dụng và bảo vệ, phát triển vốn, tài sản, thiết bị máy móc để đạt kết quả cao nhất.
Chấp hành đúng các chế độ chính sách do nhà nước ban hành về quản lý vật tư, tiền vốn và các thiết bị đồng thời tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kỹ thuật quản lý cho cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp.
3. Đặc điểm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xây dựng 759 :
Xí nghiệp xây dựng 759 chủ yếu thi công xây dựng các công trình dân dụng thuộc chức năng thi công của xí nhgiệp. ở đầu vào chủ yếu là vật liệu xây dựng như xi măng, Cát, Đá, Sắt, Thép và các loại Gạch.
Nguồn lao động chủ yếu là lao động như công nhân, máy móc thi công...
Xí nghiệp xây dựng xây dựng 759 còn là một đơn vị kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất như Xi Măng Cosevco, tôn lợp, Gạch men Cosevco,nhựa trần, ông nhựa PVC và một số sản phẩm khác do các đơn vị thuộc tổng công ty xây dựng và sản xuất vật liệu 75 sản xuất
III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759:
1. Tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp xây dựng 759:
1.1. Sơ đồ:
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ
Giám đốc xí nghiệp
XƯỞNG
SẢN XUẤT
ĐỘI
XÂY DỰNG
PHÒNG VẬT

DỊCH
VỤ
PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phó Giám đốc
kinh tế
Phó Giám đốc
kỹ thuật thi công
Ghi chú: Quan hệ chức năng
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .
1.2.1. Giám đốc Xí nghiệp : Là người quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. Chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật vàhoạt động sản xuất kinh doanh, trực tiếp lãnh đạo các bộ phận như phòng ban, đội xây dựng và các xưởng sản xuất trong Xí nghiệp.
1.2.2. Phó giám đốc kinh tế kế hoạch: Phụ trách việc cho Giám Đốc chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật, có thể thay mặt Giám Đốc ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách như ký hóa đơn thuế VAT và các phiếu chi, phiếu thu tài chính khi được trưởng phòng Tài chính kế toán ký và Giám Đốc.
1.2.3. Phó Giám Đốc kỹ thuật thi công: là người ủy quyền các công việc khi Giám Đốc đi vắng trực tiếp chỉ đạo phòng kế hoạch kỹ thuật, chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời thay mặt Giám Đốc duyệt các hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật và các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.
1.2.4. Phòng tổ chức hành chính : Tham mưu với lãnh đạo Xí nghiệp về tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự theo theo phân cấp của Xí nghiệp. Quản lý các nghiệp vụ hành chính, lao động tiền lương...
Nhiệm vụ: Triển khai và kiểm tra đôn đốc các phòng ban bộ phận của Xí nghiệp hoàn thành công tác mà Giám Đốc Xí nghiệp đã giao trong các cuộc họp giao ban. Đồng thời quản lý văn phòng, về các văn thư lưu trữ. tài sản của đơn vị .
1.2.5. Phòng tài chính kế toán:
Chức năng: Tham mưu cho giám đốc Xí nghiệp vềà vấn đề tài chính kế toán trong toàn Xí nghiệp theo đúng điều lệ thống kê kế toán .
Nhiệm vụ: Tổ chức điều hành công việc của phòng để hoàn thành các nhiệm vụ đựơc giao, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh. Lập baựo cáo kế tóan thống kê, phân ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement